ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


ประวัติ ท่านพันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ article

 


ประวัติย่อ
 
พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ
 
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 
 

1.เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพบก

2.เป็นทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลดีเด่นสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

3.เป็นสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยของสมเด็จพระเทพฯ

4.ทำงานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เกือบ 5 ปี

5.อดีต นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ปี 2544 –2546

6.อดีตนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 ปี 2546 –2548

7.อดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ปี 2545 – 2547

8.เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลและเป็นนายกสมาคม ปี 2545 - จนถึง ปัจจุบัน
 
9.เป็นคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566 - 2569
 
สภาพความพิการ
 
 - เหยียบกับระเบิดขาซ้ายขาดเหนือเข่า
   แขนซ้ายท่อนล่างใส่เหล็กใส่เอ็นเทียม
- ขาขวาใต้เข่าถูกสะเก็ดระเบิดเสียรูปทรง
- กายอุปกรณ์ ใช้ไม้เคน ขาเทียมเหนือเข่า
 
ปัจจุบัน
 
- นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
- ทำงานเกี่ยวกับสิทธิโอกาสของคนพิการ
- เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ ทั่วประเทศ
 
ผลงานในอดีตที่สำคัญ ๆปี 2545 – ถึง ปัจจุบันขอสิทธิลดราคาค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ครึ่งราคาให้คนพิการทั้งประเทศ และผู้ติดตาม 25 % ที่ช่วยเหลือคนพิการจากกระทรวงคมนาคม
 
 
 
 

ปี 2546 - 2566  ที่ผ่านมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคนพิการมากกว่า 557 ครั้ง

ปี 2546 - 2566  ที่ผ่านมา แจกรถวีลแชร์ สามล้อโยก ฟรี 3,827 คัน (แจกเป็นล็อตใหญ่ตามถิ่นทุรกันดาร ไม่แจกย่อยเป็นรายบุคคล)

ปี 2547 - 2566  ที่ผ่านมา ผลิตรถเด็กพิการพิเศษเฉพาะราย จำนวน 14 คัน

ปี 2565  ที่ผ่านมา มอบรถสกูตเตอร์ จำนวน 1 คัน

 

ปี 2547             ธันวาคม เขียนภาพพระราชทานในหลวงใหญ่ที่สุดใน

                         ประเทศไทย ติดตั้ง ณ มณฑลท้อง สนามหลวง 5 ธันวา  

                         มหาราช นาน   1 เดือน


ปี 2550             จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

                         ร่วมกับมูลนิธิ   5  ธันวา มหา ราชเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  

                         มีเวทีคนพิการเฉพาะวันที่   1 - 9 ธันวาคม ณ มณฑลพิธีท้อง

                         สนามหลวง

 ปี 2550           จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ภาคกลางคืนครั้งแรกในประเทศ

                        ไทย   3 ธันวาคม 2550  เพื่อแสดงความสามารถ ของคนพิการ  

                        เวที  18 เมตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

 โครงการใหญ่ที่ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่  17 ในขณะนี้ คือ

 
 
“ โครงการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ” 

(**ขณะนี้ปิดโครงการแล้ว**)

 
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก คนพิการที่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือเป็นเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อแจกจ่ายให้คนพิการ ผู้สูงอายุทั่วประเทศที่ทำเรื่องขอมาที่สมาคมฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่  15 แล้ว ( ปี 2546 – 2560 ) รวมยอด 15 ปี มอบรถให้คนพิการ จำนวน 

2,838 คัน 

 
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2561 มอบรถไป จำนวน 170 คัน
 
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2562 มอบรถไป จำนวน 154 คัน 
 
 
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2563 มอบรถไป จำนวน 105 คัน
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก , วีลแชร์ไฟฟ้า ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2564 มอบรถไป จำนวน 104 คัน
 
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก , รถสกูตเตอร์ ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2565 มอบรถไป จำนวน 198 คัน
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2566 มอบรถไป จำนวน 260 คัน
"รวมโครงการที่ผ่านมา 21 ปี มอบรถให้คนพิการรวมทั้งสิ้น 3,829 คัน"
 
(แจกเป็นล็อตใหญ่ตามถิ่นทุรกันดาร ไม่แจกย่อยเป็นรายบุคคล)

                                      

 
กิจกรรม / โครงการสำหรับปี 2567
  • จะจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรเอกชนในต่างประเทศเพื่อร่วมระดมทุนช่วยเหลือคนพิการในประเทศไทย
  • จัดหาทุนช่วยเหลือสวัสดิการ คนพิการ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนในประเทศ
  • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการบริจาคเงินผ่าน QR CODE  เพื่อนำเงินไปทำรถสามล้อโยก ให้คนพิการ
  • จัดโครงการรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เสียแล้วแปลงเป็นเงินบริจาค
  • จัดงานวันเด็กสัญจรปี 2568 ภาคตะวันออก
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว
 
ชื่อ-สกุล      พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
                 802/410 หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์     บ้าน  02 - 990-0331 , E-mail : apdi9000@gmail.com
มือถือ         08 - 1735-2316 , 06- 3919-3615
 
สถานภาพ
สมรสกับ            นางจิรภา                      ทรัพย์ศิริ
มีบุตร 2 คน    1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวพร      ทรัพย์ศิริ
                   2. นางสาวจุฑามาศ             ทรัพย์ศิริ
 
การศึกษา


- ระดับประถม โรงเรียนศรีวิชัยวัฒนาราม จ.ชัยนาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- หลักสูตรเร่งรัดสิบตรีกองประจำรุ่นที่ 2
- นักเรียนนายสิบหลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 8 เหล่าทหารปืนใหญ่
- อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รุ่นที่ 7 จากอผศ.
- ศึกษาวิชา นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศึกษาวิชา การจัดการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 
ประวัติรับราชการ
 
พ.ศ.2523     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 201 จ.ลพบุรี
พ.ศ.2525     กรมนักเรียน กองพันนักเรียนนายสิบศูนย์การทหารปืนใหญ่
                  ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรีพ.ศ.2527 ช่วยราชการกรมนักเรียน 
                  กองพันนักเรียนนายสิบศูนย์การทหารปืนใหญ่
                  ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี
พ.ศ.2528    กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 101 จ.ลพบุรี
พ.ศ.2530    กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 จ.ลพบุรี
พ.ศ.2533    ช่วยราชการพิเศษ โครงการ 315 ทหารพรานค่าปักธงชัย 
                  จ.นครราชสีมา
พ.ศ.2535   15 ต.ค. เหยียบกับระเบิดขาซ้ายขาดเหนือเข่า แขนซ้ายลีบ
                   อ่อนแรง ขาขวาท่อนล่างเสียรูปทรง
 
 
 
 
 

ประวัติการทำงานในอดีตเกี่ยวกับคนพิการที่ผ่านมา

 

 

ประวัติเต็ม
 
พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ
 
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 
1.เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพบก

 

2.เป็นทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลดีเด่นสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ

 

3.เป็นสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยของสมเด็จพระเทพฯ

 

4.ทำงานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เกือบ 5 ปี

 

5.อดีต นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ปี 2544 –2546

 

6.อดีตนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2 ปี 2546 –2548

 

7.อดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ปี 2545 – 2547

 

8.เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลและเป็นนายกสมาคม ปี 2545 - จนถึง ปัจจุบัน
 
9.เป็นคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566 - 2569
 
 
 
สภาพความพิการ
 
 - เหยียบกับระเบิดขาซ้ายขาดเหนือเข่า
   แขนซ้ายท่อนล่างใส่เหล็กใส่เอ็นเทียม
- ขาขวาใต้เข่าถูกสะเก็ดระเบิดเสียรูปทรง
- กายอุปกรณ์ ใช้ไม้เคนขาเทียมเหนือเข่า
 
ปัจจุบัน
 
- นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
- ทำงานเกี่ยวกับสิทธิโอกาสของคนพิการ
- เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับคนพิการ ทั่วประเทศ
 
ผลงานในอดีตที่สำคัญ ๆปี 2545 – ถึง ปัจจุบันขอสิทธิลดราคาค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ ครึ่งราคาให้คนพิการทั้งประเทศ
และผู้ติดตาม 25 % ที่ช่วยเหลือคนพิการจากกระทรวงคมนาคม

ปี 2546 - 2566  ที่ผ่านมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคนพิการมากกว่า 557 ครั้ง

ปี 2546 - 2566  ที่ผ่านมา แจกรถวีลแชร์ สามล้อโยก ฟรี 3,827 คัน (แจกเป็นล็อตใหญ่ตามถิ่นทุรกันดาร ไม่แจกย่อยเป็นรายบุคคล)

ปี 2547 - 2566  ที่ผ่านมา ผลิตรถเด็กพิการพิเศษเฉพาะราย จำนวน 14 คัน

ปี 2565  ที่ผ่านมา มอบรถสกูตเตอร์ จำนวน 1 คัน

ปี 2547             ธันวาคม เขียนภาพพระราชทานในหลวงใหญ่ที่สุดใน

                       ประเทศไทย ติดตั้ง ณ มณฑลท้อง สนามหลวง 5 ธันวา  

                       มหาราช นาน   1 เดือน

ปี 2550             จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

                       ร่วมกับมูลนิธิ   5  ธันวามหาราชเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  

                       มีเวทีคนพิการเฉพาะวันที่   1 - 9 ธันวาคม ณ มณฑลพิธีท้อง

                       สนามหลวง

 ปี 2550            จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ภาคกลางคืนครั้งแรกในประเทศ

                       ไทย   3 ธันวาคม 2550  เพื่อแสดงความสามารถ ของคนพิการ  

                       เวที  18 เมตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

 

กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2561 มอบรถไป จำนวน 170 คัน
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2562 มอบรถไป จำนวน 154 คัน
 
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2563 มอบรถไป จำนวน 105 คัน

กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก , วีลแชร์ไฟฟ้า ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2564 มอบรถไป จำนวน 104 คัน
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก , รถสกูตเตอร์ ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2565 มอบรถไป จำนวน 198 คัน
 
 
กิจกรรมรับบริจาครถวีลแชร์ สามล้อโยก ให้คนพิการ ปี พ.ศ.2566 มอบรถไป จำนวน 260 คัน
 
  
 
 
 
"รวมโครงการที่ผ่านมา 21 ปี มอบรถให้คนพิการรวมทั้งสิ้น 3,829 คัน"
(แจกเป็นล็อตใหญ่ตามถิ่นทุรกันดาร ไม่แจกย่อยรายบุคคล)

                              

 

กิจกรรม / โครงการสำหรับปี 2567

  • จะจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรเอกชนในต่างประเทศเพื่อร่วมระดมทุนช่วยเหลือคนพิการในประเทศไทย
  • จัดหาทุนช่วยเหลือสวัสดิการ คนพิการ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนในประเทศ
  • ประชาสัมพันธ์ช่องทางการบริจาคเงินผ่าน QR CODE  เพื่อนำไปทำรถสามล้อโยก ให้คนพิการ
  • จัดโครงการรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เสียแล้วแปลงเป็นเงินบริจาค
  • จัดงานวันเด็กสัญจรปี 2568 ภาคตะวันออก

 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
 
ประวัติส่วนตัว
 
ชื่อ-สกุล                พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
                 802/410 หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์     บ้าน  02 - 990-0331 , E-mail : apdi9000@gmail.com
มือถือ          08 - 1735-2316 , 06 - 3919-3615
 
สถานภาพ
สมรสกับ         นางจิรภา                       ทรัพย์ศิริ
มีบุตร 2 คน  1.ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวพร        ทรัพย์ศิริ
                 2.
นางสาวจุฑามาศ              ทรัพย์ศิริ
 
การศึกษา


- ระดับประถมโรงเรียนศรีวิชัยวัฒนาราม จ.ชัยนาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
- หลักสูตรเร่งรัดสิบตรีกองประจำรุ่นที่ 2
- นักเรียนนายสิบหลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 8 เหล่าทหารปืนใหญ่
- อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รุ่นที่ 7 จากอผศ.
- ศึกษาวิชานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศึกษาวิชาการจัดการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 
 
ประวัติรับราชการ
 
พ.ศ.2523     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 201 จ.ลพบุรี
พ.ศ.2525     กรมนักเรียนกองพันนักเรียนนายสิบศูนย์การทหารปืนใหญ่
                  
ค่ายพหลโยธินจ.ลพบุรีพ.ศ.2527 ช่วยราชการกรมนักเรียน 
                  
กองพันนักเรียนนายสิบศูนย์การทหารปืนใหญ่
                  
ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี
พ.ศ.2528    กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 101 จ.ลพบุรี
พ.ศ.2530    กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721 จ.ลพบุรี
พ.ศ.2533    ช่วยราชการพิเศษ โครงการ 315 ทหารพรานค่าปักธงชัย 
                 
จ.นครราชสีมา
พ.ศ.2535   15 ต.ค.เหยียบกับระเบิดขาซ้ายขาดเหนือเข่า แขนซ้ายลีบ
                  
อ่อนแรง ขาขวาท่อนล่างเสียรูปทรง
 
 

ประวัติการทำงานในอดีตเกี่ยวกับคนพิการที่ผ่านมา

-       เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ แผนกเครื่องหนังมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-       เลขาธิการสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย

-       เลขาธิการสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ

-       เหรัญญิกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2544

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2545

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2546

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2547

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2548

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2549

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2550

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2552

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2553

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2555

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2557

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

-       คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

     คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

     คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

     คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566

 

 

-         ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายอาสาสมัครคนพิการ

-         คณะอนุกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง
-         คณะอนุกรรมการฝ่ายการแสดงบนเวที
-         คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
-         คณะอนุกรรมการฝ่ายอาสาสมัครคนพิการ
-         คณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
-         คณะอนุกรรมการฝ่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหาร
-         ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ
-         คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ 
            สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-         คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการของกรมประชาสัมพันธ์
-         ที่ปรึกษา ชมรมคนพิการต่าง ๆ  4 - 5 ชมรม
-         ที่ปรึกษา-ช่วยเหลือคนพิการทั่วไปด้านกฎหมาย
           (พ.ศ.2538 – ถึงปัจจุบัน)
-         นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 – 2548
-         ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545-2547
-         รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
           พ.ศ.2544 - 2548
-       คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ปีส่งเสริมอาชีพคนพิการปี 2545
-           คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลสำโรงเหนือ
-       
    คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลพิการดีเด่นด้านการประกอบอาชีพเพื่อรับ 
     รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรประจำปี 2546
-        คณะกรรมการดำเนินการประสานงานการจัดประชุมเบื้องต้นและ  
          workshop  ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวัตถุระเบิด 
            ของ Handicap International
-    คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการ
ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)
-    เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องคนพิการ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-    เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6 จังหวัดลพบุรี
    -   เป็นตัวแทนประเทศไทย ให้คำปรึกษาเรื่องคนพิการกับรัฐบาลลาวเพื่อวาง 
    แผนเรื่องคนพิการในประเทศลาวซึ่งกำลังพัฒนา
-   ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะทำงานการจัดทำรายการทางสื่อวิทยุ
-   คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติในพระ 
     อุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
     กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
-   คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะความสามารถทางอาชีพ  
    ของคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ปี 2546

 -   คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่5

-   คณะอนุกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 39 ฝ่ายจัดหารายได้
-   คณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดส่งคนพิการไปร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านอาชีพของคนพิการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6
-   ประธานการจัดงาน Bangkok City Handi–Marathon ครั้งที่   7
-   ประธานการจัดงาน Bangkok City Handi–Marathon ครั้งที่  8
-   ประธานการจัดงาน Bangkok City Handi –Marathon ครั้งที่  9
-   ประธานการจัดงาน Bangkok City Handi –Marathon ครั้งที่ 10
 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 41
      ประจำปี 2548
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 42
      ประจำปี 2549
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 43
      ประจำปี 2550
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 44
      ประจำปี 2551
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 45
      ประจำปี 2552
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 46
      ประจำปี 2553
ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการครั้งที่ 47
      ประจำปี 2555

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการครั้งที่ 48
      ประจำปี 2557
ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการครั้งที่ 49
      ประจำปี 2558
ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการครั้งที่ 50
      ประจำปี 2561
ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการครั้งที่ 51
      ประจำปี 2562
ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการครั้งที่ 52
      ประจำปี 2563
ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการครั้งที่ 53
      ประจำปี 2565
ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 54
      ประจำปี 2566
 
- คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับบุคลากรของ   
   ศูนย์การศึกษาพิเศษและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการตามกฎกระทรวง  
   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ
   บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
- คณะทำงานพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินกองทุน
   การศึกษาสำหรับคนพิการ
- คณะกรรมการอำนวยการสภาศูนย์ประสานงานภาคเอกชนแห่งชาติ
- คณะทำงานยกร่างกฎหมายคนพิการกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิ มนุษยชนสภา
   ผู้แทนราษฎร
 

1     คณะกรรมการบริหารสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

2     คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

3     คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

4     คณะกรรมการบริหารมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

5     คณะกรรมการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

6     คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

7     คณะทำงานคัดเลือกบุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ

8     คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

9     คณะกรรมการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ

10   คณะทำงานจัดแผนพัฒนาคนพิการด้านอาชีพ

11   คณะทำงานจัดแผนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ

12   คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน    

       ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

13   คณะกรรมการบริหารมูลนิธิคนพิการไทย

14   คณะทำงานส่งเสริมการฝึกและพัฒนาอาชีพคนพิการ

15   คณะทำงานพิจารณาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและ

       พัฒนาอาชีพให้กับคนพิการ

16   คณะทำงานคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

17   อนุกรรมการสาขาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรี

18   อนุกรรมการสาขาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี

19   คณะกรรมการศึกษาหาแนวทางและรูปแบบสำหรับการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อ

       เด็กพิการ

20   คณะกรรมการติดตามและประสานงานนโยบายช่วยเหลือคนพิการ

21   คณะกรรมการอำนวยการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

22   ที่ปรึกษาคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

23   คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการของกรุงเทพมหานคร

24   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการของกรมประชาสัมพันธ์

25   คณะกรรมการพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

26   คณะทำงานส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับคนพิการ

27   คณะกรรมการติดตามและประสานงานนโยบายด้านสุขภาพสำหรับคนพิการ

28   คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของคนพิการ

29   คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ

30   คณะกรรมการวางแผนศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณจุดเดียวสำหรับคนพิการ

31   คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

32 เป็นคณะกรรมการกองทุนศึกษาสำหรับคนพิการเป็นคณะกรรมการโครงการยกย่องคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

33  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดนนทบเป็น

34 คณะกรรมการร่วม ไทย – ญี่ปุ่นเพื่อดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเซียและแปซิฟิก (APCD)

35 เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบของกายอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เสริม 

36 ประธานคณะทำงานคัดเลือกคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี 2546

37  คณะกรรมการจัดการสวัสดิการคนพิการ

38   คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

39   คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการ

40   คณะอนุกรรมการด้านสาขาสังคม

41   คณะกรรมการดำเนินการจัดการแสดงของคนพิการเฉลิมพระเกียรติฯ

42   คณะทำงานสมัชชาสุขภาพคนพิการแห่งชาติ ปี 2547

43   คณะกรรมการฝ่ายการแสดงบนเวทีงานวันคนพิการ ครั้งที่ 40

44   คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างงานวันคนพิการครั้งที่ 40

45   คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานวันคนพิการ ครั้งที่ 40

46   คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารงานวันคนพิการครั้งที่ 40

47   คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้งานวันคนพิการ ครั้งที่ 40

48   ประธานคณะทำงานคัดเลือกคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว

         มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี 2547

49   คณะกรรมการกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ

50   คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ

51   คณะกรรมการฉลองชัยนักกีฬาคนพิการในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์

        ครั้งที่ 12 กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

      เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี  

        ( คำสั่งจังหวัด ปทุมธานี ที่ 1682/2546 ลงวันที่ ก.ค. 46 )

52    เป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคนพิการสากล

        จังหวัดปทุมธานีประจำปี 2546

53    เป็นคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการสากล

   จังหวัดปทุมธานีประจำปี 2546

54   เป็นคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรม และจัดสถานที่งานวันคนพิการสากล

   จังหวัดปทุมธานีประจำปี 2546 ( คำสั่งจังหวัดปทุมธานีที่ 2478/2546

   ลงวันที่ 31 ต.ค. 46)

55   เป็นคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบเพื่อรองรับ     

         พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546   ( คำสั่ง 

         กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่  1/2547

        ลงวันที่  25 ก.พ.47 ลงนาม

        โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)

56   ที่ปรึกษาสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (2545-2552)

57   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  

         กรุงเทพมหานคร

58   คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2548

59   คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2548

60  คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2549

61  ประธานที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (2550)

62  คณะกรรมการอำนวยการออกเสียงประชามติจังหวัดปทุมธานี (2550)

63 รองประธานคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 43 (2550)

64 คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความงานวันคนพิการครั้งที่ 43 (2550)

65 คณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ปี  2550 (2550)

66 คณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดงงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี   

      2550 (2550)

67 ประธานจัดงานวันคนพิการสากล 3 ธันวา ภาคกลางคืนครั้งแรกในประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิ ธันวา 

     ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 1 -9 ธันวาคม 2550

68 คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี

     ( คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 1682/2546 ลงวันที่ ก.ค. 48 )   (สมัยที่ 2 )

69 รองประธานคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 (2551)

70 คณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 (2551)

71 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดร้องเพลงงานวันคนพิการครั้งที่ 44

     (ประกาศที่ 187/2551 ลงวันที่ 24 ก.ย.51) (2551)

72 คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความงานวันคนพิการครั้งที่ 44 

     (ประกาศที่ 176 / 2551 ลงวันที่ 11 ก.ย.51) (2551)

73 คณะกรรมการฝ่ายหารายได้งานวันคนพิการครั้งที่ 44

     (ประกาศที่ 188/2551 ลงวันที่ 24 ก.ย.51) (2551)

74 คณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ

     สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกาศที่ 170 / 2551 ลงวันที่ 29 ส.ค.51) (2551)

75 คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรบและจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา งานวันคนพิการครั้งที่ 44

     (ประกาศที่ 201/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย.51) (2551)

76 คณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดปทุมธานี (2551)

77 คณะทำงานโครงการนำร่อง “ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นที่ทุ่นระเบิดชายแดน

      เป็นสวนยางพาราแบบครบวงจรโดยผู้พิการ” การเกษตรแนวพุทธ  (2551)

78. คณะกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ ระดมสรรพกำลัง ” ร่วมด้วย

       ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ระเบิดให้ปลอดภัยภายในปี พ.ศ.2562 จังหวัดจันทบุรี (2551)

79. คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือก อปท. ดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการระดับจังหวัด ประจำปี 2552

      (คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 4014/2552 ลงวันที่ 30 เม.ย.52)   (2552)

80. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการรวมใจส่งเสริมศักยภาพสังคมดี มีสุขพอเพียง จังหวัดสระบุรี 

      (คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 757/2552 ลงวันที่ 13 พ.ค.52)   (2552)

81. คณะทำงานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

      (คำสั่งอนุกรรมการส่งเสริมฯจังหวัดปทุมธานี ที่ 763/2552 ลงวันที่ 12 พ.ค.52)   (2552)

82. คณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

      (คำสั่งอนุกรรมการส่งเสริมฯจังหวัดปทุมธานี ที่ 764/2552 ลงวันที่ 12 พ.ค.52)   (2552)

83. คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2552-2554 

      (คำสั่งอนุกรรมการส่งเสริมฯจังหวัดปทุมธานี ที่ 765/2552 ลงวันที่ 12 พ.ค.52)   (2552)

84. รองประธานอนุกรรมการแก้ไขข้อบังคับสมาคมนักวิจัย (คำสั่งสมาคมนักวิจัย ที่ 11/2552 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 52)   (2552)

85. รองประธานคณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 45 (ประกาศที่ 133/2552 ลงวันที่ 10 ก.ย.52) (2552)

86. คณะกรรมการการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 45 (ประกาศที่ 133/2552 ลงวันที่ 10 ก.ย.52) (2552)

87. ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดร้องเพลงงานวันคนพิการครั้งที่ 45 (ประกาศที่ 139/2552 ลงวันที่ 17 ก.ย.52) (2552)

88. คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความงานวันคนพิการครั้งที่ 45 (ประกาศที่ 135 / 2552 ลงวันที่ 15 ก.ย.52) (2552)

89. คณะกรรมการฝ่ายหารายได้งานวันคนพิการครั้งที่ 45 (2552)

90. คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรบและจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา งานวันคนพิการครั้งที่ 45 (2552)

91. คณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันชกมวยศึกยอดมวยโลก PABA-WBA 

      (คำสั่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี ที่ 167/2552 ลงวันที่ 25 พ.ย.52) (2552)

92. คณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาศูนย์ประสานงานภาคเอกชนแห่งชาติ  2547 – 2554 

93. รองประธานสภาศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนแห่งชาติ คนที่ 4 (2550)

94. ที่ปรึกษาสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (2551- 2554 )

95. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษย์ชน สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (คำสั่งสมาคมฯ 2/2554   (2554)

96. คณะอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด (2550)

97. ที่ปรึกษาสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (2554- 2556)

98.  คณะกรรมการบริหารสมาคมศูนย์ประสานงานองค์กรภาคเอกชนจังหวัดปทุมธานี

99. คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริม อาชีพและการจ้างงาน (คำสั่ง กรุงเทพมหานครที่ 897/2551ลงวันที่ 3 มี.ค.51)

100. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 1390/2551 ลงวันที่ 15 ก.ค. 51 ) ผู้ทรงคุณวุฒิ 

101.   คณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสวัสดิการสำหรับคนพิการในขั้นต้น ประจำปี 2553 

คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 742/2553  ลงวันที่  6 พ.ค. 53 ) (2553)

102.  เป็นอุปนายก คนที่ 3 สมาคมประสานงานองค์การภาคเอกชนจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2551 - 2554)  (2551)

103.  ที่ปรึกษางานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (2552)

104.  ผู้ประสานงานด้านความช่วยเหลือคนพิการจากภัยของทุ่นระเบิด คณะทำงานไทยรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด (คำสั่ง ทีซีบีเอล 2552 )  (2552)

105. ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี (2551- 2557)

106. คณะทำงานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ ที่ได้รับอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี (คำสั่งที่ 1200/2557 ลงวันที่ 20 พ.ค. 57) 

107. ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กร ภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จ.ปทุมธานี (คำสั่งที่ 1885/2558 ลงวันที่ 7 ส.ค. 58) (2558- 2559)  

108 ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการครั้งที่ 49 ประจำปี 2558

109. กรรมการฝ่ายดอกแก้วกัลยา ปี 2558 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

110.  กรรมการฝ่ายดอกแก้วกัลยา ปี 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

111. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จ.ปทุมธานี

112. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี (คำสั่งที่ 2/2560 ลงวันที่ 14 มี.ค. 60)

113. คณะกรรมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2016 (มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1)

114. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2560-2563

115. คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561
 
116. รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561
 
117. ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

118. คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

119. รองประธานคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 51 (ประกาศที่ 065/2562 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 62) (2562)

120. ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 51 (ประกาศที่ 065/2562 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 62) (2562)

121. ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี (คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 7283/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย. 62)

122. คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

123. รองประธานคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 52 (ประกาศที่ 060/2563 ลงวันที่ 23 ก.ย. 63) 

124. ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 52 (ประกาศที่ 060/2563 ลงวันที่ 23 ก.ย. 63)

125. คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

126. รองประธานคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 53 (ประกาศที่ 114/2565 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 65) 

127. ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการครั้งที่ 53 (ประกาศที่ 114/2565 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 65)

128. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี (คำสั่งที่ 6868/2563 ลงวันที่ 5 ส.ค. 63)

129. ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี (คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 2628/2565 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2565) 

130. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2563-2566 (ประกาศที่ 092/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 65) 

131. คณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชุดใหม่) สมัย พ.ศ. 2563-2566 (ประกาศที่ 093/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 65) 

132. เป็นคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566-2569 (ประกาศที่ 253/2566 ลงวันที่ 14 ก.ค. 66) 

133. เป็นคณะกรรมการร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานกาชาด ประจำปี 2566 (ประกาศที่ 318/2566 ลงวันที่ 25 ก.ย. 66)

134. เป็นคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกาศที่ 321/2566 ลงวันที่ 26 ก.ย. 66)

135. เป็นประธานฝ่ายการประกวดร้องเพลง งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกาศที่ 321/2566 ลงวันที่ 26 ก.ย. 66)        

 

 
 

ตำแหน่งในปัจจุบันภายนอก

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

1. ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (2548 - ปัจจุบัน )

2. ที่ปรึกษาชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปทุมธานี (2548- ปัจจุบัน)

3. เป็นวิทยากรบรรยายทั่วประเทศเรื่องสิทธิโอกาสคนพิการ

4. รองประธานสภาศูนย์ประสานงานภาคเอกชนแห่งชาติ (คำสั่งที่ 1/2554 ลงวันที่ 1 ม.ค.54)

5. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมพัฒนาวิชาการเพื่อคนพิการ (ชพก.)(คำสั่ง ชพก.ที่ 3/2554)

6. คณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขากายอุปกรณ์ อาชีพช่างกายอุปกรณ์ (คำสั่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ที่ 064/2562 ลงวันที่ เม.ย. 62)

7. เป็นคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566 - 2569 (ประกาศที่ 267/2566 ลงวันที่ 18 ก.ค. 66)

8. เป็นคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566 - 2569 (ประกาศที่ 279/2566 ลงวันที่ 27 ก.ค. 66)

9. เป็นคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566 - 2569 (ประกาศที่ 309/2566 ลงวันที่ 17 ส.ค. 66)

10. เป็นคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย พ.ศ. 2566 - 2569 (ประกาศที่ 310/2566 ลงวันที่ 24 ส.ค. 66)

11. เป็นคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกาศที่ 474/2567 ลงวันที่ 27 ก.พ. 67)

12. เป็นคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกาศที่ 478/2567 ลงวันที่ 27 ก.พ. 67)

 

 

 
 

 นโยบายการทำงาน
 
1       ดีสานต่อ
2       ก่องานใหม่
3       แก้ไขสิ่งที่มีอยู่
 
 

 

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (...)
 

Associationof Persons with Physical Disability International (APDI.)
E-mail : apdi9000@gmail.com
Tel. 02-990-0331, 02-120-4992  Mobile. 063-919-3615

 Update : 11 March 2024
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.