ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


                 

               

                        

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 

สมาคมฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆตามสิทธิของคนพิการ และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคสังคมในพื้นที่นั้นๆ ใน Page FB : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

มอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน

ให้คนพิการ ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

               

     24 เมษายน 2567 : 10.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์,พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค 8/นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์,น.ส.จีรภา ถาคำ ปลัดอำเภอท่าปลา,นายสิงหนาท ทองเตี่ยง ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จ.อุตรดิตถ์,นายปรีชา พิมสาร สจ.อุตรดิตถ์ เขต 2,นายสมพร นะถา นายก อบต.ท่าปลา และคณะผู้บริหาร,นางบุษยมาส หาญกาย นายก อบต.หาดล้า,นายธนวรรธน์ ทวี,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการฯ,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นางลัดดาวัลย์ ตันรัตนวงค์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทีมงาน,พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทีมงาน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,นายเอนก ธรรมใจ ประธานสมาพันธ์นักข่าว และสื่อสารมวลชนภาคเหนือ/ที่ปรึกษานายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ผู้ประสานงาน : ร่วมจัดกิจกรรม มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 30 ราย และมอบรถวีลแชร์-สามล้อโยก จำนวน 30 คัน ให้คนพิการ ผู้ยากไร้ ซึ่งมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องประชุม อบต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาครถวีลแชร์-สามล้อโยก จำนวน 30 คัน

- ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 8 บริจาคชุดยังชีพ จำนวน 30 ชุด

- สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ บริจาคไข่ไก่ จำนวน 30 แผง

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

    

     

     

 

    

 

 

 

 

Dear Maj. Sirichai Sapsiri,

On behalf of Giving Back Association, we would like to express our sincere gratitude for  attending the HANA Microelectronics PCL and Giving Back Association joint event for donations and Rating Certificate presentations.

We were most pleased to have your attendance and hope that you enjoyed it as much as we did.

Attached for your further information is a copy of the presentation made by Mr. Terry Weir during the event.   We will post a hard copy to you and also include a DVD containing a video of the event (excluding the presentation) 

In addition to the Rating Certificates, we have now produced a Ratings Badge which you may use on your website and also your charity presentation documentation.

Attached is the Badge which corresponds to the combined rating of the 

Financial and Governance/Transparency Ratings on your certificate.

When adding the badge to your website please link the badge to the Giving Back website rating page in English or Thai language as the links provided below for the purpose.

 

for English : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

for Thai : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

 

Regards,

Manu Pensawangwat

Giving Back Association

HANA Microelectronics PCL Building

65/98 Vibhavadi-Rangsit 64

Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

Tel. 02-551-1297

 

เรียน ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ในนามของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ผมขอขอบพระคุณท่านพันตรี ศิริชัย ที่ได้ส่งผู้แทนของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฮานา ไมโครอิเลคโทรนิกส์ มหาชน จำกัด กับสมาคม กิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้น   

สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของสมาคมคนพิการฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยหนังสือฉบับนี้ ผมขอแนบสำเนาไฟล์การนำเสนอของสมาคมกิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เทอร์รี่ เวียร์ ซึ่งผมจะนำส่งเป็นเอกสารพร้อมกับ แผ่นวีซีดีที่บันทึกงานในวันดังกล่าว

สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้จัดทำตราสัญลักษณ์การจัดอันดับมายังท่านตามเอกสารที่แนบเพื่อที่ท่านจะนำไปใช้บนเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเมื่อท่านนำสัญลักษณ์การจัดอันขึ้นบนเว็บไซต์ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน้าการประเมินของ กิฟวิ่งแบค ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ตามลิงค์ที่ให้มา

ภาษาอังกฤษ : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

ภาษาไทย : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

ขอแสดงความนับถือ

นายมนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

 

 

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ

 

30 พฤษภาคม 2567 : 12.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,นางชญาดา ฤกษ์สุนทร ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทต.โคกพุทรา,น.ส.รพีพัฒน์ จอมประสาท ผญบ.ม.2 ต.โคกพุทรา,น.ส.อาภาพร สุขคง,นายสุรพงษ์ มณีโชติ นักพัฒนาชุมชน,นางจำรัส เปล่งปลั่ง,นางช่อเอื้อง อินทร์อิ่ม อสม.ต.โคกพุทรา,นางบุญสืบ แก้วประดับ ที่ปรึกษานายก ทต.โคกพุทรา,นางประไพ ชูจันทร์ สท.ทต.โคกพุทรา : ลงพื้นที่ ม.2 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เยี่ยมบ้านให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ พร้อมทั้งมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางอำภา สิริเขตร์ 132 ม.2

2.นายประทีป อินทร์อิ่ม 99 ม.2

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล : บริจาคชุดเยี่ยมฯ จำนวน 2 ชุด มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25 พฤษภาคม 2567 : 11.00-13.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ดร.พระสุนทรกิจโกศล จันทรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร,สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นางสุพิชชญา สาคร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ,พลอากาศตรี ประสิทธิ์ นิยมแก้ว ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 1,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,คณะครู รร.ชัยสิทธาวาส,คณะผู้บริหาร อบต.กระแชง,ทีมงาน อาสาซิ่ง โดย นายธาดา ขำโต : ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง" และ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา" ให้กับ คนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 150 ราย ซึ่งมี นายไวพจน์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.กระแชง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

*** ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : บริจาคเงินสด อาหารกลางวัน บริการตัดผมฟรี ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และผ้าเช็ดตัว 

- สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล : บริจาคชุดเยี่ยมฯ [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯ] จำนวน 19 ชุด

- น.ส.เจนจิรา เอี่ยมแจ่ม : บริจาคชุดเยี่ยมฯ [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] จำนวน 1 ชุด

- ทีมงาน อาสาซิ่ง : สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการชุดใหญ่

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20 พฤษภาคม 2567 : 11.30-13.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 8 โดย นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล และคณะ,นายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์,ทีมงาน อบต.หนองปลิง และคณะผู้บริหาร,ทีมงานบริษัทสยามเอเบิ้ลอินโนเวชั่น โดย นายคำรณ มะนาวหวาน,สมาคมคนพิการ จ.นครสวรรค์ โดย น.ส.อุทัยวรรณ พึ่งทอง : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมอบเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ/มอบรถดัดแปลงไฟฟ้าคนพิการ ซึ่งมีน้ำหนักตัว 200 kg./มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 5 ราย/มอบผ้าอ้อมสำเร็จ และตรวจรับการซ่อมแซมบ้านคนพิการ ณ บ้านพักคนพิการ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช : บริจาคเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ จำนวน 3,000.-

- สมาคมแม่ดีเด่นประจำ จ.นครสวรรค์ : บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง

- นายยงยุทธ์ ทิพย์บุตร และครอบครัว จ.สระบุรี : บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 ห่อ [24 ชิ้น]

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 พฤษภาคม 2567 : 10.00-13.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นางสุพิชชญา สาคร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคมฯ สาขาฯ,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นายธนวรรธน์ ทวี,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการฯ,ทีมงาน ทต.ลำพันชาด,พันตรี พสิษฐ์ ราชโคตร ประธานสภา ทต.ลำพันชาด ผู้ประสานงาน : ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง" และ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา" ให้กับ คนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 100 ราย ซึ่งมี นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอวังสามหมอ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องประชุม ทต.ลำพันชาด อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

*** ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : บริจาคเงินสด และผ้าเช็ดตัว จำนวน 100 ผืน

- สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล : บริจาคชุดเยี่ยมฯ [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯ] จำนวน 50 ราย

- ชมรมช่วยเหลือสังคม : บริจาคผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9 พฤษภาคม 2567 : 13.30-16.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นางสุพิชชญา สาคร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นายธนวรรธน์ ทวี,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ ที่ปรึกษาสมาคมคนพิการฯ,ทีมงาน ทต.ห้วยงู โดย น.ส.อรวรรณ เศรษฐพงษ์ นายก ทต. และคณะผู้บริหาร,ผอ.รพ.สต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,อสม. : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] และบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการ จำนวน 22 ราย ณ ห้องประชุมอาคารพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ.ชัยนาท ทต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดเยี่ยมฯ จำนวน 22 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

- สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

- ชมรมช่วยเหลือสังคม

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5 พฤษภาคม 2567 : 11.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,พันตรี สมจิต ชัยนุภาพ จิตอาสา เพื่อน นนส.รุ่น 8/25 เหล่าทหารปืนใหญ่,ทีมงาน อบต.หนองปลิง โดย นายสมชาย ยุกติรัตน์ นายก อบต.หนองปลิง มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ พุ่มกล่อม รองนายก อบต.หนองปลิง,นายเอ็นดู จันทร์อิ่ม ส.อบต.หนองปลิง : ลงพื้นที่ติดตามงานเรื่อง ซ่อมแซมบ้าน และซ่อมบำรุงรถสามล้อโยก ซึ่งทาง อบต.หนองปลิง ได้นำรถสามล้อโยกไปซ่อมบำรุงเพื่อให้ใช้งานได้ และนำส่งมอบให้คนพิการ..น.ส.กรรณิการ์  บัวบาน อายุ 34 ปี [น้ำหนัก 200 kg.] ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30 เมษายน 2567 : 11.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ,พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ,พันตรี สมจิต ชัยนุภาพ จิตอาสา เพื่อน นนส.รุ่น 8/25 เหล่าทหารปืนใหญ่ พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครสวรรค์,ทีมงาน อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมอบถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและแก้ไขตามที่คนพิการร้องขอ ณ บ้านคนพิการ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29 เมษายน 2567 : 17.40-18.40 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,พันตรี สมจิต ชัยนุภาพ จิตอาสา เพื่อน นนส.รุ่น 8/25 เหล่าทหารปืนใหญ่,นางธัญญะรัตน์ จันทร์พวง ส.อบต. ม.2 ต.หนองปลิง ผู้ประสานงาน : ลงพื้นที่ ม.1,ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.น.ส.กรรณิการ์ บัวบาน อายุ 34 ปี [พิการติดเตียง น้ำหนัก 200 kg.] 516 ม.1 ต.หนองปลิง

2.น.ส.อนัญญา ฤทธิ์กาลศิลา อายุ 58 ปี [พิการติดเตียง] 435 ม.2 ต.หนองปลิง

3.นายจำลอง จงเจริญ อายุ 62 ปี [พิการติดเตียง] 534/1 ม.2 ต.หนองปลิง

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดเยี่ยมฯ 3 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17 เมษายน 2567 : 11.00-12.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,นางอารีเฟ๊าะ ทาศรี จิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,ทีมงาน อบต.โยธะกา โดย นายธีรพล อุทัยพันธุ์ นายก อบต.,ทีมงาน รพ.สต.โยธะกา โดย น.ส.พิมพาภรณ์ เทียนดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายโกสินทร์ สำอางค์ กำนัน ต.โยธะกา,ผู้ใหญ่บ้าน ม.3,ม.5,ม.6,ม.9 ต.โยธะกา : ลงพื้นที่บรรยายพิเศษ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิคนพิการ และมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการ จำนวน 20 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์มัสยิดกูว่าติ้ลอิสลาม ม.5 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดเยี่ยม จำนวน 20 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  

 

 

dot


ประวัติสมาคมฯ

 ความเป็นมา

   แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท                            

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย                             จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545ละ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

   ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย             คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547   ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 More...dot
โครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

More...
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.