ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


                 

               

                        

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 

สมาคมฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆตามสิทธิของคนพิการ และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคสังคมในพื้นที่นั้นๆ ใน Page FB : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

มอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 60 คัน

ให้คนพิการ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

               

     21 .. 66 : 10.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดเชียงราย โดย ...มนต์สิษฐ์ เยาวภักดิ์ นายกสมาคมฯ สาขาฯคุณกันยกร ภัทรพรโกศล จิตอาสาสมาคมฯทีมงาน ทต.แม่ฮ้อยเงิน .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่,ทีมงานและคณะผู้บริหาร ทต.แม่ปูคา,อสม. : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์-สามล้อโยก จำนวน 30 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ .แม่ปูคา .สันกำแพง .เชียงใหม่

     22 .. 66 : 11.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดเชียงราย โดย ...มนต์สิษฐ์ เยาวภักดิ์ นายกสมาคมฯ สาขาฯ,ทีมงาน ทต.แม่ฮ้อยเงิน .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่,ทีมงาน อบต.เหล่ายาว โดย นายไพบูลย์ ภูเวียงจันทร์ นายก อบต.,นายจีรนันท์ ปัญญาคำ,นายคมน์ สุวรรณวงค์ รองนายก อบต., นายชุวัท สายเกษม ปลัด,นางดารุณี ใจพรม รองปลัด : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์-สามล้อโยก จำนวน 30 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ซึ่งมี นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีมอบ อบต.เหล่ายาว .บ้านโฮ่ง .ลำพูน

 

 

  

 

  

  

    

 

 

 

 

Dear Maj. Sirichai Sapsiri,

On behalf of Giving Back Association, we would like to express our sincere gratitude for  attending the HANA Microelectronics PCL and Giving Back Association joint event for donations and Rating Certificate presentations.

We were most pleased to have your attendance and hope that you enjoyed it as much as we did.

Attached for your further information is a copy of the presentation made by Mr. Terry Weir during the event.   We will post a hard copy to you and also include a DVD containing a video of the event (excluding the presentation) 

In addition to the Rating Certificates, we have now produced a Ratings Badge which you may use on your website and also your charity presentation documentation.

Attached is the Badge which corresponds to the combined rating of the 

Financial and Governance/Transparency Ratings on your certificate.

When adding the badge to your website please link the badge to the Giving Back website rating page in English or Thai language as the links provided below for the purpose.

 

for English : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

for Thai : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

 

Regards,

Manu Pensawangwat

Giving Back Association

HANA Microelectronics PCL Building

65/98 Vibhavadi-Rangsit 64

Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

Tel. 02-551-1297

 

เรียน ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ในนามของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ผมขอขอบพระคุณท่านพันตรี ศิริชัย ที่ได้ส่งผู้แทนของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฮานา ไมโครอิเลคโทรนิกส์ มหาชน จำกัด กับสมาคม กิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้น   

สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของสมาคมคนพิการฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยหนังสือฉบับนี้ ผมขอแนบสำเนาไฟล์การนำเสนอของสมาคมกิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เทอร์รี่ เวียร์ ซึ่งผมจะนำส่งเป็นเอกสารพร้อมกับ แผ่นวีซีดีที่บันทึกงานในวันดังกล่าว

สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้จัดทำตราสัญลักษณ์การจัดอันดับมายังท่านตามเอกสารที่แนบเพื่อที่ท่านจะนำไปใช้บนเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเมื่อท่านนำสัญลักษณ์การจัดอันขึ้นบนเว็บไซต์ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน้าการประเมินของ กิฟวิ่งแบค ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ตามลิงค์ที่ให้มา

ภาษาอังกฤษ : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

ภาษาไทย : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

ขอแสดงความนับถือ

นายมนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

 

 

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ

 

28 มี.ค. 66 : 10.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,นายสมทรง พรมศิลา ผญบ.ม.2 ต.สามง่าม,นางชญาภา ยินยอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.สามง่าม : จัดกิจกรรมมอบชุดยังชีพให้คนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 20 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

*** ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคชุดยังชีพ : ทีมงานอาสาซิ่ง โดย นายธาดา ขำโต และครอบครัว มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26 มี.ค. 66 : 18.20 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,นายมลตรี มณีแก้ว อาสาสมัครสมาคมฯ : ลงพื้นที่ ม.3 เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยังชีพให้คนพิการติดเตียง จำนวน 1 ราย ดังนี้

- นายจรัญ นวนจันทร์ อายุ 61 ปี 79 ม.3 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดยังชีพ : ทีมงานอาสาซิ่ง โดย นายธาดา ขำโต และครอบครัว มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26 มี.ค. 66 : 10.00-12.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 /มอบทุนการศึกษาให้บุตร-หลาน คนพิการ/มอบชุดยังชีพให้กับสมาชิกสมาคมฯ ณ ห้องประชุมวัดกุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี

*** ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารเลี้ยงคนพิการ,ชุดยังชีพ : ทีมงานอาสาซิ่ง โดย คุณธาดา ขำโต และครอบครัว มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21 มี.. 66 : 18.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,.ชาครีย์ สิริสุนทรานนท์ ผู้ประสานงานสมาคมฯ ระหว่างประเทศ และคณะ : เข้าพบนายอำเภออัลลองเวง เพื่อปรึกษาหารือและประสานงานเรื่องการบริจาครถวีลแชร์ - สามล้อโยก ให้คนพิการเมืองอัลลองเวง ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออัลลองเวง .อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21 มี.ค. 66 : 10.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,อ.ชาครีย์ สิริสุนทรานนท์ ผู้ประสานงานสมาคมฯ ระหว่างประเทศ,ทีมงาน อบต.บักได โดย นายณัฐพัชร์ บุญมี นายก อบต.,นางกัญญารัตน์ ศรีวรรณชัย,นางขวัญฤทัย ภาสดา รองนายก อบต.,นายสุรศักดิ์ เกลียวเพียร รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.,น.ส.พัชรี สายวงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ,พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ จำนวน 20 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ณ อบต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

*** ขอขอบคุณผู้บริจาครถวีลแชร์ จำนวน 20 คัน : .ประภาส สมแก้ว จาก .ชุมพร มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15 มี.. 66 : 14.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณศศิธร อาจกล้า,คุณสมคิด ภิรมย์กิจ ผู้ประสานงาน,คุณปราณี สาลี ผญบ..1 .หนองฉิม,คุณมารศรี เกิดมงคล .อบต.หนองฉิม,คุณสมศักดิ์ ฤาชา : จัดกิจกรรมมอบชุดยังชีพให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 10 ราย ศาลาเอนกประสงค์ .1 .หนองฉิม .เนินสง่า .ชัยภูมิ

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 มี.ค. 66 : 14.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน ทต.เนินขาม โดย นายจรูญ จินดารัตน์ นายก ทต.,นายจำนงค์ สิงห์สม ที่ปรึกษานายกฯ,นางอุษา บุญญพิพัฒน์ ประธานสภา ทต.ฯ,น.ส.จันทร์เพ็ญ หมากทอง สมาชิกสภา ทต.,น.ส.อำพร จินดารัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษฯ : จัดกิจกรรมมอบชุดยังชีพให้คนพิการและผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุม ทต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 3 โหล : นายมลตรี มณีแก้ว และครอบครัว มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 มี.. 66 : 09.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : ร่วมกิจกรรมตรวจ - รับ และจับฉลากกระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (...) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี ..พสิษฐ์ ราชโคตร เป็นผู้ประสานงาน กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ .นิคม .สหัสขันธ์ .กาฬสินธุ์

 
  
  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

9 มี.. 66 : 10.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,นายสมใจ ชมภู อดีต ผญบ. ผู้ประสานงาน,นายสุริโย ทิพย์เหลือง ผญบ..8 บ้านตาเปอะ,นางสุนารักษ์ อุดมธนะบริบูรณ์ ผญบ..9 บ้านโนนสมบูรณ์,..พรทิพย์ อนันตะภูมิ ผญบ..10 บ้านด่านช้าง,.อบต.บ้านค้อ,ประธาน อสม.,ผช.ผญบ. : จัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา,น้ำตาลทราย,ขนม,นม ฯลฯ) ให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 20 ราย ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ .บ้านค้อ .คำชะอี .มุกดาหาร

 

  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5 มี.ค. 66 : 11.00 - 14.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่ จ.สระบุรี,ลพบุรี มอบชุดยังชีพให้กับผู้ยากไร้ อาชีพเก็บของเก่า จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.น.ส.คนึงนิจ หอมยามเย็น อายุ 37 ปี 147 ม.5 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

2.นายประเวช ปวงสุข อายุ 54 ปี จ.สระบุรี

3.นายพัด อ่อนพันธ์ อายุ 74 ปี 26/3 ซ.บ้านน้ำจั้น แยก 2 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 3 โหล : นายมลตรี มณีแก้ว และครอบครัว มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

 

 

dot


ประวัติสมาคมฯ

 ความเป็นมา

   แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท                            

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย                             จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545ละ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

   ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย             คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547   ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 More...dot
โครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

More...
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.