ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


                 

               

                        

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 

สมาคมฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆตามสิทธิของคนพิการ และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคสังคมในพื้นที่นั้นๆ ใน Page FB : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

มอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน

ให้คนพิการ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

               

     25 .. 65 : 10.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน อบต.วังประจบ โดย นายเสน่ห์ น่วมนวล นายก อบต.,นายสุกรรณ์ สาริยา,นายสายัณห์ ฟักทองอยู่ รอง นายก อบต.,นายอุทัย สายยิ้ม เลขาฯ นายก อบต.,นางรวีวัลย์ ธนะไชย ปลัด อบต.,นางดารุณี ใจพรม รองปลัด อบต.,นางมณฑา หาญปรีชาสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์-สามล้อโยก จำนวน 30 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ห้องประชุม อบต.วังประจบ .เมือง .ตาก

 


      
 

    

 

 

 

 

Dear Maj. Sirichai Sapsiri,

On behalf of Giving Back Association, we would like to express our sincere gratitude for  attending the HANA Microelectronics PCL and Giving Back Association joint event for donations and Rating Certificate presentations.

We were most pleased to have your attendance and hope that you enjoyed it as much as we did.

Attached for your further information is a copy of the presentation made by Mr. Terry Weir during the event.   We will post a hard copy to you and also include a DVD containing a video of the event (excluding the presentation) 

In addition to the Rating Certificates, we have now produced a Ratings Badge which you may use on your website and also your charity presentation documentation.

Attached is the Badge which corresponds to the combined rating of the 

Financial and Governance/Transparency Ratings on your certificate.

When adding the badge to your website please link the badge to the Giving Back website rating page in English or Thai language as the links provided below for the purpose.

 

for English : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

for Thai : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

 

Regards,

Manu Pensawangwat

Giving Back Association

HANA Microelectronics PCL Building

65/98 Vibhavadi-Rangsit 64

Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

Tel. 02-551-1297

 

เรียน ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ในนามของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ผมขอขอบพระคุณท่านพันตรี ศิริชัย ที่ได้ส่งผู้แทนของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฮานา ไมโครอิเลคโทรนิกส์ มหาชน จำกัด กับสมาคม กิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้น   

สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของสมาคมคนพิการฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยหนังสือฉบับนี้ ผมขอแนบสำเนาไฟล์การนำเสนอของสมาคมกิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เทอร์รี่ เวียร์ ซึ่งผมจะนำส่งเป็นเอกสารพร้อมกับ แผ่นวีซีดีที่บันทึกงานในวันดังกล่าว

สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้จัดทำตราสัญลักษณ์การจัดอันดับมายังท่านตามเอกสารที่แนบเพื่อที่ท่านจะนำไปใช้บนเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเมื่อท่านนำสัญลักษณ์การจัดอันขึ้นบนเว็บไซต์ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน้าการประเมินของ กิฟวิ่งแบค ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ตามลิงค์ที่ให้มา

ภาษาอังกฤษ : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

ภาษาไทย : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

ขอแสดงความนับถือ

นายมนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

 

 

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ

 

 

22 พ.ย. 65 : 10.30 - 15.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ,นายมลตรี มณีแก้ว อาสามัครสมาคมฯ,ว่าที่ ร.ต.บุญมี กิจพินิจ ผอ.รร.บ้านซับเจริญ/ประธานเครือข่ายกลุ่มเพชรชนแดน สพป.พช.เขต 1 ผู้ประสานงาน,นายไพฑูรย์ บุญมาศ ผอ.รร.คลองห้วยนาพัฒนาการ รักษาการ ผอ.รร.บ้านโคกเจริญ,รร.บ้านห้วยตูม : ลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนและครอบครัวคนพิการ จำนวน 40 ราย รวม 4 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

2.โรงเรียนบ้านห้วยตูม ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

3.โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

4.โรงเรียนบ้านลาดน้อย ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคน้ำดื่ม ขนาด 600 ml จำนวน 200 โหล : บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 พ.ย. 65 : 10.00 - 13.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ,นายมลตรี มณีแก้ว อาสามัครสมาคมฯ,ว่าที่ ร.ต.บุญมี กิจพินิจ ผอ.รร.บ้านซับเจริญ/ประธานเครือข่ายกลุ่มเพชรชนแดน สพป.พช.เขต 1 ผู้ประสานงาน : ลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนและครอบครัวคนพิการ จำนวน 30 ราย รวม 3 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

2.โรงเรียนบ้านคลองห้วยนาพัฒนาการ ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

3.โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง .พุทธบาท .ชนแดน .เพชรบูรณ์

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11 พ.ย. 65 : 11.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,นายธนวรรธน์ ทวี อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.วัดโคก ผู้ประสานงาน : ลงพื้นที่ ม.1 ต.วัดโคก มอบชุดยังชีพให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 6 ราย ณ วัดโคกแจง ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ดังนี้

1.นายเฉลิม สาแช 4 ม.1

2.นายหยอย วงษ์โพธิ์ 32/4 ม.1

3.นางน้ำนอง โพตะเภา 3 ม.1

4.นายจำเริญ บินชัย 29/2 ม.1

5.นายวิเชียร เกษสาคร 8 ม.1

6.นางถม รถทอง 87 ม.1

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 3 โหล : นายมลตรี มณีแก้ว และครอบครัว มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***


  
  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 พ.ย. 65 : 11.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน ทต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี โดย นายศิริศักดิ์ รัตนเมธาโกศล นายก ทต.,นายวรากร วรวุฒิปัญญาคม,นายสนอง ปุริสา รองนายก ทต. : จัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้กับคนพิการและครอบครัว จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุม ทต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ดังนี้

1.นางลี วัจนะวิวัฒน์ 90/1 ม.2

2.นายหล่อ โนนโคกสูง 222 ม.2

3.ด.ช.ชลิต ปะโมทะกะ 104 ม.2

4.นางนภา ช่างทำ 68 ม.3

5.นางเปล่ง สรารัมย์ 417 ม.5

6.น.ส.สมพิศ สุขชาติ 22 ม.5

7.นายจาก อุปภักค์ 134/2 ม.6

8.นางเนา พุงไธสง 239 ม.8

9.นางพลอย สำราญดี 26/1 ม.8

10.นางลำดวน จันบัวลา 495 ม.8

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค ข้าวสาร จำนวน 100  kg. : คุณสมใจ .ชลบุรี มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3 พ.ย. 65 : 17.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : ลงพื้นที่ ม.3 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี มอบชุดยังชีพ [ข้าวสาร 15 kg. ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม] ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย

- นายสำรวย เจริญใจ อายุ 58 ปี [เช่าที่วัดอยู่อาศัย]

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคน้ำดื่ม : คุณมลตรี มณีแก้ว และครอบครัว มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26 .. 65 : 11.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,..ณชธร ทองนาคพันธ์ ผู้ประสานงาน,ทีมงาน อบต.บ้านใหม่ โดย นายอมรวัฒน์ โสบกระโทก นายก อบต.,นายกิตติ เอ้กระโทก สสอ.ครบุรี,นายวิทยา อ่ำกลาง ผช.สสอ.ครบุรี,รพ.สต.อังโกน : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ จำนวน 10 คัน/ไม้เท้า 3 ขา 10 อัน ให้คนพิการในพื้นที่ อบต.บ้านใหม่ .ครบุรี .นครราชสีมา ดังนี้

1...เสวย โฮมกระโทก

2.นางทัย นางงามสำโรง

3.นายก่วง ยื่นกระโทก

4.นายจรัส กลิ่นโอชา

5.นางเพียร กลอนกลาง

6.นายกฤษณะ นามกระโทก

7.นายพาณุ พงศ์สา

8.นายคล้าย รากผักแว่น

9...จันทิมา จำปาโคกกรวด

10.นางบัวคลี่ ทองครบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาครถวีลแชร์ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  ***

- บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25 .. 65 : 10.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดย .ชญาภา เทียมเมฆ นายกสมาคมฯ สาขาฯ,ทีมงาน อบต.ทุ่งวัง โดย นายทองม้วน ศรีเจริญ นายก อบต.,นางประภามาศ ยีรัมย์ รองนายก อบต.,นายสุนทร สังฆพันธ์ ปลัด อบต.,นางสาวสุธาสินี ทบวัน รองปลัด อบต.,นางสุธินี อุสาพรหม ผช.นักพัฒน์ : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ จำนวน 7 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ห้องประชุม อบต.ทุ่งวัง .สตึก .บุรีรัมย์ ดังนี้

1...ตะวัน ยาวรัมย์ 110 .15 .ทุ่งวัง

2.นางเค็ด ยินดีรัมย์ 129/2 .3 .ทุ่งวัง

3.นายสมศักดิ์ อินทรี 61/2 .13 ทุ่งวัง

4.นางทับ โยยรัมย์ 217 .1 .ทุ่งวัง

5...ละม่อม โพธิ์ราม 63 .2 .ทุ่งวัง

6.นางมี เทียมเมฆ 38 .3 .เมืองแก

7.นางน้อย ลายทอง 45 .3 .เมืองแก

*** ขอขอบคุณผู้บริจาครถวีลแชร์ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณกองกูณฑ์ อรรถสารประสิทธิ์

- คุณอรรถพร วัฒนสุทธิ์

- คุณณรงค์ วรเธียรกุล

 

  

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21 .. 65 : 12.00 - 13.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,นายทศพร บินกาซัน ประธานคนพิการ .ไชโย,..อุษา ปุ่นสกุล ผช.ผญบ..3 : ลงพื้นที่ .1,.2,.3 .ชะไว .ไชโย .อ่างทอง มอบชุดยังชีพให้คนพิการ จำนวน 6 ครอบครัว ดังนี้

1.นางปัทมา ศรีสุภูมิ อายุ 40 ปี 18/1 .1

2.นายมา พัฒนา อายุ 88 ปี 86 .1

3.นายอารีย์ พาลีรอด อายุ 72 ปี 96/1 .1

4.นายวิธูร ถลำ อายุ 63 ปี 67 .1

5.นางด๊ะ เดชพงษ์ อายุ 93 ปี .2

6.นายกาลีมฮ์ หวังสะและฮ์ อายุ 19 ปี 133 .3

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดยังชีพ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังนี้ ***

- บริษัท ทรานส์มารีน จำกัด

- คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9 .. 65 : 14.00-16.45 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคมฯ สาขาฯ,..อรษา วงษา กรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาฯ : ลงพื้นที่ .กาฬสินธุ์ มอบชุดยังชีพให้คนพิการและผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายพงษกร สุทธิประภา (ผู้ยากไร้) อายุ 37 ปี 50 .1 .กันทรวิชัย .ยางตลาด .กาฬสินธุ์

2.นายสมัย สุขศิริ อายุ 75 ปี (คนพิการ) 5 .3 .นิคม .สหัสขันธ์ .กาฬสินธุ์

3.นางกว้าง คำศิลา อายุ 89 ปี (คนพิการ) 38 .1 .นิคม .สหัสขันธ์ .กาฬสินธุ์

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6 .. 65 : 16.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : มอบชุดยังชีพให้คนพิการ ที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 3 ราย ซึ่งมี ..ไพรัน อยู่ประเสริฐ เลขา นายก ทต.ทับยา .อินท์บุรี .สิงห์บุรี เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้คนพิการในพื้นที่ประสบภัยเป็นลำดับต่อไป

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23 .. 65 : 11.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : ให้สัมภาษณ์ปิดโครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ จาก บริษัท ETON โดย คุณอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด อีตั้น กรุ๊ป และคณะ สถานที่คัดแยกขยะรีไซเคิลของสมาคมฯ .กระแชง .สามโคก .ปทุมธานี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  

 

 

dot


ประวัติสมาคมฯ

 ความเป็นมา

   แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท                            

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย                             จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545ละ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

   ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย             คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547   ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 More...dot
โครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

More...
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.