ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


                 

               

                        

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 

สมาคมฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆตามสิทธิของคนพิการ และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคสังคมในพื้นที่นั้นๆ ใน Page FB : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

มอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน

ให้คนพิการ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

               

      25 .. 64 : 10.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ..มนต์สิษฐ์ เยาวภักดิ์ นายกสมาคมฯ สาขาฯ,...เพทาย จันทรไพร ผกก.อป.บก.สส..7,...สมเจตต์ ทองรอด สารวัตร กก.อป.,...หญิง รัชตา บุญมาก รอง สว.กก.อป.,คุณสาคร ช่วยศรีนวล จนท.บริการ รพ.หัวหิน : ร่วมจัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ซึ่งมี ...ชัยวัฒน์ จิตต์จำนงค์ รอง ผกก.อป.บก.สส..7 เป็นประธานในพิธีมอบ หน้าอาคาร กองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 .หัวหิน .ประจวบคีรีขันธ์  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Dear Maj. Sirichai Sapsiri,

On behalf of Giving Back Association, we would like to express our sincere gratitude for  attending the HANA Microelectronics PCL and Giving Back Association joint event for donations and Rating Certificate presentations.

We were most pleased to have your attendance and hope that you enjoyed it as much as we did.

Attached for your further information is a copy of the presentation made by Mr. Terry Weir during the event.   We will post a hard copy to you and also include a DVD containing a video of the event (excluding the presentation) 

In addition to the Rating Certificates, we have now produced a Ratings Badge which you may use on your website and also your charity presentation documentation.

Attached is the Badge which corresponds to the combined rating of the 

Financial and Governance/Transparency Ratings on your certificate.

When adding the badge to your website please link the badge to the Giving Back website rating page in English or Thai language as the links provided below for the purpose.

 

for English : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

for Thai : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

 

Regards,

Manu Pensawangwat

Giving Back Association

HANA Microelectronics PCL Building

65/98 Vibhavadi-Rangsit 64

Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

Tel. 02-551-1297

 

เรียน ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ในนามของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ผมขอขอบพระคุณท่านพันตรี ศิริชัย ที่ได้ส่งผู้แทนของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฮานา ไมโครอิเลคโทรนิกส์ มหาชน จำกัด กับสมาคม กิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้น   

สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของสมาคมคนพิการฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยหนังสือฉบับนี้ ผมขอแนบสำเนาไฟล์การนำเสนอของสมาคมกิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เทอร์รี่ เวียร์ ซึ่งผมจะนำส่งเป็นเอกสารพร้อมกับ แผ่นวีซีดีที่บันทึกงานในวันดังกล่าว

สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้จัดทำตราสัญลักษณ์การจัดอันดับมายังท่านตามเอกสารที่แนบเพื่อที่ท่านจะนำไปใช้บนเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเมื่อท่านนำสัญลักษณ์การจัดอันขึ้นบนเว็บไซต์ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน้าการประเมินของ กิฟวิ่งแบค ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ตามลิงค์ที่ให้มา

ภาษาอังกฤษ : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

ภาษาไทย : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

ขอแสดงความนับถือ

นายมนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

 

 

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ

 

27 เม.. 64 : 14.45 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,นายธีรวัฒน์ ประดิษฐ์ทรัพย์ กำนัน .ศรีพราน,..วรรณา บุญประสงค์ ผช.ผญ..6 .ศรีพราน : ลงพื้นที่ .6 .ศรีพราน .แสวงหา .อ่างทอง เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ฯลฯ) ให้คนพิการ 2 ราย ดังนี้..

1.นางก้านทอง สารีกิจ อายุ 89 ปี 43 .6

2.นายเจมส์ แก้วเมือง อายุ 27 ปี 43/1 .6

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดเยี่ยมบ้านคนพิการฯ 2 ราย มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- คุณพรมณี ศรีเจษฎานันท์

- คุณชาญชัย ศรีเจษฎานันท์

- คุณธนัญญรัชด์ ศรีเจษฎานันท์

- คุณภัสสรรัชฎ์ ศรีเจษฎานันท์

- คุณหฤทัย จันทร์อุดม และครอบครัว

- คุณทยาวีร์ ชนะเกษม

- และคณะลูกศิษย์อาจารย์กายทิพย์

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27 เม.. 64 : 12.15 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน ทต.เพชรเมืองทอง .แสวงหา .แสวงหา .อ่างทอง โดย นาย กชเดชา กลุ่มไหม นายก ทต.,..วันเพ็ญ เงางาม ผอ.การคลัง รักษาราชการแทนปลัด ทต.,นายสมหมาย ชื่นบาล ผญ..10,รอง นายก อบต.ศาลเจ้าโรงทอง .วิเศษชัยชาญ .อ่างทอง : ร่วมกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ไฟฟ้า 1 คัน ให้คนพิการ..นางบังอร พ่วงทอง อายุ 74 ปี 105 .10 .แสวงหา .แสวงหา .อ่างทอง

*** ขอขอบคุณผู้บริจาครถวีลแชร์ไฟฟ้า 1 คัน : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดชุมพร - ระนอง โดย .ประภาส สมแก้ว นายกสมาคมฯ สาขาฯ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27 เม.. 64 : 11.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน อบต.ศาลเจ้าโรงทอง โดย นายชูพงษ์ พึ่งเนตร นายก อบต.,นายกชเดชา กลุ่มไหม นายก ทต.เพชรเมืองทอง : ร่วมจัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ จำนวน 6 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ .ศาลเจ้าโรงทอง อาคารเอนกประสงค์ อบต.ศาลเจ้าโรงทอง .วิเศษชัยชาญ .อ่างทอง ดังนี้

1.นายจินดา โพธิ์เจริญ .1

2...โสรยา พรหมเดช .9

3.นางวิญญู จันประสาท .9

4.นายสมชาติ หงษ์จรัส .11

5.นางจันอับ ทับทิมทอง .12

6...สวัสดิ์ สิงห์หาญ .12

*** ขอขอบคุณผู้บริจาครถวีลแชร์ จำนวน 6 คัน มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- คุณพรมณี ศรีเจษฎานันทน์

- คุณชาญชัย ศรีเจษฎานันทน์

- คุณธนัญญรัชด์ ศรีเจษฎานันทน์

- คุณภัสสรรัชฎ์ ศรีเจษฎานันทน์

- คุณหฤทัย จันทร์อุดม และครอบครัว

- คุณทยาวีร์ ชนะเกษม

- และคณะลูกศิษย์อาจารย์กายทิพย์

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17 เม.. 64 : 16.35 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณกนกวรรณ โรจน์ปาน กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 4 โหล ให้คนพิการ (ติดเตียง)...นายวิชาญ ผ่องพูน อายุ 47 ปี อาศัยบ้านเช่า .9 .พุคำจาน .พระพุทธบาท .สระบุรี

*** ขอขอบคุณ : เจ้าของบ้านเช่า ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พักอาศัยให้คนพิการ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 เม.. 64 : 18.10 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้ครอบครัวผู้ยากไร้..นายบัวลอง มะณีไวย์ อายุ 57 ปี 128/1 .3 .กุดนกเปล้า .เมือง .สระบุรี

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 เม.. 64 : 15.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : ลงพื้นที่พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้ผู้ยากไร้อาศัยพักนอนใต้สะพานช่วงบายพาสฝั่งตะวันออก และมีอาชีพเก็บของเก่าขาย บริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟ .ตะกุด .เมือง .สระบุรี..นายสุริพล เมืองสูง อายุ 50 ปี (มาจาก .สกลนคร)

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 เม.. 64 : 13.15 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณกนกวรรณ โรจน์ปาน กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการ (ติดเตียง)...นายวิชาญ ผ่องพูน อายุ 47 ปี อาศัยบ้านเช่า .9 .พุคำจาน .พระพุทธบาท .สระบุรี

*** ขอขอบคุณ : เจ้าของบ้านเช่า ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พักอาศัยให้คนพิการ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 เม.. 64 : 11.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ,นายทองหยิบ พานทอง ผญ..8 .ดอนโพธิ์,ประธาน อสม..8 .ดอนโพธิ์ และทีมงานฯ : ลงพื้นที่ .8 .ดอนโพธิ์ : มอบชุดยังชีพให้คนพิการและครอบครัว/ผู้ยากไร้ จำนวน 20 ราย ศาลาเอนกประสงค์ วัดใดยาว .ดอนโพธิ์ .เมือง .ลพบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดยังชีพ จำนวน 20 ชุด #ทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 7 เม..64 : คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ มา โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง ***

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 เม.. 64 : 10.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ,ว่าที่ ..หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ,ทีมงาน จิตอาสา .ชัยภูมิ โดย ...วรกร ชาไธสง สว.อก.สภ.ห้วยยาง .คอนสาร .ชัยภูมิ,คุณเพชรดาว เนตรสว่าง,นายทศพร เลิศคอนสาร จนท.กิ่งกาชาด .คอนสาร .ชัยภูมิ,ทีมงาน จิตอาสา .3 .กุดนกเปล้า .เมือง .สระบุรี : ลงพื้นที่ .1,.2 .กุดนกเปล้า มอบชุดยังชีพให้คนพิการและครอบครัว/ผู้ยากไร้ จำนวน 40 ราย วัดโนนสภาราม .กุดนกเปล้า .เมือง .สระบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดยังชีพ จำนวน 40 ชุด #ทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 7 เม..64 : คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ มา โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง ***

 

  

  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29 มี.. 64 : 14.00 - 16.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,...วรกร ชาไธสง สว.อก.สภ.ห้วยยาง,นายทศพร เลิศคอนสาร จนท.กิ่งกาชาด .คอนสาร,ทีมงาน ผช.ผญ..6 .ทุ่งนาเลา โดย นายธนโชติ โยธาธรรม,ทีมงาน อสม..6 โดย นางปุ๊ แย้มอดุลย์ ประธาน อสม.,ทีมงาน .อบต.ทุ่งนาเลา โดย นายแสวง ตลับเงิน,นางเพชร วอนเพียร,นายเรืองศิลป์ วงษ์ศรีแก้ว กำนัน .ห้วยยาง,..ณิชาพร วรบัณฑิต ผช.ผญ.ห้วยยางใหญ่,ทีมงาน รพ.สต.ห้วยยาง โดย นางบุษรา ศรีชัย รักษาการ ผอ.รพ.สต.,นายธนวัฒน์ แสวงสุข ประธานสภาวัฒนธรรม .คอนสาร,..วรรณา ชาติทหาร ประธาน อพม. .คอนสาร : ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ .6 .ทุ่งนาเลา,.6,13,16 .ห้วยยาง .คอนสาร .ชัยภูมิ เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการและผู้ยากไร้จำนวน 6 ราย ดังนี้...

1...วงเดือน หลักอ่อน อายุ 21 ปี 50 .16 .ห้วยยาง

2.นายคำบ่าย ต่อวิญญา อายุ 50 ปี 55 .6 .ทุ่งนาเลา

3.นางหว่อง ต่อวิญญา อายุ 88 ปี 55 .6 .ทุ่งนาเลา

4.นายรุ่งโรจน์ เชื้อสามารถ อายุ 20 ปี 120 .6 .ห้วยยาง

5.นางกาย มาดี อายุ 72 ปี 122 .6 .ห้วยยาง

6.นางทองดี จุลนันท์ อายุ 70 ปี 199 .13 .ห้วยยาง

*** ขอขอบคุณผู้บริจาครถวีลแชร์ 1 คัน : คุณโสภิตา - คุณสุกิจ งามพาณิชย์ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

  

 

  

 

 

dot


ประวัติสมาคมฯ

 ความเป็นมา

   แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท                            

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย                             จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545ละ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

   ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย             คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547   ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 More...dot
โครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

More...
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.