ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


                 

               

                        

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 

สมาคมฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆตามสิทธิของคนพิการ และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคสังคมในพื้นที่นั้นๆ ใน Page FB : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

มอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน

ให้คนพิการ ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

               

     25 .. 65 : 10.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน อบต.วังประจบ โดย นายเสน่ห์ น่วมนวล นายก อบต.,นายสุกรรณ์ สาริยา,นายสายัณห์ ฟักทองอยู่ รอง นายก อบต.,นายอุทัย สายยิ้ม เลขาฯ นายก อบต.,นางรวีวัลย์ ธนะไชย ปลัด อบต.,นางดารุณี ใจพรม รองปลัด อบต.,นางมณฑา หาญปรีชาสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์-สามล้อโยก จำนวน 30 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ห้องประชุม อบต.วังประจบ .เมือง .ตาก

 


      
 

    

 

 

 

 

Dear Maj. Sirichai Sapsiri,

On behalf of Giving Back Association, we would like to express our sincere gratitude for  attending the HANA Microelectronics PCL and Giving Back Association joint event for donations and Rating Certificate presentations.

We were most pleased to have your attendance and hope that you enjoyed it as much as we did.

Attached for your further information is a copy of the presentation made by Mr. Terry Weir during the event.   We will post a hard copy to you and also include a DVD containing a video of the event (excluding the presentation) 

In addition to the Rating Certificates, we have now produced a Ratings Badge which you may use on your website and also your charity presentation documentation.

Attached is the Badge which corresponds to the combined rating of the 

Financial and Governance/Transparency Ratings on your certificate.

When adding the badge to your website please link the badge to the Giving Back website rating page in English or Thai language as the links provided below for the purpose.

 

for English : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

for Thai : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

 

Regards,

Manu Pensawangwat

Giving Back Association

HANA Microelectronics PCL Building

65/98 Vibhavadi-Rangsit 64

Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

Tel. 02-551-1297

 

เรียน ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ในนามของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ผมขอขอบพระคุณท่านพันตรี ศิริชัย ที่ได้ส่งผู้แทนของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฮานา ไมโครอิเลคโทรนิกส์ มหาชน จำกัด กับสมาคม กิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้น   

สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของสมาคมคนพิการฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยหนังสือฉบับนี้ ผมขอแนบสำเนาไฟล์การนำเสนอของสมาคมกิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เทอร์รี่ เวียร์ ซึ่งผมจะนำส่งเป็นเอกสารพร้อมกับ แผ่นวีซีดีที่บันทึกงานในวันดังกล่าว

สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้จัดทำตราสัญลักษณ์การจัดอันดับมายังท่านตามเอกสารที่แนบเพื่อที่ท่านจะนำไปใช้บนเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเมื่อท่านนำสัญลักษณ์การจัดอันขึ้นบนเว็บไซต์ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน้าการประเมินของ กิฟวิ่งแบค ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ตามลิงค์ที่ให้มา

ภาษาอังกฤษ : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

ภาษาไทย : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

ขอแสดงความนับถือ

นายมนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

 

 

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ

 

23 .. 65 : 11.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : ให้สัมภาษณ์ปิดโครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ จาก บริษัท ETON โดย คุณอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด อีตั้น กรุ๊ป และคณะ สถานที่คัดแยกขยะรีไซเคิลของสมาคมฯ .กระแชง .สามโคก .ปทุมธานี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16 .. 65 : 15.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน ..บ้านซับเจริญ โดย ว่าที่ ..บุญมี กิจพินิจ ผอ...,นายสายชล มั่นเขตกิจ,นายเทพธีร์ จันทอง,..จิราภรณ์ ฮวดพรม,..ศิรัญญา กฐินทอง,..ธิดารัตน์ คงแท้,..สมิตา ไข่นุ่นหลาย คณะครู : ร่วมกิจกรรมมอบชุดยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนและครอบครัวคนพิการ ..บ้านซับเจริญ .ซับพุทรา .ชนแดน .เพชรบูรณ์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1...บุญญฤทธิ์ โตลิด

2...กิติภัค สมเขต

3. .กชพร สิงห์ทอง

4...ณิชกานต์ สุวรรณ

5...จุฬารัตน์ สะทอนรัมย์

 

  

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 .. 65 : 14.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,..ชรัตน์ ปานบุญ จิตอาสา เพื่อน นนส.รุ่น 8/25 เหล่าทหารปืนใหญ่,ทีมงาน อบต.โพสังโฆ โดย ..อัจฉรา กลิ่นรอด ปลัด อบต.,นางมณีวรรณ สิงห์สกุล รองปลัด อบต.,นายสุธีร์ บุญศรี ผอ.กองสวัสดิการสังคม : ร่วมกิจกรรมมอบชุดยังชีพให้คนพิการและครอบครัว อบต.โพสังโฆ .โพสังโฆ .ค่ายบางระจัน .สิงห์บุรี จำนวน 5 ราย ดังนี้

1...วรรณา อินทร์งาม .11

2.นางวรรณี บุตรยี่ .8

3...ต๊อก สุธงษา .12

4.นายจำเนียร พึ่งอ่อน .4

5...วาสนา บัวสุวรรณ์ .13

 

  

  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11 .. 65 : 14.00 - 15.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่ .พระนครศรีอยุธยา,.อ่างทอง มอบชุดยังชีพให้คนพิการ และผู้ยากไร้ มีอาชีพเก็บของเก่า จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายสาธิต สมสุข (พิการ) อายุ 34 ปี 8 .6 .จักราช .ผักไห่ .พระนครศรีอยุธยา

2.นางดาราพร โพธิมีชัย (ผู้ยากไร้) อายุ 50 ปี 48/2 .5 .ศาลาแดง .เมือง .อ่างทอง

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 .. 65 : 15.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่ .5,.6 .ตลิ่งชัน .เมือง .สระบุรี มอบชุดยังชีพให้คนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นางธมนวรรณ ขันอาสา (ผู้ยากไร้) อายุ 73 ปี 54/2 .5 

2.นางนพวรรณ อยู่รอย (ผู้ยากไร้) อายุ 65 ปี 91/1 .6

3...รุ่งรวี พารัตน (พิการ) อายุ 54 ปี 9809/1 .5

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดยังชีพ : ..เพียงเพ็ญ สังข์ทอง .ราชบุรี มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7 .. 65 : 11.45 - 13.15 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน ทต.สีมามงคล โดย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายก ทต.,..นงเยาว์ บุปผาพัง เลขาฯ นายก ทต.,นางวิไลพร จารุอารยนันท์ ที่ปรึกษา นายก ทต.,พันจ่าเอก สมชาติ ด้ายรินรัมย์ หัวหน้าสำนักปลัด,นางสุนิสา วันดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ : ลงพื้นที่ .5,.7,.10 .กลางดง .ปากช่อง .นครราชสีมา เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยังชีพให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 5 ราย ดังนี้

1...ยุพาวดี ชั้วทอง อายุ 46 ปี 39/3 .10

2.นายเมธา โสมเสาร์ อายุ 19 ปี 292 .7

3...ราตรี อุกา อายุ 27 ปี 63 .5

4...พจน์ แซ่มโพธิ์ อายุ 12 ปี 195 .5

5.นายชาติ พิมพ์กลาง อายุ 64 ปี 448 .5

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5 .. 65 : 14.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : ลงพื้นที่ .พระนครศรีอยุธยา มอบชุดยังชีพให้ยากไร้และสูงอายุ จำนวน 1 ราย ดังนี้


- นางประไพ แย้มบุปผา อายุ 95 ปี 37 .5 .หันตรา .พระนครศรีอยุธยา .พระนครศรีอยุธยา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 .. 65 : 12.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : ลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้กับผู้ยากไร้ (อาชีพเก็บของเก่า) จำนวน 1 ราย ดังนี้

- นายสุรินทร์ แจ้งตระกูล อายุ 33 ปี 81 .4 .ปากข้าวสาร .เมือง .สระบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคหน้ากากอนามัย : บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 .. 65 : 13.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : ลงพื้นที่ โครงการบ้านเอื้ออาทร 7/1 .ลำผักกูด .ธัญบุรี .ปทุมธานี เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยังชีพให้คนพิการ จำนวน 1 ราย ดังนี้

- นางพรพิรุณ เหล่าวีรพงษ์ อายุ 63 ปี .ลำผักกูด .ธัญบุรี .ปทุมธานี

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 .. 65 : 14.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ : มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจศพสมาชิกสมาคมฯ [นางผัน แซ่หว่อง อายุ 74 ปี] จำนวน 2,000.- ให้กับญาติผู้วายชนม์ ฌาปนสถานศาลาประชานาถ (วัดพระพุทธบาท) .พระพุทธบาท .พระพุทธบาท .สระบุรี

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17 .. 65 : 11.15 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงานผู้บริจาคเลี้ยงอาหารกลางวัน โดย นายสำเริง ทองสุขดี,..บุญภรณ์ เกษมโชคศิริ,..เนตรนภา สัมมาทรัพย์,นางพรภัษ คำจันทร์,ทีมงาน ..วัดป่าคา โดย ผอ.รินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล,ครูณัฐวุฒิ คำนวนวุฒิ และคณะครู : ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง โรงอาหาร ..วัดป่าคา .เฉลิมพระเกียรติ .สระบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

  

 

  

dot


ประวัติสมาคมฯ

 ความเป็นมา

   แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท                            

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย                             จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545ละ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

   ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย             คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547   ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 More...dot
โครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

More...
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.