ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


                 

               

                        

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 

สมาคมฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆตามสิทธิของคนพิการ และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคสังคมในพื้นที่นั้นๆ ใน Page FB : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

มอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน

ให้คนพิการ ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

               

     26 .. 65 : 11.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,ทีมงาน อบต.สวี โดย นายสุรชัย แดงละอุ่น นายก อบต.สวี,คุณวัลภา แก้วสวี ผู้ประสานงาน : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.สวี .สวี .ชุมพร

*** ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาค มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

1.บริษัท เอส.เอ็น.เค.ไลท์ แอนด์ คูล จำกัด : (กรุงเทพฯ)

2.คุณศรีสมร - คุณอมรยศ ตันตยานุรักษ์ : (ประเทศอเมริกา)

3.คุณพงษ์ไทย - เขมรินทร์ โรจนะรัตน์ : (.ชัยนาท)

4....บรรจง วงษ์เทศ และครอบครัว : (.ชัยนาท)

5.บริษัท โมโนแน็กซ์ กรุ๊ป จำกัด : (.นนทบุรี)

6.จุดรับบริจาคขยะอิเล็คทรอนิคส์ (.เชียงใหม่)


   

   

   

  

   

  

 

 

 

 

Dear Maj. Sirichai Sapsiri,

On behalf of Giving Back Association, we would like to express our sincere gratitude for  attending the HANA Microelectronics PCL and Giving Back Association joint event for donations and Rating Certificate presentations.

We were most pleased to have your attendance and hope that you enjoyed it as much as we did.

Attached for your further information is a copy of the presentation made by Mr. Terry Weir during the event.   We will post a hard copy to you and also include a DVD containing a video of the event (excluding the presentation) 

In addition to the Rating Certificates, we have now produced a Ratings Badge which you may use on your website and also your charity presentation documentation.

Attached is the Badge which corresponds to the combined rating of the 

Financial and Governance/Transparency Ratings on your certificate.

When adding the badge to your website please link the badge to the Giving Back website rating page in English or Thai language as the links provided below for the purpose.

 

for English : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

for Thai : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

 

Regards,

Manu Pensawangwat

Giving Back Association

HANA Microelectronics PCL Building

65/98 Vibhavadi-Rangsit 64

Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

Tel. 02-551-1297

 

เรียน ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ในนามของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ผมขอขอบพระคุณท่านพันตรี ศิริชัย ที่ได้ส่งผู้แทนของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฮานา ไมโครอิเลคโทรนิกส์ มหาชน จำกัด กับสมาคม กิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้น   

สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของสมาคมคนพิการฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยหนังสือฉบับนี้ ผมขอแนบสำเนาไฟล์การนำเสนอของสมาคมกิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เทอร์รี่ เวียร์ ซึ่งผมจะนำส่งเป็นเอกสารพร้อมกับ แผ่นวีซีดีที่บันทึกงานในวันดังกล่าว

สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้จัดทำตราสัญลักษณ์การจัดอันดับมายังท่านตามเอกสารที่แนบเพื่อที่ท่านจะนำไปใช้บนเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเมื่อท่านนำสัญลักษณ์การจัดอันขึ้นบนเว็บไซต์ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน้าการประเมินของ กิฟวิ่งแบค ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ตามลิงค์ที่ให้มา

ภาษาอังกฤษ : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

ภาษาไทย : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

ขอแสดงความนับถือ

นายมนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

 

 

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ

 

27 .. 65 : 13.50 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่ .โคกสำโรง,.บ้านหมี่ .ลพบุรี มอบชุดยังชีพให้กับผู้ยากไร้และครอบครัว จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายเลาะ สวัสดี อายุ 53 ปี 54/4 .4 .วังขอนขว้าง .โคกสำโรง .ลพบุรี

2...วิไลวรรณ คลังลอย อายุ 31 ปี 97 .4 .บ้านกล้วย .บ้านหมี่ .ลพบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคชุดยังชีพ 2 ราย,เงินสด 300.- : ..ศิริชัย - คุณจิรภา ทรัพย์ศิริ #ทำบุญครบรอบวันแต่งงาน 32 ปี [27 .. 65] มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคข้าวสาร 5 kg. : ..สัมฤทธิ์ นิลจันทร์ เพื่อน นนส.รุ่น 8/25 เหล่าทหารปืนใหญ่ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25 .. 65 : 10.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (สนญ.) โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคมฯ สาขาฯ,..อรษา วงษา กรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาฯ,ทีมงาน ทต.หนองสอ โดย นายจตุรพล อุ่นสถิตย์ นายก ทต.,กำนัน,ผญบ.,ผช.ผญบ.,อสม. : ร่วมจัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการและผู้ยากไร้ จำนวน 20 ราย/และมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กให้บุตรคนพิการ จำนวน 1 ราย ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร .หนองสอ .เมือง .กาฬสินธุ์

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก : คุณพรภัษ คำจันทร์ .ประจวบคีรีขันธ์ มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 .. 65 : 12.45 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,..ณชธร นาคทองพันธุ์ ผู้ประสานงาน,นายสุริยะ พวงขุนทด ผญบ..8,นางตะไล ศอกขุนทด ประธาน อสม.,นายสมบัติ พาขุนทด .อบต.,นายแต้ม แสนขุนทด อกม. : ลงพื้นที่ บ้านใหม่แสนสุข .8 .กุดพิมาน .ด่านขุนทด .นครราชสีมา มอบรถวีลแชร์ 1 คัน / และมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นางประกอบ ศิลปชัย อายุ 68 ปี 66/1 .8 : (วีลแชร์)

2.นางมูล ทนทาน อายุ 79 ปี 73 .8

3.นายมนูญ พึมขุนทด อายุ 62 ปี 93/1 .8

 

  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 .. 65 : 15.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,..เฉลิม อินจำปา จิตอาสา นนส.รุ่น 8/25 เหล่าทหารปืนใหญ่,..สายฝน แสนอภัย ผู้ใหญ่บ้าน .4,..บังอร บุญสร้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน .4 : ร่วมจัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการและครอบครัว วัดหนองหอย .4 .ห้วยโป่ง .โคกสำโรง .ลพบุรี จำนวน 10 ราย ดังนี้

1.นายถาวร ปัญญายงค์ อายุ 55 ปี 47/1 .4

2.นางคูณ โคกโต อายุ 83 ปี 36/2 .4

3.นายวันชัย สมัครการ อายุ 50 ปี 20/1 .4

4.นางขันทอง แสนอภัย อายุ 51 ปี 88 .4

5.นายสมบัติ เขียนสอาด อายุ 77 ปี 12/3 .4

6.นางหลาง หอมขจร อายุ 80 ปี 13/5 .4

7.นายประเสริฐ กลิ่นจำปา อายุ 88 ปี 70/1 .4

8.นางลำพัน หอมหวาน อายุ 73 ปี 96 .4

9.นายสนาม ผิวผา อายุ 65 ปี 28 .4

10.นายสุเทพ อัปโมกข์ อายุ 71 ปี 14 .4

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 .. 65 : 13.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ,ทีมงาน ทต.แม่ฮ้อยเงิน .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ โดย นายสว่าง ตาแสงร้อย นายก ทต. : ลงพื้นที่ตรวจสภาพบ้านคนพิการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาปรับปรุงที่อยู่อาศัย จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .เชียงใหม่ 

- นางศรีพรรณ ดวงจันทร์คำ อายุ 73 ปี 93/1 .4 .แม่ฮ้อยเงิน .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7 .. 65 : 10.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ,ทีมงาน ทต.แม่ฮ้อยเงิน โดย นายสว่าง ตาแสงร้อย นายก ทต.,นายวิทยา ตาจันทร์ดี,นายมิตร สลิดชุ่ม รองนายก ทต.,นายอรรพันธ์ มาประจักษ์ รองปลัด ทต.,เจ้าหน้าที่ ทต. : ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการสังคม การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" / มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ทต.แม่ฮ้อยเงิน .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่

 

  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3 .. 65 : 12.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่ .สระบุรี มอบชุดยังชีพให้กับผู้ยากไร้ อาชีพเก็บของเก่า จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายวุฒิไกร สมอนา อายุ 42 ปี (บ้านเช่า) .สองคอน . แก่งคอย .สระบุรี

2.นายบุญเสริม บุญมากุล อายุ 54 ปี .พระพุทธบาท .พระพุทธบาท .สระบุรี

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28 มิ.. 65 : 11.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,นางพรรณี พูนบางยุง,นางณัฎฐ์ฐา พบพฤทธ์ ว่าที่ อสม..6 .กระตีบ .กำแพงแสน .นครปฐม : จัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย โรงงานผลิตรถสามล้อโยก .กำแพงแสน .นครปฐม ดังรายนามต่อไปนี้

1.นายยุ้ย แจ้งดอนไพร (พิการติดเตียง)

2.นายป้อม แจ้งดอนไพร (ผู้ยากไร้)

3.นางไสว ศรีลอยเมือง (ผู้ยากไร้)

4.นายลี่ แจ้งดอนไพร (ผู้ยากไร้)

5.นายสมเกียรติ ล่ำเลิศ (พิการ)

6...เนื่อง พูนบางยุง (ผู้สูงอายุ)

7.นางอารีย์ พุฒจีน (แทน - บุตรพิการติดเตียง)

8.นางจี่ (ผู้ยากไร้ - ชาวเมียนมาร์)

9.นางพจณี แซ่ลิ้ม (แทน - น้องพิการติดเตียง)

10.นางกิ้วยิว แซ่ตัน (แทน - บุตรพิการติดเตียง)

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23 มิ.. 65 : 12.30 - 13.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,..ศุภชัย อรรคศรีวร,..อุทัย เกตุนอก,..สมนึก สมคำพี้ จิตอาสาช่วยเหลือสังคม นนส.รุ่น8/25 เหล่าทหารปืนใหญ่ : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้คำแนะนำเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลคนพิการ และมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ) ให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางสมหญิง สมคำพี้ อายุ 64 ปี (บ้านเช่า) บ้านศาลาลอย .โพธิ์กลาง .เมือง .นครราชสีมา

2...ธัญญรัศม์ คำแย้ม อายุ 10 ปี (บ้านเช่า) บ้านศาลาลอย .โพธิ์กลาง .เมือง .นครราชสีมา

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21 มิ.. 65 : 11.30 - 14.50 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ : ลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้ผู้ยากไร้ อาชีพเก็บของเก่า จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายอนุพันธ์ เอี่ยมสะอาด อายุ 60 ปี 147 .5 .พุแค .เฉลิมพระเกียรติ .สระบุรี

2.นายอำคา พรมวงษ์ อายุ 74 ปี 46 .1 .กกโก .เมือง .ลพบุรี

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

  

 

  

dot


ประวัติสมาคมฯ

 ความเป็นมา

   แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท                            

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย                             จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545ละ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

   ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย             คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547   ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 More...dot
โครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

More...
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.