ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


                 

               

                        

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 

สมาคมฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆตามสิทธิของคนพิการ และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคสังคมในพื้นที่นั้นๆ ใน Page FB : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

มอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน

ให้คนพิการ อ.สรรพยา และ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

               

     22 ธันวาคม 2566 : 10.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 8 โดย นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล,ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 2 โดย นายอภิชาติ โล่ห์สุวรรณ์,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,ทีมงานจิตอาสาข้าราชการบำนาญ โดย นายธวัชชัย จิตต์เจริญ,นายธนวรรธน์ ทวี,ทีมงาน ทต.เจ้าพระยา,ทีมงาน รพ.สต.บ้านวัดกำแพง,ทีมงานผู้ประสานงาน โดย ร.ต.ไพรัน อยู่ประเสริฐ,นายจเด็ด ม่วงเกลี้ยง : ร่วมจัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์-สามล้อโยก ให้คนพิการ จำนวน 16 คัน ณ ที่ทำการ รพ.สต.บ้านวัดกำแพง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. : ร่วมจัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์-สามล้อโยก ให้คนพิการ จำนวน 14 คัน ทต.ดอนกำ .สรรคบุรี .ชัยนาท

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

- ชมรมช่วยเหลือสังคม

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

    

  

  

  

     

 

 

 

    

 

 

 

 

Dear Maj. Sirichai Sapsiri,

On behalf of Giving Back Association, we would like to express our sincere gratitude for  attending the HANA Microelectronics PCL and Giving Back Association joint event for donations and Rating Certificate presentations.

We were most pleased to have your attendance and hope that you enjoyed it as much as we did.

Attached for your further information is a copy of the presentation made by Mr. Terry Weir during the event.   We will post a hard copy to you and also include a DVD containing a video of the event (excluding the presentation) 

In addition to the Rating Certificates, we have now produced a Ratings Badge which you may use on your website and also your charity presentation documentation.

Attached is the Badge which corresponds to the combined rating of the 

Financial and Governance/Transparency Ratings on your certificate.

When adding the badge to your website please link the badge to the Giving Back website rating page in English or Thai language as the links provided below for the purpose.

 

for English : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

for Thai : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

 

Regards,

Manu Pensawangwat

Giving Back Association

HANA Microelectronics PCL Building

65/98 Vibhavadi-Rangsit 64

Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

Tel. 02-551-1297

 

เรียน ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ในนามของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ผมขอขอบพระคุณท่านพันตรี ศิริชัย ที่ได้ส่งผู้แทนของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฮานา ไมโครอิเลคโทรนิกส์ มหาชน จำกัด กับสมาคม กิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้น   

สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของสมาคมคนพิการฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยหนังสือฉบับนี้ ผมขอแนบสำเนาไฟล์การนำเสนอของสมาคมกิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เทอร์รี่ เวียร์ ซึ่งผมจะนำส่งเป็นเอกสารพร้อมกับ แผ่นวีซีดีที่บันทึกงานในวันดังกล่าว

สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้จัดทำตราสัญลักษณ์การจัดอันดับมายังท่านตามเอกสารที่แนบเพื่อที่ท่านจะนำไปใช้บนเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเมื่อท่านนำสัญลักษณ์การจัดอันขึ้นบนเว็บไซต์ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน้าการประเมินของ กิฟวิ่งแบค ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ตามลิงค์ที่ให้มา

ภาษาอังกฤษ : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

ภาษาไทย : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

ขอแสดงความนับถือ

นายมนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

 

 

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ

 

13 กุมภาพันธ์ 2567 : 11.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,น.ส.อมรรัตน์ ยะรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาหลวง,น.ส.ปัทมาภรณ์ หงษ์ทอง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) : ลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้คนพิการ จำนวน 8 ราย ณ โรงเรียนบ้านนาหลวง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายอภิรักษ์ ตาคำ

2.น.ส.เยาวเรศ ขัตตะยะ

3.นายสมจิตร์ กาละวงค์

4.นายบุญทศ จาคำมา

5.น.ส.จริยา ต้นศิริ

6.นางจันติ๊บ ยะจ่อ

7.น.ส.จันติ๊บ อินทร์สอน

8.นายเสาร์แก้ว กาวีจันทร์

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดยังชีพ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

  

  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 กุมภาพันธ์ 2567 : 14.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,ร้อยเอก สุพจน์ วงษ์ราษฎร์ ผู้ประสานงาน : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดยังชีพให้คนพิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายวัลลภ กองศิลป์ อายุ 61 ปี 43 ม.2 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

2.นางตินยา รามัญ อายุ 56 ปี 102 ม.5 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดยังชีพ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9 กุมภาพันธ์ 2567 : 13.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ทีมงานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี,ทีมงาน อบต.อู่ตะเภา โดย นายพิษณุพล ช่างประดับ นายก อบต.,ทีมงาน รพ.สต.อู่ตะเภา,นายวิชาญ ทับฤทธิ์ กำนัน ต.อู่ตะเภา,ผญบ.ม.1,ม.2,ม.4 ต.อู่ตะเภา,นายธนวรรธน์ ทวี อดีต ผญบ.ม.1 ต.วัดโคก,นายณรงค์ ไปวันเสาร์ อุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย,นายสุพีระ เสถียร นายกสมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้าฉะเชิงเทรา,นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย : ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุม อบต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดเยี่ยมฯ จำนวน 20 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

*** ขอขอบคุณ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย บริจาคเงินสดให้คนพิการ 23 ราย จำนวน 11,500.- มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

#เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

#สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

#สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบางคล้าฉะเชิงเทรา

#สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 กุมภาพันธ์ 2567 : 14.00 น. "เนื่องในวันทหารผ่านศึก" สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 0003904/38,นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี : ร่วมจัดกิจกรรมมอบชุดยังชีพ ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว จำนวน 5 ราย ณ ร้านสวนสุขสม ต.เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

***ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดยังชีพฯ จำนวน 5 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอพัฒนานิคม .ลพบุรี

 

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

30 มกราคม 2567 : 13.30-15.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,ทีมงาน รพ.สต.ขนงพระใต้ โดย คุณชฎารัตน์ วงศ์หิรัญ ผอ.รพ.สต.,น.ส.มธุลดา อนันต์สวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข,นายศรชัย หนูเจ็ก ผญบ.ม.3 : ลงพื้นที่มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้กับ รพ.สต.ขนงพระใต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และมอบชุดยังชีพให้คนพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 6 ราย ในพื้นที่ ม.2,ม.3,ม.13 ต.ขนงพระใต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

*** ขอขอบคุณ ผู้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน [ไม่ประสงค์ออกนาม] มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดยังชีพฯ จำนวน 6 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

  

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24 มกราคม 2567 : 10.30 - 15.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,พมจ.แม่ฮ่องสอน,ศูนย์บริการคนพิการ จ.แม่ฮ่องสอน,ทีมงาน ด่านศุลการกรแม่ฮ่องสอน โดย นายกิตติพงษ์ ปัทมากร,ทีมงานจิตอาสา โดย นายธนวรรธน์ ทวี,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ : ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 30 ราย ซึ่งมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดเยี่ยมฯ 30 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 มกราคม 2567 : 09.30-15.45 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคม สาขาฯ,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,ทีมงานจิตอาสา โดย นายธวัชชัย จิตต์เจริญ,นายธนวรรธ์ ทวี,ทีมงานอาสาซิ่ง โดย นายธาดา ขำโต,ทีมงานเครือข่ายทหารผ่านศึกพัฒนานิคม จ.ลพบุรี/ตาคลี จ.นครสวรรค์ : ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง 2 โรงเรียน [โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด,โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง] ซึ่งจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาคและสนับสนุนการจัดกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ดังรายนามต่อไปนี้ ***

- สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

- ชมรมช่วยเหลือสังคม

- ทีมงานอาสาซิ่ง

- นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล

- เครือข่ายทหารผ่านศึกพัฒนานิคม จ.ลพบุรี

- เครือข่ายทหารผ่านศึกตาคลี จ.นครสวรรค์

- นางสุพิชชญา สาคร

- นางพรภัษ คำจันทร์

- นายธวัชชัย จิตต์เจริญ

- นางเจนจิรา เอี่ยมแจ่ม

- น.ส.มนตกานต์ ธนกิจศิริไพศาล

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

 

     

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19 .. 66 : 18.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,คุณจิรภา รัตนศิลา ทรัพย์ศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ : ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชาตรี ชุมทวียศ อายุ 60 ปี [คนพิการทางการได้ยิน] วัดพิกุลเงิน .บางม่วง .บางใหญ่ .นนทบุรี

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 ธันวาคม 2566 : 13.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,นายอภิชาติ โล่ห์สุวรรณ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 2 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,ทีมงาน ทต.เขาพระงาม โดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรี และคณะ,ทีมงานผู้ประสานงาน โดย ร.ต.สกฤษฏิ์พงศ์ ฤทธิ์อ่อน,สท.บรรพจน์ ภาคกิจ : ลงพื้นที่มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการ จำนวน 11 ราย ณ ศาลากลางบ้าน ม.5 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดเยี่ยมฯ จำนวน 11 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค ไม่ประสงค์ออกนาม มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง *** 

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 พฤศจิกายน 2566 : 11.45 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,อ.นราวัตร กาญจนพันธ์ ผู้ประสานงาน,ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะครู : ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีคนพิการในครอบครัว และมอบเงินสด จำนวน 500.- [ห้าร้อยบาทถ้วน] สำหรับนักเรียนที่กตัญญูต่อบุพการี ซึ่งต้องมาช่วยครอบครัวป้อนอาหารมื้อเที่ยงให้กับย่าที่ป่วยติดเตียง และมีบ้านอยู่ติดกับรั้วโรงเรียน ในพื้นที่ ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  

 

 

dot


ประวัติสมาคมฯ

 ความเป็นมา

   แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท                            

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย                             จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545ละ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

   ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย             คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547   ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 More...dot
โครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

More...
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.