ReadyPlanet.com
dot dot


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
พูดกับพันตรีศิริชัยทาง facebook
ดูดวง สอนดูดวง เรียนไพ่ยิบซี ไพ่ยิปซีพยากรณ์ รับออกงานอีเว้นท์ Event หวย หมอดู ดวงรายวัน ดวงรายเดือน


                 

               

                        

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 

สมาคมฯ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสาธารณชน ให้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

ท่านสามารถเข้าชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆตามสิทธิของคนพิการ และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคสังคมในพื้นที่นั้นๆ ใน Page FB : สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

มอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 30 คัน

ให้คนพิการ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

               

     26 .. 66 : 11.00 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ..หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นายธนวรรธน์ ทวี,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ จิตอาสา ศิษย์เก่า ...รุ่นที่ 18/20,ทีมงาน อบต.โคคลาน โดย นายอิศวร งามสอน นายก อบต. : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์-สามล้อโยก จำนวน 30 คัน และบรรยายให้ความรู้เรื่องกฎหมาย-สิทธิประโยชน์คนพิการ ซึ่งมี นายธีระพงษ์ พงษ์พรต ปลัดอาวุโส .ตาพระยา เป็นประธานในพิธีมอบ อบต.โคคลาน .ตาพระยา .สระแก้ว

 

    

  

  

  

    

 

 

 

 

Dear Maj. Sirichai Sapsiri,

On behalf of Giving Back Association, we would like to express our sincere gratitude for  attending the HANA Microelectronics PCL and Giving Back Association joint event for donations and Rating Certificate presentations.

We were most pleased to have your attendance and hope that you enjoyed it as much as we did.

Attached for your further information is a copy of the presentation made by Mr. Terry Weir during the event.   We will post a hard copy to you and also include a DVD containing a video of the event (excluding the presentation) 

In addition to the Rating Certificates, we have now produced a Ratings Badge which you may use on your website and also your charity presentation documentation.

Attached is the Badge which corresponds to the combined rating of the 

Financial and Governance/Transparency Ratings on your certificate.

When adding the badge to your website please link the badge to the Giving Back website rating page in English or Thai language as the links provided below for the purpose.

 

for English : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

for Thai : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

 

Regards,

Manu Pensawangwat

Giving Back Association

HANA Microelectronics PCL Building

65/98 Vibhavadi-Rangsit 64

Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210

Tel. 02-551-1297

 

เรียน ท่านพันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ในนามของสมาคม กิฟวิ่ง แบค ผมขอขอบพระคุณท่านพันตรี ศิริชัย ที่ได้ส่งผู้แทนของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างบริษัทฮานา ไมโครอิเลคโทรนิกส์ มหาชน จำกัด กับสมาคม กิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้น   

สมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของสมาคมคนพิการฯ ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยหนังสือฉบับนี้ ผมขอแนบสำเนาไฟล์การนำเสนอของสมาคมกิฟวิ่ง แบค ที่จัดขึ้นโดย มิสเตอร์เทอร์รี่ เวียร์ ซึ่งผมจะนำส่งเป็นเอกสารพร้อมกับ แผ่นวีซีดีที่บันทึกงานในวันดังกล่าว

สมาคมกิฟวิ่ง แบค ได้จัดทำตราสัญลักษณ์การจัดอันดับมายังท่านตามเอกสารที่แนบเพื่อที่ท่านจะนำไปใช้บนเว็บไซต์ของสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเมื่อท่านนำสัญลักษณ์การจัดอันขึ้นบนเว็บไซต์ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน้าการประเมินของ กิฟวิ่งแบค ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ตามลิงค์ที่ให้มา

ภาษาอังกฤษ : http://www.givingbackassoc.org/english/review-uploading-file-work/association-of-persons-with-physical-disability-international/

ภาษาไทย : http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/สมาคมคนพ-การทางการเคล-อนไหวสากล/

ขอแสดงความนับถือ

นายมนู  เพ็ญสว่างวัฒน์

สมาคมกิฟวิ่ง แบค

 

 

 

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมคนพิการทั่วประเทศ

 

30 ตุลาคม 2566 : 13.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,เจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล,นางอรชุน เหลืองวิเศษกาล ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 8 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ จิตอาสา จากกรมศุลกากร,นายธนวรรธน์ ทวี อดีต ผญบ.ม.1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท,น.อ.วิรัตน์ บำรุงจิตร์ จิตอาสา จาก เครือข่ายทหารผ่านศึก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และทีมงาน,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นางณิชาภา เงินชูแก้ว ผู้ประสานงาน : ร่วมจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพพระราชทาน และ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค "โครงการตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง" [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] และบรรยายให้ความรู้เรื่องคนพิการ ณ วัดหนองสีนวล ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดเยี่ยมฯ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

*** ขอขอบคุณ ชมรมช่วยเหลือสังคม บริจาคชุดเยี่ยมฯ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13 ตุลาคม 2566 : 10.40 น. "เนื่องในวันนวมินทรมหาราช" สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นายอดุลย์ การภักดี กำนัน ต.สุขเดือนห้า,ผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้าน และผู้ช่วย,นายธวัชชัย จิตต์เจริญ จิตอาสา กรมศุลกากร,นายธนวรรธน์ ทวี อดีต ผญบ.ม.1 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ผู้ประสานงาน : ร่วมจัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ฯลฯ] ให้คนพิการ จำนวน 10 ราย ณ ที่ทำการกำนัน ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

*** ขอขอบคุณ บริษัท เตียกุ่ยฮวด ลิฟวิ่งเพลส จำกัด [สนญ.] ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป 10 ห่อ และกระดาษทิชชู มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดเยี่ยมฯ 10 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

  

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10 ตุลาคม 2566 : 10.30 - 12.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,นายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอคอนสาร และภริยา,นายธนกฤต มาตย์วงษ์ นายก อบต.ทุ่งนาเลา พร้อมคณะผู้บริหารฯ,พ.ต.ท.วรกร พชระพลโยธิน สว.อก.สภ.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ,นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นายธนวัตร์ แสวงสุข ผู้ประสานงาน : ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และแก้ปัญหาเรื่องคนพิการ พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการ และครอบครัว จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมน้ำผุดนาเลา ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

*** ขอขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล บริจาคชุดเยี่ยมฯ จำนวน 20 ราย มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28 กันยายน 2566 : 11.00 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ/นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล,นายบำรุง ทองรอด ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 10 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ,อ.ประภาส สมแก้ว,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,นายสรศักดิ์ นิมากร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร และคณะครู : ร่วมจัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

*** ขอขอบคุณ อ.ประภาส สมแก้ว ผู้บริจาคชุดเยี่ยมฯ จำนวน 10 ราย รวมมูลค่า 15,000.- ผ่าน สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

#สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

#สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

#ชมรมช่วยเหลือสังคม

 

  

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 ก.ย. 66 : 09.00-11.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,นายสมัย เพ็งแจ่ม ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 7 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พ.ต.จำลอง คำวงษ์,ร.ต.สุริยา ศิริจันทร์ และครอบครัวทหารผ่านศึก จ.อุบลราชธานี,ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางฐานิดา อนุอัน นายกสมาคมฯ สาขาฯ,ทีมงาน อบต.หนองกินเพล โดย นายอุทิศ ประดิษฐ์สิน และคณะผู้บริหารฯ,นายพงษ์ศักดิ์ หมั่นสิงห์ ผู้ประสานงาน : จัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้คนพิการและครอบครัว จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุม อบต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

*** ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคชุดเครื่องอุปโภคบริโภค : ชมรมช่วยเหลือสังคม มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง *** 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6 .. 66 : 12.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้กับนักเรียนยากจน จำนวน 6 ราย โรงอาหาร รร.บ้านหนองโป่ง .ลำพญากลาง .มวกเหล็ก .สระบุรี

 
  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29 .. 66 : 13.30 . สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย ..ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ให้สัมภาษณ์สื่อวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "ต่อ เติม สุข" กับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อให้ทราบในกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สถานที่คัดแยกขยะรีไซเคิล สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล .กระแชง .สามโคก .ปทุมธานี

 

  

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28 ส.ค. 66 : 13.00-14.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,นายอภิชาติ โล่ห์สุวรรณ ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 2 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชมรมช่วยเหลือสังคม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิวพร ทรัพย์ศิริ ประธานชมรมฯ,สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตลพบุรี โดย นางสัมฤทธิ์ พึ่งคล้าย ผช.หศ.ผศ. และคณะ,พล.ท.ชำนาญยุทธ อัมพรมุนี ที่ปรึกษา ทผศ.อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี,ร.ท.ชรินทร์ สายตรง ผู้ประสานงาน : จัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค [ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย ขนม นม ฯลฯ] ให้กับทหารผ่านศึกพิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 10 ราย ณ บ้านพัก น.อ.วิรัตน์ บำรุงจิตร์ หน.ทผศ.อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24 ส.ค. 66 : 10.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : รับบริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว จาก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์,นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์,คุณสุมาลี เชื้อบัว ผอ.กองกลาง และทีมงาน เป็นผู้แทนในพิธีมอบ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 ส.ค. 66 : 10.10 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ/กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : รับบริจาคเงินสด จำนวน 15,000.- /และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จาก อ.ประภาส สมแก้ว ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

*** ขอขอบคุณผู้บริจาค มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ***

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

 

 

dot


ประวัติสมาคมฯ

 ความเป็นมา

   แรกเริ่มสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เป็นองค์กรของคนพิการที่บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เป็นคนพิการทั้งหมด เป็นสมาคม ฯที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการทุกประเภท                            

   ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมถูกต้องตามกฏหมาย                             จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตาม เลขอนุญาต ที่ ต.439/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545ละ เลขทะเบียนลำดับที่ 4/2545 ของนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545

   ต่อมาได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่โดยเพิ่มชื่อ คำว่า " สากล " ต่อท้าย             คือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ตามทะเบียนเลขที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547   ลงชื่อโดยนายทะเบียนสมาคมจังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบันและได้รับการจดทะเบียนรับรอง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 0928 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 More...dot
โครงการรับบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

More...
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.