ReadyPlanet.com


พระราชทานยศนายทหารพิการกรณีพิเศษ


 

พระราชทานเครื่องราชฯกรณีพิเศษนายทหารพิการ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ ไดลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน ด้วยความเสียสละ กล้าหาญ ไม่หวั่นเกรงภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนกรณีได้รับบาดเจ็บถึงพิการทุพพลภาพ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑.พันเอก กัน ปันยอด

๒.พันเอก คำพัน หวังกูล

๓.พันเอก สมชาย กุลแก้ว

๔.พันโท มาโนชญ์ สุขใส  

๕.ร้อยตรี อุทิศ จันทะเสน

นายทหารทั้ง ๕ นายดังกล่าว ยังได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ จ่าสิบเอก กัน ปันยอด เป็น พันเอก/ จ่าสิบเอก คำพัน หวังกูล เป็น พันเอก/สิบเอก สมชาย กุลแก้ว เป็น พันเอก/ สิบเอก มาโนชญ์ สุขใส เป็น พันโท

สิบตรี อุทิศ จันทะเสน เป็น ร้อยตรี

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0205511758ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2008-05-02 17:47:22 IP : 124.121.144.49


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.