ReadyPlanet.com


กทม.จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ กทม. 50 เขต


9 เมษายน 53 จ่าย 500 บาท คนพิการ กทม.

 

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กทม.เปิดรับลงทะเบียนคนพิการที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ กทม. ทั้ง ๕๐ เขตตั้งแต่วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๒-๓๐ ม.ค. ๕๓ ที่ผ่านมา เพื่อรับเบี้ยความพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท ตามกฎหมายที่รัฐจำเป็นต้องสงเคราะห์ หรือช่วยเหลือคนพิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมนั้น ขณะนี้มีคนพิการที่ลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ซึ่งจะได้รับเบี้ยความพิการทั้งสิ้น ๒๓,๗๖๘ ราย งบประมาณรวม ๗๑,๓๐๔,๐๐๐ บาท

 

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต เตรียมที่จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการรายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือนในทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนไปจนถึงเดือน ก.ย. นี้ โดยในเดือน เม.ย. นี้ กทม. จะเลื่อนจ่ายเบี้ยความพิการเร็วขึ้นเป็น

วันที่ ๙ เม.ย. นี้แทน เพื่อไม่ให้ตรงกับวันหยุดในช่วงสงกรานต์ โดยคนพิการทุกรายที่ได้รับสิทธิก็จะได้รับเบี้ยความพิการตรงตามกำหนดทุกวันที่๑๐ ของเดือนทุกครั้งอย่างแน่นอน

 

นางทยา กล่าวต่อว่า หลังจากคนพิการทุกรายได้รับเบี้ยความพิการไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๕๓ หรือภายในเดือน ก.ย. นี้แล้ว คนพิการจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้ กทม. เสนอเรื่องเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สาเหตุที่ กทม. เปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง เพราะอาจจะมีคนพิการแสดงความจำนงขอรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ด้วย ทั้งนี้ สำหรับเขตที่มีคนพิการเดินทางมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยมากที่สุด คือ

เขตบางแค จำนวน ๑,๐๑๐ ราย รองลงมา คือเขตดินแดง ๙๕๐ ราย

บางเขน ๙๐๑ ราย ภาษีเจริญ ๘๕๖ ราย หนองแขม ๗๙๐ ราย ดอนเมือง ๗๖๓ ราย จอมทอง ๗๒๗ ราย บางซื่อ ๗๒๕ ราย ธนบุรี ๗๑๐ รายและเขตหนองจอก ๖๔๗ ราย.

(เดลินิวส์ออนไลน์ ๕ เม.ย. ๒๕๕๓ )

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0604531920

*********************

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-04-06 19:17:58 IP : 124.122.26.100


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3168542)

ข่าวเกี่ยวกับคนพิการ กทม.       

เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงข่าวการดำเนินงานด้านคนพิการและการจ่ายเบี้ยความพิการของ กทม. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่า นอกจาก กทม.จะจ่ายเงินค่าเบี้ยคนพิการ รายละ ๕๐๐ บาท ทุกเดือนแล้ว ยังได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมตามแผนปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จะจัดทำทางลาดเพิ่มอีกจำนวน ๑๐๙ สาย ติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชนบีทีเอส ๔๖ ตัว นอกจากนี้ จะดำเนินการติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการวีลแชร์ ชนิดเกาะบันไดในโครงการบีอาร์ที จำนวน ๓๕ ตัว และติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนสำหรับคนพิการ จำนวน ๑๔๗ จุด อีกทั้งจะจัดซื้อรถเข็นคนพิการ จำนวน ๗๕๐ คัน ทั้งนี้มีตัวแทนคนพิการจาก ๔ สาขา ประกอบด้วย เครือข่ายวณิพกตาบอดแห่งชาติ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ ได้เสนอแนะต่อผู้ว่าฯกทม. รวมถึงคณะผู้บริหาร กทม. ในการจัดพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ หน้าห้างสรรพสินค้า และตลาดนัดของ กทม. เพื่อให้คนพิการได้แสดงความสามารถ อีกทั้งส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ เพื่อให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารยินดีรับไปพิจารณา.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0704531742

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-07 17:42:00 IP : 124.121.140.184


ความคิดเห็นที่ 2 (3169757)

จ่ายเบี้ยคนพิการล็อตแรก  2.3 หมื่นรายได้อานิสงส์

 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานด้านคนพิการและการจ่ายเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรคนพิการได้รับทราบแนวนโยบาย

กทม.มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา และด้านสวัสดิการและการจ้างงาน ได้แก่ การติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการพร้อมเสียงภาษาไทยบอกระดับชั้น การจัดทำทางลาด ทางเท้าในถนน จำนวน 122 สาย ซึ่งในปี 2553-2554 จะเพิ่มอีกจำนวน 109 สาย ติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชน BTS ซึ่งปัจจุบันติดตั้งแล้วจำนวน 5 สถานี รวม 10 ตัว ในปี 2553 ติดตั้งจำนวน 20 ตัว ปี 2554 จำนวน 26 ตัว นอกจากนี้ จะติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการวีลแชร์ ชนิดเกาะบันได จำนวน 35 ตัวในโครงการ BRT ตลอดจนติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนสำหรับคนพิการ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 151 จุด และในปี 2553-2555 จะติดตั้งอีกรวม 147 จุด

ทั้งนี้กทม. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ รายละ 500 บาท โดยเริ่มจ่ายเดือนแรกแล้วในวันที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่งมีคนพิการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีสิทธิได้รับทั้งสิ้น 23,768 ราย จากนั้นสำนักงานเขตจะเบิกจ่ายเบี้ยความพิการแก่ผู้มีสิทธิในวันที่ 10 ของทุกเดือน

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1104531825 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-11 18:25:28 IP : 124.122.241.179


ความคิดเห็นที่ 3 (3171838)

ผมได้รับเบี้ยความพิการ  500 บาท แล้วครับ  โดยเริ่มจ่ายเดือนแรกแล้วในวันที่ 9 เมษายน 2553  ซึ่งมีคนพิการในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับแล้วครับ  (เขตบางเขน)

สำนักงานเขตจะเบิกจ่ายเบี้ยความพิการแก่ผู้มีสิทธิในวันที่ 10 ของทุกเดือนครับ.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1904531517 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-19 15:17:23 IP : 124.121.136.82


ความคิดเห็นที่ 4 (3217821)

คนพิการ กทม. 50 เขต รับทราบครับ ขณะนี้เงินสวัสดิการ เบี้ยความพิการ

ของคนพิการ เดือนละ 500 บาท

ยังไม่ออกนะครับ เนื่องจากมีปัญหา ช่วงปี งบประมาณใหม่

เบิกไปแล้ว แต่ ทาง กทม.ยังไม่โอนมาให้เขตต่าง ๆ 50 เขต

ก็รับทราบไปตามนี้ครับ ..... ก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ในครั้งนี้ ครับ. คอย...กับ คอย.....ครับ.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1410531954

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-14 19:54:07 IP : 124.121.140.156[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.