ReadyPlanet.com


ҵѴѺ...


 

หจฯ ผตดตบจก คนปนรจรยรก1 งหค 2551

 

พชตทตบหลกย 7 ดน พทยจฯ ปลกถยรจปนรยรกทยนยทด ลปนตบจกพลกรยรกขงปรททย ชลทผตด 10 ชโง ทงพทงลกปลดย
       
       
ร.นพ.ดร ทรดลย คณบดคณพทยตร ลผนยกร รพ.จลงกรณ ปดผย รถผตดปลกถยตบจกผบรจคทชตดรจถปนรยรก ทผบรจคตบยงชต โดยกรปลกถยลผตดปลยนยปนลนนล โดยฉพกรผตดปลยนตบกรทตงตป 2537 โดยดปลกถยลปลยนตบหกคนขปลปรณ 110 รย ทงจกผบรจคทยชตลผบรจคทชต นรยลด ถปนผปยรยรกขงปรททยทผรบกรปลกถยยนยทดพยง 7 ดนครง ลปนรยรกทผบรจคตบปนพททยงชตย
       
       
ร.นพ.ดร กล ผปยรยนปนดกชย ย 7 ดนครง จกปรตกรตรจรกพบ รดปนพหขงกรขด G6PD หรพรงนซขงดโลหตดง ทหดโลหตดงปร ดกรบกรตรจท รพ.จลงกรณ ยปรณ 2 ดน ปรณตนดนกรค 2551 ดยกรตหลง ตขหลง จจรซด พทยรบปนผปยน โดยทกรฉด ดทงดนขงทนด พบทนดตบตน ตกรกบขงตบ ตดชนนตรจ พบดกกรกบขงตบตงตรกกด (Neonatal Hepatitis) โดยทรบหต ตดนถนยน 2551 พทยจงลงคหนตงผตดปลกถยย พรผปยกรขลซลง
       
       
ร.นพ.ดร กลต หลงจกพทยลงคหนตงผตด นท 22 .ย.2551 ผปยพบพทยดยกรตดชทงดนป ซงนกรตนหกดตบยฉยบพลน พทยรบตปนผปยนพทกรรก ตขณทรผบรจคยจกผปยงตย ผปยรลดกงย ต ต หลงกขน ยงตกรกดนตรยถงกชตนลนน จงดปรกกบพขงดก ลทกรตรจรงกย พบ ผปนพรถปนผบรจคตบหกลกด ซงดทคขจล พยนดทจบรจคตบบงนหกลก จงดนดทกรผตดนท 7 ก.ค.2551 ลกรผตดปรบครจดยด
       
       
ดน .นพ.ยง รรรณ จรยปรจคชกรชตร คณพทยตร จฯ กล รพ.จฯ ดทกรผตดปลยนตบครงรกป 2537 ผปยรยรกยขณผตด 1 ขบ 10 ดน ปจจบนยงชตย ย 14 พรงกยขงรงด ซงกรปลยนตบโดยปกตจชตบจกผยชต ตครงน นงจกผปยยนฉกฉน จปนตงชตบยงรดร รถรตบจกผบรจคด จงลกชธปลกถยจกพซงยงชตย ลคพรนกรทจปนผบรจคตบหกลก
       
       
ดนร.นพ.รนรง ลลนกร จรยปรจคชญญ คณพทยตร จฯ กล กรผตดครงนชกรงยลบซงชลผตดนนปรณ 10 ชโง นรหงผตดดหลดจกธนครลดกผปยดกทรบกรปลกถยป 1 ถง นทหลชลดจกตดกทดดกลนปนกลบขปห
       
       
ผ.นพ.นต นตง ลยพทยผทกรผตดปลกถยตบครงน กล 1 3 ขงผปยทขรบกรผตดปลกถยหรปลยนตบขงรพ.จลงกรณ ปนผปยดก หรบรยนชตบขงซยบงนขงพนปปลกถยหกบลก โดยตบปนยทรถงกกลบหด พรฉนนตบขงพทถกตดบงกปปลกถยหกบลกนนจงกกลบยน 1 ดน งทยกขงกรผตดผปยรยน ค ดกตลกก นรหงกรผตด ตงชทพทยทคชยชญโดยฉพกรตนลด
       
       
ผ.นพ.นต กลต นกรผตดครงนลยพทยรบบปรท ค ผ.นพ.รชย ครพธรร ปนผทกรตนลดห หลงผตด พซงปนผบรจคตบหกบลก กรทปด ทรกซน พกฟนนหงซย 1 คนหลงผตดลหงผปยธรรดก 11 น กกลบบนด ปจจบนรถขบรถปทงนดตปกตล นลกยหลงผตด กรทงนขงตบดขนปนลดบ ข ตยงคงตงดรบยปฏชนลยกดคกน คดจรถกลบบนดนร
       
       
ผ.นพ.นต กล ครจขงกรผตดครงนจชยทหงคขจถงกรลยขงคนทยงชตนปปลกถยหกบผปยด ตกฎหยขงทยกหนดตงปนคนนครบคร หรยลดทนน ยงรกต ชธกรปลกถยนลกณน จชยหผทรกรบรจคยคหงกขน
       
       
ผขถถงกรณขงผปยโรครงตบ ชน กรณขงยดรก ลกจ จรถชกรปลกถยนลกณนดหร ผ.นพ.นต กล ผปยรงตบ หรผปยทตบกบรนรงรถชธปลกถยนลกณนด ตกรณขงยดรก ลกจ นนนจขจกด หรขหนกรผตดปลยนตบหรปลกถยตบจกนหร พรหกกรขงโรคลกล รนรงปกล กรผตดจจดชยรก

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พนตรรชย   ทรพยร

นยกคคนพกรทงกรคลนหกล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พพ apdi. หร คคนพกร

208510655駡з ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: ѹŧС 2008-08-02 06:54:59 IP : 124.121.137.159


[1]

Դ繷 1 (2933786)

 

ͧҡ¤ ᾷö觵Ѻҡ˭ 㹡óշԨҤм繼˭駤 ʹ¢ͧԨҤҡ˹ ҡԨҤդ§٧ͧ˹ѡҡ еͧӤ㹤ͺ§  դʹ٧ͧش   ͤسҷҹôШҧ ͺФس

ʴԴ ١ͧäѺ (mail_centre-at-sanook-dot-com)ѹͺ 2008-11-08 22:03:48 IP : 125.37.231.15


Դ繷 2 (2933910)

 

¹ ١ͧäѺ.......

ؤŷŷշش ....................

..ʹ ѷҴ դᾷʵ мӹ¡ þ.ŧó Ѻ..

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ѹԪ   Ѿ

¡Ҥԡ÷ҧ͹ҡ 

. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com apdi. Ҥԡ

0911511059

ʴԴ ѹԪ Ѿ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)ѹͺ 2008-11-09 10:59:19 IP : 124.121.142.98


Դ繷 3 (3206233)
lv handbags gucci gifts handbag designer bags for sale online retailers under the circumstance of the choice of replica handbagsyou are to take selection as that louis vuitton ties replica handbag
ʴԴ 1 (quvtyf-at-hushmail-dot-com)ѹͺ 2010-08-25 01:50:17 IP : 125.121.215.19


Դ繷 4 (3206246)
ugg boots for sale many potholes and ruts lying in wait ugg that said the local riders expertly maintain the trail women"s boots most of trail is a beginner trail but includes ugg boots for sale
ʴԴ 1 (ioisao-at-sohu-dot-com)ѹͺ 2010-08-25 01:56:27 IP : 125.121.215.19


Դ繷 5 (3221461)
Your Guide For Shopping for GHD Curly hair ghd straighteners The trend of hair follicles straightening has grow to be very popular nowadays and majority of females love to straighten their locks Inside the past it was frequent to straighten the hair follicles only on special events but currently women prefer to straighten their curly hair each day to look elegant and attractive It can be observed that hair follicles are damaged mainly because of exposure for the heat of your straightener so it can be needed to go by way of all safety measures that will minimize the harmful impacts of curly hair straighteners You will find various sorts of hair straighteners which have diverse features so the selection of your most suitable curly hair straightener is essential in accordance to the type of hair follicles so that you can stay away from the damaging effects ghd curly hair straightener could be the greatest straightener that offers quite a few advantageous capabilities You"ll find distinct models of ghd locks straighteners that happen to be suitable for certain sorts of head of hair GHD IV styler may be the most ideal tool that can be used for all forms of locks GHD IV salon styler is helpful for thick hair It has wider plates that make it effortless to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief hair follicles GHD IV mini styler may be the greatest option to buy and it can create waves or curls too For acquiring GHD hair follicles straightener it"s far better to evaluate the features and prices to select 1 which is in accordance to private demands There are lots of accessories that purchaser can obtain with the straightener so earlier than buying GHD hair follicles straightener the info about all equipment must be taken There are many ghd hair follicles straighteners that happen to be created in unique colors The coloration in the straightener has nothing to do with its features Individuals can choose any color of their choice Earlier than acquiring GHD locks straightener it"s vital to make sure that it provides the warranty of two years You will discover some pretend GHD hair follicles straighteners obtainable inside the markets so the buyer ought to be sure that the item he/she is getting is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it"s going to not be a pretend straightener Cautious inspection earlier than buying the straightener lessens the dangers of getting a faux straightener
ʴԴ 1 (vaxopb-at-163-dot-com)ѹͺ 2010-11-01 19:38:07 IP : 125.122.102.4


Դ繷 6 (3221462)
Your Guide For Shopping for GHD Curly hair ghd straighteners The trend of hair follicles straightening has grow to be very popular nowadays and majority of females love to straighten their locks Inside the past it was frequent to straighten the hair follicles only on special events but currently women prefer to straighten their curly hair each day to look elegant and attractive It can be observed that hair follicles are damaged mainly because of exposure for the heat of your straightener so it can be needed to go by way of all safety measures that will minimize the harmful impacts of curly hair straighteners You will find various sorts of hair straighteners which have diverse features so the selection of your most suitable curly hair straightener is essential in accordance to the type of hair follicles so that you can stay away from the damaging effects ghd curly hair straightener could be the greatest straightener that offers quite a few advantageous capabilities You"ll find distinct models of ghd locks straighteners that happen to be suitable for certain sorts of head of hair GHD IV styler may be the most ideal tool that can be used for all forms of locks GHD IV salon styler is helpful for thick hair It has wider plates that make it effortless to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief hair follicles GHD IV mini styler may be the greatest option to buy and it can create waves or curls too For acquiring GHD hair follicles straightener it"s far better to evaluate the features and prices to select 1 which is in accordance to private demands There are lots of accessories that purchaser can obtain with the straightener so earlier than buying GHD hair follicles straightener the info about all equipment must be taken There are many ghd hair follicles straighteners that happen to be created in unique colors The coloration in the straightener has nothing to do with its features Individuals can choose any color of their choice Earlier than acquiring GHD locks straightener it"s vital to make sure that it provides the warranty of two years You will discover some pretend GHD hair follicles straighteners obtainable inside the markets so the buyer ought to be sure that the item he/she is getting is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it"s going to not be a pretend straightener Cautious inspection earlier than buying the straightener lessens the dangers of getting a faux straightener
ʴԴ 1 (lzxyvh-at-fepg-dot-com)ѹͺ 2010-11-01 19:38:57 IP : 125.122.102.4[1]


ʴԴ
Դ *
ʴԴ  *
 
ͧʴ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.