ReadyPlanet.com


คนพิการ - รัฐบาล - เรื่องการทำงาน


ครม.บีบเอกชนรับคน"พิการ"ทำงานเมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางเนตรปรียา ชุมไชโย ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนด***ส่วนการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการของเอกชน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับ พ.ศ.2537 นายจ้างบางคนกำหนดเงื่อนไขการรับคนพิการค่อนข้างสูง โดยกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้มีสาระสำคัญคือให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปให้รับคนพิการที่ทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้างทุก 200 คนต่อคนพิการ 1 คน เศษของทุก 200 คน ถ้าเกิน 100 คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน โดยต้องรับคนพิการเข้าทำงานภายในวันที่ 30 มกราคมของแต่ละปี

"คนพิการที่ประสงค์จะทำงาน ให้แจ้งความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรายใดมีหน้าที่รับคนพิการเข้าทำงาน แต่ไม่รับ ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเป็นรายปี ปีละครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่คูณด้วย 365 และคูณด้วยจำนวนคนพิการที่ไม่ได้รับเข้าทำงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน" นางเนตรปรียากล่าวผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2007-01-10 11:41:27 IP : 124.121.135.170


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.