ReadyPlanet.com


กระทรวงวัฒธรรม..ฟื้นฟูเด็กพิการ....


ปลัดกระทรวงวัฒธรรม…...หนุนใช้ดนตรีฟื้นฟู เด็กพิการ

 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เดินทางไปตรวจราชการที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ซึ่งได้รับรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ “โครงการเอื้ออาทรและห่วงใย นาฏศิลป์ดนตรีไทยสู่คนพิการ” ซึ่งเป็นโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนาฏศิลป์ ดนตรี หลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2544 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร และโรงเรียนกาวิละอนุ***ล ทำให้พบว่า เด็กพิการทั้งทางสายตา หรือพิการทางสมองก็สามารถเล่นดนตรี รวมทั้งสามารถแสดงศิลปะการแสดงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณ์ให้สอดคล้องกับการแสดงได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เห็นว่าดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถช่วยพัฒนาการให้แก่เด็กกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกันยังทำให้เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างปกติด้วย


 
นายวีระ กล่าวต่อไปว่า การส่งเสริมโครงการดังกล่าว วธ. จะสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องตลอดจนสนับสนุนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์มีอยู่ กระจายไปสอนดนตรีและนาฏศิลป์ให้แก่โรงเรียนเด็กพิการให้มากขึ้น นอกจากนี้ตนจะขยายโครงการดังกล่าวไปยังวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ และวิทยาลัยนาฏศิลป์ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เด็กพิการให้ได้มีความรู้ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อนำไปประกอบอาชีพและสามารถนำไปยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้ เช่น ไปเป็นอาจารย์สอนดนตรีหรือนาฏศิลป์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้เกิดอาจารย์ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์เพิ่มขึ้น รวมทั้งเกิดบุคลากรที่จะสามารถไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กผู้พิการคนอื่น ๆ ต่อไป.


ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2007-01-02 10:14:50 IP : 124.121.138.185


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.