ReadyPlanet.com


กิจกรรมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ประจำเดือนมิถุนายน 2555


 เดือน มิถุนายน 2555

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    อ.นาแก จ.นครพนม 

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดสิตา  จ.สระบุรี

13 – 20 มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

+++++++++++++++++++++++++++++

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

3005551108

*********************

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-30 11:09:35 IP : 125.25.58.103


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3288157)

 เดือน มิถุนายน 2555

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    อ.นาแก จ.นครพนม 

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

3105551400

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-31 13:59:20 IP : 125.25.44.152


ความคิดเห็นที่ 2 (3288250)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    อ.นาแก จ.นครพนม 

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

106551725

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-01 17:25:00 IP : 182.53.49.85


ความคิดเห็นที่ 3 (3288397)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

3  มิ.ย.55  รับผู้มาบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้ว ณ ที่ทำกาารสมาคมฯ ปทุมธานี

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    อ.นาแก จ.นครพนม 

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

306550833

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-03 08:31:30 IP : 182.53.53.114


ความคิดเห็นที่ 4 (3288403)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    อ.นาแก จ.นครพนม 

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

306550913

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-03 09:11:33 IP : 182.53.53.114


ความคิดเห็นที่ 5 (3288878)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

6 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม.

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

806551002

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-08 10:02:26 IP : 125.25.53.63


ความคิดเห็นที่ 6 (3289256)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

6 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  ประชุมผู้นำชุมชน เขต ดอนเมือง 

13 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

18 มิ.ย.55 รับบริจาค หลอดเหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1206550931

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-12 09:29:03 IP : 125.25.33.23


ความคิดเห็นที่ 7 (3289476)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

6 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.

13 มิ.ย.55 รับของบริจาค  ณ ห้างพารากอน สยาม  กรุงเทพฯ

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์  92  บางกะปิ กทม.

18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

11 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม.  

 

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1406550945

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-14 09:43:30 IP : 125.25.27.90


ความคิดเห็นที่ 8 (3289478)

  เดือน มิถุนายน 2555

1  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

3  มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.

13 มิ.ย.55 รับของบริจาค  ณ ห้างพารากอน สยาม  กรุงเทพฯ

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์  92  บางกะปิ กทม.

18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

19 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม.  

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1406550947

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-14 09:45:26 IP : 125.25.27.90


ความคิดเห็นที่ 9 (3289770)

  เดือน มิถุนายน 2555

1  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

3  มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.

13 มิ.ย.55 รับของบริจาค  ณ ห้างพารากอน สยาม  กรุงเทพฯ

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์  92  บางกะปิ กทม.

17 มิ.ย.55 รับบริจาคคอมพิวเตอร์ ณ สมาคมฯ ปทุมธานี

18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

19 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม.  

25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1706550801

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-17 08:02:19 IP : 125.25.53.232


ความคิดเห็นที่ 10 (3289821)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

6 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.

13 มิ.ย.55 รับของบริจาค  ณ ห้างพารากอน สยาม  กรุงเทพฯ

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์  92  บางกะปิ กทม.

18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

19 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม. 

 25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1706550927

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-18 09:27:39 IP : 101.108.114.229


ความคิดเห็นที่ 11 (3290129)

 เดือน มิถุนายน 2555

1  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

3  มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.

13 มิ.ย.55 รับของบริจาค  ณ ห้างพารากอน สยาม  กรุงเทพฯ

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์  92  บางกะปิ กทม.

18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

19 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม. 

21 มิ.ย.55  เปิดตู้รับบริจาค ณ วัดโพสพผลเจริญ ลำลูกกา ปทุมธานี  6,958.25 บาท

22 มิ.ย.55 เข้าประชุมผู้นำลูกเสือชาวบ้าน จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

 25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2106551636

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-21 15:36:49 IP : 101.108.102.106


ความคิดเห็นที่ 12 (3290241)

เดือน มิถุนายน 2555

1  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ
2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี
3  มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี
6 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ
6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ
                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 
8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี
11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   
                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี
13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.
13 มิ.ย.55 รับของบริจาค  ณ ห้างพารากอน สยาม  กรุงเทพฯ
14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ
15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์  92  บางกะปิ กทม.
18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ
18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส
19 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม. 
21 มิ.ย.55  เปิดตู้รับบริจาค ณ วัดโพสพผลเจริญ ลำลูกกา ปทุมธานี  6,958.25 บาท
22 มิ.ย.55 เข้าประชุมผู้นำลูกเสือชาวบ้าน จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี
 25 มิ.ย.55  จัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้ เทศบาล / อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน จากโรงงาน จ.นครปฐม
29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ
                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
2206550748
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-22 07:49:01 IP : 125.26.221.137


ความคิดเห็นที่ 13 (3290636)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

6 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.

13 มิ.ย.55 รับของบริจาค  ณ ห้างพารากอน สยาม  กรุงเทพฯ

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์  92  บางกะปิ กทม.

18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

19 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม. 

21 มิ.ย.55 เปิดตู้บริจาค ณ วัดโพสพผลเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 6,958.25 บาท

22 มิ.ย.55 ประชุมผู้บริหาร ลูกเสือชาวบ้าน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

22 มิ.ย.55  รับผู้บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ คุณธรรมลักษณ์ จาก อ.เมืองปทุมธานี

24 มิ.ย.55  รับผู้บริจาค ไม้เคน คนพิการ ณ ที่ทำการสมาคมฯ จาก พ่อค้าของเก่า จาก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

25 มิ.ย.55  นำจัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้  อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน ที่โรงงาน จ.นครปฐม

27 มิ.ย.55  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ.ING.  ขอเข้าพบ เรื่องโครงการ ทำขาเทียม ณ ที่ทำการสมาคมฯ ปทุมธานี

28 มิ.ย.55 เบิกสลาก สนง.สลาก ราชดำเนิน กทม.

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
2506551444
*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-25 14:46:24 IP : 101.108.106.27


ความคิดเห็นที่ 14 (3290814)

 

เดือน มิถุนายน 2555
1 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี ณ ที่ทำการสมาคมฯ
2 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี
3 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ ปทุมธานี
6 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับผู้บริจาค บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ
6-7 มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการจำนวน 10 คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 
8 มิ.ย.55 รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี
11 มิ.ย.55   10.00 เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
12 มิ.ย.55 เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา จ.สระบุรี
13 มิ.ย.55 เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.
13 มิ.ย.55 รับของบริจาค ณ ห้างพารากอน สยาม กรุงเทพฯ
14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ
15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์ 92 บางกะปิ กทม.
18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล เขตสาทร กรุงเทพฯ
18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์ ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส
19 มิ.ย.55 รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน 100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม. 
21 มิ.ย.55 เปิดตู้บริจาค ณ วัดโพสพผลเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 6,958.25 บาท
22 มิ.ย.55 ประชุมผู้บริหาร ลูกเสือชาวบ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
22 มิ.ย.55  รับผู้บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ คุณธรรมลักษณ์ จาก อ.เมืองปทุมธานี
24 มิ.ย.55 รับผู้บริจาค ไม้เคน คนพิการ ณ ที่ทำการสมาคมฯ จาก พ่อค้าของเก่า จาก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
25 มิ.ย.55 นำจัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน 22 คัน ให้ อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน ที่โรงงาน จ.นครปฐม
27 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับผู้บริจาค ผู้แทนบริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาบริจาค ใส้ลูกแม๊ก / ห่วง
27 มิ.ย.55 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ.ING. ขอเข้าพบ เรื่องโครงการ ทำขาเทียม ณ ที่ทำการสมาคมฯ ปทุมธานี
28 มิ.ย.55 เบิกสลาก สนง.สลาก ราชดำเนิน กทม.
29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ
                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
2706550915
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-27 09:14:33 IP : 125.25.34.191


ความคิดเห็นที่ 15 (3290991)

 เดือน มิถุนายน 2555

มิ.ย.55  ให้การต้อนรับคนพิการ มาปรึกษาเรื่องการก่อตั้งองค์กรคนพิการ จ.อุบลราชธานี  ณ ที่ทำการสมาคมฯ

2  มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง  2 ราย ณ สำนักงานสมาคม ปทุมธานี

มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคนพิการ มีนบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

6 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค  บ.ดิอายส์ จำกัด จากลาดพร้าว มาบริจาค คอม ณ ที่ทำการสมาคมฯ

6-7  มิ.ย.55  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / บรรยายสิทฺธิคนพิการ / มอบรถวีลแชร์ – รถสามล้อโยกให้คนพิการ

                    จำนวน 10  คัน ณ วัดสองคอน อ.นาแก จ.นครพนม 

8 มิ.ย.55  รับบริจาคและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ จังหวัดชลบุรี

11 มิ.ย.55   10.00  เข้าประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   

                             ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

12 มิ.ย.55  เปิดตู้บริจาคสมาคมฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา  จ.สระบุรี

13 มิ.ย.55  เบิกสลาก สนง.ราชดำเนิน กทม.

13 มิ.ย.55 รับของบริจาค  ณ ห้างพารากอน สยาม  กรุงเทพฯ

14 มิ.ย.55 ให้การต้อนรับคณะ อบต.แม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ มาดูงาน ณ สมาคมคนพิการ

15 มิ.ย.55 รับของบริจาค อุปกรณ์ของคนพิการ ณ ถ.นวมินทร์  92  บางกะปิ กทม.

18 มิ.ย.55 รับหลอด เหล็ก บริจาค บ. ซี พี ออล  เขตสาทร กรุงเทพฯ

18 – 19  มิ.ย.55 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ / มอบรถสามล้อโยก – รถวีลแชร์  ณ จังหวัด ยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส

19 มิ.ย.55  รับบริจาค คอม พร้อมจอ จำนวน  100 เครื่อง ณ สะพานพระราม 8 บางยี่ขัน กทม. 

21 มิ.ย.55 เปิดตู้บริจาค ณ วัดโพสพผลเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 6,958.25 บาท

22 มิ.ย.55 ประชุมผู้บริหาร ลูกเสือชาวบ้าน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

22 มิ.ย.55  รับผู้บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ คุณธรรมลักษณ์ จาก อ.เมืองปทุมธานี

24 มิ.ย.55  รับผู้บริจาค ไม้เคน คนพิการ ณ ที่ทำการสมาคมฯ จาก พ่อค้าของเก่า จาก อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

25 มิ.ย.55  นำจัดส่งรถสามล้อโยกจำนวน  22  คัน ให้  อบต. ภาคอีสาน 2 หน่วยงาน ที่โรงงาน จ.นครปฐม

27 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับผู้บริจาค ผู้แทนบริษัท นัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาบริจาค ใส้ลูกแม๊ก / ห่วง

27 มิ.ย.55 ให้สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการ คนพิการ กับสำนักข่าวทีนิวส์ ช่อง 20 คุณ ชาติชาย  ถุงเงิน 

                 ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ และคณะ  เรื่องการทำงานกับคนพิการ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ปทุมธานี

27 มิ.ย.55 มอบรถวีลแชร์ ให้คนพิการ จำนวน 1 ณ ทีทำการสมาคมฯ ปทุมธานี  นายสำราญ วงษ์ผาสุก มีนบุรี

27 มิ.ย.55  ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน  บ.ING.  คุณ ศุลีพร  ยงวิทิตสถิต ขอเข้าพบ เรื่องโครงการ เพื่อคนพิการ หลาย ๆ โครงการ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ปทุมธานี 

28 มิ.ย.55 เบิกสลาก สนง.สลาก ราชดำเนิน กทม.

28 มิ.ย.55 คนพิการมอบเงินบริจาค จำนวน 2,500 บาท นายสมโภชน์ ฝูงกระโทก ณ ที่ทำการสมาคมฯ ปทุมธานี

29 มิ.ย.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ครั้งที่ 2 /2555 ณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ

                   จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
2806551633
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-28 16:35:17 IP : 101.108.96.248[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.