ReadyPlanet.com


วันสายใจไทย.


 

          

 

 

 

2 เมษายน ของทุกปี เป็น วันสายใจไทย

วันสายใจไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 2 เมษายน 2518 อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญทหาร ตำรวจ ราษฎร อาสาสมัครอื่นๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ

           พร้อมกันนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ ผู้มีจิตกุศลเป็นจำนวนมากมาร่วมในงานด้วย และในวันนั้นเองถือเป็นวันก่อตั้ง มูลนิธิสายใจไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิ หลังจากการก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ การระดมเงินเพื่อมูลนิธิสายใจไทยฯ จะได้ ดำเนินการต่อไป

          เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ฯ ได้รับทราบถึง กิจกรรมมูลนิธิ ฯ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ทางสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ และสถานีโทรทัศน์ อาทิ การจัดงานวันสายใจไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย

          อีกทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรม เสนอความบันเทิง พร้อมทั้งรับบริจาคจากผู้มีจิตรศรัทธา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท เจ เอส แอล , บริษัทแกรมมี่ เอื้อเฟื้อดารานักแสดงในสังกัดให้การบันเทิง ร่วมกับนักร้องกิตติมศักดิ์ บริษัท แปซิฟิก ร่วมจัดทำสารคดีเทิดพระเกียรติ สถานีโทรทัศน์ทุกช่องจัดส่งพิธีกรมาร่วมรายการ ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ชมรายการบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิ ฯ นำไปช่วยเหลือผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเป็นจำนวนมาก 

 

]

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิสายใจไทย 

          1. กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติซึ่งจะถือว่าเป็นสมาชิกสายใจไทย 
          2. จัดกิจกรรม ที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดสวัสดิการแก่สมาชิก และครอบครัว ตลอดจนแก่ครอบครัว ผู้เสียชีวิต มูลนิธิ ฯจะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงิน การรักษาสุขภาพอนามัย การอาชีพ การเลี้ยงชีพ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เกิดความมั่นคงในครอบครัว และมีหลักประกันในการเสียสละปฎิบัติงานเพื่อชาติ 
          3. จัดให้มีการรับบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เพื่อนำไปดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
          4. จัดให้มีสำนักงานเพื่อการบริหาร และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของมูลนิธิ ฯ และอำนวยความสะดวกในกิจการต่าง ๆ ที่มูลนิธิ ฯ จัดขึ้นตามวัตถุประสงค์ 
          5. ร่วมมือและให้ความร่วมมือกับมูลนิธิอื่น ๆที่จะสนองตอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ และเอื้อต่อกิจการและการขยายงานของมูลนิธิ ฯ ด้วยผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-03-26 20:28:38 IP : 125.26.251.77


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3308994)

 เมษายน ของทุกปี เป็น วันสายใจไทย

วันสายใจไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ เมษายน 2518อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-28 10:40:55 IP : 125.25.62.124[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.