Contact to www.waddeeja.com
                       
                       
                        Name : นายอัคร  โสมณวัฒน์
                        Phone:0810561845
                        Email : rcaakara@hotmail.com
                        ------------------------------------
                        Subject : อยากได้นิ้วเทียมครับ
                        Message :
                        ผมชื่อ โจ้ ครับ
ผมทำงานช่วยแม่แล้วนิ้วชี้ค้างซ้ายผมขาด
ผมพิมพ์งานไม่ได้เลย ผมอยากได้นิ้วกลับมาอีกครั้ง
ช่วยผมด้วยครับ