ReadyPlanet.com


ข่าวดี...คนพิการ - ผู้ประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงาน ได้รับการยกเว้นภาษี.


คนพิการเฮ ครม.ยกเว้นภาษีเงินได้

พร้อมให้เอกชนจ้างเป็นพนักงานแลก หักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.53 นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือคนพิการ

 

  1. โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคนพิการอายุไม่เกิน 65 ปี และมีเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี

 

  1. พร้อมทั้งให้สิทธิผู้ประกอบการที่ว่าจ้างคนพิการที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี  เข้ามาทำงานในสัดส่วน 15 % ของพนักงานทั้งหมด สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายและ

 

3. ให้สิทธิผู้ประกอบการที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการในสถานประกอบ การ สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ 2 เท่าของค่าใช้จ่าย

 

เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีการว่าจ้างคนพิการเข้ามาทำงานมากขึ้น
นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้ เงิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอด้วย โดยผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ อาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน การเงินได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง ไปเร่งพิจารณาและหารือรายละเอียดว่ามีสถาบันการเงินแห่งไหนสนใจเข้าร่วม ดำเนินการบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่ข้าราชการบำนาญต่างรอคอย อย่างไรก็ตามโดยหลักการการชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน จะหักเงินงวดบำเหน็จบำนาญที่กรมบัญชีกลางจ่ายให้ข้าราชการอยู่แล้ว

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2211531906

*********************

ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-22 19:06:55 IP : 124.121.140.190


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3226801)
ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ ที่รับคนพิการเข้าทำงาน.
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-30 16:37:34 IP : 124.121.139.71


ความคิดเห็นที่ 2 (3227064)

ข่าวที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

212530659

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-02 06:58:52 IP : 124.121.141.134


ความคิดเห็นที่ 3 (3228573)

ข่าวที่เป็นประโยชน์สำหรับ......

ผู้ประกอบการที่.....รับคนพิการเข้าทำงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1212532145

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-12 21:45:57 IP : 124.121.138.9[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.