ติดต่อกลับ www.waddeeja.com
                        
                        
                        ชื่อ : ยุรพงษ์
                        โทรศัพท์:0879619445 
                        อีเมล : yu_acn@hotmail.com
                        ------------------------------------
                        หัวข้อ : ลูกพิการ
                        รายละเอียด : 
                        อยากทราบเงินอุดหนุนที่รัฐบาลช่วยเหลือนักเรียนพิการที่เรียนร่วม