ReadyPlanet.com


น้ำท่วม - สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล


น้ำท่วม - สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)

ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )

 

ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130. โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

 

ขอแจ้งให้สมาชิกสมาคม และท่านที่มาติดต่อกับสมาคมคนพิการ ทราบ

เนื่องด้วยขณะนี้..... ระดับน้ำที่ท่วมในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบ กับการให้บริการคนพิการในพื้นที่ และ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่าง ๆ ที่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้มีกิจกรรมร่วมกัน กับทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว....

ทางสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากส (ส.พ.ค.)  ขอเรียนให้ท่านทราบว่า.... สมาคมคนพิการ มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการ ด้านคนพิการที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่วันนี้  22  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไปจนกว่า สถานะการณ์น้ำท่วม จะลดลง จึงจะเปิดทำการ อย่างเป็นทางการต่อไป

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ........

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -     

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2210541100

*********************ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-22 10:00:20 IP : 113.53.74.84


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3267183)

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานี ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ ที่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดสระบุรี แล้ว

และเปิดบริการ ให้คำแนะนำเรื่อง อาชีพ / กฎหมาย  / สิทธิคนพิการ ตาม พ.ร.บ.50 / ให้ความรู้กับหน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทราบเรื่องคนพิการ / คนพิการที่ต้องการคำแนะนำต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ ทางโทรศัพท์มือถือโดยตรง.....

เวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น.เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่  23 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2210541116
*********************


 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-22 10:16:13 IP : 113.53.74.84


ความคิดเห็นที่ 2 (3267250)

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานี ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ ที่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดสระบุรี แล้ว

และเปิดบริการ ให้คำแนะนำเรื่อง อาชีพ / กฎหมาย  / สิทธิคนพิการ ตาม พ.ร.บ.50 / ให้ความรู้กับหน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทราบเรื่องคนพิการ / คนพิการที่ต้องการคำแนะนำต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ ทางโทรศัพท์มือถือโดยตรง....

 

เมื่อวานนี้... 22 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการจังหวัด พิษณุโลก เรื่องขอคำปรึกษา จะต่อรถวีลแชร์ ไฟฟ้า ได้ประสานให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมแจ้งสถานที่ คนผลิต

2. คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี เงินเบี้ยความพิการไม่ได้รับ แนะนำชี้แจงให้ติดตาม

3. คนพิการ กทม.เขตบุคคโล เรื่องขอรถวีลแชร์ ที่ไหน บอกวิธีสถานที่ขอ ประสาน

4. คนพิการจังหวัด อุตรดิตถ์  อ.แสนทองขัน เรื่องเงินสวัสดิการ ชี้แจงบอกกล่าวให้ทราบ. 

 

เวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น.เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่  23 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2310540922
*********************


 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-23 08:22:55 IP : 113.53.69.213


ความคิดเห็นที่ 3 (3267350)

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานี ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ ที่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดสระบุรี แล้ว

และเปิดบริการ ให้คำแนะนำเรื่อง อาชีพ / กฎหมาย  / สิทธิคนพิการ ตาม พ.ร.บ.50 / ให้ความรู้กับหน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทราบเรื่องคนพิการ / คนพิการที่ต้องการคำแนะนำต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ ทางโทรศัพท์มือถือโดยตรง....

 

เมื่อวานนี้... 23 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการจังหวัด นครสวรรค์ อ.เก้าเลี้ยว  เรื่องขอคำปรึกษา ขายสลากกินแบ่ง และกฎหมาย

 

2. คนพิการจังหวัด ลำปาง อ.เกาะคา กู้เงินเลี้ยงหมู 

3. คนพิการไม่พิการจังหวัด เลย อ.วังสะพุง  เรื่องการค้าสลากกินแบ่ง

 

 

 

ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2410540754
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-24 07:54:14 IP : 125.26.17.128


ความคิดเห็นที่ 4 (3267395)

วันนี้  24 ตุลาคม 2554  ระดับท่วมที่สำนักงานสมาคมฯ ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค รังสิต ที่ อ.ลำลูกกา สูง ประมาณ 1.80 เมตร  ผู้คนที่อาศัยในหมู่บ้าน ที่ติดลำคลอง 1 ต้องย้ายออกจากบ้านทั้งหมด เพราะระดับน้ำจะสูงถึง 2 เมตร  คืนนี้...

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-24 22:56:37 IP : 125.26.17.128


ความคิดเห็นที่ 5 (3267455)

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดปทุมธานี ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ ที่ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดสระบุรี แล้ว

และเปิดบริการ ให้คำแนะนำเรื่อง อาชีพ / กฎหมาย  / สิทธิคนพิการ ตาม พ.ร.บ.50 / ให้ความรู้กับหน่วยงานเอกชน ที่ต้องการทราบเรื่องคนพิการ / คนพิการที่ต้องการคำแนะนำต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ ทางโทรศัพท์มือถือโดยตรง....

 

เมื่อวานนี้... 24 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการจังหวัด กทม. เขต บางขุนเทียน พระราม 2   เรื่องขอคำปรึกษา ค้าขายสลากกินแบ่ง

 

2. คนพิการจังหวัด กทม. เขต บางเขน เรื่อง การขนย้ายบ้าน / กฎหมาย  

3. คนพิการ จังหวัด นนทบุรี  รัตนาธิเบศร์   เรื่องกฎหมาย 

 

 

 

ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2510541441
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-25 14:41:55 IP : 113.53.77.71


ความคิดเห็นที่ 6 (3267527)

 เมื่อวานนี้... 25 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการจังหวัด กทม. เขต บางเขน  ม.เกษตร  เรื่องขอคำปรึกษา เส้นทางไปต่างจังหวัด  

2. คนพิการจังหวัด น่าน  อ.เมือง องค์กรคนพิการ เรื่อง ทำโครงการ / การจัด / การบริหารโครงการ    

3. คนพิการจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง การรถสามล้อโยก ขอที่ไหน

4. ให้ความรู้กฎหมายเรื่องคนพิการ กับ จนท อบต. จ.นครศรีธรรมราช

5. คนพิการจังหวัด กระบี่ อ.เมือง โทรสอบถามน้ำท่วมที่ ปทุมธานี  

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2610541049
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-26 10:49:26 IP : 113.53.73.149


ความคิดเห็นที่ 7 (3267588)

 วันนี้  26 ตุลาคม 2554 

ระดับน้ำท่วม ที่สำนักงานสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค 10/4 ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ในห้องทำงานที่สำนักงานฯ   สูง ประมาณ 1.80 - 1.90  เมตร  

ในหมู่บ้านนี้ ใช้เรือแทนรถแล้ว แต่ผม ย้ายไปที่สำนักงานสาขาของ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดสระบุรี.  ปลอดภัย ดีครับ.

*******************************

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

WWW.waddeeja.com

Tel. 08-1372-4201

26-10-54

 

 


=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-26 19:47:54 IP : 125.26.31.80


ความคิดเห็นที่ 8 (3267620)

  เมื่อวานนี้... 26 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการจังหวัด นนทบุรี   เรื่อง เบี้ยความพิการไม่ได้รับ   

2. คนพิการจังหวัด กทม. เขตบางบอน โทรสอบถามน้ำท่วม สมาคมฯ     

3. คนพิการจังหวัด กทม. เขตบางพลัด จรัญสนิทวงศ์  เรื่องน้ำท่วม 

4. ให้ความรู้กฎหมายเรื่องอาชีพคนพิการ กับ  ครอบครัวคนพิการ จ.สระแก้ว 


 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2710541016
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-27 10:16:41 IP : 125.26.21.26


ความคิดเห็นที่ 9 (3267689)

  เมื่อวานนี้... 27 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการจังหวัด อยุธยา โทรสอบถามเรื่องน้ำท่วมและ เรื่อง เบี้ยความพิการ    

2. ทหารผ่านศึกพิการจังหวัด เชียงใหม่ . โทรแจ้งเรื่อง18 มุงกุฎ มิฉาชีพ ไปหลอกหลวงชาวบ้าน     

3. คนพิการจังหวัด นนทบุรี  ปากเกร็ด โทรประสานเรื่องครอบครัวคนพิการ ป่วยหนัก ให้ประสานรับรักษาด้วย สรุปประสานได้ที่ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี 


 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2810540702
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-28 07:03:14 IP : 113.53.76.176


ความคิดเห็นที่ 10 (3267723)

 3. คนพิการจังหวัด นนทบุรี  ปากเกร็ด โทรประสานเรื่องครอบครัวคนพิการ ป่วยหนัก ให้ประสานรับรักษาด้วย สรุปประสานได้ที่ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี 

++++++++++++++++++++++

สรุป..ได้โรงพยาบาล มงกุฎวัฒนะ  ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่าตัดที่นั่น ตอน 2 ทุ่ม ครับ.

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-28 13:32:49 IP : 113.53.65.229


ความคิดเห็นที่ 11 (3267792)

เมื่อวานนี้... 28 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการจังหวัด นครศรีธรรมราช  โทรขอรถวีลแชร์ ชี้แจงให้ไปขอที่ ร.พ. ประจำจังหวัด (เดือนแรก งบประมาณใหม่ ครับ มีชัวร์ เพราะ เพิ่งใช้เงินได้ 1 เดือนเอง. )

    

2. ให้ความรู้ จนท. อบต. จังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่องคนพิการ 

    


 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2910542051
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-29 19:51:12 IP : 125.26.29.243


ความคิดเห็นที่ 12 (3267905)

เมื่อวานนี้... 30 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

วันที่ 29 ไม่มีสายเข้ามา 

 1. คนพิการจังหวัดโคราช โทรสอบถามเรื่อง  การทำใบขับขี่รถยนต์ ของคนพิการ  

    


 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
3110541152
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-31 10:52:11 IP : 125.26.26.20


ความคิดเห็นที่ 13 (3268042)

เมื่อวานนี้... 31 ต.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

 

 1. ผู้บริจาค เขตดุสิต โทรบริจาค รถวีลแชร์ จำนวน  2 คัน จะมามอบให้ หลังน้ำลด สมาคมฯ ทำงานแล้ว.

 2. คนพิการ จ.กาญจนบุรี โทรถามเรื่องกฎหมาย 

    


 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
111541054
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-01 21:54:18 IP : 113.53.76.34


ความคิดเห็นที่ 14 (3268060)

 เมื่อวานนี้...1 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. ผ.อ.โรงเรียน โทรประสานสอบถามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว ซึ่งมีเด็กพิการ

    เรียนอยู่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  เลื่อนเวลาออกไป

  2. ทหารผ่านศึกพิการโทรประสานขอความช่วยเหลือ เรื่อง ให้หาโรงงานผลิตน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้

      ประสบภัย      

3. คนพิการจังหวัด จันทบุรี  อ.เมือง โทรประสานปรึกษาเรื่อง กฎหมาย ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. กลุ่มคนพิการ  คลองเตย กรุงเทพ โทรประสานเรื่อง โครงการ 5 ธันวามหาราช

5. พ่อของคนพิการ อ.เมือง จ.สระบุรี มาพบ ขอคำปรึกษาเรื่อง อาชีพ คนพิการ (ลูกชาย) ที่บ้านพัก

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
211540750
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-02 07:50:45 IP : 113.53.75.232


ความคิดเห็นที่ 15 (3268118)

 เมื่อวานนี้...2 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ อ.เกาะคา จ.ลำปางโทรขอ รถวีลแชร์

 2. สมาชิกสมาคม ฯ จ.สุรินทร์ โทรถาม เรื่องน้ำท่วมสมาคมฯ 

3. คนพิการ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  โทรถามเรื่องงานวันคนพิการ ครั้งที่ 47 สวนอัมพร ตอบไป ว่า ปี

    นี้งดจัดกิจกรรม เนื่องจาก น้ำท่วม 

4. ประสานช่วยเหลือ จัดหาเรื่องหาซื้อน้ำดื่มช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย คน กรุงเทพฯ 

5. ให้คำแนะนำครอบครัวของคนพิการ อ.เมือง จ.สระบุรี มาพบ ขอคำปรึกษาเรื่อง อาชีพ คนพิการ  ที่

       บ้านพัก  พิการด้านร่างกาย นายจักรกฤษ พันธุ์เพ็ง

6. โทรประสานที่ปรึกษาสมาคมถามระดับความสูงของน้ำที่ สมาคมฯ วังทองริเวอร์ปาร์ครังสิต ปทุมธานี  

     ระดับอยู่ที่  2 เมตร ในห้องทำงาน

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
311540806
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-03 08:06:48 IP : 113.53.67.163


ความคิดเห็นที่ 16 (3268175)

 เมื่อวานนี้...3 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรมาขอรถวีลแชร์ 

2. คนไม่พิการ  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  โทรขอข้อมูลการ ขายสลาก  

3. คนไม่พิการ  อ.วังสะพุง  จ.เลย โทรขอข้อมูล การขายสลาก

4. คนไม่พิการ   จ. มหาสารคาม  โทรปรึกษาเรื่องการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

5.สมาคมคนพิการ จ. พะเยา  โทรขอคำแนะนำเรื่อง การต่อรถสามล้อโยกคนพิการ

6. สมาชิกสมาคมโทรถามสมาคมถามระดับความสูงของน้ำที่ สมาคมฯ วังทองริเวอร์ปาร์ครังสิต ปทุมธานี ระดับน้ำอยู่ที่  2 เมตร ในห้องทำงาน

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
411541001
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-04 10:01:54 IP : 113.53.70.121


ความคิดเห็นที่ 17 (3268235)

 เมื่อวานนี้...4 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทรสอบถามเรื่องงานวันคนพิการที่สวนอัมพร  

2. คนพิการ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี    โทรสอบถามเรื่องจดทะเบียนคนตาบอด ข้างเดียว   

3. จนท. บ.ศุภาลัย มหาชน พระราม 3 กรุงเทพฯ  โทรขอข้อมูล เรื่องคนพิการ สมัครงาน 

4. ทหารผ่านศึกพิการ   จ. ขอนแก่น   โทรสอบถามเรื่อง สิทธิบัตรทหารผ่านศึก ของบิดา

5.ประสานเรื่อง บริษัทที่รับคนพิการเข้าทำงาน ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี  บริษัทสหโมเสล อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) คนพิการนายจักรกฤษ พันธุ์เพ็ง


 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
511540857
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-05 08:57:48 IP : 125.26.22.23


ความคิดเห็นที่ 18 (3268299)

วันนี้  สมาชิกสมาคมโทรถามสมาคมถามระดับความสูงของน้ำที่ สมาคมฯ วังทองริเวอร์ปาร์ครังสิต ปทุมธานี ระดับน้ำอยู่ที่  2 เมตร ในห้องทำงาน ยังไม่ลงครับ.......

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
611541141
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-06 11:41:50 IP : 125.26.23.156


ความคิดเห็นที่ 19 (3268415)

  เมื่อวานนี้...7 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ เขตบางบอน  กรุงเทพฯ โทรสอบถามเรื่องงานวันคนพิการที่สวนอัมพร  บอกยกเลิกแล้ว.

2..ประสานเรื่อง บริษัทที่รับคนพิการเข้าทำงาน ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี  บริษัทสหโมเสล อุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน) คนพิการนายจักรกฤษ พันธุ์เพ็ง  รอบ 3

3.คนพิการ เขตดุสิต สอบถามสิทธิคนพิการ ยังไม่ได้จดทะเบียน ให้คำแนะนำใหม่

 

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
811541035
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-08 10:34:50 IP : 113.53.65.216


ความคิดเห็นที่ 20 (3268535)

  เมื่อวานนี้...8 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ จ.เชียงใหม่ โทรสอบถามเรื่อง การทำขาเทียม .

2..คนพิการ  จ.บึงกาฬ  โทรสอบถามเรื่องกฎหมาย 

3.คนพิการ  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  แจ้งเรื่องคนพิการ กทมโทรสอบถามขอความช่วยเหลือ  

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
1011540754
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-10 07:54:08 IP : 125.26.18.85


ความคิดเห็นที่ 21 (3268536)

 เมื่อวานนี้...9 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ จ.เชียงใหม่ โทรสอบถามเรื่อง การทำขาเทียม กัล สนง.ประกันสังคมเรื่องการเบิกจ่ายไม่ได้ แนะนำเพิ่มเติม ให้ประสานหน่วยงานของคนพิการ ส่วนกลางเพื่อแก้ปัญหาให้  (ครั้งที่ 2 ).

2..คนพิการ  จ.สมุทรสาคร  โทรสอบถามเรื่อง เบี้ยความพิการ ไม่เข้าบัญชี เดือน ต.ค.54 

 

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
1011540757
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-10 07:57:39 IP : 125.26.18.85


ความคิดเห็นที่ 22 (3268633)

วันนี้...11-11-11 

11 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ จ.กรุงเทพฯ  โทรสอบถามเรื่อง การขอรถสามล้อโยก.

2..ทหารผ่านศึกพิการ  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โทรสอบถามเรื่อง เงินค่าทำศพ 

3.คนพิการ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทรเรื่องการทำใบขับขี่รถยนต์ ทำไม่ได้. 

 

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
1111542009
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-11 20:09:58 IP : 125.26.20.108


ความคิดเห็นที่ 23 (3268696)

วันนี้  12 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนไม่พิการ จ.กรุงเทพมหานคร  โทรสอบถามเรื่อง การบริจาคใส้ลูกแม็ก ให้สมาคฯ  

2..คนพิการ  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย   โทรสอบถามเรื่อง การกู้เงินกองทุน คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ

3. คนพิการ  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี โทรสอบถามเรื่อง โควต้าหวย 

4. คนพิการ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบถามรอบ สอง  เรื่อง การเปลี่ยนตัว ผู้ดูแล ได้หรือไม่  

 

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
1211541016
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-12 22:16:58 IP : 113.53.77.6


ความคิดเห็นที่ 24 (3268755)

 เมื่อวานนี้...13 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. ทหารผ่านศึกพิการ จ.อุบลราชธานี  โทรสอบถามเรื่อง สิทธิบัตรผ่านศึกชั้นที่ 3  

2.คนพิการ  อ.เมือง จ.นนทบุรี    โทรสอบถามเรื่อง เบี้ยความพิการ ไม่เข้าบัญชี เดือน ต.ค.54

3.คนพิการ อ.เมือง จ.เชียงราย โทรสอบถามการกู้เงินคนพิการ

4. คนพิการ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โทรสอบถามการจัดตั้งองค์คนพิการ

 

 

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
1411540903
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-14 09:03:25 IP : 113.53.68.33


ความคิดเห็นที่ 25 (3268814)

 วันนี้  14 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการหูหนวก  เขตจตุจักร  จ.กรุงเทพมหานคร  โทรสอบถามเรื่อง การจดทะเบียนคนพิการ / ขอเบี้ยความพิการ (คนดีโทรแทน)

2..บริษัท สาชล  จ.ชลบุรี    โทรสอบถามเรื่อง การรับคนพิการเข้าทำงาน 

3. คนพิการ  กรุงเทพฯ   โทรสอบถามเรื่อง อาชีพคนพิการ  

4. ผู้บริจาคคอมพิวเตอร์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทรแจ้งความประสงค์จะบริจาคคอมที่เสียแล้ว ใก้สมาคมฯ  คนพิการ หลังน้ำลด  

5.คนพิการ  เขตจตุจักร โทรสอบถาม การทำงานของคนพิการ

6. จนท.เทศบาลบ้านกรด อ..บางปะอิน  จ.อยุธยา โทรปรึกษาเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่อยู่ในคุก จ่ายได้หรือไม่

7.บริษัท เจ วี คอนโทรล ประกาศรับสมัคงานคนพิการ โทรปรึกษา สมาคมฯ   

 

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
1411542208
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-14 23:08:09 IP : 182.52.124.194


ความคิดเห็นที่ 26 (3268968)

 วันนี้  16 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. ผู้บริจาคคอมพิวเตอร์  โทรประสาน เรื่องจะบริจาคของให้สมาคมฯ  (สมาคมฯ ยังไม่พร้อมรับ เพราะ น้ำท่วมสมาคมฯ 1.80 เมตร  )  

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-16 21:11:18 IP : 125.26.23.203


ความคิดเห็นที่ 27 (3269058)

  เมื่อวานนี้...18 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ  โทรสอบถามเรื่อง หวย   

2.คนพิการ  อ.เมือง จ.พะเยา  โทรสอบถามเรื่อง เบี้ยความพิการ  เพิ่งทำใหม่

3.คนพิการ อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  โทรสอบถามเรื่องค้า หวย 

4. คนพิการ อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ โทรสอบถามเรื่อง อาชีพคนพิการ

5. คนพิการ อ.วังน้อย  จ.อยุธยา โทรขอ รถสามล้อโยก (ตัวเตี้ย แคระแกรน)

6.คนพิการ  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ โทรร้องเรียน เจ้าหน้าที่เขต คลองเตย บอกงบประมาณ ยังมาไม่ถึงเรื่องคนพิการ

7. คนพิการ อ.ปัว จ.น่าน โทรขอคำแนะนำเรื่อง ค้า หวย

 

 

 

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
1811540811
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-18 08:11:42 IP : 113.53.71.102


ความคิดเห็นที่ 28 (3269122)

  เมื่อวานนี้...19 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  โทรสอบถามเรื่อง หวย   

2.คนพิการ  อ.เมือง จ.กระบี่   โทรสอบถามเรื่อง ต้องการเป็นสาขาของสมาคมคนพิการฯ


   ตอนบ่าย 14.00  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จาก สระบุรี ไป 60 กิโลเมตร ขับรถลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ ที่ วัดเขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก พูดคยกับคนพิการ 2 ผัวเมีย เรื่องสิทธิต่างของคนพิการ มีปัญหาพอสมควร กำลังนัดทั้งหมด  เพื่อที่จะให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการกลุ่มนี้ อีกครั้งหนึ่ง..


 

 

 

 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
1911540850
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-19 08:50:23 IP : 113.53.75.210


ความคิดเห็นที่ 29 (3269178)

  เพิ่มเติมเมื่อวานนี้.....  219 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ  อ.เมือง จ.อุดรธานี   โทรประสาน เรื่องสิทธิคนพิการ

2. คนพิการ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรขอรถสามล้อโยก  

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-20 08:08:15 IP : 125.26.16.201


ความคิดเห็นที่ 30 (3269292)

  เพิ่มเติมเมื่อวานนี้.....  20 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ  อ.เมือง จ.อุดรธานี   โทรประสาน เรื่องสิทธิคนพิการ

2. คนพิการ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรขอรถสามล้อโยก  

3. ทหารผ่านศึกไม่พิการ โทรสอบถามการทำบัตรผ่านศึกชั้น ที่ 4  อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-21 16:47:26 IP : 113.53.66.180


ความคิดเห็นที่ 31 (3269293)

  วันนี้...21 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ อ. แก่งคอย จ.สระบุรี  มาพบที่สำนักงานชั่วคราว สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 110 หมู่ 4 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี  เพื่อปรึกษาหรรือเรื่องเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ พูดคุยให้คำแนะนำ 1 ชั่วโมง.

2.คนพิการ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เดินทางมา 3 คน มาพบที่ สำนักงานชั่วคราว สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล มาพบเรื่อง การประกอบอาชีพ คนพิการ ต้องมีหนังสือรับอะไรบ้าง ได้ชื้แจงให้ได้รับทราบ 30 นาที

 

2.คนพิการ  อ.เมือง จ.พะเยา  โทรสอบถามเรื่อง เบี้ยความพิการ  เพิ่งทำใหม่

3.คนพิการ อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี  โทรสอบถามเรื่องค้า หวย 

3. คนไม่พิการ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  โทรสอบถามเรื่อง การทำแขนเทียมให้คนพิการ

 

4. คนพิการ เขตคลองจั่น  เขตบางกะปิ   โทรสอบถามเรื่องเงินเบี้ยความพิการ 2 เดือนแล้ว ยังไม่โอนเข้าบัญชี

  ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2111541657
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-21 16:57:16 IP : 113.53.66.180


ความคิดเห็นที่ 32 (3269371)

ระดับความสูงของน้ำ อยู่ที่  1.20  เมตรเศษ ครับ

ที่ สำนักงานสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล หมู่บ้านวังทองริเวอร์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ณ วันที  21 พ.ย.54

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2211542014
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-22 20:14:36 IP : 125.26.27.128


ความคิดเห็นที่ 33 (3269454)

 วันนี้...23 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. ตำรวจพิการ  เหยียบกับระเบิดที่ จ.ยะลา   โทรประสานเรื่องเงินเยี่ยม 2,000 บาท สายใจไทย
2. ประสานงานเรื่องคนช่วยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ลำลูกกา นำของไปแจกที่วัดโพสพผลเจริญ  จ.ปทุมธานี

3. การประปานครหลวง โทรประสานบริจาคเงิน 53,600 บาท ให้สมาคมคนพิการ

4. ผู้บริจาคโทรประสาน ให้สมาคมฯ ไปรับของบริจาค โครงการ คอมพิวเตอร์ที่เสียฯ  (กทม.)

5. บริษัท เขาค้อ ทะเลภู  โทรบริจาค คอมพิวเตอร์ที่เสียแล้ว  

6. คนพิการ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  โทรสอบถามเรื่อง เงินเบี้ยความพิการรับครั้งแรก แต่ยังไม่โอนเข้าให้... 

  ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2311541633
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-23 16:33:19 IP : 125.26.26.21


ความคิดเห็นที่ 34 (3269580)

  เมื่อวันวานนี้...24 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. ประสานให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดโพสพผลเจริญ เข้าไปช่วยเหลือประชาชน น้ำท่วม

2. คนพิการ  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี   โทรประสานงานเรื่อง ขายหวย

3. คนพิการ อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี  โทร เรื่องการจดทะเบียนคนพิการ ครั้งแรก..

4. ผู้บริจาคโทรประสาน ให้สมาคมฯ ไปรับของบริจาค โครงการ คอมพิวเตอร์ที่เสียฯ  (กทม.)

5. บริษัท ย่านฝั่งธนบุรี  โทรบริจาค ห่วงอลูมิเนียม ทำขาเทียม

 

  ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2511540853
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-25 08:53:42 IP : 113.53.69.42


ความคิดเห็นที่ 35 (3269685)

  เมื่อวันวานนี้...25 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนไม่พิการ   เขตบางกะปิ  โทรประสานปรึกษาเรื่อง กฎหมายหลานติดคุกคดีค้ายาเสพติด

2. คนพิการ  อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี     โทรประสานเรื่อง เงินเบี้ยความพิการ ไม่เข้าบัญชี 


 

  ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2611541941
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-26 19:42:14 IP : 113.53.73.190


ความคิดเห็นที่ 36 (3269798)

 วันนี้...28 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. ทหารผ่านศึกไม่พิการ   อ.แกลง จ.ระยอง  โทรประสานปรึกษาเรื่อง กฎหมาย / สิทธิคนพิการ 

2. บริษัท ใน กทม..โทรบริจาค ลูกแม็กซ์  ให้สมาคมฯ

3. บริษัท ใน กทม. โทรบริจาค คอมพิวเตอร์ ฯ  ให้สมาคมฯ . คนพิการ   

 

 

  ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2811542047
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-28 20:47:42 IP : 113.53.66.133


ความคิดเห็นที่ 37 (3269869)

  วันนี้...29 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. ทหารผ่านศึกไม่พิการ   อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช โทรประสานปรึกษาเรื่อง  สิทธิบัตรผ่านศึก /การโอนสิทธิ  

2. คนพิการ อ.เมือง จ.หนองคาย .โทรปรึกษาเรื่อง จะติดมอเตอร์รถสามล้อโยก


  ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
2911542141
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-29 21:40:07 IP : 113.53.71.125


ความคิดเห็นที่ 38 (3269985)

 เมื่อวันวานนี้...30 พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. บริษัท ซีพี โทรประสานบริจาค หลอดอลูมิเนียม ให้สมาคมฯ 

2. คนพิการ  อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี   โทรเรื่อง รถวีลแชร์ 

3. สำนักงานปฎิรูปที่ดินโทรประสาน เรื่องการส่งเอกสาร เรื่องคนพิการ  ..

4. คนตาบอด อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โทรประสาน ปรึกษาเรื่อง หวยถูกโกง 

5. บริษัท ย่านตรอกจันทร์  ฝั่งธนบุรี  โทรบริจาค คอมพิวเตอร์เสียแล้ว  

6.บริษัท ย่านสุขุมวิท ต้องการรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน

7. บริษัทย่านพระราม 9 อนุญาติให้คนพิการเข้าไปขายของในอาคาร ชำนาญเพ็ญชาติ

 

 

  ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
112540854
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-01 08:54:25 IP : 125.26.17.206


ความคิดเห็นที่ 39 (3270153)

  เมื่อวันวานนี้...1 ธ.ค.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

 

1. คนพิการ  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี    โทรเรื่อง กฎหมาย / อบต. / เบี้ยความพิการ  

2. คนพิการ  จ.ราชบุรี  โทรขอรถวีลแช์  ..

3. คนพิการ อ.หนองแค จ.สระบุรี  โทรประสาน ปรึกษาเรื่อง การขายหวย 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
212542129
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-02 21:30:43 IP : 113.53.79.65


ความคิดเห็นที่ 40 (3270298)

 สมาคมคนพิการ ฯ น้ำท่วม มาเกือบ 2 เดือนแล้วครับ....     

 

........ ระดับน้ำท่วมที่สมาคมคนพิการฯ หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย 10/4 หมู่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ....... ภานในหมู่ในเรือพาย ครับ...

 

ณ วันนี้ 5 ธ.ค. 54 (วันพ่อแห่งชาติ) ความสูงระดับน้ำในบ้านสูง 80 ซ.ม.

บนถนนหน้าบ้าน 1 เมตรครับ.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

512541839

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-05 18:39:07 IP : 125.26.21.244


ความคิดเห็นที่ 41 (3270422)

 เมื่อวานนี้...6 ธ.ค.พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ อ. เชียงคำ จ.พะเยา   โทรสอบถามเรื่อง ขอรถวีลแชร์ / กฎหมาย / ติดต่อโรงพยาบาลเรื่องขอรถวีลแชร์ ที่จังหวัด / ขอเงิน 2000 บาท เยี่ยมบ้าน    

2.คนพิการ   กทม.   โทรสอบถามเรื่อง ขอโควต้าหวย 

3.คนพิการ อ. เมือง  จ.เชียงราย   โทรสอบถามเรื่อง การกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ  

4. คนพิการ อ.ไพรบึง  จ.ศรีสะเกษ โทรสอบถามเรื่อง เบี้ยความพิการ รายใหม่ 

 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
712540808
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-07 08:08:20 IP : 113.53.64.250


ความคิดเห็นที่ 42 (3270544)

 เมื่อวานนี้...7 ธ.ค.พ.ย.54  ได้ให้บริการคำปรึกษาแนนำ แก่คนพิการ และไม่พิการ ดังนี้.....

 

1. คนพิการ อ. เถิน  จ.ลำปาง โทรสอบถามเรื่อง ขอรถวีลแชร์      

2.คนพิการ   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  โทรสอบถามเรื่อง ขอโควต้าหวย 


 ช่วงเวลาที่ให้บริการ  07.30 น. - 21.00 น. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โปรดติดต่อสอบถามปัญหา โดยตรง..........

ที่เบอร์โทร  08-1372-4201

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ จะเป็นผู้ตอบปัญหาด้วยตัวเอง ทุก ๆ สาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
 
812540944
*********************
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-08 09:44:30 IP : 113.53.75.18


ความคิดเห็นที่ 43 (3270546)

  สมาคมคนพิการ ฯ น้ำท่วม มาเกือบ 2 เดือนแล้วครับ....     

 

........ ระดับน้ำท่วมที่สมาคมคนพิการฯ หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย 10/4 หมู่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ....... ภายในหมู่บ้านใช้เรือพาย ครับ...

 

เมื่อวันที่  6  ธ.ค. 54  ความสูงระดับของน้ำบนถนนในหมู่บ้านสูง 30 - 80 ซ.ม. ขึ้นอยู่ แต่ละซอย ไม่ไม่เท่ากัน

สำหรับ บนถนนหน้าสมาคมคนพิการ ฯ สูง 35 ซ.ม. ครับ.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

812540948

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-08 09:48:37 IP : 113.53.75.18


ความคิดเห็นที่ 44 (3271029)

  สมาคมคนพิการ ฯ น้ำท่วม มาเกือบ 2 เดือนครับ....     

 

........ ช่วงนี้..... ตลอดเดือน ธันวาคม 2554   กำลังปรับปรุงซ่อมแซม.... ที่สำนักงานสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ที่......หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย 10/4 หมู่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

....... ซึ่งเสียหายทั้งหมด สามารถติดที่ มือถือได้ครับ..


 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331/ 08-1372-4201

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1412542158

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-14 21:58:46 IP : 113.53.77.153


ความคิดเห็นที่ 45 (3271168)

  วันนี้...สมาคมฯ รื้อฝ้า เพดานสำนักงานฯ ที่ถูกน้ำท่วมขังนานเกือบ 2 เดือน ..ลงทั้งหมด เชื้อราเกิดขึ้นเต็มไปหมด... รอเวลา....ซ่อมแซมเสร็จ.... เริ่มทำงานทางโทรศัพท์ได้ครับ...ทางมือถือนะครับ


  

 

........ สมาคมคนพิการฯ หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค

ถนนพหลโยธิน 70 ซอย 10/4 หมู่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ....... แจ้งข่าว...

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1612542137

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-16 21:37:55 IP : 113.53.71.16


ความคิดเห็นที่ 46 (3271758)

 วันนี้...สมาคมฯ รื้อฝ้า เพดานสำนักงานฯ เสร็จแล้ว ปล่อยตาก ลมให้ผนังแห้ง...

ที่ถูกน้ำท่วมขังนานเกือบ 2 เดือน ..

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล .... เริ่มทำงานทางโทรศัพท์ได้แล้วครับครับ...

สำหรับเบอร์ FAX / TEL . 02-990-0331 ยังใช้ไม่ได้นะครับ ชุมสายในหมู่บ้านกำลังซ่อม

จะใช้เบอร์นี้ วันที่  5 ม.ค. 55 ครับ (องค์การโทรศัพท์แจ้งให้ทราบ)

ติดต่อสมาคมฯ ทางมือถือนะครับ 08-1372-4201 / 081-735-2316


  

 

........ สมาคมคนพิการฯ หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค

ถนนพหลโยธิน 70 ซอย 10/4 หมู่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ....... แจ้งข่าว...

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2212542219

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-22 22:19:16 IP : 182.52.123.80[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.