ReadyPlanet.com


สังคมอยู่เย้นเป้นสุขร่วมกัน - คนพิการ


 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)

ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )

 

ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

 

สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  โดยอาจารย์มงคล  เทียนประเทืองชัย

 

          จากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้กำหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและอันเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนั้น ขออนุญาตนำมากล่าวโดยสรุปดังนี้

1.  มีเหตุผล หมายถึงเป็นคนที่มีคุณธรรมและความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

2.  มีคุณธรรม  หมายถึงเป็นคนรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตสำนึกในศีลธรรมและคุณธรรม

3.  มีความพอประมาณ หมายถึงเป็นคนที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช้หลักความพอประมาณ

4.  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึงเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

          ถ้าคนเราทุกคนหรือส่วนใหญ่ประพฤติปฏิบัติได้ครบสี่ประการนี้ก็เชื่อได้ว่าจะทำให้คนเรานั้นพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกันก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

 พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ        

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-24 14:02:55 IP : 101.108.99.4


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3305409)
Soldes Sac Lancel Fashion is about a global ambiance than climatic conditions. So it is actually tough not to obtain affected by international style developments even though Indian winters may well nevertheless be around the milder side in comparison to the West. Adhering to the established rules, blacks and the greys have already been dominating the scene, but since tendencies vacation in the speed of sunshine, the bright issues have caught the consideration of a lot of designers and style watchers. Veste Moncler Pas Cher" Semi-fitted and knee-length leather-based jackets inside the brightest of colors is often a clever strategy to conquer the chilliness, confirms designer Nachiket Barve.
ผู้แสดงความคิดเห็น mxOKRDSA วันที่ตอบ 2012-12-31 18:09:59 IP : 184.22.223.130[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.