ReadyPlanet.com


ม.อ.ตั้ง สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ม.อ. ตั้ง "สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู" พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 [15 ม.ค. 52 - 14:38]

           ม.อ.ผนึกองค์ความรู้สาขาวิศวกรรมและสาขาการแพทย์ จัดตั้ง "สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู" เดินหน้าวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ หวังลดการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ พร้อมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้พัฒนาศูนย์กลางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการขึ้นในภาคใต้ โดยเฉพาะผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้ง "สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู" ซึ่งเป็นสถานวิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมฟื้นฟูแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยในสหสาขา โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม ที่จะมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการบางส่วนจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง และปรับปรุงอุปกรณ์บางส่วนให้มีความเหมาะสมกับความพิการที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล

"ปัจจุบันผู้พิการในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่ง โรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงได้รับอันตราย บาดเจ็บ และพิการ โดยเฉพาะในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ทำให้ทหาร ตำรวจ ข้าราชการตลอดจนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งบรรดาผู้พิการเหล่านี้ต่างต้องการที่จะได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเท่าเทียมเป็นจำนวนมาก" รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม กล่าว

ประกอบกับการที่กรมการแพทย์ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระประสงค์ให้พัฒนาศูนย์กลางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการขึ้นในภาคใต้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงประสานความร่วมมือมายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในภาคใต้ ร่วมกับโรงพยาบาล สถาบันทางสาธารณสุขในภาคใต้ กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC

สำหรับสถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟูดังกล่าวได้มีการแบ่งหมวดหมู่ของหัวข้อวิจัยออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย เทคโนโลยีสำหรับคนพิการด้านร่างกาย  ด้านการมองเห็น  ด้านการได้ยิน  ด้านการสื่อสาร  ผู้สูงอายุและการดำรงชีวิต และอุปกรณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยมีตัวอย่างหัวข้อโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการและจะดำเนินการ เช่น เครื่องทดสอบเท้าเทียม  การพัฒนาระบบช่วยการอ่านหนังสือเสียงตามมาตรฐานเดซี่จากเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต  อุปกรณ์ขยายสัญญาณจากกล่องเสียงแบบพกพา  การตรวจจับและแจ้งเตือนการลุกออกจากเตียงและการเคลื่อนไหวโดยใช้การประมวลผลภาพจาก IP Camera  ระบบเตือนการกินยา  อุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในลักษณะนั่งและนอน  รถเข็นไฟฟ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลและในบ้านราคาถูกใช้ง่าย  และเตียงปรับมุมยืนและปรับการเอียง เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ NECTEC ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู  โดยจัดสรรงบประมาณแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีละ 1 ล้าน เป็นเวลา 5 ปี  โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมและประสบการณ์การทำวิจัยด้านวิศวกรรมฟื้นฟู เนื่องจากคณาจารย์มีประสบการณ์การทำวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ NECTEC ที่จะดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการจากความไม่สงบในภาคใต้ ได้แก่ การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอด เครื่องช่วยกลืนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ที่ได้วิจัยร่วมกับแพทย์และนำไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มาอย่างต่อเนื่อง และจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา   รวมทั้งเก้าอี้รถเข็น และ รถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น

 

                                                                

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ                

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331            

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1701520814           

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-01-17 08:14:29 IP : 124.121.135.217


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.