ReadyPlanet.com


กรมศิลปากรปรับค่าเข้าชม - คนพิการฟรี


กรมศิลปากรปรับค่าเข้าชมโบราณสถาน-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  10 มกราคม 2552

 

กรมศิลปากรปรับปรุงค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีอัตราค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยตั้งแต่ราคา 5-30 บาท ดังนี้
       
       
โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่มีค่าเข้าชม 30 บาท ได้แก่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
       
       
โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่มีค่าเข้าชม 20 บาท ได้แก่
       
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จังหวัดจันทบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โบราณสถานปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โบราณสถานวัดชมชื่น และเตาทุเรียง เกาะน้อย จังหวัดสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
       
       
โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่มีค่าเข้าชม 10 บาท ได้แก่
       
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จังหวัดชัยนาท โบราณสถานวัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ โบราณสถานวัดพนมวัน โบราณสถานเมืองแขก จังหวัดนครราชสีมา โบราณสถานวัดมเหยงค์ โบราณสถานวัดมหาธาตุ โบราณสถานวัดพระราม โบราณสถานวัดราชบูรณะ โบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โบราณสถานเจ้าเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โบราณสถานบ้านวิชาเยนทร์ โบราณสถานปรางค์สามยอด โบราณสถานวัดพระศรีมหาธาตุ โบราณสถานพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) จังหวัดลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย โบราณสถานปราสาทบ้านพลวงและ โบราณสถานปราสาทศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
       
       นอกจากนี้ ยังมีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในอัตราราคา 5 บาท ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
       
       
ทั้งนี้ ยังคงมีการยกเว้นค่าเข้าชมและค่าบริการให้แก่บุคคลบางประเภท ได้แก่ ภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา หรือนักพรต และนักบวชในศาสนาอื่น นักเรียน นิสิตและนักศึกษาในเครื่องแบบ นักเรียน นิสิต และนักศึกษารวมทั้งครู และอาจารย์ผู้ควบคุมที่ขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ รวมทั้งคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

                                                               

* * * * * * * * * * * *

                                                 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1001522158

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-01-10 21:58:29 IP : 124.121.142.70


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.