ReadyPlanet.com


งานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562


 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมงาน วันคนพิการครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี HALL 5 จังหวัดนนทบุรี

 

 

*************************************

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

นายอำพน เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน

วันคนพิการครั้งที่ 51  ประจำปี 2562  

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

มีความยินดีขอเชิญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์และร่วมงานวันคนพิการ

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

 

.......... ฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง ขอเชิญคนพิการที่รักเสียง

เพลง จะเข้าร่วมประกวดร้องเพลง เชิญที่เวทีประกวดร้องเพลง มีของรางวัลมาก

มากมาย และครอบครัวคนพิการสามารถมาร่วมกิจกรรมที่เวทีฝ่ายนันทนาการได้

เล่นเกมส์ได้ และท่านจะได้พบกัน

นักร้องรับเชิญ  ศรเพชร ศรสุพรรณ 

                        เกษม  คมสันต์ 

                        บุญตา  เมืองใหม่

บนเวทีประกวดร้องเพลง พบกับคณะตลก ชุดใหญ่ มาให้ความสนุกสนานบนเวที

พบกันเด๊นส์เซอร์สาวสาว บนเวที ประกวดร้องเพลง

 

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง

15 พฤศจิกายน 62ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2019-11-15 22:14:24 IP : 49.48.251.79


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4141485)

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมงาน วันคนพิการครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี HALL 5 จังหวัดนนทบุรี

 

 

*************************************

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

นายอำพน เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน

วันคนพิการครั้งที่ 51  ประจำปี 2562  

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

มีความยินดีขอเชิญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์และร่วมงานวันคนพิการ

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

 

.......... ฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง ขอเชิญคนพิการที่รักเสียง

เพลง จะเข้าร่วมประกวดร้องเพลง เชิญที่เวทีประกวดร้องเพลง มีของรางวัลมาก

มากมาย และครอบครัวคนพิการสามารถมาร่วมกิจกรรมที่เวทีฝ่ายนันทนาการได้

เล่นเกมส์ได้ และท่านจะได้พบกัน

นักร้องรับเชิญ  ศรเพชร ศรสุพรรณ 

                        เกษม  คมสันต์ 

                        บุญตา  เมืองใหม่

บนเวทีประกวดร้องเพลง พบกับคณะตลก ชุดใหญ่ มาให้ความสนุกสนานบนเวที

พบกันเด๊นส์เซอร์สาวสาว บนเวที ประกวดร้องเพลง

 

  วันนี้คนพิการและครอบครัว ประชาชนทั่วไป พบกันที่เวทีประกวดร้องเพลง

 

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 

รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง

16 พฤศจิกายน 62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-11-16 05:52:16 IP : 49.48.247.227


ความคิดเห็นที่ 2 (4141519)

 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมงาน วันคนพิการครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี HALL 5 จังหวัดนนทบุรี

 

 

*************************************

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

นายอำพน เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน

วันคนพิการครั้งที่ 51  ประจำปี 2562  

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

มีความยินดีขอเชิญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์และร่วมงานวันคนพิการ

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

 

วันนี้  17 พ.ย. 62  งานวันที่ 2  วันนี้ ตัดสินการประกวดร้องเพลง มอบเงินรางวัล

ถ้วยเกียรติยศ ของรางวัล แก่ผู้เข้าประกวดทุกคน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝ่าย

นันทนาการมีของขวัญมอบทุกคน เล่มเกมส์ มีของขวัญมอบให้ ตามความสามารถ

ของแต่ละคน

 

......... ฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง ขอเชิญคนพิการที่รักเสียง

เพลง จะเข้าร่วมประกวดร้องเพลง เชิญที่เวทีประกวดร้องเพลง มีของรางวัลมาก

มากมาย และครอบครัวคนพิการสามารถมาร่วมกิจกรรมที่เวทีฝ่ายนันทนาการได้

เล่นเกมส์ได้ และท่านจะได้พบกัน

นักร้องรับเชิญ  ศรเพชร ศรสุพรรณ 

                        บุญตา  เมืองใหม่

บนเวทีประกวดร้องเพลง พบกับคณะตลก ชุดใหญ่ มาให้ความสนุกสนานบนเวที

พบกันเด๊นส์เซอร์สาวสาว บนเวที ประกวดร้องเพลง

 

  วันนี้คนพิการและครอบครัว ประชาชนทั่วไป พบกันที่เวทีประกวดร้องเพลง

 

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 

รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง

17 พฤศจิกายน 62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-11-17 05:55:13 IP : 49.48.250.105


ความคิดเห็นที่ 3 (4141824)

  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมงาน วันคนพิการครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี HALL 5 จังหวัดนนทบุรี

 

 

*************************************

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

นายอำพน เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน

วันคนพิการครั้งที่ 51  ประจำปี 2562  

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

มีความยินดีขอเชิญร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์และร่วมงานวันคนพิการ

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

 

วันนี้  17 พ.ย. 62  งานวันที่ 2  วันนี้ ตัดสินการประกวดร้องเพลง มอบเงินรางวัล

ถ้วยเกียรติยศ ของรางวัล แก่ผู้เข้าประกวดทุกคน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝ่าย

นันทนาการมีของขวัญมอบทุกคน เล่มเกมส์ มีของขวัญมอบให้ ตามความสามารถ

ของแต่ละคน

 

......... ฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง ขอเชิญคนพิการที่รักเสียง

เพลง จะเข้าร่วมประกวดร้องเพลง เชิญที่เวทีประกวดร้องเพลง มีของรางวัลมาก

มากมาย และครอบครัวคนพิการสามารถมาร่วมกิจกรรมที่เวทีฝ่ายนันทนาการได้

เล่นเกมส์ได้ และท่านจะได้พบกัน

นักร้องรับเชิญ  ศรเพชร ศรสุพรรณ 

                        บุญตา  เมืองใหม่

บนเวทีประกวดร้องเพลง พบกับคณะตลก ชุดใหญ่ มาให้ความสนุกสนานบนเวที

พบกันเด๊นส์เซอร์สาวสาว บนเวที ประกวดร้องเพลง

 

  วันนี้คนพิการและครอบครัว ประชาชนทั่วไป พบกันที่เวทีประกวดร้องเพลง

 

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 

รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง

20 พฤศจิกายน 62 

 

 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง ทุก ๆ ท่าน ทุกๆ คน ที่ปฎิบัติหน้าที่ ตลอดทั้ง 2 วัน รวมทั้งคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ประชาชนที่มาร่วมงาน มาเล่นเกมส์ ทุกบู๊ธ ของฝ่ายนัทนาการ  บัดนี้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงเรียนมาเพื่อนขอบคุณ ทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้  ปีหน้า 2563 พบกันใหม่ สวัสดีครับ.

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-11-20 09:02:30 IP : 49.48.251.157[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.