ReadyPlanet.com


โครงการมอบรถวีลแชร์ - รถสามล้อโยก จำนวน 32 คัน ให้คนพิการ จ.ตาก


  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)

ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )

 

ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จะลงพื้นที่ อบต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลวังหิน

พบคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม. รพ.สต. สอ.บต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่

 

เดือน มกราคม 2562  นี้ เพื่อมอบรถ วีลแชร์ – รถสามล้อโยก

ให้คนพิการในพื้น จำนวน 32 คัน

ที่ ได้ประสานไว้แล้ว มารับฟังการบรรยาย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสิทธิต่าง ๆ กับคนพิการ - ผู้สูงอายุ  ......... จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องสิทธิของคนพิการ และมี อบต.วังหิน มาร่วมดำเนินการประสานงานกับคนพิการในพื้นที่ให้

 

ในรายละเอียดที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายหลัง

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

18 ม.ค. 62ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2019-01-18 13:12:10 IP : 184.22.84.36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4119636)

 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)

ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )

 

ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จะลงพื้นที่ อบต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลวังหิน

พบคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม. รพ.สต. สอ.บต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่

 

เดือน มกราคม 2562  นี้ เพื่อมอบรถ วีลแชร์ – รถสามล้อโยก

ให้คนพิการในพื้น จำนวน 32 คัน

ที่ ได้ประสานไว้แล้ว มารับฟังการบรรยาย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสิทธิต่าง ๆ กับคนพิการ - ผู้สูงอายุ  ......... จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องสิทธิของคนพิการ และมี อบต.วังหิน มาร่วมดำเนินการประสานงานกับคนพิการในพื้นที่ให้

 

ในรายละเอียดที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ภายหลัง

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

19 ม.ค. 62

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-01-20 07:57:30 IP : 49.48.251.213


ความคิดเห็นที่ 2 (4119687)

 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)

ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )

 

ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จะลงพื้นที่ อบต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลวังหิน

พบคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม. รพ.สต. สอ.บต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่

 

เดือน มกราคม 2562  นี้ เพื่อมอบรถ วีลแชร์ – รถสามล้อโยก

ให้คนพิการในพื้น จำนวน 32 คัน

ที่ ได้ประสานไว้แล้ว มารับฟังการบรรยาย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสิทธิต่าง ๆ กับคนพิการ - ผู้สูงอายุ  ......... จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องสิทธิของคนพิการ และมี อบต.วังหิน มาร่วมดำเนินการประสานงานกับคนพิการในพื้นที่ให้

 

สมาคมคนพิการฯ จะเดินทางไปมอบรถให้คนพิการ

ในวันที่ 24 มกราคม 62 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

21 ม.ค. 62

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-01-21 08:05:03 IP : 49.48.247.71


ความคิดเห็นที่ 3 (4119760)

 สมาคมคนพิการฯ จะเดินทางไปมอบรถให้คนพิการ

ในวันที่ 24 มกราคม 62 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

22 ม.ค. 62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-01-22 07:59:29 IP : 49.48.250.76


ความคิดเห็นที่ 4 (4119831)

 วันนี้สมาคมคนพิการฯ

จะเดินทางไปมอบรถให้คนพิการ จ.ตาก

ในวันที่ 24 มกราคม 62 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

23 ม.ค. 62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-01-23 08:18:28 IP : 49.48.251.133


ความคิดเห็นที่ 5 (4119898)

 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)

ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )

 

ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จะลงพื้นที่ อบต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลวังหิน

พบคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม. รพ.สต. สอ.บต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่

 

24 มกราคม 2562  วันนี้  ร่วมพิธีมอบรถ วีลแชร์ – รถสามล้อโยก

ให้คนพิการในพื้นที่ อบต.วังหิน อ..เมือง จ.ตาก  จำนวน 32 คัน

ที่ ได้ประสานไว้แล้ว มารับฟังการบรรยาย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสิทธิต่าง ๆ กับคนพิการ - ผู้สูงอายุ  ......... จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องสิทธิของคนพิการ และมี อบต.วังหิน มาร่วมดำเนินการประสานงานกับคนพิการในพื้นที่ให้

 

สมาคมคนพิการฯ ร่วมพิธีมอบรถให้คนพิการ

วันที่ 24 มกราคม 62 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

24 ม.ค. 62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-01-24 07:00:42 IP : 182.232.107.82


ความคิดเห็นที่ 6 (4119982)

 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)

ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )

 

ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล จะลงพื้นที่ อบต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก    ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลวังหิน

พบคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อสม. รพ.สต. สอ.บต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่

 

24 มกราคม 2562  วันนี้  ร่วมพิธีมอบรถ วีลแชร์ – รถสามล้อโยก

ให้คนพิการในพื้นที่ อบต.วังหิน อ..เมือง จ.ตาก  จำนวน 32 คัน

ที่ ได้ประสานไว้แล้ว มารับฟังการบรรยาย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสิทธิต่าง ๆ กับคนพิการ - ผู้สูงอายุ  ......... จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องสิทธิของคนพิการ และมี อบต.วังหิน มาร่วมดำเนินการประสานงานกับคนพิการในพื้นที่ให้

 

สมาคมคนพิการฯ ร่วมพิธีมอบรถให้คนพิการ

                      วันที่ 24 มกราคม 62 

---------------------------------------------

 

เมื่อ.... 24 ม.ค. 62 : 09.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ,นายอำนาจ สุขีรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมฯ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดตราด โดย นายนิพล เขาวงค์ นายกสมาคมฯ สาขาฯ,คุณชลอ ฉิมผกา กรรมการบริหารสมาคมฯ สาขาฯ,อ.นงลักษณ์ อุดมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2,ทีมงาน อบต.วังหิน โดย ด.ต.บัญชา ดำนิล นายก อบต.,นายนิติธร ยืมเกตุ รองนายก อบต.,นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ปลัด อบต.,ทีมงาน รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง : จัดกิจกรรมมอบรถวีลแชร์ - สามล้อโยก จำนวน 32 คัน ให้คนพิการในพื้นที่ ต.วังหิน ณ อาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้า อบต. ที่เกี่ยวทุกท่านครับ กิจกรรมที่ร่วมกันเพื่อนคนพิการครับ.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -            

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

25 ม.ค. 62

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-01-25 09:05:04 IP : 49.48.246.106[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.