ReadyPlanet.com


ขอความร่วมมือประกาศข่าวรับสมัครคนพิการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ โดยกำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงานรุ่นที่ 25 และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกรุ่นที่ 16 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ 25 มีนาคม 2550 โดยกำหนดสอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2550 ผู้พิการท่านใดสนใจให้มาลงชื่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง (ชั้น 1) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 0-3869-4073-5 ในวันและเวลาราชการ

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ตั้งอยู่เลขที่ 78/17 หมู่ 1 ซอยสถานสงเคราะห์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ

คุณสมบัติ - อายุระหว่าง 16 - 35 ปี
- การศึกษาขั้นต่ำ ป.6
- พิการแขน, ขาหรือลำตัว ช่วยเหลือตัวเองได้

หลักฐาน - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาใบรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการ จังหวัดระยอง


ผู้ตั้งกระทู้ นายสมศักดิ์ จันทร์พราหมณ์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-02-27 00:50:47 IP : 58.9.30.121


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.