ReadyPlanet.com


สร้างอาชีพให้คนพิการใส่ขาเทียมสมเด็จย่าฯ


 

สสว. สร้างอาชีพผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพี่นาง

สสว. ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีมอบอาชีพกิจกรรมสร้างอาชีพผู้ใช้ขาเทียม เพื่อเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ใช้ขาเทียมจำนวน 84 ราย ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและมีชีวิตที่ดีในอนาคต
       
       
นายภักดิ์ ทองส้ม รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า กิจกรรมสร้างอาชีพผู้ใช้ขาเทียม เพื่อเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้ใช้ขาเทียม ที่มีวุฒิภาวะ มีศักยภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
       
       
การจัดงานพิธีมอบอาชีพครั้งนี้ ทางสสว. ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คัดเลือกผู้ใช้ขาเทียมจากมูลนิธิฯ จำนวน 84 ราย เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลังจากนั้นเป็นการ มอบลิขสิทธิ์อาชีพ และอุปกรณ์การประกอบอาชีพในเบื้องต้นให้ผู้ใช้ขาเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับอาชีพที่นำเสนอให้กับผู้ใช้ขาเทียมได้นำไปประกอบเป็นธุรกิจอาทิ ลูกชิ้นหมูปู-เด๋อ, ไอศกรีมมนตรี, กาแฟโบราณตรามังกรบิน, ไดมอนด์แพนเค้กการ์ตูน อาชีพเหล่านี้นับเป็นธุรกิจอาชีพที่ผู้ใช้ขาเทียมสามารถประกอบการได้สะดวก มีกำไรจากการดำเนินการธุรกิจได้อย่างเพียงพอ
       
       
สำหรับคุณสมบัติของผู้ใช้ขาเทียมที่เข้าร่วมโครงการ กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
       
       1)
เป็นผู้พิการที่ได้รับการใส่ขาเทียมจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีสุขภาพร่างกายที่สามารถประกอบอาชีพธุรกิจที่จะมอบให้ได้
       2)
มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
       3)
มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง
       4)
มีวุฒิภาวะ และมีศักยภาพต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
       5)
มีทุนสำรอง และแหล่งทำเลเหมาะสมเพื่อการประกอบอาชีพ
       6)
สามารถประกอบอาชีพที่ได้รับจากโครงการฯ ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
       
       
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อทำขาเทียมให้กับผู้พิการที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา ได้มีการทำขาเทียมให้กับผู้พิการแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ขา

************************

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

2007510932

- - - - - - - - - - - - - - - - - -ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-20 09:32:57 IP : 124.121.139.98


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.