ReadyPlanet.com


พันธมิตร - แถลงการณ์


พันธมิตรฯ ยื่นคำขาด"สมชาย"ออกทันทีโดยไร้เงื่อนไข!

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์25 พฤศจิกายน 2551 20:16 น.

 

       
แถลงการณ์ ฉบับที่ 26/2551
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
       เรื่อง
       ยื่นคำขาดให้นายกรัฐมนตรีลาออกโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
       


       
       ตามที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ
       
       1. คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยับยั้งมิให้สภาเผด็จการทาสระบอบทักษิณแก้ไข เพื่อฟอกความผิดให้ตัวเองและพวกพ้องทั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น และการทุจริตการเลือกตั้ง ยับยั้งมิให้แก้ไขเพื่อทำลายกระบวนการยุติธรรม และยับยั้งมิให้แก้ไขเพื่อล้มล้างสถาบันองคมนตรีซึ่งเป็นการลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยตรง
       
       สภาเผด็จการทาสระบอบทักษิณนั้นมีที่มาจากการทุจริตและกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เป็นสภาที่อ้างว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยแต่จริงกระทำตนเป็นทาสรับใช้นายทุนนักการเมือง และที่สำคัญเวลานี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำลังอยู่ระหว่างพิจารณายุบพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจำนวนหลายพรรค สะท้อนให้เห็นว่าสภาเผด็จการทาสระบอบทักษิณนั้นมิได้เข้าสู่อำนาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
       
       2. ขับไล่รัฐบาลทรราชฆาตกร ที่ทำตัวเป็นหุ่นเชิดให้กับนักโทษหนีอาญาแผ่นดิน เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและวงศาคณาญาติ สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังการเข่นฆ่าประชาชน ใช้สื่อมวลชนของรัฐโกหกหลอกประชาชน สนับสนุนการทำลายกระบวนการยุติธรรม ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินอย่างไม่โปร่งใสจนประเทศชาติใกล้จะล่มจม สนับสนุนและอุ้มชูบริวารและพวกพ้องที่ดูหมิ่นและอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กระทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง และกระทำความผิดต่อจริยธรรม จึงย่อมหมดความชอบธรรมและหมดเวลาที่จะบริหารประเทศต่อไป
       
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงใช้สิทธิในการชุมนุม อย่างสงบ และปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 63 เพื่อทำหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 70 เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
       
       อย่างไรก็ตามภายใต้สิทธิในการชุมนุมและ การทำหน้าที่ของชนชาวนไทยตามรัฐธรรมนูญนั้น หาได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิดนี้ไม่ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่ามีการจัดตั้งอันธพาลของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อีกทั้งยังมีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิด รู้เห็นเป็นใจ ให้มีการใช้อาวุธสงครามประเภทระเบิดยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมใจกลางพระนคร จำนวนกว่า 10 ครั้ง เป็นผลให้ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาได้มีประชาชนที่ชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธ ได้เสียชีวิตแล้วรวมทั้งสิ้น 4 คน บาดเจ็บอีกจำนวนหลายร้อยคน และพิการอีกจำนวนมาก ตลอดจนใช้อาวุธสงครามประเภทปืนและระเบิดยิงเข้าใส่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอเอสทีวี หลายครั้งเพื่อหวังทำลายการถ่ายทอดสดการชุมนุม โดยที่รัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิด หาได้แสดงความรับผิดชอบแต่ประการใด
       
       ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 กรณีการสลายผู้ชุมนุมหน้ารัฐสภา ภายใต้กรรมาธิการวุฒิสภา 3 คณะ ซึ่งมีผลสรุปอย่างชัดเจนตรงกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และคณะรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งการทำให้เกิดการสังหารและทำร้ายประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ดังนั้นนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์และคณะรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกอย่างไม่มีเงื่อนไข
       
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ประกาศระดมพลใหญ่เพื่อหยุดอำนาจรัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิด และหยุดสภาทาสระบอบทักษิณ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.ของวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 50 ชั่วโมงแล้ว ที่พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคลื่อนไหวกดดัน เพื่อหยุดอำนาจรัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิดอย่าง สงบ สันติ อหิงสาโดยเคร่งครัด การเคลื่อนไหวโดยมวลชนสองมือเปล่าไปตามสถานที่ต่าง ๆ อันได้แก่ บริเวณรอบรัฐสภา กระทรวงการคลัง กองบัญชาการตำรวจนครบาล และทำเนียบรัฐบาลชั่วคราวที่สนามบินดอนเมือง แต่ทว่ารัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิดยังไม่แสดงความสำนึกยอมรับความผิดที่เกิดขึ้น ดึงดันจะอยู่ในอำนาจบริหารต่อไป และยังดื้อรั้นที่จะหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพรรคพวกของตัวเองต่อไป
       
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับการชุมนุม และเพิ่มมาตรการอารยะขัดขืนโดยการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อยื่นคำขาดผ่านพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกไปยัง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และคณะรัฐบาลให้ลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
       
       ทั้งนี้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกราบขออภัยมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการในครั้งนี้ แต่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อหยุดอำนาจของรัฐบาลทรราชฆาตกรหุ่นเชิดให้ได้อย่างถึงที่สุด
       
       พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอเรียกร้องต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกอาชีพร่วมมือกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลคณะนี้ลาออกโดยเร็วที่สุด ขจัดเภทภัยของสังคมไทย นำประเทศไทยที่ดีงามด้วยจริยธรรมกลับคืนมาสู่สังคมโดยเร็วที่สุด
       
                                                ด้วยจิตคารวะ
       
       
                     พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
                                       วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

2511512143

 

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-11-25 21:43:21 IP : 124.121.137.148


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2942648)

"บรรหาร" ย้อน "บิ๊กป๊อก" สั่งพันธมิตรฯ หยุดชุมนุมได้หรือไม่หากยุบสภา

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์26 พฤศจิกายน 2551 19:39 น.

 

 

นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย เรียกร้องพันธมิตรฯ ให้ยุติการปิดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองโดยเร็ว เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประเทศชาติเสียหาย ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องมีมาตรการในการดำเนินการเจรจาให้ย้ายการชุมนุมไปที่อื่น
       
ส่วนข้อเสนอของคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ร่วม ที่มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ที่ให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา และให้พันธมิตรฯ ยุติการชุมนุม นายบรรหาร กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบกสั่งพันธมิตรฯ ให้หยุดการชุมนุมได้หรือไม่ ถ้ารัฐบาลยุบสภาไปแล้ว

* * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

2611512058

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-26 20:58:52 IP : 124.121.137.208


ความคิดเห็นที่ 2 (2943153)

สมชายใช้ ตร.คุมดอนเมือง-สุวรรณภูมิ”-ยัดข้อหา พธม.ก่อการร้าย-ส่ง ป.ป.ง.ยึดทรัพย์

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์27 พฤศจิกายน 2551 20:14 น.

 

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ – “ชายใช้ตำรวจคุม เตรียมประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ ตร.ภ.1 เคลียร์สุวรรณภูมิ บช.น.กวาดดอนเมือง กัดฟันรับผิดชอบทั้ง ครม. งัดกฎหมายก่อการร้ายสากลจัดการพันธมิตรฯ ก่อนส่ง ป.ป.ง.บี้ผู้สนับสนุน
       
       
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.นัดพิเศษที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (27 พ.ย.) ว่า ครม.มีมติประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมสถานการณ์การชุมนุมที่สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง
       
       
เบื้องต้นได้มอบหมายให้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลัก หากไม่สามารถควบคุมได้ ก็ให้ใช้ทหารเข้ามาช่วย โดยมอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 1 ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ บช.น.ควบคุมสถานการณ์ที่สนามบินดอนเมือง โดยให้ดำเนินการจัดการให้เร็วที่สุด
       
       “
ครม.พร้อมรับผิดชอบทั้งคณะฯนายวรวัจน์ กล่าวย้ำ พร้อมกับเปิดเผยอีกว่า จะมีการใช้กฎหมายก่อการร้ายสากลเข้ามาจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุม เนื่องจากการยึดสนามบินถือว่า เป็นการก่อการร้าย จากนั้นใช้กฎหมายฟอกเงิน ให้ ป.ป.ง.เข้าดำเนินการตรวจสอบกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนพันธมิตรฯ ทั้งหมดต่อไป

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2711512114

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-27 21:14:28 IP : 124.121.139.57


ความคิดเห็นที่ 3 (2943807)

สนธิ"สู้ตาย ไม่กลัวสุชาติลุย ASTV - กร้าว ยิงมายิงสวนแน่!!

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์29 พฤศจิกายน 2551 10.20 น.

 

"สนธิ ลิ้มทองกุล" ลั่นสู้ตาย ไม่กลัว "สุชาติ เหมือนแก้ว" ขนกำลังพลเข้ายึดเอเอสทีวี ระบุ พี่น้องพันธมิตรฯไม่ต้องเป็นห่วงขอให้ปักหลักในฐานที่มั่นชุมนุมทั้งสามจุดเหมือนเดิม กร้าว หากมียิงเข้ามาก็จะยิงสวนแน่!

 วันนี้(22 พ.ย.) ที่สตูดิโอเอเอสทีวี บ้านเจ้าพระยา เมื่อเวลา 10.16น. นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แถลงสดว่า
       
       “
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล สุวรรณภูมิ และดอนเมือง และพี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ภาคตะวันออกหรือภาคกลาง พี่น้องครับ วันนี้เราต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเรา
       
       
มีข่าวแน่นอนแล้วว่าพล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว (ผบช.น.)จะส่งตำรวจมาปิดเอเอสทีวี พีน้องครับเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรแล้ว เขาจะส่งคนมายึด เราจะสู้ เราเตรียมพร้อม พี่น้องไม่ต้องห่วง เห็นใจพี่น้องทุกจุดที่ต้องเผชิญสงคราม เราก็ต้องเผชิญสงคราม แต่เราจะรักษาฐานที่มั่นให้ถึงที่สุด ถ้าต้องตายก็จะยอมตาย พี่น้องไม่ต้องห่วง เพราะนี่คือการสู้เพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยที่รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
       
       
ไม่เป็นไรช่างมั่น ถ้าตายแล้วชาติบ้านเมืองจะดีขึ้นก็ขอให้ตายในวันนี้ก็แล้วกัน ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อย่าอยู่มีชีวิตต่อไปอีกจะดีกว่า เพราะมันไม่มีความหมาย ผมไม่อยู่กับความเป็นสัตว์นรก วันนี้ ทักษิณ ชินวัตร มาบัญชาการงานอยู่ที่สิงคโปร์ ให้สัมภาษณ์อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่าง
       
       
เพราะฉะนั้นแล้วนายตำรวจที่รับใช้รัฐบาลชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นพล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว หรือคนพวกนี้ คือคนซึ่งรับเงินรับทองหรือรับบัญชามาจากทักษิณทั้งสิ้น นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นเพียงแค่หุ่นเชิด
       
       
พี่น้องไปต้องกังวล พี่น้องดูแลทำเนียบฯ ดูแลสุวรรณภูมิ ถ้ามันจะจ้องหลั่งเลือดอีกหลายครั้งก็ให้มันหลั่งเลือดพี่น้อง การชุมนุมของพวกเราคือป้องกันรัฐธรรมนูญ เอเอสทีวีถ่ายทอดอยู่ในสถานที่ตั้ง ฉะนั้นแล้วการจะมาบุกยึดเอเอสทีวีนั้น เราไม่เปิดประตูให้แน่นอน แล้วถ้าบุกเข้ามายิงเรา เราก็ยิงสวนกลับไป ถ้าต้องตายก็ต้องตาย พี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนอยู่รอดปลอดภัย ขอบพระคุณมากครับพี่น้อง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2911511100

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-29 11:00:26 IP : 124.121.139.205


ความคิดเห็นที่ 4 (2944152)

จำลองชี้สัตว์นรกดิ้นเฮือกสุดท้าย!ยิงบึ้มใส่พันธมิตรฯก่อนถูกยุบพรรค

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  30 พฤศจิกายน 2551 07:01 น.

 

วันนี้ (30 พ.ย.) เมื่อเวลา 06.25 น. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขึ้นเวทีปราศรัยที่ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบยิงระเบิด เอ็ม 79 ใส่ผู้ชุมนุมที่ทำเนียบฯ จนมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากว่า เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ เราถูกก่อยิงกวนทั้ง 4 แห่ง เป็นระยะๆ สรุปคือ มีคนร้ายนำอาวุธสงครามมายิงใส่เราทั้ง 4 แห่ง ซึ่งเราคาดการณ์เอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้า เพราะเราที่อยู่ที่ทำเนียบฯ เตรียมที่จะปิดเวที แต่ก็มีระเบิดเสียก่อน ส่วนผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากมีเพียงที่ทำเนียบฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
       
       “
ประมาณตี 3 ของเมื่อวานนี้ เราได้รับข่าวจากสนามบินสุวรรณภูมิว่า ตำรวจหลายร้อยนายจะนำกำลังไปปิดล้อมพันธมิตรฯ ที่สนามบินดอนเมือง ทำให้เราต้องเตรียมรับมือตั้งแต่ช่วงตี 3 ครึ่ง โดยเราผัดก๋วยเตี๋ยวและผัดข้าวเตรียมเอาไว้ เพราะเราไม่ยอมอดข้าวอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิอย่างแน่นอน จากนั้นในช่วงเช้า เราได้นัดพี่น้องพันธมิตรฯ หลายร้อยคน เดินทางไปตรงบริเวณที่ตำรวจปิดทางเข้าออก โดยเข้าไปเจรจาเพื่อขอให้เปิดทาง เพราะไม่เช่นนั้นเราจะเอาประชาชนเข้าปิดล้อมตำรวจอีกชั้นหนึ่ง ทำให้เขาต้องยอมเปิดทางให้ เพราะกำลังเขาน้อยว่าเรา ซึ่งผมมั่นใจว่า กำลังของประชาชนมีมากมายกว่าตำรวจ ทำให้เราดำเนินการสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งพล.ต.จำลอง กล่าว
       
       
ส่วนข่าวใหญ่ที่ออกมาแข่งกับข่าวการปลด พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร.นั้น แกนนำพันธมิตรฯ กล่าวว่า ข่าวนั้นก็คือ ข่าวการพิจารณาตัดสินยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมา โดยกรณีดังกล่าว ทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนกันครั้งใหญ่ เนื่องจากเขากำลังจะหมดอำนาจลง โดยเฉพาะพรรคพลังประชาชน ถ้าถูกตัดสินให้ยุบพรรค นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ก็จะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคจะต้องถูกตัดสิทธิ์ด้วย นั่นเป็นเพราะเราชุมนุมกันอย่างจริงจัง และคอยสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมให้ทำหน้าที่ได้อย่างเที่ยงตรง
       
       “
ถ้ารัฐบาลหุ่นเชิดลาออก เราก็จะกลับบ้านกันทันที ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงต้องเร่งดำเนินการตัดสินคดียุบพรรคในวัน 2 ธ.ค.นี้ ฉะนั้นเราจึงต้องเร่งป้องกัน 4 ฐานที่มั่นก็คือ 1.สถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี ซึ่งขณะนี้เราได้เสริมความแข็งแรง และรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งแล้ว นอกจากนี้เรายังประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้เราได้ตกลงกับตำรวจซึ่งทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดของ สน.ชนะสงคราม รวมทั้งทหารกองพลที่ 1 ยังมาช่วยเรารักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ส่วนสาเหตุที่เราต้องประสานให้ตำรวจ และทหาร เข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยให้เรานั้น เพราะทหาร และตำรวจ สามารถที่จะพกพาอาวุธเพื่อรักษาความปลอดภัยได้แกนนำพันธมิตรฯ ระบุ
       
       
พล.ต.จำลอง ยังกล่าวถึงเครื่องยิงระเบิดเอ็ม 79 ว่า เครื่องยิงระเบิดดังกล่าว มันมีระยะของการยิง แต่การที่เราถูกโจมตีจากคนร้ายนั้น เราไม่รู้ว่าทหาร หรือตำรวจ ไม่ยอมทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งต่อไปนี้ เราจะให้การ์ดของเราไปกับทหาร หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย เพราะเราจะได้รู้ว่าจุดใดเจ้าหน้าที่ไม่เอาใจใส่ ซึ่งเราคาดว่าจะได้ผลดีอย่างแน่นอน ฉะนั้นขอให้เราอดทนอีกนิดหนึ่ง เพราะใกล้จะถึงวันศาลจะตัดสินคดียุบพรรคการเมืองแล้วและถ้าเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ รัฐบาลหุ่นเชิดก็จะออกไป แล้วเราก็จะก้าวเข้าไปสู่การเมืองใหม่ ไม่ใช่ว่าเราไม่คิด หรือไม่วางแผนรับมือกับเหตุร้ายเอาไว้ก่อน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มันมีข้อบกพร่องบางอย่าง
       
       “
การยึดสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลกระทบต่อรัฐบาลมากที่สุด โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ขยายวงไปทั่วประเทศ ฉะนั้นขอให้พี่น้องพันมิตรฯ ช่วยกันรักษาที่มั่น 4 แห่งดังที่กล่าวเอาไว้แล้ว โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ เอเอสทีวี จะยิ่งต้องรักษาเอาไว้ เพราะสามารถที่จะใช้ต่อสู้กับรัฐบาลหุ่นเชิดได้ ส่วนพันธมิตรฯ หนุ่มสาวที่ใจร้อน ขอให้ใจเย็นๆ เก็บความแค้นเอาไว้เผด็จศึกรัฐบาลในเร็ววันนี้ เพราะเรามีทางเดียวคือ ต้องให้รัฐบาลลาออก ดังนั้นขอให้พี่น้องพันธมิตรฯ ใจเย็นๆ และควรยิ้มได้เมื่อภัยมา เพราะนั่นจะเป็นการสอนตัวเราเองให้ใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพล.ต.จำลอง ระบุ

 

* * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

3011511145

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-30 11:46:08 IP : 124.121.77.200


ความคิดเห็นที่ 5 (2944786)

ผบ.ทอ.ย้ำอีก ชายคืนอำนาจ ปชช.ด่วน ลั่นทุกฝ่ายยุติก่อน 5 ธ.ค.โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  1 ธันวาคม 2551 16:08 น.

 

อิทธิพรส่งสัญญาณ ชายกระโปรงหมดความชอบธรรม ลั่นต้องคืนอำนาจประชาชนตามมติ คตร. เตือนนรกป่วนกรุงย่ำยีศาล รธน.โดนเชือดแน่ ปลัดกลาโหมขอร้องทุกฝ่ายยุติก่อนวันที่ 5 ธ.ค. ขู่กองทัพเคลื่อนพลแน่หากมีการปะทะ
       
       
วันนี้ (1 ธ.ค.) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงษ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า จากวิกฤตที่เกิดขึ้น คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ร่วม (คตร.) ที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนได้มีการเสนอให้มีการคืนอำนาจให้กับประชาชน และเลือกตั้งใหม่ ส่วนรัฐบาลจะขาดความชอบธรรมในการบริหารอำนาจหรือไม่นั้นก็ขอให้ดูจากสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศเราจะเดินต่อไปค่อนข้างยากเพราะมีการต่อต้านมากมาย และที่ทำงานของรัฐบาลก็ไม่สามารถเข้ามาบริหารได้ ซึ่งท่านจะอยู่บนความขัดแย้งต่อไปก็จะทำให้ประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไป ทุกอย่างติดขัดไปหมด ทางที่ดีควรคืนอำนาจของประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย
       
       
พล.อ.อ. อิทธพร กล่าวว่า ประเทศเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ เพราะฉะนั้น ตุลาการเป็นอำนาจของศาลสถิตยุติธรรม ที่จะต้องพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพราะฉะนั้น เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาก็ต้องยอมรับคำตัดสิน ใครละเมิดก็ต้องมีความผิด อีกทั้งช่วงนี้ใกล้ช่วงวันเฉลิมฯ ทุกคนควรจะนึกถึงความสงบเรียบร้อย นึกถึงในหลวง คนส่วนมากจะพูดว่ารักในหลวง ท่านต้องคิดก่อนว่าการกระทำที่ทำให้ในหลวงทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ต้องคิดก่อนที่จะทำ อย่าให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไปเรื่อยๆ หรือก่อให้เกิดเหตุที่ทำให้เกิดความเสียใจในวันอันเป็นมงคลนี้
       
       “
คงเป็นหน้าที่ของตำรวจ เพราะศาลถือเป็นสถานสถิตเป็นอำนาจตุลาการที่ทุกคนต้องยอมรับ ถ้าทุกคนไม่ยอมรับอำนาจตุลาการหรืออำนาจศาล ประเทศจะวุ่นวายแค่ไหน หากไม่มีกฎกติกา แม้แต่ศาลสั่งก็ยังไม่เชื่อ ก็คงจะต้องดำเนินการในขั้นเด็ดขาดผบ.ทอ.กล่าว
       
       
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่สงครามกลางเมือง พล.อ.อ.อิทธพร กล่าวว่า ทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน ช่วยกันแนะนำว่าสิ่งใดเป็นสิ่งถูกต้อง สิ่งใดเกิดความรุนแรง เราก็น่าจะหลีกเลี่ยง ทุกคนก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ ต้องช่วยกันดูแล ไม่ให้สถานการณ์มันลุกลาม ไปจนถึงเกิดจลาจล
       
       
เมื่อถามว่า หากเกิดเหตุการณ์วุ่นวายสองฝ่ายปะทะกันทหารจะออกมาระงับเหตุหรือไม่ พล.อ.อ.อิทธพร กล่าวว่า ผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพได้ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ให้สองฝ่ายปะทะกัน เราจะใช้กำลังทหารรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันไม่ให้สองฝ่ายปะทะกัน
       
       
เมื่อถามว่า หากคำพิพากษายุบพรรคออกมาจะเกิดสุญญากาศทางการเมือง ไม่มีคนบริหารประเทศ ทหารจะมีความชอบธรรมในการออกมายึดอำนาจหรือไม่ พล.อ.อ.อิทธพร กล่าวว่า ผบ.ทบ.ก็ยืนยันมาตลอดว่าทหารจะไม่มีปฏิวัติ ซึ่งเหตุการณ์ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นจะไปกำหนดอย่างนั้นคงไม่ถูกต้อง คงให้ผลแค่นี้ เมื่อถามว่า รัฐบาลลักษณะไหนจะเหมาะสมที่สุดในการเข้ามาดูแลสถานการณ์ พล.อ.อ.อิทธพร กล่าวว่า ต้องดูจากสถานการณ์ ไม่อยากจะตอบ
       
       
ด้าน พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพ คงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว กองทัพไม่ได้คุยกัน ปล่อยให้เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ เราไม่เข้าไปยุ่งหรือกดดันอะไร ไม่ใช่หน้าที่กองทัพ ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ตำรวจดูแลสำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีปัญหาอะไร ยังไม่เห็นคำขอจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้พื้นที่กองทัพตัดสิน เชื่อว่าคงจะไม่ใช้สถานที่อื่น
       
       “
เชื่อว่าสถานการณ์การเมืองจะคลี่คลายไปได้ หากทั้งสองฝ่ายมีความคิดจะเริ่มเจรจากัน จากเดิมที่ไม่เคยมีตรงนี้เลย ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายคิดว่าการเจรจาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการเริ่มต้น ส่วนจะได้ข้อยุติหรือไม่คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรพล.อ.อภิชาต กล่าว
       
       
เมื่อถามว่า หากตัดสินยุบพรรคพลังประชาชนปัญหาจบหรือไม่ พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า เป็นเรื่องของตุลาการตัดสิน เป็นเรื่องทางการเมือง ผลยังไม่เกิดว่าจะออกมารูปแบบใด เพียงแต่คาดการณ์เท่านั้นว่าจะถูกยุบพรรค ซึ่งทั้ง 3 พรรคจะถูกตัดสินในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ อาจจะยอมหรือไม่ยอมอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรเป็นเรื่องฝ่ายการเมือง
       
       
เมื่อถามว่า คิดว่าทุกอย่างจะคลี่คลายก่อนวันที่ 5 ธันวาคมหรือไม่ พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า อยากให้เป็นอย่างนั้น จะให้ตนกราบขอร้องอยากให้ทุกฝ่ายดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 5 ธันวาคมนี้ เมื่อถามว่า พันธมิตรฯ บอกจะยุติชุมนุมหากยุบพรรคพลังประชาชน พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า คิดว่าเป็นเรื่องดีหากเขาจะออกจากสนามบินโดยเร็ว หากเขาประกาศอย่างนั้นเป็นเรื่องดี เขาอาจจะมีเงื่อนไขอีกอย่างตามมา ตนเองคงไม่สามารถเสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็นแก่เขาได้
       
       “
รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่า ท่านคงไม่ยุบสภาและลาออก ท่านมองว่าเราไปบีบคั้นท่าน กองทัพไม่ได้กำหนดเป็นจุดยืน แต่พูดกันในที่ประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ร่วม (คตร.) เป็นความคิดเห็นของผู้ที่มาประชุมร่วมกันทั้งหมด ไม่ใช่ความเห็นของ ผบ.ทบ.เพียงท่านเดียว และไม่ใช่ความเห็นชอบของผู้นำเหล่าทัพ แต่ ผบ.ทบ.ท่านเป็นผู้แถลงข่าว อาจทำให้เข้าใจว่า เป็นความคิดเห็นของ ผบ.ทบ. แต่ความจริงยืนยันว่าผู้ที่อยู่ในที่ประชุมทั้งหมดเห็นชอบให้ ผบ.ทบ.แถลงข่าวในลักษณะแบบนั้นปลัดกลาโหม กล่าว
       
       
ส่วนแนวทางของ ส.ศิวรักษ์ แนะนำให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานทางออกให้แก่บ้านเมืองน้น พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า ไม่ขอวิจารณ์ ไม่อยากให้ดึงพระองค์ท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องความขัดแย้ง เมื่อถามว่า ทุกฝ่ายควรถอยคนละก้าวเพื่อหาจุดร่วมเดียวกัน พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เสนอแนะมาว่าควรต่างคนต่างถอย จะไม่มีใครแพ้ทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ชนะ เป็นชัยชนะของประชาชนในภาพรวม คือ ความสงบที่เกิดขึ้นในประเทศชาติ
       
       
พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างนายกฯ กับ ผบ.ทบ. ไม่น่ามีปัญหาอะไร และนายกฯ ยังต่อสายพูดคุยกับ ผบ.ทบ.อยู่ตลอด เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนกระแสข่าว ปลด ผบ.เหล่าทัพ หลังจากที่ได้ปลด ผบ.ตร.ไปแล้ว พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีแนวความคิดนี้มาโดยตลอด และต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
       
       “
ความจริงกองทัพยินดีให้การสนับสนุนกับรัฐบาลโดยตลอด ไม่ได้มีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง หรือขัดขืนอะไร แต่อำนาจตามกฎหมายที่จะให้เราทำนั้นไม่มี ขณะนี้ใช้ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งอำนาจหน้าที่อยู่กับพนักงานที่นายกฯตั้ง คือ ตำรวจ และให้ทหารเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน หากตำรวจไม่ร้องขอ ทหารคงเข้าไปทำอะไรไม่ได้ ฝ่ายรับผิดชอบคงพยายามที่จะดูแลว่าทางออกไหนเป็นทางออกที่ดีที่สุด และคงมีทางออกชัดเจนว่าควรทำอย่างไรพล.อ.อภิชาติ กล่าว
       
       
เมื่อถามว่า การย้าย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่ พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า ตนคิดว่า ผบ.เหล่าทัพ ไม่ใช่ลิง คงไม่ได้หวั่นไหวกับเรื่องตรงนั้น เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่หลังประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ยังไม่อะไรที่เด็ดขาด พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า ตำรวจทำดีที่สุดแล้วในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ คิดว่าทุกฝ่ายพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด เหตุการณ์ขณะนี้มองแง่ดี คือ เริ่มพูดคุยกันมีความคิดที่จะเจรจากัน น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ ถ้าไม่มีมือที่ 3 เข้ามาป่วน สถานการณ์จะคลี่คลายไปได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งพันธมิตรก็คิดว่าการเคลื่อนไหวน่าจะจบลงก่อนวันที่ 5 ธ.ค.นี้
       
       
พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า เราไม่อยากเห็นประชาชนต้องรับบาดเจ็บล้มตาย หรือกระทบกระทั่งกันระหว่างตำรวจกับประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราห่วง หากกระทบกระเทือนถึงตรงนั้น ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน กองทัพจะต้องเดือดร้อนด้วยแน่นอน เราไม่อยากเห็นประชาชนบาดเจ็บล้มตาย เราพูดตลอดว่าการใช้กำลังเข้าสลายไม่ควรเกิดขึ้น ควรใช้การเจรจาเป็นหลัก หรือถอยกันคนละก้าว ทั้งสองฝ่ายยอมกัน คงไม่มีปัญหา
       
       
เมื่อถามว่า เหตุใดการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนต่างประเทศ พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า เราอาจจะใช้กันบ่อยกันไป สมัยก่อนนายทหารชั้นยศแค่พลตรี ผบ.พล แค่ออกมาพูดนิดเดียวก็หยุดกันหมดแล้ว ขณะนี้ไม่ว่าใครจะพูด ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แสดงออกให้เห็นถึงการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยในแนวทางที่ดีขึ้น ทุกคนรู้ว่ากองทัพมีความเป็นประชาธิปไตยขึ้น ภาพลักษณ์ของทหารสมัยก่อนกลับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากบนพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
       
       
เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่าการเป็นประชาธิปไตยมากเกินไปทำให้คนไม่กลัวกฎหมาย พล.อ.อภิชาต กล่าวว่า กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย กองทัพจะยืนอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายโดยตลอด เราคิดว่าเมื่อจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ใครที่ทำอะไรไว้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่เขาได้ทำไว้ เชื่อว่าทุกคนพร้อมจะยอมรับการตัดสินจากตุลาการ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0112511805

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-01 18:04:56 IP : 124.121.144.87


ความคิดเห็นที่ 6 (2944990)

สุริยะใสยันยึดที่มั่นทำเนียบต่อ-รอยุบพรรคตัดสินใจถอนจากสนามบินหรือไม่

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  1 ธันวาคม 2551 21:18 น.                                                                                   

 

สุริยะใสแจงยังคงชุมนุมในทำเนียบ เพียงแต่ลดมวลชนเพื่อความปลอดภัย หวั่นเหตุร้ายช่วงตัดสินยุบพรรค เผย พร้อมให้ทุกฝ่ายเข้ามาตรวจสอบความเสียหาย และยินดีรับผิดชอบหากมีความเสียหายตามที่อ้าง เปรยรอผลคดียุบพรรค ก่อนแกนนำหารือ ออกจาก สุวรรณภูมิ-ดอนเมืองหรือไม่ ยันไม่ยอมรับ หากนายกฯใหม่ ยังเป็นนอมินี เชื่อ 2-3 วันนี้ สังคมมีข่าวดี
       
       
วันนี้ (1 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.45 น.นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แถลงถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าพันธมิตรฯ จะมีการคืนทำเนียบรัฐบาล ว่า โดยหลักการแล้ว ที่ประชุม 5 แกนนำพันธมิตรฯ ยังให้คงการชุมนุมที่ทำเนียบไว้อยู่ แต่ให้จำกัดมวลชน โดยจะเน้นให้มีการ์ดคุมไว้ให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งการพิจารณายุบพรรคทั้ง 3 พรรค ได้แก่ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ใกล้เข้ามานั้น จึงอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนเเรงขึ้นได้ ดังนั้น เราจะยังมีเวทีปราศรัยเหมือนเดิม แต่จะไม่มีการถ่ายทอดสด รวมทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัย ก็จะเป็นชุดเดิม ระบบเดิม จนกว่าจะมีการประสานจากองค์กรข้างนอก เพื่อตรวจสอบในทำเนียบร่วมกับเรา ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตัวแทนสื่อมวลชน เพื่อตรวจสอบทุกตึก ทุกอาคารในทำเนียบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
       
       
ส่วนที่มีการประโคมข่าวว่า ที่พันธมิตรฯ มายึดทำเนียบได้สร้างความเสียหาย 100-200 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในการประสานงาน หากเป็นไปได้ในวันพรุ่งนี้อาจมีการเชิญให้เข้ามาตรวจสอบในทำเนียบ รวมถึงตำรวจ ทหาร แม้แต่ตัวแทนของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย จนกว่าทุกฝ่ายจะมั่นใจ
       
       
ผู้สื่อข่าวถามว่า สาเหตุใดจึงมีการผ่อนปรนในทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะใส กล่าวว่า ความปลอดภัยของผู้ชุมนุมสำคัญที่สุด แม้แต่เราได้พยายามเพิ่มระดับรักษาความปลอดภัย ซึ่งเราไม่ต้องการให้มีคนเจ็บและตายไปมากกว่านี้ ความรับผิดชอบของแกนนำนั้น ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่ากับการรักษาชีวิตของมวลชน เพราะคนเสื้อแดงชัดเจนว่าพร้อมที่จะโจมตีเรา และศาล ดังนั้น หากไม่พอใจการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาคดียุบพรรค อาจจะมีการยกพวกไปศาล หรือมาโจมตีพันธมิตรฯ ก็เป็นได้ ดังนั้น คาดว่า การขนย้ายสิ่งของมวลชนในทำเนียบ น่าจะเรียบร้อยภายในวันพรุ่งนี้
       
       
เมื่อถามว่า หากมีการเรียกร้องให้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น นายสุริยะใส กล่าวว่า จะมีการเจรจา ซึ่งหากการเจรจาไม่เป็นผล และหากจะมีการดำเนินคดี เราก็จะรับผิดชอบไม่หนีไปไหนแน่ แต่ถ้าไม่มีอะไรเสียหายก็ไม่จ่ายเท่านั้นเอง ส่วนการถอนกำลังออกจากดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ยังไม่มีการหารือกับแกนนำ โดยจะรอให้การตัดสินยุบพรรคผ่านไปก่อน
       
       “
ถ้าศาลยุบพรรค นายสมชาย ก็ต้องพ้นออกจากตำแหน่งนายกฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็จะทำการสรรหารัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมา อาจจะเป็นนอมินีรุ่น 3 ขึ้นมาใหม่ก็ได้ พันธมิตรฯก็คงไม่สบายใจที่จะถอนกำลังออกและยังไม่สบายใจหากนายกฯ คนใหม่ ชื่อ เฉลิม อยู่บำรุง หรือ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์นายสุริยะใส กล่าว
       
       
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง แสดงว่า พันธมิตรฯจะชุมนุมต่อใช่หรือไม่ นายสุริยะใส กล่าวว่า ถ้าเป็นไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย แต่เท่าที่ดู การที่พรรคประชาธิปัตย์จะจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องยาก ถ้าหากพรรคร่วมจะถอนตัว ก็คงจะถอนตั้งแต่ตอนที่ นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกฯ แล้ว วันนี้สปิริตทางการเมืองของ นายบรรหาร ศิลปอาชา นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ หายไปแล้วโดยสิ้นเชิง ถ้าหากมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง แล้วหน้าตาของรัฐบาลดูดีค่อยมาว่ากันอีกที
       
       
อย่างไรก็ตาม หาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกฯ การจะฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาใหม่ จะต้องทอดเวลาไปอีก 2 สัปดาห์ ซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าจะถอยจากสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง หรือไม่ เพราะหากต้องปิดสุวรรณภูมิ ตลอด 2 สัปดาห์ ก็จะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศ แต่ถ้าหากเราจะถอยออกมาก็ต้องมีเหตุผลที่ดีให้กับมวลชน ทั้งนี้ มั่นใจว่า ภายใน 2-3 วันนี้ สังคมจะมีข่าวดี
       
       
สำหรับที่มีการเสนอรัฐบาลแห่งชาติของนักวิชาการ คงไม่ต่างจากแนวคิดรัฐบาลประชาภิวัฒน์ของพันธมิตรฯ ซึ่งหากนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลฯ รายงานสถานการณ์บ้านเมือง ว่า รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปไม่ไหว หรือมีการงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา ก็จะทำให้สามารถตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้ แต่จะต้องมีเงื่อนไขและเวลาที่ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะพิจารณากันอย่างไรสุริยะใสแจงยังคงชุมนุมในทำเนียบ เพียงแต่ลดมวลชนเพื่อความปลอดภัย หวั่นเหตุร้ายช่วงตัดสินยุบพรรค เผย พร้อมให้ทุกฝ่ายเข้ามาตรวจสอบความเสียหาย และยินดีรับผิดชอบหากมีความเสียหายตามที่อ้าง เปรยรอผลคดียุบพรรค ก่อนแกนนำหารือ ออกจาก สุวรรณภูมิ-ดอนเมืองหรือไม่ ยันไม่ยอมรับ หากนายกฯใหม่ ยังเป็นนอมินี เชื่อ 2-3 วันนี้ สังคมมีข่าวดี
       
       
วันนี้ (1 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.45 น.นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แถลงถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าพันธมิตรฯ จะมีการคืนทำเนียบรัฐบาล ว่า โดยหลักการแล้ว ที่ประชุม 5 แกนนำพันธมิตรฯ ยังให้คงการชุมนุมที่ทำเนียบไว้อยู่ แต่ให้จำกัดมวลชน โดยจะเน้นให้มีการ์ดคุมไว้ให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งการพิจารณายุบพรรคทั้ง 3 พรรค ได้แก่ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ใกล้เข้ามานั้น จึงอาจจะมีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนเเรงขึ้นได้ ดังนั้น เราจะยังมีเวทีปราศรัยเหมือนเดิม แต่จะไม่มีการถ่ายทอดสด รวมทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัย ก็จะเป็นชุดเดิม ระบบเดิม จนกว่าจะมีการประสานจากองค์กรข้างนอก เพื่อตรวจสอบในทำเนียบร่วมกับเรา ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตัวแทนสื่อมวลชน เพื่อตรวจสอบทุกตึก ทุกอาคารในทำเนียบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น
       
       
ส่วนที่มีการประโคมข่าวว่า ที่พันธมิตรฯ มายึดทำเนียบได้สร้างความเสียหาย 100-200 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในการประสานงาน หากเป็นไปได้ในวันพรุ่งนี้อาจมีการเชิญให้เข้ามาตรวจสอบในทำเนียบ รวมถึงตำรวจ ทหาร แม้แต่ตัวแทนของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย จนกว่าทุกฝ่ายจะมั่นใจ
       
       
ผู้สื่อข่าวถามว่า สาเหตุใดจึงมีการผ่อนปรนในทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะใส กล่าวว่า ความปลอดภัยของผู้ชุมนุมสำคัญที่สุด แม้แต่เราได้พยายามเพิ่มระดับรักษาความปลอดภัย ซึ่งเราไม่ต้องการให้มีคนเจ็บและตายไปมากกว่านี้ ความรับผิดชอบของแกนนำนั้น ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่ากับการรักษาชีวิตของมวลชน เพราะคนเสื้อแดงชัดเจนว่าพร้อมที่จะโจมตีเรา และศาล ดังนั้น หากไม่พอใจการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ในการพิจารณาคดียุบพรรค อาจจะมีการยกพวกไปศาล หรือมาโจมตีพันธมิตรฯ ก็เป็นได้ ดังนั้น คาดว่า การขนย้ายสิ่งของมวลชนในทำเนียบ น่าจะเรียบร้อยภายในวันพรุ่งนี้
       
       
เมื่อถามว่า หากมีการเรียกร้องให้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น นายสุริยะใส กล่าวว่า จะมีการเจรจา ซึ่งหากการเจรจาไม่เป็นผล และหากจะมีการดำเนินคดี เราก็จะรับผิดชอบไม่หนีไปไหนแน่ แต่ถ้าไม่มีอะไรเสียหายก็ไม่จ่ายเท่านั้นเอง ส่วนการถอนกำลังออกจากดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ยังไม่มีการหารือกับแกนนำ โดยจะรอให้การตัดสินยุบพรรคผ่านไปก่อน
       
       “
ถ้าศาลยุบพรรค นายสมชาย ก็ต้องพ้นออกจากตำแหน่งนายกฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็จะทำการสรรหารัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมา อาจจะเป็นนอมินีรุ่น 3 ขึ้นมาใหม่ก็ได้ พันธมิตรฯก็คงไม่สบายใจที่จะถอนกำลังออกและยังไม่สบายใจหากนายกฯ คนใหม่ ชื่อ เฉลิม อยู่บำรุง หรือ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์นายสุริยะใส กล่าว
       
       
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง แสดงว่า พันธมิตรฯจะชุมนุมต่อใช่หรือไม่ นายสุริยะใส กล่าวว่า ถ้าเป็นไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย แต่เท่าที่ดู การที่พรรคประชาธิปัตย์จะจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องยาก ถ้าหากพรรคร่วมจะถอนตัว ก็คงจะถอนตั้งแต่ตอนที่ นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกฯ แล้ว วันนี้สปิริตทางการเมืองของ นายบรรหาร ศิลปอาชา นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ หายไปแล้วโดยสิ้นเชิง ถ้าหากมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง แล้วหน้าตาของรัฐบาลดูดีค่อยมาว่ากันอีกที
       
       
อย่างไรก็ตาม หาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากตำแหน่งนายกฯ การจะฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาใหม่ จะต้องทอดเวลาไปอีก 2 สัปดาห์ ซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าจะถอยจากสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง หรือไม่ เพราะหากต้องปิดสุวรรณภูมิ ตลอด 2 สัปดาห์ ก็จะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศ แต่ถ้าหากเราจะถอยออกมาก็ต้องมีเหตุผลที่ดีให้กับมวลชน ทั้งนี้ มั่นใจว่า ภายใน 2-3 วันนี้ สังคมจะมีข่าวดี
       
       
สำหรับที่มีการเสนอรัฐบาลแห่งชาติของนักวิชาการ คงไม่ต่างจากแนวคิดรัฐบาลประชาภิวัฒน์ของพันธมิตรฯ ซึ่งหากนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลฯ รายงานสถานการณ์บ้านเมือง ว่า รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปไม่ไหว หรือมีการงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา ก็จะทำให้สามารถตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้ แต่จะต้องมีเงื่อนไขและเวลาที่ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะพิจารณากันอย่างไร

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0211510816

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-02 08:16:09 IP : 124.121.135.215[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.