ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551


 

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๑

 

          ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๑ ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ณ บริเวณสวนอัมพร โดยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารเลี้ยงคนพิการที่มาร่วม และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

          กิจกรรมของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ  การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

          ในการนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ จึงขอเรียน

เชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 โดยจอดรถในสนามเสือป่า

           สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1310511111ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-13 11:11:59 IP : 124.121.139.117


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2928250)

 

ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. เหลือเวลาอีก 2 อาทิตย์..

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

กิจกรรมภายในของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่าน ในวันงานคนพิการ เช่นเคย และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2710510743

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-27 07:43:41 IP : 124.121.136.167


ความคิดเห็นที่ 2 (2929385)

 

งานวันคนพิการครั้งที่  44   บริเวณสวนอัมพร

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ขอเรียนเชิญท่าน พ่อ แม่ พี่ น้อง ครอบครัว คนพิการ และไม่พิการ ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 บริเวณสวนอัมพร ในวันเสาร์ที่ 8 พศจิกายน 2551 : ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) รับผิดชอบ ฝ่ายประกวดร้องเพลง ... ขอเชิญท่านผู้พิการทุก ๆ ท่านที่มีความประสงค์ ต้องการร่วมสนุกประกวดร้องเพลง เพื่อโชว์ ลีลา ท่าทาง นำเสียง ถ่ายทอดแสดงออกทาง การร้องเพลง ขอเชิญท่านสมัครได้ที่ เวทีประกวดร้องเพลง ของขวัญรางวัลมีมากมาย ครับ ที่ รางวัลเงินสด 3,000 บาท ที่สอง 2,000 บาท ที่สาม 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน มีของรางวัลทุกคน จาก สปอนเซอร์ มอบให้ท่านเป็นพิเศษ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่สมาคมฯ ฝ่ายประกวดร้องเพลงงานวันคนพิการ โทร 02-990-0331พันตรีศิริชัย , ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  บนเวทีประกวดร้องเพลง ก็จะมีการแสดงตลก เด้นเซอร์ มาร่วมให้ความสนุกสนานกับท่านด้วย งานเริ่ม 08.30 - 16.00 น. ที่ตั้งเวทีประกวดร้องเพลงอยู่บริเวณ.. ถ้าท่านเข้าประตูทางด้านพระรูปทรงม้า จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน / ถ้าท่านเข้าทางประตูถนนศรีอยุธยา เวทีประกวดร้องเพลงจะอยู่ทางขวามือของท่าน หาไม่ยากครับ.... จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านเข้ามาร่วมสนุกสนานกับการแสดงต่าง ๆ บนเวที..ในงาน

 

ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. เหลือเวลาอีก 10 วัน นับจากวันนี้............29 ต.ค.51 

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

กิจกรรมภายในของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2910511043

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-29 10:42:14 IP : 124.121.137.195


ความคิดเห็นที่ 3 (2930570)

 

งานวันคนพิการครั้งที่  44   บริเวณสวนอัมพร

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ขอเรียนเชิญท่าน พ่อ แม่ พี่ น้อง ครอบครัว คนพิการ และไม่พิการ ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 บริเวณสวนอัมพร ในวันเสาร์ที่ 8 พศจิกายน 2551 : ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) รับผิดชอบ ฝ่ายประกวดร้องเพลง ... ขอเชิญท่านผู้พิการทุก ๆ ท่านที่มีความประสงค์ ต้องการร่วมสนุกประกวดร้องเพลง เพื่อโชว์ ลีลา ท่าทาง นำเสียง ถ่ายทอดแสดงออกทาง การร้องเพลง ขอเชิญท่านสมัครได้ที่ เวทีประกวดร้องเพลง ของขวัญรางวัลมีมากมาย ครับ ที่ รางวัลเงินสด 3,000 บาท ที่สอง 2,000 บาท ที่สาม 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน มีของรางวัลทุกคน จาก สปอนเซอร์ มอบให้ท่านเป็นพิเศษ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่สมาคมฯ ฝ่ายประกวดร้องเพลงงานวันคนพิการ โทร 02-990-0331พันตรีศิริชัย , ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  บนเวทีประกวดร้องเพลง ก็จะมีการแสดงตลก เด้นเซอร์ มาร่วมให้ความสนุกสนานกับท่านด้วย งานเริ่ม 08.30 - 16.00 น. ที่ตั้งเวทีประกวดร้องเพลงอยู่บริเวณ.. ถ้าท่านเข้าประตูทางด้านพระรูปทรงม้า จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน / ถ้าท่านเข้าทางประตูถนนศรีอยุธยา เวทีประกวดร้องเพลงจะอยู่ทางขวามือของท่าน หาไม่ยากครับ.... จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านเข้ามาร่วมสนุกสนานกับการแสดงต่าง ๆ บนเวที..ในงาน

 

ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. เหลือเวลาอีก 8 วัน นับจากวันนี้............31  ต.ค.51 

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

กิจกรรมภายในของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

3110511606

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-31 16:05:44 IP : 124.121.144.192


ความคิดเห็นที่ 4 (2932395)

 

งานวันคนพิการครั้งที่  44   บริเวณสวนอัมพร

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ขอเรียนเชิญท่าน พ่อ แม่ พี่ น้อง ครอบครัว คนพิการ และไม่พิการ ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2551 บริเวณสวนอัมพร ในวันเสาร์ที่ 8 พศจิกายน 2551 : ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) รับผิดชอบ ฝ่ายประกวดร้องเพลง ... ขอเชิญท่านผู้พิการทุก ๆ ท่านที่มีความประสงค์ ต้องการร่วมสนุกประกวดร้องเพลง เพื่อโชว์ ลีลา ท่าทาง นำเสียง ถ่ายทอดแสดงออกทาง การร้องเพลง ขอเชิญท่านสมัครได้ที่ เวทีประกวดร้องเพลง ของขวัญรางวัลมีมากมาย ครับ ที่ รางวัลเงินสด 3,000 บาท ที่สอง 2,000 บาท ที่สาม 1,000 บาท ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน มีของรางวัลทุกคน จาก สปอนเซอร์ มอบให้ท่านเป็นพิเศษ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่สมาคมฯ ฝ่ายประกวดร้องเพลงงานวันคนพิการ โทร 02-990-0331พันตรีศิริชัย , ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  บนเวทีประกวดร้องเพลง ก็จะมีการแสดงตลก เด้นเซอร์ มาร่วมให้ความสนุกสนานกับท่านด้วย งานเริ่ม 08.30 - 16.00 น. ที่ตั้งเวทีประกวดร้องเพลงอยู่บริเวณ.. ถ้าท่านเข้าประตูทางด้านพระรูปทรงม้า จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน / ถ้าท่านเข้าทางประตูถนนศรีอยุธยา เวทีประกวดร้องเพลงจะอยู่ทางขวามือของท่าน หาไม่ยากครับ.... จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านเข้ามาร่วมสนุกสนานกับการแสดงต่าง ๆ บนเวที..ในงาน

 

ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. เหลือเวลาอีก 3 วัน นับจากวันนี้............5  พ.ย.51 

ในวันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

 

กิจกรรมภายในของงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การให้บริการแนะนำปรึกษาด้านต่างๆ แก่คนพิการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เป็นต้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

05110510653

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-05 06:53:32 IP : 124.121.135.160


ความคิดเห็นที่ 5 (2933305)

 

พรุ่งนี้...8  พ.ย. 51 ขอเชิญประชาชน และคนพิการทุกท่านร่วมงานวันคนพิการ….. 

.....วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.

ณ บริเวณสวนอัมพร

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่าน ในวันงานคนพิการ พรุ่งนี้ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0711511746

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-07 17:45:57 IP : 124.121.144.139


ความคิดเห็นที่ 6 (2933911)

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล..... 

ขอขอบคุณ...ประชาชน และคนพิการ, ครอบครัวคนพิการ ทุกท่านที่มาร่วมงานวันคนพิการ….. เมื่อวาน วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐- ๑๖.๓๐ น.    ณ บริเวณสวนอัมพร

และมาร่วมสนุกสนาน ณ เวทีประกวดร้องเพลง...... รายละเอียดผลการประกวดร้องเพลง จะนำมาแจ้งใหทราบอีกครั้งหนึ่ง........ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0911511104

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-09 11:04:42 IP : 124.121.142.98


ความคิดเห็นที่ 7 (2934212)

 

รายชื่อผู้ชนะเลิศประกวดร้องเพลง

งานวันคนพิการครั้งที่ 44 ปี พ.ศ. 2551

ณ เวทีประกวดร้องเพลง สวนอัมพร

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมของขวัญ 1 ชุด ได้แก่..... น.ส. พินวจี วงศ์วัฒนา พิการทางสายตา

2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมของขวัญ 1 ชุด ได้แก่.......นายนิเวศน์ อินถาสาน พิการทางสายตา

3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมของขวัญ 1 ชุด ได้แก่ น.ส.เพชรรัตน์ ภักดีงาม พิการทางสายตา

4. รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ได้รับของขวัญ 1 ชุดใหญ่ ได้แก่.....น.ส.มะลิวรรณ ปรีดาวรรณ พิการทางร่างกาย

5. รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ได้รับของขวัญ 1 ชุดใหญ่ ได้แก่ ..... น.ส.รุ่งนภา เสียมทอง พิการทางร่างกาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1011510853

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-11-10 08:53:55 IP : 124.121.135.79[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.