ReadyPlanet.com


คนพิการ กทม.รับเบี้ยความพิการ 500 บาท


คนพิการเฮ! กทม.จ่ายเบี้ย 500 ลงทะเบียนถึง 30 ม.ค.53

กทม.จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล สร้างสังคมปราศจากอุปสรรคให้ผู้พิการ พร้อมชูนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละ 500 บาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.ปีหน้า
       
       
นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม วันคนพิการสากล ประจำปี 2552” ณ โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9 พร้อมกล่าวว่า กทม.มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคให้แก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียบคนทั่วไป
        
       
โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการและการจ้างงาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่ 50 เขต
        
       
       
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2552 ยังได้ร่วมลงนามกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคนพิการ ในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมากขึ้น
       
       
ทั้งนี้ คนพิการสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค.2553 ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต โดยเปิดรับลงทะเบียนคนพิการที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ กทม. เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 500 บาท ตามกฎหมายที่รัฐจำเป็นต้องสงเคราะห์ หรือช่วยเหลือคนพิการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งคนพิการที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียน หรือรับเบี้ยยังชีพคนพิการสามารถนำเอกสารแสดงตัว อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนพิการมายื่นเพื่อลงทะเบียนได้ในวันและเวลาราชการ
        
       
สำหรับคนพิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถเข้าไปขอใบรับรองความพิการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง 9 แห่ง โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเบี้ยในวันที่ 1-27 ก.พ.2553

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 1 มี.ค.2553 และ

เริ่มจ่ายเบี้ยคนพิการครั้งแรกในวันที่ 10 เม.ย.2553

สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ มีคนพิการประมาณ 40,000 คน และมีคนพิการที่ได้รับเบี้ยช่วยเหลือแล้วประมาณ 13,000 คน ซึ่งการเปิดรับลงทะเบียนดังกล่าวจะช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเงินช่วยเหลือได้เต็ม 100%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

สำนักพัฒนาสังคม กทม. โทร.0-2245-5169-70
       

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1712521829

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-17 18:29:13 IP : 124.121.143.254


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3162422)

รมว.พัฒนาสังคมฯยืนยัน เบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท เริ่มจ่ายเม.ย. นี้
14 มีนาคม 2553

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวในการเปิดงานมหกรรมรวมพลคนพัฒนาสังคม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า คนพิการทุกคนที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไว้ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งคนพิการที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป ก็ยังจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ ๕๐๐ บาทด้วย นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ยังมีนโยบายให้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเมื่อเสียชีวิตจะมอบเงินให้อีก ๒,๐๐๐ คน ขณะนี้ได้ประสานไปที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ ในแต่ละอำเภอเป็นผู้จ่ายเงินให้ญาติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1403531828

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-14 18:29:01 IP : 124.121.144.140


ความคิดเห็นที่ 2 (3168677)

9 เมษายน 53 จ่าย 500 บาท คนพิการ กทม.

 

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ กทม.เปิดรับลงทะเบียนคนพิการที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ กทม. ทั้ง ๕๐ เขตตั้งแต่วันที่ ๓ ธ.ค. ๕๒-๓๐ ม.ค. ๕๓ ที่ผ่านมา เพื่อรับเบี้ยความพิการเดือนละ ๕๐๐ บาท ตามกฎหมายที่รัฐจำเป็นต้องสงเคราะห์ หรือช่วยเหลือคนพิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมนั้น ขณะนี้มีคนพิการที่ลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ซึ่งจะได้รับเบี้ยความพิการทั้งสิ้น ๒๓,๗๖๘ ราย งบประมาณรวม ๗๑,๓๐๔,๐๐๐ บาท

 

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต เตรียมที่จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการรายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือนในทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนไปจนถึงเดือน ก.ย. นี้ โดยในเดือน เม.ย. นี้ กทม. จะเลื่อนจ่ายเบี้ยความพิการเร็วขึ้นเป็น

วันที่ ๙ เม.ย. นี้แทน เพื่อไม่ให้ตรงกับวันหยุดในช่วงสงกรานต์ โดยคนพิการทุกรายที่ได้รับสิทธิก็จะได้รับเบี้ยความพิการตรงตามกำหนดทุกวันที่๑๐ ของเดือนทุกครั้งอย่างแน่นอน

 

นางทยา กล่าวต่อว่า หลังจากคนพิการทุกรายได้รับเบี้ยความพิการไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ๕๓ หรือภายในเดือน ก.ย. นี้แล้ว คนพิการจะต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้ กทม. เสนอเรื่องเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สาเหตุที่ กทม. เปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง เพราะอาจจะมีคนพิการแสดงความจำนงขอรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ด้วย ทั้งนี้ สำหรับเขตที่มีคนพิการเดินทางมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยมากที่สุด คือ

เขตบางแค จำนวน ๑,๐๑๐ ราย รองลงมา คือเขตดินแดง ๙๕๐ ราย

บางเขน ๙๐๑ ราย ภาษีเจริญ ๘๕๖ ราย หนองแขม ๗๙๐ ราย ดอนเมือง ๗๖๓ ราย จอมทอง ๗๒๗ ราย บางซื่อ ๗๒๕ ราย ธนบุรี ๗๑๐ รายและเขตหนองจอก ๖๔๗ ราย.

(เดลินิวส์ออนไลน์ ๕ เม.ย. ๒๕๕๓ )

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0804530826

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-08 08:26:12 IP : 124.121.141.226


ความคิดเห็นที่ 3 (3169756)

จ่ายเบี้ยคนพิการล็อตแรก  2.3 หมื่นรายได้อานิสงส์

 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานด้านคนพิการและการจ่ายเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรคนพิการได้รับทราบแนวนโยบาย

กทม.มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา และด้านสวัสดิการและการจ้างงาน ได้แก่ การติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการพร้อมเสียงภาษาไทยบอกระดับชั้น การจัดทำทางลาด ทางเท้าในถนน จำนวน 122 สาย ซึ่งในปี 2553-2554 จะเพิ่มอีกจำนวน 109 สาย ติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการในระบบขนส่งมวลชน BTS ซึ่งปัจจุบันติดตั้งแล้วจำนวน 5 สถานี รวม 10 ตัว ในปี 2553 ติดตั้งจำนวน 20 ตัว ปี 2554 จำนวน 26 ตัว นอกจากนี้ จะติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการวีลแชร์ ชนิดเกาะบันได จำนวน 35 ตัวในโครงการ BRT ตลอดจนติดตั้งสัญญาณไฟคนข้ามถนนสำหรับคนพิการ ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 151 จุด และในปี 2553-2555 จะติดตั้งอีกรวม 147 จุด

ทั้งนี้กทม. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ รายละ 500 บาท โดยเริ่มจ่ายเดือนแรกแล้วในวันที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่งมีคนพิการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีสิทธิได้รับทั้งสิ้น 23,768 ราย จากนั้นสำนักงานเขตจะเบิกจ่ายเบี้ยความพิการแก่ผู้มีสิทธิในวันที่ 10 ของทุกเดือน

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1104531823 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-11 18:23:33 IP : 124.122.241.179


ความคิดเห็นที่ 4 (3171354)

      คนพิการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีสิทธิได้รับทั้งสิ้น ได้รับเงินเบี้ยความพิการ จำนวน รายละ  500 บาท  ผมมีทะเบียนบ้านอยู่เขตบางเขน ทางสำนักงานเขต โอนเข้าบัญชีที่ผมแจ้ง ไว้ แล้วตั้งแต่วันที่  9 เมษายน 2553 ครับ

จะได้รับเบี้ยความพิการแก่ผู้มีสิทธิในวันที่ 10 ของทุกเดือนครับ

ขอขอบคุณเจ้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆท่าน.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

1704531930 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-17 19:30:18 IP : 124.121.139.133


ความคิดเห็นที่ 5 (3206341)
handbag women"s bags for sale lv handbags gucci silver jewelry online retailers men"s bags under the circumstance of the choice of replica handbagsyou are to take selection as that louis vuitton ties
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (pdgjpz-at-sina-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 02:25:53 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 6 (3213099)
discount uggs discount uggs uggs on sale uggs on sale boots womens boots womens knit ugg boots knit ugg boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (byrrdq-at-163-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 21:06:49 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 7 (3217298)
uggs uggs woman boots woman boots boots boutique boots boutique boots boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (elzltu-at-ovi-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-11 20:20:49 IP : 125.121.206.235


ความคิดเห็นที่ 8 (3217880)

คนพิการ กทม. 50 เขต รับทราบครับ ขณะนี้เงินสวัสดิการ เบี้ยความพิการ

ของคนพิการ เดือนละ 500 บาท

ยังไม่ออกนะครับ เนื่องจากมีปัญหา ช่วงปี งบประมาณใหม่

เบิกไปแล้ว แต่ ทาง กทม.ยังไม่โอนมาให้เขตต่าง ๆ 50 เขต

ก็รับทราบไปตามนี้ครับ ..... ก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ในครั้งนี้ ครับ. คอย...กับ คอย.....ครับ.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1510530905

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-15 09:04:42 IP : 124.121.135.119


ความคิดเห็นที่ 9 (3218191)

 

เคือนตุลาคม 2553 ยังไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ เมื่อออกไม่ตรง ทำไมไม่ส่งเอกสารแจ้ง ด้วยคะ แล้วทีเงินเดือนของ สส. ทั้งหลายออกตรงละคะ สงสัย...สงสัย..มากกว่าคำว่า คอย...คอย.ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น จารุวรรณ ทองระย้า วันที่ตอบ 2010-10-17 08:30:38 IP : 124.122.43.27


ความคิดเห็นที่ 10 (3218192)

ต่อ ... อยู่เขตสายไหมนะคะ ..

ผู้แสดงความคิดเห็น จารุวรรณ ทองระย้า (artz10-at-truemail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-10-17 08:33:13 IP : 124.122.43.27


ความคิดเห็นที่ 11 (3218854)
diamond wedding bands diamond wedding bands boutique boutique ghd hair straighteners ghd hair straighteners rings rings
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (gjzbyi-at-163-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-20 18:33:56 IP : 125.121.215.48


ความคิดเห็นที่ 12 (3219878)

ผมเห็นด้วยกับความเห็นที่ 9 ทำไมเมื่อต้องมีการจ่ายเบี้ยคนพิการทุกเดือน  แต่อยู่ ๆ ก็ไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีและไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบด้วย  ถามจริง ๆ ครับว่าระบบข้าราชการไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือครับ  หากมีการทุจริตทางท่านรัฐมนตรีเจ้าของโครงการจะทราบเรื่องหรือไม่  ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะอะไรควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันสำหรับสิทธิที่ตนเองจะได้ ยกตัวอย่างหากรัฐมนตรีไม่ได้รับเงินเดือน  โดยเหตุผลให้รองบประมาณท่านจะรอได้หรือไม่  เช่นเดียวกันกับคนพิการเงินเพียง 500 บาทต่อเดือนยังจ่ายให้ไม่ได้  ถามจริง ๆ เถอะครับระหว่างท่านรัฐมนตรีกับคนพิการฐานะการเงินใครมีกินมากกว่ากัน  ทำไมต้องให้คนพิการรอด้วยครับ

ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีเจ้าของโครงการช่วยลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยหรือท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้  หากเป็นข่าวออกไปในวงกว้างตามสื่อท่านน่าเสียมากกว่าได้นะครับ  ทำโครงการดี ๆ ออกมาแล้วควรจะทำให้สมบูรณ์แบบครับอย่าทำเพียงแค่เกิดโครงการแล้ว  แต่ผลติดตามมาไม่ต้องใส่ใจชาวบ้านจะไม่ศรัทธานะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรกช บำรุงเมือง (jadee2010-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-10-27 07:34:19 IP : 210.4.144.193


ความคิดเห็นที่ 13 (3219884)

คุณ กรกช บำรุงเมือง.....

ทุก ๆ ท่านแสดงความคิดเพื่อส่วนรวมดีมาก ๆ ครับ....

แต่ท่านก็ต้องเข้าใจระบบ การเมืองไทย ข้าราชการไทย ให้มาก ๆ ครับ..

นั่นคือคำตอบ..... มันถึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องของความไม่เท่าเทียม และต้องรอคอย ไม่มีอะไรที่ไหลลื่น สะดวกสำหรับเรื่องคนพิการในเมืองไทย เท่าที่ผมพิการมา 18 ปี เรื่องคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่งเริ่ม ปีนี้ 53 เมษายน ครับ.

 สรุป อย่างไร ทุกท่านที่มีผลกระทบที่ยังไม่ได้รับเงิน 500 บาท ฟันธง..... อย่างไรก็ต้องรอครับ..... ( หรือท่านจะไม่รอ........)

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่แสดงความคิดเห็น และที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆท่าน.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

2710530849 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-27 08:48:46 IP : 124.121.140.222


ความคิดเห็นที่ 14 (3220077)

ถ้าย้ายทะเบียนบ้านจากกรุงเทพไปปทุมธานี ต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่ไหนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อ (aoraunaeyjoke-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-28 10:11:41 IP : 124.122.71.228


ความคิดเห็นที่ 15 (3221594)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (caoazn-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 21:16:39 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 16 (3224734)

วันนี้แล้วเบี้ยคนพิการก็ยังไม่ออกไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหน

ผู้แสดงความคิดเห็น rujira (ann-rt-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-18 11:32:21 IP : 124.122.7.243


ความคิดเห็นที่ 17 (3824328)

คุณพ่อผมได้ย้ายทะเบียนจาก อ สูงเนิน โคราช มาอยู่ที่เขตสายไหม กทม แล้ว

จะขอทราบวิธีการย้ายการรับเงินสนับสนุนคนพิการมารับที่นี่ด้วย จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ และควรจะต้องใช้เอกสารใดบ้าง

รบกวนเวลา ขอรายละเอียดหน่อยนะครับ

ขอขอบคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น เรวัต อังศุธร (hs8km-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-08-05 11:01:47 IP : 171.101.0.104[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.