ReadyPlanet.com


สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


บทความเฉลิมพระเกียรติ"7รอบปีฉลูนักษัตร

"สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบ 84 พรรษา

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

 

เป็นเวลา ๘๔ ปีล่วงมาแล้ว ที่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประสูติมาเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย คนที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไปคงพอจำได้ว่า ในอดีต สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ จะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจพร้อมด้วย พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระชนนีเสมอ แต่คนรุ่นใหม่น้อยคนนักจะรู้จักพระชนนีของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้น

อีกไม่กี่เดือน ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ศกนี้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ จะทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ เป็นสมัยอันควรแก่การเฉลิมฉลอง จึงขอนำเสนอเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความรักและผูกพันของ เจ้าฟ้ากับ แม่ก๊ะทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย


พอพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่เสด็จกลับออกไปจากห้องแล้ว ฉันก็กอดลูกร้องไห้ต่อไปอีก ..ต่อจากวันนั้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอน...

รับสั่งสั้นๆ แต่สะเทือนใจนี้ เป็นของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อแรกประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ แต่แล้วเพียงวันเดียว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระสวามี ก็ด่วนเสด็จสวรรคตจากไปอย่างกะทันหัน

 สองปีก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จสวรรคต คุณเครือแก้ว อภัยวงศ์ กุลนารีผู้มีความสามารถด้านการขับร้อง รับราชการในกรมมหรสพ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นเจ้าจอม ครั้นมีครรภ์พระหน่อ ก็ได้รับพระราชทานสถาปนาในที่ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

จริงอยู่ ความวิปโยคโศกเศร้าจากการสูญเสียสามีไปอย่างรวดเร็วเกินคาดฝันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสของสตรีวัยเพียง ๒๐ แต่นั่นคงยังน้อย หากเทียบกับเหตุการณ์สตรีชาววัง ผู้เพิ่งได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นราชนารี แล้วพลันต้องสูญเสียสามีผู้เป็นพระมหากษัตริย์ และนั่นยังไม่เท่าความรักและเป็นห่วงของแม่ต่อพระธิดาผู้เพิ่งประสูติได้เพียงวันเดียว ก็ทรงเป็นกำพร้าพระชนกเสียแล้ว

พระนางเจ้าสุวัทนาฯ หรือที่ชาววังออกพระนามเรียกขานว่า เสด็จพระนางทรงมุ่งมั่นอภิบาลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นความรักและทุ่มเททั้งหมดในพระชนมชีพ คุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการ ข้าในพระองค์ เล่าว่า “...เสด็จพระนางฯ กับสมเด็จฯ บรรทมด้วยกันบนพระแท่นเดียว เสด็จพระนางบรรทมข้างหนึ่งฯ สมเด็จฯ บรรทมข้างหนึ่ง สมเด็จฯ ท่านร้อนง่าย พอร้อนหน่อยก็จะกันแสงโยเย สมัยก่อนยังไม่มีพัดลมไฟฟ้า ...เสด็จพระนางฯ โปรดให้ข้าหลวงไปอยู่งานพัดทางฝั่งที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ บรรทม เพื่อลมจะได้ตกถึงสมเด็จฯ ก่อน จะได้ทรงสบาย ส่วนลมที่เหลือค่อยตกถึงเสด็จฯ จะเย็นบ้างไม่เย็นบ้างก็ไม่เป็นไร ...ท่านรักลูกท่านเหลือเกิน

ตั้งแต่เมื่อแรกรับสั่งได้ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ทรงเรียกพระชนนีว่า แม่ก๊ะซึ่งเลือนมาจากพระสุรเสียง แม่คะอย่างเด็กหัดพูด ครั้นเจ้าฟ้าหญิงทรงเจริญพระวัย พระชนนีก็ทรงจัดการศึกษาถวายอย่างเต็มที่ จนสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ มีพระอัจฉริยภาพหลายประการ เช่น ทรงคำนวณปฏิทินร้อยปีได้ในพระทัยอย่างแม่นยำ ทรงเปียโนได้คล่องแคล่งโดยไม่ต้องทอดพระเนตรโน้ต ที่เรียกว่า play-by-ear ทรงสนพระทัยภูมิศาสตร์ ทิศทาง และเวลา ทั้งยังทรงงานเย็บปักถักร้อยอย่างกุลสตรีได้เป็นอย่างดี

ในยามที่ต้องเสด็จนิราศไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเพื่อการเสด็จไปทรงศึกษาต่อและรักษาพระอนามัยของเจ้าฟ้าหญิง พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ยิ่งต้องทรงพระอุตสาหะเป็นทวีคูณ จากที่ไม่เคยต้องทรงสนพระทัยเรื่องธุรกิจ ก็ต้องทรงเริ่มศึกษา เรื่องภาษาก็ต้องทรงเรียนอย่างจริงจัง จนหญิงชาววังที่ดูเหมือนจะไม่ต้องต่อสู้อะไรกับโลกภายนอก กลับกลายเป็นสตรีผู้เก่งกล้า ทรงใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ทรงติดต่อเจรจาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์ เพื่อหารายได้มาผดุงพระเกียรติยศของพระธิดา ครั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต้องทรงอดออมยิ่งเพราะทางเมืองไทยก็ไม่อาจส่งเงินส่วนพระองค์ไปถวายได้ ต้องทรงงานบ้านเอง และทรงพาเจ้าฟ้าหญิงลี้ภัยออกไปประทับอยู่ที่แคว้นเวลส์

พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงคำนึงถึงการรักษาพระเกียรติศักดิ์ความเป็นราชนารีไทยของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ และพระองค์เองไว้อย่างเคร่งครัด สังคมในสมัยนั้นยังเพ่งเล็งการวางตัวของสตรีมากกว่าบุรุษ จึงทรงวางพระองค์เปิดเผย ไม่ให้ใครนินทาว่าร้ายได้ พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงจ้างข้าหลวงรับใช้เป็นสตรีทั้งสิ้น

 เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรในปี ๒๕๐๒ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ กับพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ประทับ ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ อย่างเรียบง่าย และทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมากขึ้นเป็นลำดับ ไม่ว่าจะใกล้ไกลเพียงใดก็เสด็จไปถึงทั่วทุกภาคของประเทศ พระนางเจ้าสุวัทนาฯ โปรดสร้างถาวรวัตถุเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ก็ไม่เคยโปรดที่จะออกพระนามพระองค์เอง แต่ให้ออกพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าฯ แทนเสมอ

การเลี้ยงลูกที่เป็นเจ้าฟ้า ให้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระจรรยามารยาทและพระเกียรติคุณ เป็นที่นิยมนับถือของมหาชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวที่มีกำเนิดเป็นสามัญชน ทั้งยังประสบเคราะห์กรรมตกตั้งแต่วัยสาว แต่แล้ววันเวลาผ่านไปหลายทศวรรษ เจ้าฟ้าหญิงก็ทรงพระเจริญขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ ที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงามสมพระทัยและความวิริยอุตสาหะของพระชนนีทุกประการ และทรงเจริญพระชนมายุสูงสุดในหมู่พระบรมวงศ์ ณ กาลบัดนี้

ขอสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

ดร.ชัชพล ไชยพร เรียบเรียง

 

* * * * * * * * * * * *

                                                 

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

0209522100 

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-09-02 21:00:30 IP : 124.121.141.148


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3068086)

เทิดพระเกียรติ  7  รอบ สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์


คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบปีฉลูนักษัตร แถลงข่าวจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 24 พ.ย. 2552 เพื่อเผยแพร่พระประ วัติ พระกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ พระจริย วัตร และพระกรุณาธิคุณของพระองค์

พล.ท.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานกรรม การดำเนินงาน กล่าวในงานแถลงข่าวที่พระที่นั่ง เทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงมีพระปรีชาหลายด้าน อาทิ ด้านดนตรี ด้านการใช้ภาษาไทย ที่แม้ทรงศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปี แต่ตรัสภาษาไทยได้คล่อง อันเนื่องมาจากอยู่ใกล้พระ มารดาและได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี ด้านพระจริยวัตรทรงเป็นเจ้านายที่มีพระเมตตาสูง รวมถึงพระกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในหลายโอกาส ซึ่งเป็นสิ่งประทับใจ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ โดยของประมูลนั้นไม่ได้หวังจำนวนเงินมากมาย แต่จะสร้างความสำนึกที่พระองค์ท่านพระราชทานของเล็กๆ น้อยๆ เพื่อร่วมประมูลให้ได้เก็บไว้เป็นของมีค่าต่อไป ทั้งนี้ โรงเรียนต่างๆ จะมีการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ด้วยสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วย 3 ส่วน

 

ส่วนแรก รายการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสฉลองพระชน มายุ 7 รอบปีฉลูนักษัตร นำเสนอวีดิทัศน์เรื่องราวพระประวัติ พระกรณีย กิจและพระกรุณาธิคุณในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติ 7 ชุด โดยนำบทละคร บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 แสดงทั้งในรูปแบบละครดึกดำบรรพ์ รำฉุยฉายพราหมณ์ การบรรเลงดนตรีจากบทพระราชนิพนธ์ ถ่ายทอดสดทางช่อง 9 อสมท. ในวันที่ 18 พ.ย. เวลา 22.00-24.00 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระกุศล และพระราชทานสมทบทุนมูลนิธิสาย ใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานและประทานสิ่ง ของส่วนพระองค์เพื่อจัดประมูล ได้ แก่ เข็มกลัดพัดประดับพลอยนพรัตน์ สร้อยทองคำถักลายสี่เสาประดับรูปเทวดาน้อยลงยา สร้อยข้อมือนพรัตน์ลายเหลียวหลัง เข็มกลัดหัวนกทองคำฝังอัญมณี เข็มกลัดตัวนกทองคำประดับเพชรซีกพร้อมนาฬิกาข้อพระกร ยี่ห้อโอเมก้า รุ่นเดอ วิลล์ เครื่องเรือนในสมัยรัชกาลที่ 6 พร้อมพระฉายา ลักษณ์ในกรอบถมทอง พระ บรมรูปพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว วัสดุกระเบื้องเนื้อ บิสกิต นูนต่ำ ล้อมเพชร งาน ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และนาฬิกาที่ระลึกองค์การสหประชาชาติ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร กิติยาภา

ส่วนที่สอง นิทรรศการเสนอเรื่องราวพระประวัติและพระกรณียกิจ ผลงานฝีพระหัตถ์ต่างๆ ณ พระราชวังพญาไท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดนิทรรศการในวันที่ 28 พ.ย. และเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่วนที่สาม ของที่ระลึกจำหน่าย ได้แก่ เข็มกลัดอักษรพระนาม พ.ร., เข็มกลัดอักษรพระ นาม พ.ร. พร้อมซีดีบทสวดมนต์ ซีดีบทเพลง รื่นฤดี-ดนตรีแก้ว เสื้อยืดฉลองพระชนมายุ 7 รอบปีฉลูนักษัตร ปักภาพวัว ฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ นาฬิกาที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 7 รอบปีฉลูนักษัตร ประดับอักษรพระนาม พ.ร. ภายใต้พระชฎามหากฐินและลายพระหัตถ์ ทรงลงพระนาม "เพชรรัตนราชสุดา" มาประดับบนหน้าปัดนาฬิกา มี 2 รุ่น นาฬิกาพิเศษรุ่นรหัส EH00 จำนวน 84 เรือน และนาฬิการุ่นรหัส EM64 จำนวน 500 เรือน จำหน่ายภายในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 0-2354-7987

 

* * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

2610521303

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-26 13:02:58 IP : 124.121.144.150


ความคิดเห็นที่ 2 (3070643)

เปิดประมูลของส่วนพระองค์ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จะทรงพระชนมายุครบ 7 รอบปีฉลูนักษัตร (84 พรรษา) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ศกนี้
       
       เพื่อเป็นการเผยแพร่พระประวัติ พระกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ พระจริยวัตร ตลอดจนพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่คนไทยอย่างอเนกอนันต์ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการดำเนินงานฯ เผยถึงกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 7 รอบปีฉลูนักษัตรของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ว่า ปีนี้ได้จัดให้มีรายการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9 อสมท.) เวลา 22.20-24.00 น. วันที่ 18 พ.ย. 52 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       
       ไฮไลต์สำคัญของงานครั้งนี้คือ
ทางคณะกรรมการได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ที่ทรงสะสมไว้เป็นเวลากว่า 60 ปี เพื่อจัดการประมูล 7 รายการด้วยกัน ซึ่งของแต่ละชิ้นนอกจากจะล้ำค่าแล้วยังเป็นงานโบราณอีกด้วย ได้แก่

 เข็มกลัดพัดประดับพลอยนพรัตน์ อันเป็นเข็มกลัดที่เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ โปรดมากที่สุด สำหรับตัวพัดนั้นท่านให้จัดทำที่เมืองไทย ซึ่งมีความหมายถึงพัดโบกสิ่งอัปมงคลออกไปได้ ส่วนนพรัตน์สั่งทำขึ้นจากประเทศอังกฤษ เพราะนพรัตน์เป็นสิ่งสำคัญของคนไทย เนื่องจากเป็นสีของดาวนพเคราะห์ ว่ากันว่าในสมัยก่อนพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ จะทรงมีธำมรงค์นพรัตน์ติดพระวรกายเพื่อป้องกันภัยต่างๆ

สร้อยคอทองคำถักลายสี่เสาพร้อมเทวดาน้อย เป็นของพระราชทานล้ำค่าอีกอันหนึ่ง ทำจากทองคำ 18 กะรัตประดับด้วยพู่และกระดิ่ง ทรงสั่งทำเมื่อตอนที่ประทับอยู่ประเทศอังกฤษอีก และสร้อยข้อมือนพรัตน์ลายเหลียวหลังตามด้วยเข็มกลัดหัวนกทองคำฝังอัญมณีเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ทรงโปรดนกมากดังนั้น ของใช้ส่วนพระองค์หลายชิ้นมักทำด้วยนก ส่วนเข็มกลัดชิ้นนี้หัวนกได้รับการออกแบบให้ดูสง่างามด้วยการใช้ทองคำฝังอัญมณีทั้งชิ้น

นอกจากนี้ยังมี เข็มกลัดตัวนกทองคำประดับเพชรซีก พร้อมนาฬิกาข้อพระกร ยี่ห้อ Omega รุ่น De Ville” ซึ่งท่านซื้อตั้งแต่ปี 1960 เมื่อครั้งที่ประทับในประเทศอังกฤษ เป็นนาฬิกาเรือนแรกที่เริ่มใส่แบตเตอรี่ และพระองค์ทรงสวมติดข้อพระกรมาโดยตลอด ตลอดจน ชั้นโบราณสมัยรัชกาลที่ 6 พร้อมพระฉายาลักษณ์ในกรอบถมทอง ซึ่งชั้นบนสุดของตู้จะมีตราสัญลักษณ์ครบ 7 รอบปีฉลูนักษัตร อันเป็นชิ้นเดียวในประเทศไทย ที่สำคัญท่านผู้หญิงบุตรี กล่าวว่า ไม่ว่าผู้ใดที่ประมูลตู้ใบนี้ได้ นอกจากจะได้ทำบุญกับมูลนิธิสายใจไทยแล้ว ยังมีโอกาสทำทานอีกด้วยเพราะต้องมอบตู้ใบนี้ไว้ใช้ในกิจการของของมูลนิธิพระราชวังพญาไท

สำหรับชิ้นที่ถือเป็นไฮไลต์เด็ดของการประมูลในครั้งนี้คือ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทำจากวัสดุกระเบื้องบิสกิต นูนต่ำล้อมเพชร เข้าเรือนเป็นเข็มกลัดฉลองพระองค์ ซึ่งเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ทรงเข็มกลัดนี้ในวันที่เสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 52

สำหรับราคาการประมูลในครั้งนี้ท่านผู้หญิงบุตรีเผยว่า ของส่วนพระองค์แต่ละชิ้นจะมีราคาเริ่มต้นในการประมูลไม่เท่ากัน ราคาต่ำสุดจะอยู่ที่ 10,000 บาท คือ นาฬิกาที่ระลึกองค์การสหประชาชาติ ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และราคาแพงสุดคือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเข็มกลัดฉลองพระองค์ของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ ซึ่งราคาเริ่มต้นประมูลที่ 90,000 บาท
       
       
ผู้สนใจและนักสะสมทั้งหลายจะเข้าร่วมประมูลสิ่งของส่วนพระองค์ฯ ติดต่อได้ที่พระราชวังพญาไท หรือชมรมคนรักวัง และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ที่ โทร. 08-1621-8761

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

3110522107

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-31 21:07:16 IP : 124.121.141.190


ความคิดเห็นที่ 3 (3129367)

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

ข้าพระพุทธเจ้า

พสกนิกรชาวไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวศิริน วันที่ตอบ 2009-11-17 20:55:52 IP : 125.25.0.73


ความคิดเห็นที่ 4 (3130473)

รบ.เตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

 

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายเชื้อพร รังควร ผู้ช่วยผู้บริหารสำนักบริหารงานในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ แถลงข่าวจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - ปลายเดือนธันวาคมนี้ ณ พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี


        โดยมีกิจกรรมหลากหลายรายการ อาทิ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป บริเวณลานคนเมือง การบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ กิจกรรมบริจาคโลหิต การเดินเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนในเครือวชิราวุธ พร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมยังได้จัดทำของที่ระลึก ได้แก่ เข็มกลัดอักษรพระนาม พ.ร. ซีดีบทสวดมนต์ทำนองเก่าสรภัญญะ นาฬิกาที่ระลึกและเสื้อยืดคอปกฉลองพระชนมายุ 7 รอบปีฉลูนักษัตร ปักภาพวัวฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


        ทั้งนี้ รายได้จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์ฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระราชทานแก่กิจการสาธารณกุศลตามพระอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-7732 และ 0-2282-2886 หรือที่พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

2011521839

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-20 18:39:46 IP : 124.122.241.120


ความคิดเห็นที่ 5 (3131542)

 

แบร

ผู้แสดงความคิดเห็น ohพระเจ้า วันที่ตอบ 2009-11-24 10:47:33 IP : 61.19.67.94


ความคิดเห็นที่ 6 (3131754)

84 พรรษา เจ้าฟ้าฯนักดนตรีงามสง่าสมดั่ง....ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎ

ตลอดระยะเวลา 84 พรรษาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ พระราชธิดาพระองค์เดียว ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทยอย่างเอนกอนันต์ไม่ว่าจะเป็นการทรงงานทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมไปถึงทรงสานต่องานพระราชกรณียกิจที่พระราชบิดาที่ทรงสร้างไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอย่างมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายแต่อย่างใด
       
       
หากแต่พระกรณียกิจอีกด้านหนึ่งของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯที่นับว่าทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมของชาติได้ไม่น้อยคือพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ
       

       
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดการแสดง รื่นฤดี คอนเสิร์ต เพื่อฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา (วันที่ 24 พ.ย.52)สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
       
       
งานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทอดพระเนตรการแสดง รื่นฤดี คอนเสิร์ตแทนพระองค์ โดยมีนายธีระ สลักเพชร รมว.กระทรวงวัฒนธรรม, ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ผู้บริหารงานในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
       
       
คอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีและการขับร้องที่เลือกบทเพลงที่ทรงโปรดถึง 12 เพลง อาทิ เพลงสาส์นรัก บทเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ,เพลงดอกไม้, เพลงโยสลัม, เพลง To a Wild Rose ฯลฯ ซึ่งบทเพลงอันไพเราะทั้งหมดได้มีการเรียบเรียงเสียงประสานโดย อ.ดนู ฮันตระกูล บรรเลงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) อำนวยเพลงโดย พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง (ศิลปินแห่งชาติ)ร่วมด้วยศิลปินผู้มากความสามารถอีกหลายคนที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันทรงคุณค่า
       

       
พระอัจฉริยภาพเรื่องดนตรีของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ นั้นนับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ทุกคนในตำหนักรื่นฤดีรับรู้ทั่วกันคือ พระองค์ทรงมีความจำเป็นเลิศในเรื่องดนตรี หลังจากทรงเริ่มเรียนเปียโนจนเข้าพระทัยถึงตัวโน๊ตและวิธีการเล่นแล้ว จากนั้นเมื่อทรงได้ยินเพลงใดแม้เพียงครั้งเดียว ก็ทรงจำได้อย่างแม่นยำและเล่นตามได้ทันที แม้ว่าทรงเล่นครั้งต่อๆมาก็ทรงใช้เพียงความจำเพียงอย่างเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีโน้ตเปียโนกางถวายแต่อย่างใด
       
       
คุณป้าจริยา ไชยยันต์ ณ อยุธยา ในวัย 83 ปีข้าราชบริพารที่ถวายงานทางด้านดนตรีมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เล่าถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯว่า ท่านทรงใช้เครื่องเสียงเก่งมาก ทรงอัดตัดต่อเพลงได้ แม้กระทั่งบางเพลงที่เป็นเพลงบรรเลง พระองค์ท่านก็ทรงหาเพลงที่มีเนื้อร้องมาอัดผสมกันได้อย่างไพเราะ
       
       
นอกจากเพลงคลาสสิก แจ๊สและป๊อบของฝรั่งแล้ว เพลงที่โปรดยังจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลปัจจุบัน รวมไปถึงเพลงของวงสุนทราภรณ์ หรือที่เป็นผลงานของท่านผู้หญิงพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์ อย่างเพลงดอกไม้ก็โปรดปรานมากเช่นกัน เพราะมีการใช้ถ้อยคำภาษาไทยได้สละสลวยคล้องจอง ซึ่งตรงกับพระอัธยาศัยที่โปรดปรานการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด
       

       
คุณป้าจริยาเล่าต่อว่าเพลงไทยที่โปรดมากส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสุนทราภรณ์ เช่นเพลงพรานทะเล, สาส์นรัก, ริมฝั่งน้ำ, เงาไม้, จุฬาตรีคูณ, สุริยันจันทราโดยเฉพาะเพลงพรานทะเล จะเป็นเพลงโปรดที่สุดที่มักจะทรงขับร้อง และทรงเปิดแผ่นเสียงฟังอยู่เสมอ
       

       
เสียงเปียโนที่ทรงบรรเลง พระสุรเสียงที่ทรงขับร้องอย่างแจ่มใส ผสานกับสุ้มเสียงท่วงทำนองเพลงในลีลาและบทเพลงอันหลากหลายจากนักร้องและนักดนตรีทั้งไทยและเทศ ที่แว่วมากระทบพระกรรณ จนเข้าไปสัมผัสพระหฤทัยจึงเป็นความรื่นฤดีอันสดใสของเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้อย่างแท้จริง
       
       
คุณจริยาเล่าให้ฟังว่าในยามที่พระองค์ทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ สิ่งหนึ่งที่ข้าราชบริพารทุกคนเห็นจนคุ้นชินคือภาพที่สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯประทับอยู่หน้าเปียโนครั้งละนานๆ และจะทรงพรมนิ้วพระหัตถ์บรรเลงเปียโนอย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับทรงขับร้องคลอไปด้วยกระแสพระสุรเสียงกังวานใส ไพเราะชัดถ้อยชัดคำอย่างเบิกบานพระหฤทัยแทบทุกวัน
       
       
งานเลี้ยงบางงานที่ทรงคุ้นเคยกับผู้มาร่วมงาน เช่น งานชุมนุมรื่นเริงปีใหม่ถวายชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฯ ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในสมัยที่พระอนามัยยังอำนวยอยู่ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฯ จะทรงขับร้องเพลงพระราชทานให้ผู้มาร่วมงานได้ฟังอย่างเบิกบานใจทุกครั้งคุณป้าจริยา บอกเล่าความประทับใจ
       

       
ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ เล่าต่อว่า เวลาสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงฯได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องที่มักจะมีรับสั่งสนทนากันอย่างทรงพระสำราญเสมอคือเรื่องเพลงและดนตรี เนื่องจากทั้ง 2 พระองค์มีความสนพระทัยร่วมกัน
       
       “
สมเด็จเจ้าฟ้าไม่เคยดูแคลนดนตรีไม่ว่าจะเป็นไทยหรือสากลว่ายิ่งหย่อนไปกว่ากัน แต่กลับทรงเห็นคุณค่าของศิลปะอันเป็นเครื่องจรรโลงใจอย่างเท่าเทียมกัน และทรงมองว่าสิ่งเหล่านี้คือศิลปะวัฒนธรรมที่ทุกคนต้องหวงแหนและทำนุบำรุงไว้
       
       
ส่วนม.ล.พร้อมศรี พิบูลสงคราม ในวัย 83 ปีข้าราชบริพารที่เคยถวายงานรับใช้สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านผู้ที่ถวายการรับใช้มักจะได้ฟังเสียงเปียโนที่เจ้าฟ้าหญิงฯทรงบรรเลงด้วยความตั้งพระทัยอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นบุญหูของข้าราชบริพารทุกคน
       
       “
สมเด็จเจ้าฟ้าฯทรงมีพระเมตตากับทุกคนอย่างไม่แบ่งชั้นวรรณะ แม้กระทั่งบรรดาศิลปินที่มาบรรเลงดนตรีถวายเฉพาะพระพักตร์ก็มักจะได้รับคำชมจากพระโอษฐ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ศิลปินอยู่บ่อยครั้ง
       
       
นับจากวันแรกที่ประสูติเจ้าฟ้าหญิงองค์นี้ก็ประสูติมาพร้อมกับเสียงดนตรี อันเป็นความสำราญพระหฤทัยที่ทรงพอจะหาได้บ้างยามเสด็จนิราศไปประทับอยู่ไกลปิตุภูมิเพื่อรักษาพระวรกาย หรือในยามที่ทรงเน็ดเหนื่อยจากพระราชกรณียกิจมากหลาย ก็ทรงพักผ่อนหย่อนพระอารมณ์ด้วยดนตรี จวบจนถึงปัจจุบันนี้ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อพระอนามัยดำเนินไปตามวงจรของพระโรค ดนตรีก็ยังคงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาของเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้อย่างมิรู้คลาย

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)                   

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2411522048

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-24 20:47:58 IP : 124.121.141.4


ความคิดเห็นที่ 7 (3131931)

พระราชทานดอกไม้เจ้าฟ้าเพชรรัตน์

เมื่อเวลา 17.09 น. วันที่ 24 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จออก ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท 38 ประทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพาร คณะบุคคลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญดอกไม้พระราชทาน มาทูลเกล้าฯถวาย นอกจากนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้และของทูลพระขวัญทูลเกล้าฯถวายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประทับรถเข็นไฟฟ้า พระพักตร์สดชื่น ฉลองพระองค์สีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 6 ฉลองพระเนตรสีน้ำตาล โดยมีมหาดเล็กเป็นผู้ถวายเค้กสีเขียว มีความหมายถึงทุ่งหญ้า ประดับด้วยดอกไม้สีชมพู สีประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จากนั้น ผู้มาร่วมงานร้องเพลงแฮป***เบิร์ธเดย์ถวาย ประทานเค้กชิ้นแรกให้แก่ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ พระอาจารย์ ในโอกาสนี้ ประทานพระอนุญาตให้เปิดท้องพระโรงให้ผู้มาเข้าชมนิทรรศการสิ่งของส่วนพระองค์ที่แสดงสายสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ต่างๆ กับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมประทานเลี้ยงอาหารค่ำ และประทานของที่ระลึกเป็นหนังสืออันทรงคุณค่าจำนวนหลายเล่ม

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)                   

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2511521010

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-25 10:09:51 IP : 124.121.141.144


ความคิดเห็นที่ 8 (3131982)
นายกฯนำคณะทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระภคินี เช้าวันนี้(24พ.ย.52) ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานในวันนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 285 รูป โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ใส่บาตรแด่พระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์ และใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป ทั้งนี้ ในเวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้จัดรายการพิเศษถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งรายได้จากการจัดงานในวันดังกล่าวจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อพระราชทานให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พระราชวังพญาไท ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ยังได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแบ่งเป็น 8 ประเภท 102 โครงการ อาทิ ด้านพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา ด้านลูกเสือ เนตรนารีและกิจการอาสาสมัครรักษาดินแดน ด้านสาธารณกุศล ด้านการจัดสร้างถาวรวัตถุ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการดนตรีและบันเทิงอีกด้วย - - - - - - - - - - - - - - - - - - พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) โทร. 02-990-0331 http://www.apdi2002.com http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ 2511521315
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-25 13:14:55 IP : 124.121.141.144


ความคิดเห็นที่ 9 (3206285)
reliableone of these things are the handbag men"s gucci paris replica handbags catherine the family designer handbag the popularity of the replica louis vuitton replica handbags for sale handba
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (dkzquz-at-pchome-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 02:06:10 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 10 (3206297)
and burrows into forests it is surprising to find such a trail in an immersive natural setting literally tucked into a suburban area ugg boots for sale ugg shoes flat ugg classic short boots uggs
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (cxgeum-at-ovi-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 02:10:10 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 11 (3213036)
woman boots woman boots uggs boots uggs boots mens uggs mens uggs uggs boots for men uggs boots for men
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (tsvvis-at-aol-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 20:29:31 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 12 (3217277)
uggs uggs ugg boot ugg boot clogs for women clogs for women uggs on sale uggs on sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (rldhog-at-sohu-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-11 18:57:37 IP : 125.121.206.235


ความคิดเห็นที่ 13 (3220506)
Your Guide For Shopping for GHD Curly hair ghd straighteners The trend of hair follicles straightening has grow to be very popular nowadays and majority of females love to straighten their locks Inside the past it was frequent to straighten the hair follicles only on special events but currently women prefer to straighten their curly hair each day to look elegant and attractive It can be observed that hair follicles are damaged mainly because of exposure for the heat of your straightener so it can be needed to go by way of all safety measures that will minimize the harmful impacts of curly hair straighteners You will find various sorts of hair straighteners which have diverse features so the selection of your most suitable curly hair straightener is essential in accordance to the type of hair follicles so that you can stay away from the damaging effects ghd curly hair straightener could be the greatest straightener that offers quite a few advantageous capabilities You"ll find distinct models of ghd locks straighteners that happen to be suitable for certain sorts of head of hair GHD IV styler may be the most ideal tool that can be used for all forms of locks GHD IV salon styler is helpful for thick hair It has wider plates that make it effortless to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief hair follicles GHD IV mini styler may be the greatest option to buy and it can create waves or curls too For acquiring GHD hair follicles straightener it"s far better to evaluate the features and prices to select 1 which is in accordance to private demands There are lots of accessories that purchaser can obtain with the straightener so earlier than buying GHD hair follicles straightener the info about all equipment must be taken There are many ghd hair follicles straighteners that happen to be created in unique colors The coloration in the straightener has nothing to do with its features Individuals can choose any color of their choice Earlier than acquiring GHD locks straightener it"s vital to make sure that it provides the warranty of two years You will discover some pretend GHD hair follicles straighteners obtainable inside the markets so the buyer ought to be sure that the item he/she is getting is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it"s going to not be a pretend straightener Cautious inspection earlier than buying the straightener lessens the dangers of getting a faux straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (bizkxu-at-263-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-30 05:41:09 IP : 125.121.201.235


ความคิดเห็นที่ 14 (3221525)
Your Guide For Shopping for GHD Curly hair ghd straighteners The trend of hair follicles straightening has grow to be very popular nowadays and majority of females love to straighten their locks Inside the past it was frequent to straighten the hair follicles only on special events but currently women prefer to straighten their curly hair each day to look elegant and attractive It can be observed that hair follicles are damaged mainly because of exposure for the heat of your straightener so it can be needed to go by way of all safety measures that will minimize the harmful impacts of curly hair straighteners You will find various sorts of hair straighteners which have diverse features so the selection of your most suitable curly hair straightener is essential in accordance to the type of hair follicles so that you can stay away from the damaging effects ghd curly hair straightener could be the greatest straightener that offers quite a few advantageous capabilities You"ll find distinct models of ghd locks straighteners that happen to be suitable for certain sorts of head of hair GHD IV styler may be the most ideal tool that can be used for all forms of locks GHD IV salon styler is helpful for thick hair It has wider plates that make it effortless to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief hair follicles GHD IV mini styler may be the greatest option to buy and it can create waves or curls too For acquiring GHD hair follicles straightener it"s far better to evaluate the features and prices to select 1 which is in accordance to private demands There are lots of accessories that purchaser can obtain with the straightener so earlier than buying GHD hair follicles straightener the info about all equipment must be taken There are many ghd hair follicles straighteners that happen to be created in unique colors The coloration in the straightener has nothing to do with its features Individuals can choose any color of their choice Earlier than acquiring GHD locks straightener it"s vital to make sure that it provides the warranty of two years You will discover some pretend GHD hair follicles straighteners obtainable inside the markets so the buyer ought to be sure that the item he/she is getting is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it"s going to not be a pretend straightener Cautious inspection earlier than buying the straightener lessens the dangers of getting a faux straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (lyczom-at-ovi-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 20:16:49 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 15 (3221528)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (qawvlr-at-inbox-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 20:20:14 IP : 125.122.102.4[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.