ReadyPlanet.com


ขอขอบคุณผู้บริจาคลูกแม็กที่ใช้แล้ว


 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  56  เวลา  10.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม จากคุณ วัชรี   นวลแก้ว   55-61  บ้านร่มฉัตรอพาร์ทเม้น  ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี  แขวง-เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

 

  

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

 

 

 

www.waddeeja.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 042560951

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-02-04 09:51:41 IP : 125.25.49.51


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3307089)

  

วันที่  4  กุมภาพันธ์  56  เวลา  09.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม จากบริษัท นิสา จำกัด  1078/184  ซ.สุดสาคร  ถ.พรานนก  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700

 

 

 

  

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 042560954

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-04 09:54:37 IP : 125.25.49.51


ความคิดเห็นที่ 2 (3307206)

 

 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  56  เวลา  10.50 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

  

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

www.waddeeja.com

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 072561114

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-07 11:14:32 IP : 125.25.30.102


ความคิดเห็นที่ 3 (3307212)

  

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  56  เวลา  10.50 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จากคุณบุษยา   โคสาสุ   60/232  ม.11  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270 

  

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

www.waddeeja.com

 

 

 

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 072561125

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-07 11:25:16 IP : 125.25.30.102


ความคิดเห็นที่ 4 (3307826)

 

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  56  เวลา  11.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม จาก บริษัท ซีบร้า ทรานส์ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด  116/94-95  อาคาร SSP 2  ชั้น 25  ถ.ณ ระนอง  แขวง/เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

  

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

www.waddeeja.com

 

 

 

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2602560915

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-02-26 09:15:17 IP : 101.109.239.121


ความคิดเห็นที่ 5 (3309540)

 

วันที่ 17  เมษายน  56  เวลา  08.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม จาก คุณมานิต   พานิชกุล   68  ซ.แสนสบายแยก 2  ถ.พระราม 4  พระโขนง  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

www.waddeeja.com

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1704560901

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-17 09:02:14 IP : 101.108.250.157


ความคิดเห็นที่ 6 (3309544)

  

วันที่ 17  เมษายน  56  เวลา  08.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม จาก คุณอภินันท์   โอฬาพิรัยกุล   72/33  ม.นันระวี 1  ซ.63  ถ.พระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

www.waddeeja.com

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1704560915

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-17 09:16:13 IP : 101.108.250.157


ความคิดเห็นที่ 7 (3309578)

  

วันที่ 18  เมษายน  56  เวลา  08.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม จาก บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด   102  ม.2  ถ.เทพารักษ์  ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง  จ.สมุทรปราการ  10540

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

www.waddeeja.com

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1804560910

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-18 09:11:16 IP : 101.108.243.15


ความคิดเห็นที่ 8 (3309579)

 

วันที่ 18  เมษายน  56  เวลา  08.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม จาก นางสาว อังคณา  เปี่ยมปรีชา   99/8  ม.11  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10170

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

www.waddeeja.com

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1804560913

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-18 09:14:27 IP : 101.108.243.15


ความคิดเห็นที่ 9 (3309582)

 

วันที่ 18  เมษายน  56  เวลา  08.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม จาก ห้างหุ่นส่วนจำกัด  โรงสี ก เทพสวัสดิ์ (จนท.อศส/อตก)   จ.เชียงราย  57120

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.             08-1372-4201      

 

 

www.waddeeja.com

 

 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1804560953

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-18 09:53:32 IP : 101.108.243.15


ความคิดเห็นที่ 10 (3309619)

            

วันที่ 18  เมษายน  56  เวลา  08.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม จาก ห้างหุ่นส่วนจำกัด  โรงสี ก เทพสวัสดิ์ (จนท.อศส/อตก)   จ.เชียงราย  57120

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร. 08-1372-4201       

www.waddeeja.com 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1804560953

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-19 07:34:10 IP : 125.26.231.193


ความคิดเห็นที่ 11 (3310195)

             

วันที่ 7  พฤษภาคม  56  เวลา  16.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม จากคุณ ดวงใจ   สาลีวงศ์  604/3  ถ.เพชรบุรี  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร. 08-1372-4201       

www.waddeeja.com 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0705561656

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-07 16:56:50 IP : 101.108.242.127


ความคิดเห็นที่ 12 (3310381)

              

วันที่ 14  พฤษภาคม  56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จากหน่วยงาน ก.CPAC กท.และ ก.คส.  บจก.ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง  อาคาร 1 ชั้น 3  1516  ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร. 08-1372-4201       

www.waddeeja.com 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1405561028

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-14 10:28:35 IP : 125.25.43.115


ความคิดเห็นที่ 13 (3310382)

 

วันที่ 14  พฤษภาคม  56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2 กิโลกรัม จาก คุณ วิสูตร   โมราวรรณ   2044  ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250

 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร. 08-1372-4201       

www.waddeeja.com 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1405561031

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-14 10:31:43 IP : 125.25.43.115


ความคิดเห็นที่ 14 (3310413)

  

วันที่ 15  พฤษภาคม  56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม จาก ฝ่ายบัญชี หสน.พอนด์  79  ม.4  ถ.รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10220 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการทำขาเทียมพระราชทานสมเด็จย่าฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร. 08-1372-4201       

www.waddeeja.com 

FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1505561047

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-15 10:47:38 IP : 180.180.130.45


ความคิดเห็นที่ 15 (3310786)

วันที่  21  พฤษภาคม   56  เวลา  09.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 20 กิโลกรัม จากคุณ สมโภชน์ ฝูงกระโทก  เขตคลองเตย กทม. 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

FB. Maj sirichai sapsiri

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2105560937

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-21 09:37:53 IP : 125.25.34.33


ความคิดเห็นที่ 16 (3310937)

 

วันที่  27  พฤษภาคม   56  เวลา  15.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 6 กิโลกรัม จาก.บริษัท วิริยะลิสซิ่ง (K.รุ่งดาว)  121/94-95  อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 34  ถ.รัชดา  แขวง-เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

 

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2705561542

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-27 15:42:32 IP : 125.25.29.48


ความคิดเห็นที่ 17 (3311237)

 

วันที่  6  มิถุนายน   56  เวลา  8.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 5 กิโลกรัม จาก.สุรีย์   อาจปักษา  22/232  บ้านสวนบางเขน  พหลโยธิน 48  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพ  10220 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

   

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0606560900

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-06 09:01:28 IP : 101.108.112.210


ความคิดเห็นที่ 18 (3311703)

 

วันที่  24  มิถุนายน   56  เวลา  10.20 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จากคุณ 2/9  อาคารบางนาคอมเพล็กซ์  ซ.บางนา-ตราด 25  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

 

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2406561451

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-24 14:51:52 IP : 101.108.117.243


ความคิดเห็นที่ 19 (3311761)

  

วันที่  27  มิถุนายน   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม จาก บุคลากรบริษัท กำธรผ้าใบ จำกัด  77/88  ม.12  แฟคตอรี่แลนด์  ซ.4  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73210  

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

   

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2706561212

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-27 12:13:20 IP : 180.180.137.31


ความคิดเห็นที่ 20 (3311762)

  

วันที่  27  มิถุนายน   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จากบริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปเรชั่น  700/454  ม.7  ต.ดอนหัวฬ่อ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

   

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2706561215

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-27 12:16:20 IP : 180.180.137.31


ความคิดเห็นที่ 21 (3311822)

 

วันที่  1  กรกฎาคม   56  เวลา  09.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.4 กิโลกรัม จากบริษัท เบนีโทน (ประเทศไทย) จำกัด  69/57  ซ.สุขุมวิท 4  (นานาใต้)  แขวง - เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

   

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0107560911

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdimajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-01 09:13:05 IP : 101.109.239.112


ความคิดเห็นที่ 22 (3311829)

 

วันที่  1  กรกฎาคม   56  เวลา  13.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  70/5  ม.10  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  74130

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

   

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0107561343

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพยร์ศิริ (apdimajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-01 13:45:48 IP : 101.109.238.121


ความคิดเห็นที่ 23 (3311830)

 

วันที่  1  กรกฎาคม   56  เวลา  13.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2 กิโลกรัม จากคุณนนท์ทิชา   อรรคพันธุ์  52/56  ม.8  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0107561350

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdimajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-01 13:51:24 IP : 101.109.238.121


ความคิดเห็นที่ 24 (3311868)

 ลูกแม็กใช้แล้ว!!!   ได้ด้วยเหรอคะ   ตั้งแต่ทำงานมา ทิ้งไปเปล่าๆ คงเยอะมากค่ะ  เสียดายจริงๆค่ะ  ต่อไปนี้จะเก็บไว้ให้นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หนูแพท (pattrapornk-at-thaikowa-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-03 11:46:16 IP : 10.1.2.32, 58.8.85.89


ความคิดเห็นที่ 25 (3311881)

  

วันที่  5  กรกฎาคม   56  เวลา  09.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2 กิโลกรัม จากคุณสายใจ   แก้วชั่ง  119  ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 8 แยก 7  ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0507560921

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-05 09:22:28 IP : 180.180.131.220


ความคิดเห็นที่ 26 (3311883)

 

วันที่  5  กรกฎาคม   56  เวลา  09.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 4 กิโลกรัม จากพนักงาน บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด  34/1  ม.14  นิคมอุตสหกรรมบางชัน  ถ.เสรีไทย  แขวงมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0507560931

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-05 09:31:32 IP : 180.180.131.220


ความคิดเห็นที่ 27 (3311984)

 

วันที่  10  กรกฎาคม   56  เวลา  11.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จากบริษัท เอส.เอ.ออโต้บอดี้ เซอร์วิส จำกัด  เลขที่ 26/7  ม.5  ถ.ศรีนครินทร์  ต.บางเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1007561417

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-10 14:18:53 IP : 101.108.244.232


ความคิดเห็นที่ 28 (3312116)

 

วันที่  16  กรกฎาคม   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 6 กิโลกรัม จากกรมธนารักษ์  ถ.พระรามที่ 6  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ  10400

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1607561212

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-16 12:13:23 IP : 180.180.136.193


ความคิดเห็นที่ 29 (3312336)

 

วันที่  28  กรกฎาคม   56  เวลา  12.10 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จากคุณปุริมพัฒน์  ตันตระประเสริฐ  469 สุขุมวิท 101  กรุงเทพฯ  10260

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2907561337

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-29 13:38:38 IP : 125.25.33.171


ความคิดเห็นที่ 30 (3312384)

 

วันที่  31  กรกฎาคม   56  เวลา  12.10 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.3 กิโลกรัม จากคุณกอบกุล  ทรงลำเจียก  363  ม.2  ต.บางโปรง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 3107561400

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-07-31 14:01:26 IP : 125.25.42.66


ความคิดเห็นที่ 31 (3312453)

  

วันที่  5  สิงหาคม   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 5 กิโลกรัม จากคุณอรชุมา  บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด  172/12  มบ.เมืองทองธานี 3  ถ.ป๊อปปูล่า  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0508561041

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdi9000-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-05 10:41:23 IP : 101.108.249.108


ความคิดเห็นที่ 32 (3312511)

 

วันที่  7  สิงหาคม   56  เวลา  14.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 8 กิโลกรัม จากบริษัท น้ำตาลไทย เอกลักษณ์ จำกัด  24  อาคารเอกผล  ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0808560904

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdi9000-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-08 09:04:50 IP : 125.25.28.146


ความคิดเห็นที่ 33 (3312533)

 CNS17 Coco Grow 5 gal

Reading this good post was so helpful, it give me good ideas about blogging. I appreciate your idea, thank you.

ผู้แสดงความคิดเห็น CNS17 Coco Grow 5 gal (jeo-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-09 12:35:55 IP : 124.6.181.34


ความคิดเห็นที่ 34 (3312765)

  

วันที่  19  สิงหาคม   56  เวลา  09.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม จากคุณ ศรีสุดา  กาญจนโอฬารสิริ  ศุภาลัยริเวอร์เพลส  เจริญนคร 37-39  แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ  10600 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2108561109

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-21 11:10:55 IP : 101.108.114.69


ความคิดเห็นที่ 35 (3312766)

  

วันที่  20  สิงหาคม   56  เวลา  11.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จาก คุณ วัชรี  นวลแก้ว  55-61  บ้านร่มฉัตรอพาร์ทเม้นท์  ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2108561124

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-21 11:25:12 IP : 101.108.114.69


ความคิดเห็นที่ 36 (3312767)

   

วันที่  21  สิงหาคม   56  เวลา  11.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 1 กิโลกรัม จาก คุณ ราชศักดิ์  มิตรประกอบโชค  บมจ.การบินกรุงเทพ  22  ม.14  แผนกการเงิน  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2108561129

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-21 11:30:54 IP : 101.108.114.69


ความคิดเห็นที่ 37 (3312809)

    

วันที่  23  สิงหาคม   56  เวลา  10.20 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม จาก คุณ ชูติรส  จำปาจีน  บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จำกัด  2535  ถ.สุขุมวิท  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กทม.  10260 

 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2308561025

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-23 10:26:25 IP : 180.180.185.175


ความคิดเห็นที่ 38 (3312810)

    

วันที่  23  สิงหาคม   56  เวลา  10.20 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 5 กิโลกรัม จาก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  990  อาคารอับดุลราฮิม  ชั้น 11  ถ.พระราม 4  สีลม  บางรัก  กรุงเทพฯ  10500

 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2308561028

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-23 10:30:05 IP : 180.180.185.175


ความคิดเห็นที่ 39 (3312901)

 

วันที่  26  สิงหาคม   56  เวลา  12.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2 กิโลกรัม จาก คุณ เสาวลักษณ์  แจ่มวุฒิโรจน์  73  ถ.เอกชัย  แขวง/เขต บางบอน  กรุงเทพฯ  10150

 

 

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

 

 


FB. Maj sirichai sapsiri

 

 

 

 

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2608561204

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-26 12:04:54 IP : 125.25.43.192


ความคิดเห็นที่ 40 (3312918)

 

 

วันที่  27  สิงหาคม   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จาก บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม  11/8 - 11/9  ม.9  ต.บางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 


FB. Maj sirichai sapsiri


 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2708561009

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-08-27 10:10:18 IP : 125.25.44.110


ความคิดเห็นที่ 41 (3313101)

 

 
 

วันที่  4  กันยายน   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม จาก ณรทภัช  รัตนเสมานนท์  39/158  ม.10  ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

 

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0409561256

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-04 12:57:25 IP : 125.25.60.70


ความคิดเห็นที่ 42 (3313446)

 ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทุก ๆ ท่านครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

 

 

 

FB. Maj sirichai sapsiri

 

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1609561034

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdi9000-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-16 10:34:20 IP : 125.25.57.208


ความคิดเห็นที่ 43 (3313628)

  

 

วันที่  17  กันยายน   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม จาก คุณ พาขวัญ  จารุวร  49/47  ม.ปานทิพย์  ซ.อ่อนนุช 53  ประเวศ  กรุงเทพฯ  10250

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

   

 

  

FB. Maj sirichai sapsiri

  

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2309560946

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-23 09:49:54 IP : 125.25.25.28


ความคิดเห็นที่ 44 (3313822)

 

วันที่  2  ตุลาคม   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2 กิโลกรัม จาก บริษัท แพรนด้าจิวเวลลี่ จำกัด  28  ซ.บางนาตราด 28  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

   

 

  

FB. Maj sirichai sapsiri

  

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0210561018

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdi9000-at-Gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-02 10:18:53 IP : 125.25.50.94


ความคิดเห็นที่ 45 (3314130)

 

วันที่  17  ตุลาคม   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม จาก คุณ วันทณีย์  บทมาตย์  48  ม.3  พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง  ต.ทุ่งศุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

 

 

 

     สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201      

 

www.waddeeja.com 

     

 

   

FB. Maj sirichai sapsiri

   

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1710561019

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-17 10:20:14 IP : 101.108.107.140


ความคิดเห็นที่ 46 (3314318)

 

 

วันที่  28  ตุลาคม   56  เวลา  10.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม จาก บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด  109/11  หมู่ 3  ถ.บางนา - ตราด กม.55  ต.คลองตำหรุ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000

 

      สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201

www.waddeeja.com 

 
FB. Maj sirichai sapsiri

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 2810561518

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-10-28 15:18:53 IP : 101.109.232.231


ความคิดเห็นที่ 47 (3314545)

กำลังรวบรวมห่วงฝาอลูมิเนียมและลูกแม็กใช้แล้วส่งไปให้ใหม่ด้วยนะคะ ^^~

ผู้แสดงความคิดเห็น Bridgestone Sales (TH) วันที่ตอบ 2013-11-12 10:36:36 IP : 210.1.21.51


ความคิดเห็นที่ 48 (3314588)

  

วันที่  15  พฤศจิกายน   56  เวลา  09.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 10 กิโลกรัม จาก บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  252  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

 

      สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201

www.waddeeja.com 

 
FB. Maj sirichai sapsiri

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1511560938

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 09:39:04 IP : 180.180.181.254


ความคิดเห็นที่ 49 (3314589)

 

วันที่  15  พฤศจิกายน   56  เวลา  09.30 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับผู้บริจาค ลูกแม็กที่ใช้แล้ว   น้ำหนัก 2 กิโลกรัม จาก คุณธัญญานุช  สดุดี  1730/66  เพชรเกษม 63  ม.พฤกษา 61  แขวงหลังสอง  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  10160

 

 

      สมาคมฯ ขอขอบคุณ   ท่าน..... และผู้ที่เกี่ยวข้อง...ที่มีส่วนร่วมในการเก็บห่วง ฝาอลูมิเนียม / ถุงน่องใช้แล้ว  มาร่วมบริจาคให้ทางสมาคมคนพิการ เพื่อนำไปเข้าร่วมโครงการต่าง ของสมาคมฯ .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  (ส.พ.ค.) 

โทร.08-1372-4201

www.waddeeja.com 

 
FB. Maj sirichai sapsiri

 Page FB. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 1511560941

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 09:41:26 IP : 180.180.183.149[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.