ReadyPlanet.com


สพฐ.- การศึกษา - เด็กพิการหูหนวก


สพฐ.ทุ่มงบ 9.5 ล้านบาท พัฒนาการศึกษาเด็ก

พิการทางการได้ยิน  (คนหูหนวก)

 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยว่า จากสถิติข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2549 ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 4 ประเภท มีจำนวน 13,286 คน พบว่าเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีจำนวนถึง 5,994 คน คิดเป็นร้อยละ 45.12 และจากการวิจัยการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนโสตศึกษา พบว่า

 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทยค่อนข้างต่ำ โดยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยสพฐ.จึงจัด “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน” ขึ้น โดยคัดเลือกพัฒนาหรือสังเคราะห์องค์ความรู้เผยแพร่ในรูป KM (Knowledge Management)

 

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 9.5 ล้านบาท ซึ่ง สพฐ. คาดว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด และการเขียน เต็มตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ได้ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้

 

รวมทั้งมีนวัตกรรม สื่อ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ และจะแล้วเสร็จทุกกิจกรรมในเดือนกันยายน 2550ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2007-03-17 15:41:33 IP : 124.121.140.8


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3206408)
bvlgari women"s rolex and it comes from the coolest littlecountry no one hasever heard of breitling replica With a chrono and two other time presentations this beast omega watch
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (nkdgle-at-ovi-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 02:49:37 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 2 (3206453)
ugg shoes no surprise to those living in south louisiana that the tracks tendency is to revert to its original form of mudhole ugg boot riders will find best ugg handbags ugg boot for sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (hqvgri-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 03:08:03 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 3 (3221696)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (jalxvs-at-sohu-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 22:38:17 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 4 (3221710)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (tjueqi-at-sogou-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 22:48:46 IP : 125.122.102.4[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.