ติดต่อกลับ www.waddeeja.com
                       
                       
                        ชื่อ : วาสนา  ชินอ้วน
                        โทรศัพท์:
                        อีเมล : chinuon@hotmail.com
                        ------------------------------------
                        หัวข้อ : เรื่องเบี้ยยังชีพ
                        รายละเอียด :
                        อยากทราบว่าสามารถรับเบี้ยยังชีพที่กรุงเทพได้หรือเปล่าค่ะ
แต่ว่าทะเบียนบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัด