ReadyPlanet.com


ศาลผู้บริโภค...........


 

ศาลผู้บริโภค....มิติใหม่ศาลยุติธรรมไทย

 

ศาลผู้บริโภค หรือ ศาลแผนกคดีผู้บริโภค เป็นระบบวิธีพิจารณาคดีทางแพ่งรูปแบบใหม่ของศาลยุติธรรมไทย ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
 
เริ่มมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา
 
ผู้บริโภค หรือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าอันตรายต่าง ๆ สามารถใช้สิทธิฟ้องร้องต่อแผนกคดีผู้บริโภคที่มีประจำอยู่ในศาลแขวง ศาลจังหวัด และศาลแพ่งทุกแห่ง โดยการฟ้องด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ
ก็ได้
 
โดยที่ผู้ยื่นฟ้องจะฟ้องด้วยตัวเอง หรือแต่งตั้งทนายความ หรือขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง ดำเนินการฟ้องร้องให้ก็ได้
 
การยื่นฟ้องต่อแผนกคดีผู้บริโภค ไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียม แต่จะต้องไม่เป็นการเรียกค่าเสียหายเกินควร ไม่เช่นนั้นศาลอาจมีคำสั่งให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียมในภายหลังได้
 
เมื่อศาลสั่งรับคำฟ้อง จะมีการกำหนดวันพิจารณาโดยเร็ว และออกหมายเรียกจำเลยให้มาศาล เพื่อไกล่เกลี่ย ให้การสืบพยานในวันเดียวกัน โดยศาลจะส่งสำเนาคำฟ้อง หรือสำเนาบันทึกคำฟ้องให้จำเลย และสั่งให้โจทก์มาศาลในวันนัดพิจารณานั้นด้วย
 
ระบบการพิจารณาคดีของศาลผู้บริโภคเป็นระบบไต่สวน ศาลมีอำนาจในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้ตามที่เห็นสมควร ภาระการพิสูจน์เกี่ยวกับสินค้าตกเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ แตกต่างจากระบบการพิจารณาคดีศาลแพ่งแบบเดิม ที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่พิสูจน์ให้สมฟ้อง 
 
ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดอีกอย่างก็คือ คำพิพากษาศาลผู้บริโภคถือเป็นที่สิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์เท่านั้น
 
ศาลคดีผู้บริโภคมีอำนาจคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา และมีอำนาจสั่งผู้ประกอบการ เช่น เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ แทนการแก้ไขซ่อมแซม กรณีสินค้าอันตราย ให้ผู้ประกอบธุรกิจทำประกาศเรียกรับสินค้าคืนจากผู้บริโภค และห้ามจำหน่ายสินค้าที่เหลือ เรียกเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จำหน่าย หรือให้ทำลายสินค้าที่เหลือ กรณีที่สินค้าอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวม หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังผู้ประกอบธุรกิจได้
 
นอกจากนี้ศาลคดีผู้บริโภคยังมีอำนาจพิพากษาเกินคำขอของผู้บริโภคได้ หากเห็นว่าเสียหายมากกว่าที่ขอไป สำหรับกรณีผู้ประกอบธุรกิจเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภค ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ จ่ายค่าเสียหายเพิ่ม แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายแท้จริงที่ศาลกำหนด
 
หากมีการฟ้องผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม และคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลอาจมีคำสั่งให้ยุติ เช่นเดียวกับคดีก่อน และใช้ผลพิจารณาคดีเดิม เป็นฐานในการพิจารณาคดีที่ใกล้เคียงกัน
 
ผู้ที่ประเดิมฟ้องศาลคดีผู้บริโภคเป็นคนแรก ก็คือ ศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯ ยื่นฟ้องสายการบินนกแอร์ ว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ยอมตรวจอาวุธผู้โดยสาร
 
สำหรับเหตุผลของการฟ้องร้องครั้งนี้ ศ.ดร.เจิมศักดิ์ กล่าวว่าเหตุที่ฟ้องเพราะต้องการสร้างบรรทัดฐานให้เกิดขึ้นโดยฟ้องต่อศาลผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา จึงได้ไปฟ้องต่อศาลเมื่อวันจันทร์ที่ 25 ส.ค.
 
การฟ้องร้องดังกล่าว ศ.ดร.เจิมศักดิ์ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด จำเลยที่ 1 และกรมการขนส่งทางอากาศ จำเลยที่ 2 จัดให้มีการตรวจจับวัตถุระเบิดและโลหะกับผู้โดยสารทุกคนอย่างเคร่งครัดในทุก ๆ สนามบิน หากขาดเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิดและโลหะจะต้องยุติการให้บริการจนกว่ามาตรการความปลอดภัย และเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิดและโลหะจะทำงานอย่างครบถ้วน
 
ผลการพิจารณาคดี ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. สั่งให้จำเลยทั้งสองจัดให้มีการตรวจวัตถุระเบิดและโลหะกับผู้โดยสารทุกคนที่สนามบินจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด หากขาดเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิดและโลหะจะต้องยุติการให้บริการจนกว่ามาตรฐานความปลอดภัยและเครื่องมือตรวจจับวัตถุระเบิดและโลหะจะทำงานอย่างครบถ้วนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 
การฟ้องร้องของ ศ.ดร.เจิมศักดิ์ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าระบบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคแบบใหม่เอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้บริโภค ช่วยให้การฟ้องร้องเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น...

ศศิมา  ดำรงสุกิจ
ทีมเดลินิวส์ 38
article

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2109511930

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-21 19:30:36 IP : 124.121.78.212


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3158080)

เห็นด้วยผู้บริโภคต้องได้รับความคุ้มครองและได้รับความเป็น ธรรม อย่างเช่นกรณีรถยนต์ ที่ถูกทุบเมื่อเร็วๆนี้ ควรนำเรื่องฟ้องร้องต่อศาลผู้บริโภค เห็นว่ามีปํญหามากมาย  และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้ ถ้าผู้ผลิตยังไม่รู้จักที่จะออกมารับผิดชอบ  ก็ควรฟ้องเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน  จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ  และชีวิตไม่ตกอยู่ในอันตราย  เพราะใช้สินค้าไม่ปลอดภัย

ผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง วันที่ตอบ 2010-02-26 19:56:11 IP : 110.49.190.220


ความคิดเห็นที่ 2 (3165961)

เห็นด้วยค่ะที่ศาลผู้บริโภคเอาจริงเอาจังเสียทีกับผู้ทำธุรกิจหลอกลวงเอาเปรียบผู้บริโภคทุกรูปแบบและอยากให้ทางรัฐเอาผิดด้วยค่ะกับโครงการลอกลวงประชาชนเพราะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

ผู้แสดงความคิดเห็น aaaa วันที่ตอบ 2010-03-29 01:54:03 IP : 178.38.160.123


ความคิดเห็นที่ 3 (3206254)
designer bag for sale reliableone of these things are the handbag women"s gucci wallets replica handbag paris catherine the family replica louis vuitton the popularity of the replica louis vuitton handba
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (fhjgqc-at-hushmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:59:07 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 4 (3206270)
no surprise to those living in south louisiana that the tracks tendency is to revert to its original form of mudhole riders will find ugg boot ugg boot ugg boot for sale black ugg boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (rxsfnu-at-gmx-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 02:02:42 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 5 (3209713)
rolex, rolex piaget, piaget fake watch, fake watch fake tag heuer, fake tag heuer
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (benczz-at-263-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-07 05:02:38 IP : 125.121.212.221


ความคิดเห็นที่ 6 (3217465)
ugg slippers australia ghd hair straighteners red soled shoes ugg
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (mpwsfu-at-inbox-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-12 13:31:03 IP : 125.121.25.199


ความคิดเห็นที่ 7 (3221492)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (skgdlj-at-sogou-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 19:57:13 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 8 (3221493)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ocamhz-at-aol-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 19:58:49 IP : 125.122.102.4[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.