ReadyPlanet.com


กิจกรรมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553


กิจกรรมสมาคมเดือน กุมภาพันธ์

 

1  ก.พ.53  บรรยายเรื่องสิทธิคนพิการ    ห้องประชุม อบต.หาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  

3  ก.พ.53  09.00  ร่วมงานวางพวงมาลา / วันทหารผ่านศึก ณ  ลานพิธีกรมทหารราบที่ 11 รอ.  บางเขน กทม.

4  ก.พ.52  10.00  ให้สัมภาษณ์เรื่องคนพิการ กับ  ม.รังสิต    ที่ทำการสมาคมฯ ม.วังทอง

5  ก.พ.53  09.30  เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การจัดทำข้อบังคับ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ครังที่ 3 ณ ห้องประชุม พก. ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

                 18.00  ร่วมเป็นเกียรติในงาน กินเลี้ยงงานอุปสมบท    อ.โพธิ์ทอง   จ.อ่างทอง

8  ก.พ.53  10.00  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย มาขอคำปรึกษาเรื่องกฎหมายคนพิการ

15 ก.พ.52  ได้รับเชิญเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสงฆ์    วัดเจริญศรีมณีผล ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี  

................... ให้สัมภาษณ์  ม.หัวเฉียว เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3  ณ ที่ทำการสมาคมฯ ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค  ปทุมธานี (รอยืนยันวันที่...)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2801531748ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-28 17:48:58 IP : 124.121.143.118


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3150852)

2.  วันที่  2  ก.พ. 52  เวลา  10.00  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และคณะ  มาขอสัมภาษณ์เรื่องคนพิการ    ที่ทำการสมาคมฯ ม.วังทอง

                 13.00  นำรถตู้เข้าอู่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง คลอง 2 ปทุมธานี   

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0202530911

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-02 09:11:32 IP : 124.121.135.84


ความคิดเห็นที่ 2 (3150891)

3  วันที่  2 ก.พ.52  เวลา  09.30  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เรื่อง วันทหารผ่านศึก กับรายการคุณเนตรนพิศ  สถานีวิทยุ F.M.92.0 MHz. 20  นาที

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0202531029

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-02 10:29:11 IP : 124.121.135.84


ความคิดเห็นที่ 3 (3151383)

4. วันที่  3  ก.พ.53  07.00   น. เข้าร่วมงานวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก ณ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม. / ร่วมพิธีเดินสวนสนามทหารผ่านศึก ณ ลานพิธีกรมทหารราบที่ 11 รอ.  บางเขน กทม.

 

5. เวลา  14.00 น. ให้สัมภาษณ์รายการทีวี ช่อง 3 ข่าวเด่นเย็นนี้ เรื่อง วันทหารผ่านศึก  10 นาที  ณ  ลานเอนกประสงค์ ราบ 11 รอ. กทม.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0302531738


 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-03 17:37:49 IP : 124.121.143.13


ความคิดเห็นที่ 4 (3151535)

6. วันที่  4  ก.พ.53  เวลา 10.00  น. นายกสมาคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำจังหวัดสระบุรี

7. วันที่  4  ก.พ.53 เวลา 14.00  น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมคนพิการและครอบครัว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือคนพิการ    บ้านห้วยแห้ง จ.สระบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0402530741

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-04 07:41:45 IP : 124.121.140.51


ความคิดเห็นที่ 5 (3152198)

8. วันที่  5  ก.พ.53  เวลา  09.30  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การจัดทำข้อบังคับ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ครังที่ 3 ณ ห้องประชุม พก. ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

9. วันที่  5 ก.พ.53 เวลา  18.00  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน กินเลี้ยงงานอุปสมบท  ณ บ้านร่มไทร   อ.โพธิ์ทอง   จ.อ่างทอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0502532239

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-05 22:39:52 IP : 124.122.241.194


ความคิดเห็นที่ 6 (3152692)

10. วันที่ 8  ก.พ.53  เวลา 10.00  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลให้การต้อนรับคณะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (บางขุนพรหม กทม.) มาขอคำปรึกษาเรื่องกฎหมายคนพิการ (สิทธิด้านการรักษาพยาบาล)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0702531944

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-07 19:43:57 IP : 124.121.142.252


ความคิดเห็นที่ 7 (3152806)

11  วันที่  8 ก.พ.52  เวลา  09.30  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล นำส่งห่วงอลูมิเนียมที่เก็บรวบรวม จำนวน 180 กิโลกรัม ณ  โรงงานคลอง 2 ลำลูกกา ปทุมธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0802530834

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-08 08:34:24 IP : 124.121.137.169


ความคิดเห็นที่ 8 (3152847)

10. วันที่ 8  ก.พ.53  เวลา 10.00  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลให้การต้อนรับคณะ ของธนาคารแห่งประเทศไทย คุณนิตยา ฉัตรสง่า พยาบาลชำนาญการ 02-280-4589 , คุณอุไรวรรณ  พะมณี ผู้บริหารทีม ทีมจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย 02-283-5699 มาขอคำปรึกษาเรื่อง กฎหมายคนพิการ (สิทธิด้านการรักษาพยาบาล) แลกเปลี่ยน สอบถามปัญหาในองค์กร 40 นาที และได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ณ ที่ทำการสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0802531127

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-08 11:27:34 IP : 124.121.137.169


ความคิดเห็นที่ 9 (3153641)

14 ก.พ.52  09.00  ร่วมเป็นเกียรติ ในงานเปิดมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน    ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รมต.พม.เป็นประธานเปิด

15 ก.พ.52  ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีสงฆ์    วัดเจริญศรีมณีผล ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี เลยแม็คโค 300 เมตร ลี้ยวซ้าย พระพิเชษฐ์ อภิชัยโย

19  ก.พ.52  09.00  เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ครั้งที่  2 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา กาเด้นท์ วิภาวดีรังสิต  กทม.

28  ก.พ.52  09.00  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  ห้องประชุมชั้น 3  สวนหลวง กทม.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1102530809

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-11 08:09:31 IP : 124.121.135.241


ความคิดเห็นที่ 10 (3153928)

11. วันที่  11 ก.พ.52  เวลา   15.00  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ร่วมช่วยเหลือเป็นพยานให้ครอบครัวทหารผ่านศึกพิการ เรื่องกฎหมาย ณ  สโมสรกองทัพบก ถ. วิภาวดีรังสิต  กทม.

12. เวลา 15.30  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ให้ข้อมูลเรื่องคนพิการ กับ รายการทีวีร่วมด้วยช่วยกัน ของ อ.ประมาณ  ทางโทรศัพท์

 

13. วันที่  12 ก.พ.52  เวลา  13.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคนพิการ  ณ สำนักงานสมาคมฯ สาขาจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1202530831

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-12 08:31:11 IP : 124.121.136.75


ความคิดเห็นที่ 11 (3154295)

14. วันที่  13 ก.พ.52  เวลา  20.30  น. เว็บมาสเตอร์หวัดดีจ้าดอทคอม มาอัพเดทเว็บข้อมูลภาพให้ทันสมัยประจำเดือน ก.พ. 52 เสร็จเมื่อ เวลา  21.30 น. ณ  ที่ทำการสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1302532143

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-13 21:43:05 IP : 124.121.135.207


ความคิดเห็นที่ 12 (3154498)

15. วันที่  15 ก.พ.52  เวลา   10.00  น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้รับเชิญเป็นประธานจุดเทียนในพิธี     วัดเจริญศรีมณีผล ต.บางจาก อ.เมือง จ.เพชรบุรี (งานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อศักดิ์-ห้าพี่น้องและวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อเยิ้ม )..... คณะกรรมการบริหาร / เจ้าหน้าที่สมาคมฯ / สมาชิกสมาคมฯ เดินทางไปร่วมงานกับนายกสมาคมฯ  ณ จังหวัดเพชรบุรีเวลา 06.00 น.รถตู้สมาคมฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1402531959

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-14 19:59:18 IP : 124.122.26.124


ความคิดเห็นที่ 13 (3155036)

16. วันที่  16 ก.พ.52  เวลา  10.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ร่วมประชุมกับคณะที่ปรึกษาสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อปรึกษาเรื่องกิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ณ บ้านพักที่ปรึกษา  เขตพระโขนง กทม. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1602531543

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-16 15:43:23 IP : 124.121.140.56


ความคิดเห็นที่ 14 (3155133)

17. วันที่  17 ก.พ.53  เวลา  06.00  น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล พร้อมสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ ต.หาดขาม  ม. 2 3  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

18. วันที่ 17 ก.พ.53  เวลา 13.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาคู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา    ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถ.อู่ทองใน ดุสิต กทม.10300  (คณะกรรมการอำนาจเข้าประชุม)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1602532103

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-16 21:03:21 IP : 124.122.27.148


ความคิดเห็นที่ 15 (3155489)

กิจกรรมเพิ่มเติม............................

 

18 ก.พ.53  10.00 ให้การต้อนรับครอบครัวคนพิการจาก จ.ลพบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ได้ไม่รับความเป็นธรรมเรื่องสิทธิ  ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

11.00  ให้การต้อนรับคนพิการทางด้านร่างกาน แขนขาด มาปรึกษาเรื่องอาชีพ จากจ.อ่างทอง ณ ที่ทำการสมาคมฯ ปทุมธานี

19 ก.พ.53  09.00  เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ครั้งที่  2 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามา

กาเด้นท์ วิภาวดีรังสิต  กทม.

19 ก.พ.53  09.00  เข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกประเด็นปัญหาสังคมจังหวัดปทุมธานีและกำหนดแนวทางแก้ไข ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมแมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

28  ก.พ.53  09.00  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  ห้องประชุมชั้น 3  สวนหลวง กทม.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1702532021

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-17 20:21:25 IP : 124.122.28.59


ความคิดเห็นที่ 16 (3155622)

19. วันที่ 18 ก.พ.53  เวลา 10.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ให้การต้อนรับครอบครัวคนพิการจาก จ.ลพบุรี มาปรึกษาเรื่องกฎหมาย ได้ไม่รับความเป็นธรรมเรื่องสิทธิ  ณ ที่ทำการสมาคมฯ  ปทุมธานี

 

20. วันที่ 18 ก.พ.52  เวลา  11.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ให้การต้อนรับคนพิการทางด้านร่างกาย แขนขาด มาปรึกษาเรื่องอาชีพ จาก จ.อ่างทอง ณ ที่ทำการสมาคมฯ ปทุมธานี

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1802530906

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-18 09:06:15 IP : 124.121.135.109


ความคิดเห็นที่ 17 (3155812)

21. วันที่  19 ก.พ.53  เวลา  09.00 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ครั้งที่  2 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามากาเด้นท์ วิภาวดีรังสิต  กทม.

 

22. วันที่  19 ก.พ.53  เวลา  13.30  น. สมามคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ให้สัมภาษณ์ สด ทีวี รายการร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือคนพิการ  อ.ประมาณ  เหลืองวัฒนะ ณ ห้องส่ง ชั้น 6 ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว  กทม. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1802531953

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-18 19:53:14 IP : 124.121.139.187


ความคิดเห็นที่ 18 (3156354)

ผลจากการที่ สมามคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ให้สัมภาษณ์ สด ทีวี รายการร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือคนพิการ  ณ  ห้องส่งสถานี  CSR TV. อาคาร อิมพีเรียลลาดพร้าว กทม. ปรากฎว่า...

 

เมื่อเวลา  09.30 น. วันนี้ 20 ก.พ.52 ประธานสภาอบต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายแจ้งมายังสมาคมฯ ว่า  เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้...ทาง พมจ.ประจวบ ฯ มารับตัวเด็กพิการที่ถูกล่ามเชือกที่คอ มาเป็นเวลา 10 ปี  ส่งไปทำการบำบัดรักษา ณ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้ว....

 

และทางประธานสภา อบต.หาดขาม ได้ขอบคุณทางสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ที่ได้ทำเรื่องทีดีช่วยเหลือสังคม

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2002532030

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-20 20:30:47 IP : 124.121.142.29


ความคิดเห็นที่ 19 (3156661)

กิจกรรมเพิ่มเติม..............

28  ก.พ.53  09.00  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  ห้องประชุมชั้น 3   สวนหลวง กทม.

                  09.00  ร่วมเป็นเกียรติ เป็นกำลังใจให้สมาชิกคนพิการ ของสมาคมคนพิการพัฒนาตนเอง  กรุงเทพมหานคร  ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลฯ คลองเตย  กรุงเทพฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2202530945

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-22 09:45:56 IP : 124.121.140.189


ความคิดเห็นที่ 20 (3157483)

23. วันที่ 24 ก.พ.53   - ให้คำแนะนำเรื่องอาชีพ  2 / สิทธิ  2  ราย / เรื่องรถวีลแชร์  3   ราย / ขาเทียม  1 ราย

24. วันที่  24  ก.พ.53 เวลา  12.30 น. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  รับบริจาคห่วงอลูมิเนียม จาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อนุสาวรีย์ชัย จำนวน 2 กล่อง

25. วันที่  24 ก.พ.52 เวลา  13.00 น.  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รับบริจาคห่วงอลูมิเนียม ณ ร้านโทรศัพท์ตลาดพูลผล  คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี

26. วันที่ 24 ก.พ.52 เวลา  14.30  น. สมามคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล นำส่งห่วงอลูมิเนียม รวมที่บริจาคมา จำนวน 200 กิโลกรัมส่ง โรงงานคลอง 2 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2402531821

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-24 18:21:30 IP : 124.121.142.245[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.