ReadyPlanet.com


อบจ. - อบต. ที่ดีดีก็มีมากมาย


บุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (นักปกครองท้องถิ่น)

 

ปิ๊งไอเดียตอบปัญหากฎหมายทางระบบวีดีโอคอนฟาเร็นนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุพรรณบุรี ได้ร่วมมือกับสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวิธีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกต่อการให้บริการให้คำปรึกษาด้วยระบบออนไลน์

สำหรับการดำเนินโครงการนี้สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่เสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ และได้กำหนดไว้ว่า ให้รัฐต้องดำเนินการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ดูแลและให้การปฏิบัติบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและทั่วถึง ส่งเสริม และให้การช่วยเหลือ ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

สำหรับรูปแบบการให้บริการนั้นเป็นการเปิดการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ด้วยวีดีโอคอนฟาเร็นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยในระบบนี้ เมื่อมีประชาชนมาติดต่อ ซึ่งจะต้องปรึกษากับทางด้านอัยการ จะดำเนินการจัดให้ประชาชนไปนั่งที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีกล้องและไมล์ ติดต่อไปทางสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อทางสำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการติดต่อ ก็จะจัดอัยการไปนั่งที่หน้าคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเห็นหน้ากันระหว่างอัยการจังหวัด และประชาชนที่มาติดต่อสามารถพูดคุยกันได้ ซึ่งทางอัยการจะสามารถเห็นได้ว่าประชาชนที่มาติดต่อ เมื่อได้รับการปรึกษาไปแล้ว เขามีความเข้าใจหรือไม่ หน้าตายังมีความทุกข์อยู่หรือไม่

หลังจาก อบจ.สุพรรณบุรี ได้นำเอาระบบวีดีโอคอนฟาเร็นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตออกมาให้บริการประชาชน ปรากฏว่าที่ผ่านมามีประชาชนไปใช้บริการดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ทาง อบจ. ได้เตรียมเพิ่มการให้บริการครอบคลุมทุกอำเภอ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายให้ครอบคลุมต่อไปนายบุญชู กล่าว

อรรถพล พุ่มทอง

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

0103530908

*********************

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-01 09:08:19 IP : 124.121.140.196


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3171359)

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7079 ข่าวสดรายวัน


อปท.ดีเด่นป้องกันทุจริต


ด้วยคณะกรรมการป.ป.ช.ตระหนักถึงความสำคัญของอปท.ว่ามีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงเห็นสมควรพิจารณาให้รางวัลอปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส

อปท.ที่สามารถนำเสนอผลงานได้แก่ อบจ.กทม. เทศบาลเมืองพัทยา อบต.และอปท.ที่ไม่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของอปท. เป็นการทุจริต หรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน ทรัพย์สินของทางราชการ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1704532014

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-17 20:14:25 IP : 124.121.139.133


ความคิดเห็นที่ 2 (3173934)

นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


อนาคตท้องถิ่น...อนาคตประเทศไทยเป็นเสียงที่ลั่นออกมาด้วยสำเนียงใต้จากปากของนายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พัทลุง 2 สมัย

สำหรับ จ.พัทลุง มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จ.พัทลุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,296 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และอ.ระโนด จ.สงขลา ทิศใต้ติดต่อกับ อ.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา และ อ.ควนกาหลง จ.สตูลทิศตะวันออกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร จ.สงขลา และทิศตะวันตกติดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับ อ.เมือง อ.นาโยง อ.ย่านตาขาว และ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

นายสานันท์ กล่าวว่า ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง แผนพัฒนาพัฒนา อบจ.พัทลุง ก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดย จ.พัทลุง เราเป็นเมืองเกษตรยั่งยืน และเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากสภาพทั่วไปของจังหวัด เหมาะสมแก่การผลักดันด้านการท่องเที่ยว เพราะเรามีทรัพยากรและพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อีกมากมายทั้งทะเล ภูเขา อาทิ ทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำอันต่อเนื่องกับทะเลสาบสงขลา โดยมีทะเลหลวงในเขตจังหวัดพัทลุงกั้นกลาง และทะเลสาบคูขุด อยู่ทางใต้ในเขตจังหวัดสงขลา โดยทะเลน้อยจะถูกปกคลุมด้วยพืชน้ำต่างๆ เช่น บัว กระจูด หญ้าน้ำกก ปรือ และ กง กระจัดกระจายดูสวยงาม อีกทั้งยังมีการเลี้ยง***น้ำ ที่สามารถดำน้ำ โดยใช้ขาหลังชี้ขึ้นฟ้า ส่วนหัวดำลงไปใต้น้ำเพื่อหาหญ้ากินใต้ทะเล ซึ่งก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของทะเลน้อยแห่งนี้

ที่ผ่านมาทาง อบจ.พัทลุง ได้เน้นเรื่องสาธารณูประโภคเป็นหลัก ซึ่งต่อไปจะมุ่งเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว ทาง อบจ. ยังจะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเรื่องการเกษตรยั่งยืน เพราะพัทลุงถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้ โดยมีพื้นที่ทำนามากที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะข้าวสังหยด ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองชนิดหนึ่งของ จ.พัทลุง และเป็นพันธุ์ข้าวสนองระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องจากพระองค์ท่านได้ทรงเสวยแล้วพอพระทัยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และเป็นที่นิยมรับประทานกันมาก โดยมีการปลูกมากในพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัยสน อ.ควนขนุน และ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

นายสานันท์ กล่าวอีกว่า สำหรับหน้าที่ในตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เราจะทำให้ อบจ. ทั่วประเทศเป็นหนึ่งเดียว โดยการกำหนดทิศทางภาระกิจให้ไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องในภาระกิจหลักและข้อกฎหมาย รวมทั้งการเรียกร้องในสิ่งที่ท้องถิ่นควรจะได้รับ โดยขณะนี้สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการก่อสร้างที่ทำการเป็นของตัวเองที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นจุดรวมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้สมาคมฯ มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น

อีกทั้งในระหว่างวันที่ 27 -30 พ.ค. 2553 ทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิปิดทองหลังพระ จะจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 75 จังหวัด ขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อให้แต่ละ อบจ. ทั่วประเทศนำนวัตกรรม ผลผลิตในพื้นที่ ตลอดจนสินค้าโอทอป การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดง พร้อมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมสืบทอดตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าชม รับความรู้ รวมถึงาความบันเทิงต่างๆ ได้ภายในงาน

สุดท้ายนี้ผมอยากฝากถึงนายก อบจ. ทุกท่าน อยากให้เน้นในเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด เพราะจากการที่ผมได้ผ่านชีวิตทางการเมื่องมาอย่างยาวนาน ผมคิดว่าผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่เมื่อได้รับตำแหน่งแล้ว มักจะไม่ยึดโยงประชาชน นั่นหมายถึงไม่กลับมาถามประชาชนในเรื่องการตัดสินใจ เรื่องการทำโครงการ การใช้งบประมาณ ซึ่งการพูดคุย การให้ความสำคัญกับเวทีประชาคมถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นนายสานันท์ กล่าว

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

2604531022

*********************

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-26 10:22:24 IP : 124.121.141.149[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.