ReadyPlanet.com


เปิดตู้บริจาค 9,565.75 บาท ณ วัดโพสพผลเจริญ ลำลูกกา ปทุมธานี


 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)

ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )
 
ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130. โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316
 
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้จัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ในปี 2555 นี้. และ  เมื่อวันที่... 6 สิงหาคม 2555  เวลา  11.40 น.
 ..............  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ได้ไปเปิดตู้บริจาค ที่วัดโพสพผลเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปมทุมธานี ที่ร้านค้าขายอาหารปลา ในวัด ต่อหน้า ผู้แทนวัด คือ คุณป้าวรรณี พัตตาหอม ได้ยอดเงินในตู้บริจาค
 
จำนวนเงิน  9,565.75 บาท 
(เก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
 
การที่สมาคมคนพิการได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ - ภาคเอกชน จะทำให้สมาคมคนพิการฯ ได้ทำงานช่วยเหลือคนพิการ ด้วยกัน ตามศักยภาพที่มีอยู่ นำเงินจากตู้บริจาคไปดำเนินงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ ต่อไป .........
 เพื่อให้ทางสมาคมฯนำไปเป็นค่าบริหารจัดการภายในสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือคนพิการต่อไป
 
...สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลขอขอบพระท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้...และหวังว่า ท่านจะให้ความอนุเคราะห์กับองค์กรคนพิการอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป  การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน เกิดประโยชน์กับสังคมผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศ ขอขอบพระคุณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล(ส.พ.ค.)
โทร. 02-990-0331
http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ
สมาคมคนพิการ
708550700
*********************


ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-08 06:59:11 IP : 125.26.216.190


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3295247)

 ที่ สพค. 0237  /  2555

 

                                                                         10        สิงหาคม        2555

 

เรื่อง               นมัสการขอบพระคุณ และแจ้งยอดเงินในตู้บริจาค

นมัสการ         ท่านเจ้าอาวาส วัดโพสพผลเจริญ     

สิ่งที่ส่งมาด้วย    -  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่   091  เลขที่  4511   จำนวน  1  ฉบับ

 

           

                         สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ โดยการ ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล มาตั้งตู้รับบริจาคเงิน  เพื่อนำไปใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรม ขององค์กร  บัดนี้สมาคมฯได้มาเปิดตู้รับบริจาคได้ยอดเงินทั้งสิ้น  จำนวน 9,565.75 บาท   ( ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสิบห้าสตางค์  ) และมอบห่วงอลูมิเนียม ให้สมาคมฯ จึงเรียนแจ้งท่านมาเพื่อทราบ

                        สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ขอนมัสการขอบพระคุณท่านอีกครั้ง มา      โอกาสนี้เป็นอย่างสูง สมาคมฯ จะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  และติดต่อประสานงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้า ในด้านคนพิการ ร่วมมือกับองค์กร ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

                   จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณ

 

                                                                                              ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                     พันตรี

                                                                        ( ศิริชัย    ทรัพย์ศิริ )

                                                                         นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่…..WWW.waddeeja.com

ฝ่ายธุรการ โทร แฟ็กซ์   0-2990-0331/ 08-1372-4201

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-10 10:34:23 IP : 125.25.55.166


ความคิดเห็นที่ 2 (3295749)

Is there something new thta you can share? Hope to read more coming from you.

Houston Lincoln

ผู้แสดงความคิดเห็น Houston Lincoln วันที่ตอบ 2012-08-16 08:16:03 IP : 121.54.42.217[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.