ReadyPlanet.com


อุปกรณ์ช่วยคนพิการตาบอด


อุปกรณ์ช่วยคนพิการอ่านข้อความ บนเว็บไซต์

"สังเคราะห์เสียงด้วยวาจา"  ผลงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยี Text-to-Speech Synthesis ที่ช่วยแปลงข้อความจากตัวหนังสือภาษาไทยให้มาเป็นเสียงพูดภาษาไทย โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้หลากหลาย อาทิเช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่ช่วยในการอ่านข้อความบนเว็บไซต์ หรือพัฒนาใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือในการรับฟังอีเมล์และข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีชุดนี้มีจุดเด่นที่เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด เป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างเสียงคำพูดใดๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งในการใช้งานส่วนใหญ่จะต้องใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา (Language Processing Technology) ทำให้ได้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ (Text-to-Speech Synthesis: TTS) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อความภาษาไทย เพื่อหาวิธีอ่านข้อความแล้วแปลงข้อความจากตัวหนังสือภาษาไทยให้เป็นเสียงพูดภาษาไทย ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (VAJA) สามารถสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยได้ทุกคำ เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์คำอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่คำที่ไม่เคยปรากฏในพจนานุกรม นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล พร้อมทั้งกำหนดคำอ่านได้อย่างอิสระ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแปลงข้อความมาเป็นเสียงพูดได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ( ข่าวสดออนไลน์ ๓๐ ธค. ๒๕๔๙ )ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2007-01-04 07:48:20 IP : 124.121.136.230


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3038884)

อยากดูรูปตัวอย่างบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น wachira.norvan วันที่ตอบ 2009-08-10 10:57:20 IP : 117.47.123.88


ความคิดเห็นที่ 2 (3038899)

ประสานโดยตรงที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ครับ.

พันตรีศิริชัย

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-10 11:25:09 IP : 124.121.139.186


ความคิดเห็นที่ 3 (3060919)

But the majority aion kinah of non-toffees regard Robson as the best English player of the eighties. Captain aion power level Marvel was the archetypal box-to-box midfielder and played 90 times for his country despite a whole litany of injuries.

I had the pleasure aion powerleveling of watching him play a number of times cheap aion power leveling and what was impressive was his consistency. He never had a bad game and rarely had an average one.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น yoyohh วันที่ตอบ 2009-10-08 10:26:05 IP : 58.144.20.2


ความคิดเห็นที่ 4 (3205837)
and burrows into forests discount ugg classic mini boots ugg boots ugg for sale it is surprising to find such a trail in an immersive natural setting literally tucked into a suburban area ugg boots for sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (jcrhao-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 00:14:22 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 5 (3212904)
boots women boots women designer boots designer boots kids ugg boots on sale kids ugg boots on sale ugg boots ugg boots
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (fbiiet-at-sogou-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-21 18:30:16 IP : 125.118.233.198


ความคิดเห็นที่ 6 (3220138)
ขอให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนทั่วประเทศ โดยการส่งเมล์นี้ต่อไปให้บุคคลต่างๆ และ ช่วยกระจายข่าวโครงการต่างๆเหล่านี้ รายการโครงการเพื่อสังคมที่ WRESEARCH ให้การสนับสนุน . - We are IT เป็นองค์กรด้าน IT(ดำเนินงานโดยผู้พิการ www.chularesearch.com/writ.htm ) โดยรับทำงาน ด้าน IT ต่างๆ อาทิ เขียนเว็บไซด์ ทำงานกราฟฟิค งาน Amination งาน 3D งาน IT อื่นๆ องค์กรของเราผู้ดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทั้งหมด องค์กรเราคาดหวังให้ผู้ใช้บริการได้ผลงานที่ดี ในราคาค่าบริการที่ไม่แพง และยังช่วยให้ผู้พิการทั้งหลายมีงานทำ ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา คือ วัด สถานปฎิบัติธรรม องค์กรมูลนิธิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทต่างๆ Studio ต่างๆ - โครงการจัดตั้งโรงงานชุมชน กับ บริษัทผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม (www.wresearch.org/helppeople.php) ประชาชนชาวไทยจำนวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งอาชีพเกษตรกรรมการปลูกพืชส่วนใหญ่ผลผลิตเป็นฤดูกาล ทำให้รายได้ของเกษตรกรไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการนี้มุ่งทำให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมที่มีรายได้อย่างต่อเนื่อง จากการรับจ้างทำงานฝืมือ ในงานหัตถกรรมต่างๆ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ , ของตกแต่งบ้าน และ เสื้อผ้า กระเป๋า ของตกแต่งร่างกาย โครงการนี้ต้องการให้บริษัทผู้ออกแบบสินค้า ร่วมมือกับกลุ่มชาวบานที่มีฝีมือด้านหัตถกรรมต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าออกจำหน่าย -เว็บไซด์ “Web ประกาศงาน – ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน” ซึ่งเป็นเว็บไซด์สำหรับประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน(www.wresearch.org/helpdisable_webboard.php) โดยการประกาศรับสมัครงานในเว็บนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งพยายามส่งเสริมให้เกิดองค์กร/บริษัท จัดหางานให้ผู้พิการ และดำเนินการติดต่อ องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร บริษัทจัดหางาน สมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อช่วยกันส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนพิการ สามารถมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง -สนับสนุนการจัดหาเงินเพื่อ สร้างโรงสีชุมชนสหกรณ์และงานต่างของโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (www.wresearch.org/helpfarmer.php) เพื่อให้เกษตรกร-ชาวประมง มีชีวิตที่ดีขึ้น มีทางเลือกในการซื้อ/ขายสินค้าของตนเองมากขึ้น การถูกเอาเปรียบจากนายทุนบางราย ที่พยายามกดราคารับซื้อสินค้าเกษตรน้อยลง -เว็บไซด์ “ตลาดกลาง ซื้อ /ขาย /จอง สินค้าเกษตร-ประมง” (เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อ/ขายสินค้า ให้กับ เกษตรกร-ชาวประมง-ผู้บริโภค-พ่อค้าคนกลาง) ซึ่งเป็นเว็บไซด์สำหรับประกาศซื้อ /ขาย /จอง สินค้าเกษตกร -ประมง (www.wresearch.org/helpfarmer.php) โดยการประกาศในเว็บนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งพยายามส่งเสริมให้เกิดเว็บไซด์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาให้มาก เพื่อให้เกษตรกร-ชาวประมง มีชีวิตที่ดีขึ้นมีทางเลือกในการซื้อ/ขายสินค้าของตนเองมากขึ้น การถูกเอาเปรียบจากนายทุนบางราย ที่พยายามกดราคารับซื้อสินค้าเกษตรน้อยลง และดำเนินการติดต่อ องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อช่วยกันส่งเสริมเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าของเกษตรกร-ชาวประมง ให้มีมากขึ้น เกษตรกร-ชาวประมง ขายสินค้าได้ราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น -เว็บไซด์ “รวมหน่วยงานรับปรึกษาคดีความต่างๆ” (เพื่อช่วย คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม ความยุติธรรม www.wresearch.org/helplaw.htm ) รวมทั้งดำเนินการติดต่อ องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิต่างๆ เพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมให้เกิดหน่วยงานและองค์กรที่ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลความรู้ทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดในอัตราที่ต่ำมาก ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาให้มาก เพื่อให้คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรม สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมผ่านหน่วยงานเหล่านี้ได้
ผู้แสดงความคิดเห็น ต้น วันที่ตอบ 2010-10-28 16:39:32 IP : 58.10.77.160


ความคิดเห็นที่ 7 (3220319)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (yrpxey-at-hushmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-29 21:08:36 IP : 125.121.201.235


ความคิดเห็นที่ 8 (3221138)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (mqdvqo-at-sohu-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 16:22:16 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 9 (3221148)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (edmxxt-at-pchome-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 16:27:08 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 10 (3250389)

Great work! The information provided was very helpful. Lets hope you sustain the great job executed.
[url=http://LivingstonNJLocksmith.com]Locksmith Livingston[/url]
[url=http://www.ReadingPALocksmith.com]Reading Locksmith[/url]
[url=http://www.PatersonNJLocksmithBest.Com]Paterson NJ Locksmith[/url]
[url=http://www.HawthorneCALocksmith.com]Locksmith Hawthorne CA[/url]
 

ผู้แสดงความคิดเห็น tiran121 (tiran121-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-09 01:44:01 IP : 182.68.36.183


ความคิดเห็นที่ 11 (3250630)

Remarkable work! The content presented was extremely helpful. Lets hope you maintain the good work performed. Riverside CA Locksmith Margate Locksmiths

ผู้แสดงความคิดเห็น kimi วันที่ตอบ 2011-07-12 01:36:48 IP : 182.64.224.112[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.