ReadyPlanet.com


ข่าวดีสำหรับ...องค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ค.) / เทศบาล ในภาคอีสาน


                                                                        ประกาศ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ( สพค.)

ASSOCIATION  OF  PERSONS  WITH  PHYSICAL  DISABILITY  INTERNATIONAL  ( APDI. )

 

ที่ตั้ง   802/410  หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถนนพหลโยธิน 70 ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12130.  โทรศัพท์   FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี 2555

 

มอบรถสามล้อโยก ให้คนพิการ  ฟรี

จำนวน  33  คัน  ในพ.. 2555ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-25 20:27:06 IP : 101.109.236.68


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3278136)

  โดยมอบผ่านให้... เทศบาล / อบต.

ใน  14 จังหวัดภาคอีสานเท่านั้น

 จำนวน 3 หน่วยงาน ๆ ละ 11 คัน

+++++++++ 

 

 คุณสมบัติ ของ เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล..ต้องมีที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดของภาคอีสาน  เท่านั้น

ให้เทศบาล / อบต.  ที่ต้องการขอรถสามล้อโยกคนพิการ  ส่งเอกสารดังต่อไปนี้….ไปที่สมาคมฯ

 

            1.รูปถ่ายเต็มตัวเห็นความพิการชัดเจน                                                                 รูป

            2. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ (เซ็นชื่อกำกับ)                                                     ฉบับ

            3. สำเนาสมุดคนพิการถ่ายหน้าที่ติดรูป และหน้าที่บอกวันหมดอายุ ด้วย

                     หรือ  บัตรคนพิการ (เซ็นชื่อกำกับ)                                                                 1 ฉบับ

            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไม่หมดอายุ  (เซ็นชื่อกำกับ)                         1 ฉบับ

 

เอกสารถูกต้อง ครบถ้วนตามกติกา ทันเวลา ถือว่า ผ่าน 

 

ผู้ที่รับผิดชอบของ เทศบาล หรือ อบต.ที่ขอรถสามล้อโยก

ให้ประสานโดยตรงที่ หัวหน้าสำนักงานสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 990 0331  มือถือ   08 1753 2316    คุณ จิรภา

 

โครงการ นี้เปิดรับเอกสารวันที่  1  มีนาคม 2555   ปิดรับเอกสารการขอวันที่  31  มี.ค. 55

ถ้าเอกสารครบถ้วน ถูกต้องทั้งสามหน่วยงาน เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนทางเว็บไซต์ของเราแห่งนี้.

 

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ  ..... ผู้ประกาศ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

WWW.waddeeja.com

apdmajor1@yahoo.com 

25  กุมภาพันธ์  2555

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-25 20:35:23 IP : 101.109.236.68


ความคิดเห็นที่ 2 (3278535)

 โดยมอบผ่านให้... เทศบาล / อบต.

ใน  14 จังหวัดภาคอีสานเท่านั้น

 จำนวน 3 หน่วยงาน ๆ ละ 11 คัน

+++++++++ 

 

 คุณสมบัติ ของ เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล..ต้องมีที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดของภาคอีสาน  เท่านั้น

ให้เทศบาล / อบต.  ที่ต้องการขอรถสามล้อโยกคนพิการ  ส่งเอกสารดังต่อไปนี้….ไปที่สมาคมฯ

 

            1.รูปถ่ายเต็มตัวเห็นความพิการชัดเจน                                                                 รูป

            2. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ (เซ็นชื่อกำกับ)                                                     ฉบับ

            3. สำเนาสมุดคนพิการถ่ายหน้าที่ติดรูป และหน้าที่บอกวันหมดอายุ ด้วย

                     หรือ  บัตรคนพิการ (เซ็นชื่อกำกับ)                                                                 1 ฉบับ

            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไม่หมดอายุ  (เซ็นชื่อกำกับ)                         1 ฉบับ

 

เอกสารถูกต้อง ครบถ้วนตามกติกา ทันเวลา ถือว่า ผ่าน 

 

ผู้ที่รับผิดชอบของ เทศบาล หรือ อบต.ที่ขอรถสามล้อโยก

ให้ประสานโดยตรงที่ หัวหน้าสำนักงานสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 990 0331  มือถือ   08 1753 2316    คุณ จิรภา

 

โครงการ นี้เปิดรับเอกสารวันที่  1  มีนาคม 2555   ปิดรับเอกสารการขอวันที่  31  มี.ค. 55

ถ้าเอกสารครบถ้วน ถูกต้องทั้งสามหน่วยงาน เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนทางเว็บไซต์ของเราแห่งนี้.

 

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ  ..... ผู้ประกาศ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

WWW.waddeeja.com

apdmajor1@yahoo.com 

25  กุมภาพันธ์  2555/ 29 ก.พ.55

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-29 11:07:49 IP : 125.25.56.7


ความคิดเห็นที่ 3 (3278768)

 ผู้ที่รับผิดชอบของ เทศบาล หรือ อบต.ที่ขอรถสามล้อโยก

ให้ประสานโดยตรงที่.....................

หัวหน้าสำนักงาน........สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02 990 0331  มือถือ   08 1753 2316    คุณ จิรภา

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-02 07:04:19 IP : 113.53.73.129


ความคิดเห็นที่ 4 (3279270)

  ประกาศ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ( สพค.)

ASSOCIATION  OF  PERSONS  WITH  PHYSICAL  DISABILITY  INTERNATIONAL  ( APDI. )

 

ที่ตั้ง   802/410  หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถนนพหลโยธิน 70 ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  12130.  โทรศัพท์   FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316

 

จัดกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษาในปี 2555

 

มอบรถสามล้อโยก ให้คนพิการ  ฟรี

จำนวน  33  คัน  ในพ.. 2555


ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-06 17:02:11 IP : 182.53.53.2


ความคิดเห็นที่ 5 (3279875)
เหลือเวลา......................ถ้าการจัดส่งเอกสารการขอรถสามล้อโยกให้คนพิการ ของ เทศบาล อบต. อีก ครึ่งเดือน.........หมดเขต 31 มีนาคม 2555
 

 

รายละเอียดถ้าไม่แน่ใจ โปรดโทรประสานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องนะครับคุณจิรภา   08-1735-2316


 

หรือประสาน รายละเอียดโทรคุยที่สมาคมคนพิการ ฯ  02-990-0331


- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ

สมาคมคนพิการ

1203551234

*********************

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-12 11:32:59 IP : 125.25.22.170


ความคิดเห็นที่ 6 (3280584)

....... อบต.ที่ประสาน ผมวันนี้นะครับ

ระวังเรื่องเอกสารให้ครบถ้วน จะได้ไม่เสียเวลา

ครับ. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1703551809

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-17 18:09:39 IP : 125.25.46.91


ความคิดเห็นที่ 7 (3280732)

 ....... อบต.ที่ประสาน ผมไว้ เหลือเวลา ที่จะส่งเอกสารอีก  11 วันนะครับ

ระวังเรื่องเอกสารให้ครบถ้วน จะได้ไม่เสียเวลา

ครับ. 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-19 11:17:01 IP : 125.25.58.178


ความคิดเห็นที่ 8 (3281338)

 โครงการ นี้เปิดรับเอกสารวันที่  1  มีนาคม 2555   ปิดรับเอกสารการขอวันที่  31  มี.ค. 55

ถ้าเอกสารครบถ้วน ถูกต้องทั้งสามหน่วยงาน เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนทางเว็บไซต์ของเราแห่งนี้.

 

 

ผู้ประกาศ...... พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ  

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

WWW.waddeeja.com

apdmajor1@yahoo.com 

23  มีนาคม 2555

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-23 21:43:20 IP : 113.53.72.203


ความคิดเห็นที่ 9 (3281514)

 ....... อบต.เมืองแก  จ.บุรีรัมย์

ประสาน กลับมาด่วนวันนี้นะครับ

เรื่องเอกสารไม่ครบครบถ้วน


ครับ. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2603550954

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-26 09:53:22 IP : 101.108.122.61


ความคิดเห็นที่ 10 (3281515)

 ....... อบต.เมืองแก  จ.บุรีรัมย์

ประสาน กลับมาด่วนวันนี้นะครับ

เรื่องเอกสารไม่ครบครบถ้วน


ครับ. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2603551005

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-26 10:04:29 IP : 101.108.122.61


ความคิดเห็นที่ 11 (3281790)

  โครงการ นี้เปิดรับเอกสารวันที่  1  มีนาคม 2555   ปิดรับเอกสารการขอวันที่  31  มี.ค. 55


........ พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ............  

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

WWW.waddeeja.com

apdmajor1@yahoo.com 

28  มีนาคม 2555

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-28 15:54:17 IP : 125.25.227.140


ความคิดเห็นที่ 12 (3282389)

 ........  ดันกระทู้ ให้ อบต.หินดาษ อ่าน ...........  

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

WWW.waddeeja.com

apdmajor1@yahoo.com 

2  เมษายน 2555

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-04-02 10:41:52 IP : 182.53.63.30


ความคิดเห็นที่ 13 (3283891)

 ข่าวดีสำหรับ...องค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) / เทศบาล ในภาคอีสาน

........  ดันกระทู้ ให้ อ.บ.ต. อ่าน ...........  

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

WWW.waddeeja.com

apdmajor1@yahoo.com 

17  เมษายน 2555

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-04-17 14:39:33 IP : 182.52.124.130


ความคิดเห็นที่ 14 (3305501)
monclerpascherveste Moncler Doudoune Fashion is about a global disposition than climatic situations. So it is actually hard not to obtain influenced by international fashion developments even when Indian winters could nonetheless be for the milder facet when compared with the West. Subsequent the established guidelines, blacks and the greys have already been dominating the scene Moncler Pas Cher , but due to the fact trends journey at the speed of sunshine, the bright items have caught the interest of lots of designers and fashion watchers. Studio Beats By Dre Cheap http://monclerpascherveste.com Semi-fitted and knee-length leather-based jackets within the brightest of colours is a smart technique to defeat the chilliness, confirms designer Nachiket Barve.
ผู้แสดงความคิดเห็น lppdRJSn วันที่ตอบ 2013-01-01 17:27:40 IP : 184.22.223.130[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.