ReadyPlanet.com


สภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทยชี้แจงการทำงาน


วันที่ ๗/๑๐/๒๐๐๙

เรียน                       พันตรี ศิริชัย  

เรื่อง                        ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการทำงานของฝ่ายกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ ประจำสมาคมสภา

                                คนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย         แบบคำร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

                สืบเนื่องจากการที่มีผู้ขอรับข้อมูลทางกฎหมาย จากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๐๐๙ นั้น และต่อมาผู้ขอรับข้อมูลคนดังกล่าว ได้นำเรื่องการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกฯ ไปร้องเรียนต่อท่าน เมื่อฝ่ายกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ ประจำสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ทราบความดังกล่าวแล้วนั้น จึงได้ขอชี้แจงมา ยังท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของท่าน และตลอดจนผู้ที่อาจได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ใน ๒ ประเด็นดังนี้

๑.      ประเด็นแรก ที่ว่า “เพราะเหตุใดจึงต้องมีการเก็บข้อมูลผู้ที่ยื่นคำร้อง หรือที่ขอรับข้อมูลจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯอย่างละเอียดนั้น” โดยฝ่ายกฎหมายฯขอชี้แจงดังนี้ สืบเนื่องจากที่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการที่มีปัญหาในด้านกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลทางกฎหมาย แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ ดังนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติรายงานต่อคณะกรรมการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในทุกสิ้นปีงบประมาณ และนำข้อมูลในเชิงสถิติที่ได้เก็บไว้ มาปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๒.     ประเด็นที่สองที่ว่า “ฝ่ายกฎหมายฯให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้น” ฝ่ายกฎหมายฯ ขอชี้แจงดังนี้ เนื่องจากในการเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้น ฝ่ายกฎหมายมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้อื่นกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ เนื่องจากบุคลากรของฝ่ายกฎหมายมีความบกพร่องทางการมองเห็น จึงจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นกรอกข้อมูลให้ ซึ่งในการกรอกข้อมูลในกรณีนี้ ฝ่ายกฎหมายได้ให้เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือกรอกข้อมูลให้ โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบถามข้อมูลจากผู้ขอรับคำปรึกษานั้น ผู้ขอรับคำปรึกษาก็ยังสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามืออยู่ตลอด ฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงอาจตอบไปโดยไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ขอรับคำปรึกษาอาจเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

จึงได้ชี้แจงมาไว้ ณ ที่นี้

ฝ่ายกฎหมายและคุ้มครองสิทธิ ประจำสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -              

พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0810521223

 

ผมรับทราบครับ...... คุณอานนท์ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-08 12:24:06 IP : 124.121.135.57


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.