ReadyPlanet.com


พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระพี่นางฯ


 

วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 17:31 น.  ข่าวสดออนไลน์


พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระพี่นางฯ

หมายกำหนดการ-รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ดังนี้

 

วันที่ 14 พ.ย. งานพระราชกุศลออกพระเมรุ
วันที่ 15 พ.ย. การเชิญพระโกศออกพระเมรุมาศ และพระราชทานเพลิงพระศพฯ
วันที่ 16 พ.ย. การเก็บพระอัฐิ
วันที่ 17 พ.ย. การบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ 
วันที่ 18 พ.ย. การเลี้ยงพระ และการเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน
วันที่ 19 พ.ย. การบรรจุพระสรีรางคาร


 

 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานฯ ครั้งที่ 2/2551 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มีรายละเอียดความคืบหน้าในการเตรียมจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ดังนี้

 

 การเตรียมงานด้านประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี ประกอบด้วย การถ่ายทอดสดพระราชพิธี งานพิธี ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน (MPC) ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์ (IBC) ณ ห้องออกสลากรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการเตรียมงานฝึกซ้อมกระบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ จำนวน 4 ครั้ง คือ ในวันที่ 1, 8, 12 และ 19 ตุลาคม ตามลำดับ  และวันซ้อมจริง คือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการถ่ายทอดสดงาน พระราชพิธี ขบวนพระอิสริยยศ ในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบตามแผนประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง พร้อมรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมงามเป็นระยะ อย่างต่อเนื่องต่อไป


 สำหรับประชาชนผู้สนใจ แสดงความอาลัยถวายด้วยการเขียนข้อความอาลัยผ่านโปสการ์ดที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประสานงานจะแจกจ่ายไปทั่วประเทศประมาณเดือนตุลาคม 2551 และสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายหลังงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประมาณวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2551ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-12 12:50:12 IP : 124.121.142.173


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2890747)

 

(ต่อ......... 1)


 นายจุลยุทธ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบ หมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2551 ตามที่ราชเลขาธิการได้แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว อีกทั้งที่ประชุมได้รับทราบดำริของท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทุก 2-3 สัปดาห์ รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อนำกราบบังคมทูลรายงานผ่านราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  


 นอกจากนี้ ยังให้จัดทำแผนการตรวจเยี่ยมการเตรียมงานในส่วนที่สำคัญๆ ควบคู่ไปกับแผนประชาสัมพันธ์การตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันงานพระราชพิธีฯ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการแพร่ภาพข่าวการตรวจเยี่ยม ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการฝ่ายจัดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ได้แจ้งให้กองทัพบกดำเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระอิสริยยศในงานพระราชพิธีฯ ด้วยแล้ว


 การจัดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ รวม 6 ริ้วขบวน ดังนี้


 วันพระราชทานเพลิงพระศพฯ
 ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 ริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากหน้า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุ ท้องสนามหลวง
 ริ้วขบวนที่ 3 เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคานเวียนพระเมรุ โดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ครบ 3 รอบ แล้วเชิญพระโกศประดิษฐานบนพระเมรุ
 วันเก็บพระอัฐิ
 ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระสรีรางคารโดยพระวอสีวิกากาญจน์จากพระเมรุ ท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
 วันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ
 ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันบรรจุพระสรีรางคาร
 ริ้วขบวนที่ 6 เชิญพระสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุ ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การจัดงาน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. เห็นสมควรดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเมื่อคราวการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

/*/*/*/*/ พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-12 12:52:01 IP : 124.121.142.173


ความคิดเห็นที่ 2 (2891155)

 

(ต่อ......... 2)


 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน รวม 3 ลักษณะ ได้แก่


1.พิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์บริเวณท้องสนามหลวง ดำเนินการดังนี้
 1.1 มอบให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ
 1.2 กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบซุ้มรับดอกไม้จันทน์
 1.3 กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก่อสร้างซุ้ม  พร้อมทั้งประดิษฐานพระฉายาลักษณ์  ตกแต่งผ้าระบาย  ไม้ดอกไม้ประดับ  และจัดหาดอกไม้จันทน์จำนวน 200,000 ดอก
 1.4 กรุงเทพมหานครพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง สำหรับตั้งซุ้มรับดอกไม้จันทน์จำนวน 8 ซุ้ม หรือจำนวนตามความเหมาะสม
 1.5 กรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดระเบียบประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เสร็จแล้ว ให้กรุงเทพมหานครนำดอกไม้จันทน์จำนวนหนึ่งใส่พาน และจัดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธี เพื่ออัญเชิญพานดอกไม้จันทน์นำขึ้นไปถวายที่บริเวณหอเปลื้องพระเมรุ เวลา 21.00 น. ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ พระราชทานเพลิงพระศพฯ (จริง) เวลา 22.00 น. สำหรับดอกไม้จันทน์ส่วนที่เหลือให้รวบรวมนำไปเผาที่วัดใกล้เคียงภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงพระศพฯ (จริง) เสร็จ

 


 2. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังนี้
 2.1 กรุงเทพมหานครมอบหมายให้สำนักงานเขตในสังกัดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์  และพิจารณาวัดที่เหมาะสม สำนักงานเขตละ 1 วัด  โดยมีผู้อำนวยการเขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธี
 2.2 ให้สำนักงานเขตจัดแสดงพระธรรมเทศนาก่อนพิธีถวายดอกไม้จันทน์เวลา 16.30 น. โดยตั้งโต๊ะหมู่ เครื่องราชสักการะ และประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ภายในพระอุโบสถ
 2.3 ให้สำนักงานเขตตั้งโต๊ะหมู่ เครื่องราชสักการะ และประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พานรับดอกไม้จันทน์ และจัดหาดอกไม้จันทน์ จำนวน 10,000 ดอก พร้อมทั้งตั้งโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ จากท้องสนามหลวง
2.4 ให้สำนักงานเขตจัดนิทรรศการพระประวัติ พระกรณียกิจ และการแสดงดนตรีวัฒนธรรมไทยภายในบริเวณวัดที่จัดพิธี
2.5ให้สำนักงานเขตจัดระเบียบประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เสร็จแล้ว ให้นำดอกไม้จันทน์ไปเผาตั้งแต่เวลา 22.00 น.
2.6ให้สำนักงานเขตรายงานผลการจัดพิธีพร้อมภาพถ่ายและส่งให้กรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมรายงานส่งให้สำนักพระราชวังดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

 


 3. พิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ดำเนินการดังนี้
 3.1 มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ
 3.2 กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิจารณาวัดที่เหมาะสม จังหวัดและอำเภอละ 1 วัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในพิธี
 3.3 ให้จังหวัดและอำเภอจัดแสดงพระธรรมเทศนาก่อนพิธีถวายดอกไม้จันทน์  เวลา 16.30 น. โดยตั้งโต๊ะหมู่ เครื่องราชสักการะ และประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ภายในพระอุโบสถ
 3.4 ให้จังหวัดและอำเภอตั้งโต๊ะหมู่ เครื่องราชสักการะ ประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์ พานรับดอกไม้จันทน์ และจัดหาดอกไม้จันทน์จังหวัดและอำเภอละ 10,000 ดอก พร้อมทั้งตั้งโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ จากท้องสนามหลวง
 3.5 ให้จังหวัดและอำเภอจัดนิทรรศการพระประวัติ พระกรณียกิจ  และการแสดงดนตรีวัฒนธรรมไทยภายในบริเวณวัดที่จัดพิธี
 3.6 ให้จังหวัดและอำเภอจัดระเบียบประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เสร็จแล้ว ให้นำดอกไม้จันทน์ไปเผาตั้งแต่เวลา 22.00 น.
 3.7 ให้จังหวัดและอำเภอชี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยเรียนเชิญหน่วยภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีภายในจังหวัดและอำเภอต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังท้องสนามหลวง ซึ่งสามารถชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ ได้ทางโทรทัศน์
 3.8 ให้จังหวัดและอำเภอรายงานผลการจัดพิธีพร้อมภาพถ่ายและส่งให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมรายงานส่งให้สำนักพระราชวังดำเนินการกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

/*/*/*/* พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-13 11:39:43 IP : 124.121.141.143


ความคิดเห็นที่ 3 (2891592)

 

(ต่อ......... 3)

 

 การรับรองผู้ไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาทที่พระเมรุ ท้องสนามหลวง มีดังนี้


 1. สถานที่สำหรับรับรองผู้ไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท ประกอบด้วยพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนจำนวน 7 หลัง ทับเกษตรจำนวน 8 หลัง และทิม จำนวน 8 หลัง  คาดว่าจะรองรับผู้ไปเฝ้าฯ ได้จำนวนประมาณ 3,000 คน
 2. กลุ่มบุคคลที่เห็นสมควรเรียนเชิญไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท 

 

 ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. ประกอบด้วย ราชสกุล คณะองคมนตรี  อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ คณะทูตานุทูต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการหน่วยงานอิสระ ข้าราชการทหารและตำรวจ ข้าราชการในพระองค์ ข้าราชการพลเรือน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมคู่สมรส ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ขอรับพิจารณาความเหมาะสมของการเชิญกลุ่มบุคคลที่จะเรียนเชิญไปเฝ้าฯ และพิจารณาการจัดระเบียบผู้เฝ้าฯ เข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุ ท้องสนามหลวงต่อไป


 การตั้งกองบรรเทาทุกข์บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง และในบริเวณ ถนนราชดำเนินกลาง เพื่อให้บริการน้ำดื่ม อาหาร ห้องสุขาและห้องปฐมพยาบาลให้กับประชาชน ที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์ รวมทั้งให้มีการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ และมอบให้กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาจุดตั้งที่เหมาะสมต่อไป


 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด/อำเภอ  รวมทั้งการรับรองผู้ไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท และการจัดระเบียบผู้เฝ้าฯ เข้าถวายดอกไม้จันทน์ กับการจัดตั้งกองบรรเทาทุกข์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  จึงเห็นสมควรดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ โดยมี นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ขอความร่วมมือสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท  หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด/อำเภอ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดพิธี  จะพิจารณาการใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็น ประหยัดและเหมาะสม


 สำหรับเรื่องพิจารณาในเรื่องสุดท้าย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ เหมือนเมื่อคราวการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนี้

 1.ให้มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ ในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551
 2. มอบให้กรมศิลปากรรับไปพิจารณาดำเนินการ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการถวายดอกไม้จันทน์จะประสานการปฏิบัติกับกรมศิลปากร
 3. นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อมีหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป

 /*/*/*/*/*/ พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-08-14 08:45:37 IP : 124.121.138.164


ความคิดเห็นที่ 4 (2904545)

 

สำรวจสนามหลวง งานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ"พระพี่นาง"

เหลือเวลาไม่ถึงสองเดือนดี ก็จะถึงวันกำหนดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2551

ระหว่างนี้การก่อสร้างอาคารและการตกแต่งปรับปรุงสถานที่ที่ท้องสนามหลวง ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง บางส่วนจวนเสร็จเรียบร้อย บางส่วนไปได้มากกว่า 50% จากการสำรวจการก่อสร้างส่วนต่างๆ นั้นเป็นไป ดังนี้

งานเขียนฉากบังเพลิงด้านหน้า ซึ่งเป็นลวดลายเทวดาอัญเชิญเครื่องสูง และบรรเลงดุริยดนตรี งานเสร็จสมบูรณ์ 100% ทั้ง 16 ชิ้น ยังเหลือการตัดเส้นใส่รายละเอียด ส่วนลวดลายช่องบนจำนวน 16 ชิ้น, ตราประจำพระองค์ประกอบลวดลายโคมไฟอัจกลับ งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100%, ลวดลายช่องล่างจำนวน 16 ชิ้น เสร็จ 100% จำนวน 4 ชิ้น อีก 12 ชิ้น เสร็จไปแล้วกว่า 80%

งานเขียนฉากบังเพลิงด้านหลัง ลวดลายพุ่มดอกแก้วกัลยา เสร็จสมบูรณ์ 100% จำนวน 4 ชิ้น เสร็จ 90% จำนวน 10 ชิ้น, ลวดลายดอกแก้วกัลยาช่องบน จำนวน 16 ชิ้น เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 100%, ลวดลายดอกแก้วกัลยาช่วงล่าง จำนวน 6 ชิ้น งานเสร็จสมบูรณ์ 100% งานเขียนฉากบังเพลิงชุดที่ 2 มีการลงสีแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งานเขียนลวดลายผนังภายในพระเมรุมาศ เป็นลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกแก้วกัลยา พร้อมลายกรุยเชิงทั้งบนและล่างบนพื้นสีฟ้า งานออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มลงมือเขียนจริงไปได้เกือบ 30%, ภาพเทวดาเหาะในช่องผนังใต้เพดาน เริ่มลงมือวาดลวดลายแล้ว

สำหรับฉากบังเพลิงพระเมรุมาศนี้ คือประตูปิดกั้นทางขึ้นลงพระเมรุมาศ มีความหมายตามพจนานุกรมศัพท์ศิลปภาพฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ หรือพระศพบนพระเมรุมาศ เพื่อมิให้เห็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพ ฉากบังเพลิง มีลักษณะเป็นฉากพับได้ติดไว้กับเสาพระเมรุมาศทั้ง 4 ด้าน เมื่อจะใช้งานก็จะดึงหรือยกมาปิดไว้ ใช้สำหรับศพชั้นโกศเท่านั้น

พระเมรุมาศ งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ มีดังนี้

พระเมรุมาศ มีการติดตั้งเครื่องยอด เช่น นาคปัก บัวกุ่ม และปลียอด อยู่ระหว่างการตกแต่งภาพเขียนภายในพระเมรุมาศ

อาคารประกอบ ได้แก่ พระที่นั่งทรงธรรม เป็นอาคารโถง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระเมรุมาศ ใช้เป็นสถานที่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับทรงธรรมและทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกพระเมรุพระศพ รวมทั้งมีที่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน สมาชิกรัฐสภา ตลอดจนคณะทูตานุทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ภายในพระที่นั่งทรงธรรม เป็นที่ตั้งอาสนะพระสงฆ์ และธรรมมาสน์ เป็นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพักพระอิริยาบถ ขณะนี้มีการปูพื้นพระที่นั่งและระดับอาสนะสงฆ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งการเขียนลวดลายเพดาน และทาสีบัวฐานอาคาร รวมทั้งเก็บรายละเอียดเครื่องลำยองและหน้าบัน

หอเปลื้อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ตรงมุขหลังของพระเมรุมาศ เป็นอาคารขนาดเล็ก ภายในเขตราชวัติ หันหน้าเข้าหาพระเมรุ ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยมีฝากั้นโดยรอบ หอเปลื้องเป็นสถานที่เก็บพระโกศ หลังจากได้เชิญพระศพขึ้นประดิษฐานบนจิตกาธานแล้ว และใช้เป็นที่เก็บสัมภาระต่างๆ ในการพระราชพิธี เช่น ฟืน ดอกไม้จันทน์ ขันน้ำ ซึ่งจะต้องตั้งน้ำสำหรับเลี้ยงเพลิงเมื่อพระราชทานเพลิง สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างมีการปิดผ้าทองย่นและรวยระกาเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดตั้งฐานเสาและแผงลูกฟัก

ศาลาลูกขุน อาคารโถงปลายปีกพระที่นั่งทรงธรรม ทั้งด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ เป็นที่เฝ้าของข้าราชการ เวลานี้สร้างและทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการร้อยสายไฟและตกแต่งลวดลาย

ทับเกษตร อาคารโถงทรงไทยที่ริมแนวรั้วราชวัติ เป็นที่สำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรม สร้างและติดตั้งโครงไม้เสร็จแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ทาสีและตกแต่ง

สุขา สร้างเป็นอาคารบนฐานซีเมนต์ มีการปูพื้นเรียบร้อยแล้ว เหลือการตกแต่งและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์

นอกจากพระเมรุมาศและอาคารประกอบแล้ว สิ่งประดับอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนั้นหลายอย่างเสร็จสิ้น เกือบ 100% แล้ว ได้แก่ เทวดานั่ง 22 องค์, เทวดายืน 20 องค์, อัปสรสิงหะ 1 คู่ หงส์ 21 ตัว นกทัณฑิมา และกินรี

สำหรับพื้นสนามมีการปรับระดับและถมทราย ดิน เตรียมพร้อมจะลงมือปูหญ้าและจัดแต่งภูมิสถาปัตย์ ซึ่งคาดว่าทั้งหมดจะเห็นเป็นรูปธรรม เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

0809511702        c=c=c=c=c=c=c=c==c

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-08 17:04:12 IP : 124.121.142.102


ความคิดเห็นที่ 5 (2905485)

 

ปชช.ทั่วทุกสารทิศขึ้นกราบถวายสักการะพระศพ "พระพี่นางฯ"

แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานแต่ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ยังคงมีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาขึ้นกราบถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน โดยรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสมาขึ้นกราบถวายสักการะพระศพ
       
วันนี้ (10 ก.ย.51) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้คณะกรรมการมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟร์นี กรุงเทพฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และสมาชิกวงแบงค็อกซิมโฟร์นี ออเคสตร้า เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมีพระครูวิบูลย์ธรรมพาณี วัดบำเพ็ญเหนือ แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องปุญญกถา ซึ่งมีประชาชนมาร่วมฟังพระธรรมเทศนาด้วย

* * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1009511240

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-10 12:40:23 IP : 124.121.137.194


ความคิดเห็นที่ 6 (2906744)

 

ทหารซ้อมชักลากราชรถ พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

 "พระพี่นาง"

กรมสรรพาวุธทหารบก ซ้อมชักลากราชรถในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำลองน้ำหนักเท่าจำนวนจริง ซ้อมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันพฤหัสบดี-ศุกร์ วันละ 3 ชม.เพื่อฝึกความคุ้นเคย
       

       วันนี้(12 ก.ย.51) ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กำลังพลจากกรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 374 นาย ได้ซักซ้อมการชักลากราชรถในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับน้ำหนักของพระราชรถ
       
       
โดยในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถ ใช้ทหารจำนวน 221 นาย ราชรถน้อย 79 นาย และเกรินบันไดนาค 40 นาย ส่วนที่เหลือเป็นอะไหล่ โดยในส่วนขององค์ราชรถน้อย ใช้รถบรรทุกของทหารมาจำลองแทนราชรถองค์จริง ส่วนพระมหาพิชัยราชรถ ใช้รถกู้ซากของทหารมาใช้ฝึก โดยจะทำการซ้อมเช่นนี้ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เฉลี่ยครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

* * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1209511808

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-12 18:07:39 IP : 124.121.141.155


ความคิดเห็นที่ 7 (2906769)

 

กำหนดบวงสรวง พระมหาพิชัยราชรถ” 6 ต.ค.นี้

คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพฯ กำหนดพิธีบวงสรวงพระมหาพิชัยราชรถ วันที่ 6 ตุลาคมนี้ ถือ มหัทธโนฤกษ์เวลา 13.29 น.พร้อมจัดซ้อมใหญ่เคลื่อนกระบวนพระราชพิธีฯ 3 ครั้ง 12, 19 ต.ค., 2 พ.ย. ใช้กำลังพลชักลาก 2,000 นาย
       
       
นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2551 ว่า ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานซ้อมการเคลื่อนกระบวนราชรถ พระราชยานมาศ ราชรถน้อย และเครื่องประกอบอื่นๆ โดยวันที่ 6 ต.ค.51จะมีพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถ ราชรถน้อย พระยานมาศ และเครื่องประกอบพิธีอื่นๆ เคลื่อนออกจากโรงราชรถมาบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อซ้อมเคลื่อนกระบวนพระราชพิธีฯ โดยพระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กำหนดฤกษ์บวงสรวง เวลา 13.29 น. โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุฯ เป็นประธาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
       
       
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ทำทางเคลื่อนราชรถจากโรงราชรถ มายังถนนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ประสานงานไปยังกรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดเส้นทางซ้อมเคลื่อนกระบวนพระราชพิธีของราชรถ ในวันที่ 12 และ 19 ตุลาคม เป็นการซ้อมใหญ่ และวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันซ้อมเหมือนจริง แต่งเครื่องแบบเหมือนกระบวนพระราชพิธี ใช้กำลังพลชักลากราชรถจำนวน 2,000 นาย รวมทั้งจัดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       
       
สำหรับการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอื่นๆ ทั้งในส่วนโครงสร้างและสถาปัตยกรรมมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว ทั้งนี้ วันที่ 15 กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีฯ อีกครั้ง
       
       
ด้านพระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าพราหมณ์เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กล่าวว่า หลังจากได้ทำพีธีบวงสรวงราชรถ และพระยานมาศเพื่อบูรณะไปก่อนหน้านี้ และเมื่อบูรณะเสร็จเรียบร้อยจะทำการทดสอบซ้อมเคลื่อนราชรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมั่นคง ตามราชประเพณีหลวงมาแต่โบราณต้องมีพิธีบวงสรวง โดยเลือกวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 13.29 น. ถือเป็นมหัทธโนฤกษ์ เป็นฤกษ์มงคลเหมาะแก่การดำเนินกิจการ และช่วงเวลาดังกล่าวยังตกความหมายทรัพย์สมบัติเงินทอง สำหรับพิธีบวงสรวงจัดทำบายศรีเพื่อขอความเป็นสิริมงคลจากครูบาอาจารย์ บุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและราบรื่น

* * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

1209511930

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-12 19:30:14 IP : 124.121.141.155


ความคิดเห็นที่ 8 (2930090)

 

 ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. ประกอบด้วย ราชสกุล คณะองคมนตรี  อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ คณะทูตานุทูต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการหน่วยงานอิสระ ข้าราชการทหารและตำรวจ ข้าราชการในพระองค์ ข้าราชการพลเรือน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมคู่สมรส ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ขอรับพิจารณาความเหมาะสมของการเชิญกลุ่มบุคคลที่จะเรียนเชิญไปเฝ้าฯ และพิจารณาการจัดระเบียบผู้เฝ้าฯ เข้าถวายดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุ ท้องสนามหลวงต่อไป


 การตั้งกองบรรเทาทุกข์บริเวณใกล้เคียงท้องสนามหลวง และในบริเวณ ถนนราชดำเนินกลาง เพื่อให้บริการน้ำดื่ม อาหาร ห้องสุขาและห้องปฐมพยาบาลให้กับประชาชน ที่ไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามซุ้มรับดอกไม้จันทน์ รวมทั้งให้มีการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดพระราชพิธีฯ และมอบให้กรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาลพิจารณาจุดตั้งที่เหมาะสมต่อไป


 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด/อำเภอ  รวมทั้งการรับรองผู้ไปเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาท และการจัดระเบียบผู้เฝ้าฯ เข้าถวายดอกไม้จันทน์ กับการจัดตั้งกองบรรเทาทุกข์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  จึงเห็นสมควรดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดกิจกรรมการถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ โดยมี นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ขอความร่วมมือสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท  หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด/อำเภอ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดพิธี  จะพิจารณาการใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็น ประหยัดและเหมาะสม

* * * * * * * * * * * * *

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.com

Tel. 02-990-0331

3010511542

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2008-10-30 15:42:24 IP : 124.121.144.39


ความคิดเห็นที่ 9 (2937846)

สวัสดีงับ

ผู้แสดงความคิดเห็น t4reytrsgf วันที่ตอบ 2008-11-17 20:26:32 IP : 125.24.6.88


ความคิดเห็นที่ 10 (3206072)
handbag replica bag online retailers under the circumstance of the choice of replica handbags women"s bag for sale gucci handbags you are to take selection as that louis vuitton ties replica louis vuitton
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (vptiry-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:02:54 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 11 (3206098)
uggs for sale the elevation changes will surprise most native louisianans men"s ugg nightfall boots as many have no clue such a trail exists in the areait will come as ugg boots for sale ugg for sale
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (ltybou-at-gmx-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-25 01:11:40 IP : 125.121.215.19


ความคิดเห็นที่ 12 (3220405)
GHD MK4 curly hair straightener Permit your head of hair to angle for fifteen accounts and once more attain abiding your head of hair is absolutely dry You can dry your curly hair by itself or with curly hair dryer Accomplish abiding the hairdryer pointing straight down which can accept the aftereffect on hair follicles that would acquiesce them to point down and complete abiding your hair shine Research is an absolution or even a curse Of advance it is definitely an alloyed absolution on this break too for people with affection for look aided by the accession of ghd MK4 GHD MK4 hair adamant is absorbing and no agnosticism may be the absolution of research With the entire added role that has been an absolution to acclimatized the asparagus waves It truly is artlessly absurd and can"t be carried out unless of course you get one for you With numerous advantageous appearances has develop into the aboriginal very best for appearance aficionados The brand new larger technology is suggested to align your locks afterwards damage What is GHD MK4 curly hair adamant is success Able-bodied looking at the chump critiques which could admeasurements the acceptance of it What could be the affidavit for this kind of reputation In accordance to chump acknowledgment showed that humans achieved acclaim on your DVD MK4 ghd ghd straighteners be acutely advantageous to customers who"re accomplished together with the actual approach to attain an precise model Too the votes of barter for above superior articles or blog posts that motion GHD Hair Straighteners affliction head of hair additional safely afore and afterwards software the straightener All that is precise advantageous for those who carry out your head of hair extra commonly or you are able to say frequently
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (uyhedz-at-126-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-30 00:52:47 IP : 125.121.201.235


ความคิดเห็นที่ 13 (3221313)
Your Guide For Shopping for GHD Hair Straighteners The trend of curly hair straightening has grown to be incredibly common these days and majority of females really like to straighten their hair follicles Within the past it was prevalent to straighten the hair only on special events but at present women favor to straighten their hair follicles everyday to look elegant and attractive It truly is observed that curly hair are damaged mainly because of exposure towards the heat in the straightener so it truly is needed to go through all safety measures which will decrease the dangerous impacts of hair ghd straighteners You will discover different varieties of curly hair straighteners that have diverse capabilities so the choice from the most ideal locks straightener is essential in accordance for the type of hair follicles to be able to avoid the damaging effects ghd locks straightener may be the very best straightener that delivers quite a few advantageous capabilities You will discover diverse models of GHD hair straighteners that happen to be appropriate for certain sorts of head of hair GHD IV styler would be the most acceptable tool that could be employed for all types of curly hair GHD IV salon styler is helpful for thick curly hair It has wider plates that make it uncomplicated to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief locks GHD IV mini styler would be the ideal choice to purchase and it can create waves or curls too For getting GHD curly hair straightener it really is far better to evaluate the attributes and prices to select 1 that is according to personal demands There are many accessories that purchaser can obtain with the straightener so ahead of getting GHD hair follicles straightener the data about all equipment need to be taken There are lots of GHD locks straighteners that are created in different colors The shade of your straightener has nothing to do with its attributes People can select any color of their choice Just before acquiring GHD curly hair straightener it can be essential to be certain that it offers the warranty of two years There are some pretend GHD locks straighteners readily available inside markets so the buyer should make certain that the product he/she is acquiring is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it will not be a pretend straightener Cautious inspection just before shopping for the straightener lessens the dangers of shopping for a fake straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (rznhvs-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 18:02:26 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 14 (3221321)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (czinox-at-263-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 18:04:41 IP : 125.122.102.4[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.