ReadyPlanet.com


ข้อมูลสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล


ข้อมูลสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

ชื่อหน่วยงาน ( ภาษาไทย )  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ( ...)

( ภาษาอังกฤษ )   ASSOCIATION  OF  PERSONS  WITH  PHYSICAL  DISABILITY INTERNATIONAL  ( APDI. )

ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด               นายกสมาคม ฯ  พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ

สถานที่ตั้ง                         802/410  หมู่ 12 .พหลโยธิน 70 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.10/4  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  12130.                

โทรศัพท์                           0-2990-0331   0-2990-1873   มือถือ   08-1735-2316

โทรสาร                            0-2990-0331

Website                           www.waddeeja.com

E – mail                           apdmajor1@yahoo.com

 

วัตถุประสงค์                     ส่งเสริม สนันสนุน  พัฒนา ให้ความร่วมมือ ตามที่จดทะเบียน  8  ข้อ

กิจกรรม / การให้บริการ       -    ออกพื้นที่ บรรยายสิทธิ / ประโยชน์ ให้ความรู้กับคนพิการและ        

                                             ประชาชน ที่สนใจในกิจกรรมโครงการ

-          ให้ความรู้กับคนพิการ / และไม่พิการ ผู้ที่จะมาเป็นผู้นำ

-          จัดพิมพ์เผยแพร่ สื่อต่าง ๆ ที่ให้ความรู้กับคนพิการ

-          เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

-          เป็นศูนย์กลาง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประชุม สัมมนา  ดูงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกประเทศ

-          ส่งเสริม จัดหา สนับสนุน เครื่องมือด้านกายอุปกรณ์    เท่าที่จำเป็น

-          เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา ปัญหา ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการทุกประเภทความพิการ ตั้งแต่แรกเกิด

-          จัดหาทุน จัดสรรเป็นบริการด้านต่าง ๆ สำหรับสมาชิก

-          ให้บริการ / แนะนำ ช่วยเหลือคนพิการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม ด้านกฎหมาย

-          รับความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ คล้ายคลึงกัน

พื้นที่ที่เข้าไปดำเนินการ      ทั่วประเทศ   ในเรื่องการบรรยายให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ คน  

                                        พิการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ทำและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย                   คนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ประชาชน

                                        ทั่วไปที่สนใจ

จำนวนคนพิการที่สามารถให้บริการได้      ขึ้นอยู่กับประเภทที่มาขอรับบริการ ด้านต่าง ๆ

 

หน่วยงานในสังกัด ที่ตั้ง      สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี และ ตามหน่วยสาขาที่ตั้ง. คือ

 

1. สำนักงานใหญ่    สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  ที่ตั้ง  802/410  หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน 70 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา           จังหวัดปทุมธานี  12130.   โทรศัพท์  /  FAX. 0-2990-0331   มือถือ   08-1735-2316

www.waddeeja.com    E-mail :  apdmajor1@yahoo.com    

     

2.      ตัวแทนสาขา  นายอำนาจ   สุขีรัตน์   ที่ตั้ง  91/4  .3   .กุดนกเปล้า อ.เมือง  .สระบุรี 18000  โทรศัพท์  08-6765-7536

3.      ตัวแทนสาขา  นายประภาส  สมแก้ว  ที่ตั้ง  99/12 ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 077-                 โทรสาร 077-                มือถือ. 08-9474-0249

4.      ตัวแทนสาขา  นาย กนกพน  เถียรวิชิต  ที่ตั้ง 45/109 ม.2 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง     จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077 284-132 โทรสาร 077-206-278

        มือถือ.08-5045-4510

5.       ตัวแทนสาขา  นายธนกร  จรุงจันทร์  ที่ตั้ง 743/6 อาคาร 3 ชั้น 1 ม.เอื้ออาทร เพชรเกษม 81 ซ.ไชยสิทธิ 2 ถ.เลียบฯ ฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร. 08- 5120 -6235,  08-5099-8862  (ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม)

                                 ..............สพค.สพค.สพค.สพค.สพค. ..................

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com ) :: วันที่ลงประกาศ 2010-07-08 11:19:30 IP : 124.121.136.71


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.