ReadyPlanet.com


ทหารผ่านศึกรายงานตัว


 

ผ่านศึกพิการรายงานตัวรับเงินสงเคราะห์ปีงบฯ ๒๕๕๒

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ขอให้ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และผู้ถือบัตรประจำครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ ที่ได้รับการสงเคราะห์เงินประเภทรายเดือนไปแสดงตน เพื่อรับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ดังนี้

๑.ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ซึ่งได้รับการสงเคราะห์เงินเชิดชูเกียรติ

๒.ทหารผ่านศึกษานอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ซึ่งได้รับการสงเคราะห์เลี้ยงชีพรายเดือน หรือเงินช่วยค่าครองชีพ เพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน หรือเงินช่วยเหลือเป็นค่าครองชีพพิเศษ

๓.ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ซึ่งได้รับการสงเคราะห์เงินช่วยเหลือรายเดือน และ

๔.ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ ซึ่งได้รับเงินการสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือรายเดือน (กรณีที่เป็นภรรยาให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดง และกรณีบุตรที่มีอายุ ๒๐ ปี ให้แนบหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา )

ทั้งนี้ ขอให้ไปติดต่อแสดงตนได้ที่แผนกสวัสดิการ กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การทหารผ่านศึกฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิ.ย.-๒๐ ก.ค.๕๑ หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่

โทร ๐-๒๓๕๗-๘๕๘๗ ต่อ ๒๔๙,๒๕ หรือ ๓๘๐ ในวันและเวลาราชการ

* * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

 0506510925ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-05 09:25:59 IP : 124.121.139.80


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6]

ความคิดเห็นที่ 251 (4050353)

   สวัสดีคับขออนุญาตสอบถามเกียวกับทำบัตรทหารผ่านศึก

พ่อผมเปนทหารผ่านศึกทีเวียดนาม  แต่ต่อนี บัตรผ่านศึกหาย พ่อ อายุ 65 ปี    อยากทราบว่า ติดต่อทีใด  

ผู้แสดงความคิดเห็น อูสมาน วันที่ตอบ 2017-05-26 03:40:18 IP : 1.46.202.242


ความคิดเห็นที่ 252 (4050354)

   สวัสดีคับขออนุญาตสอบถามเกียวกับทำบัตรทหารผ่านศึก

พ่อผมเปนทหารผ่านศึกทีเวียดนาม  แต่ต่อนี บัตรผ่านศึกหาย พ่อ อายุ 65 ปี    อยากทราบว่า ติดต่อทีใด  

ผู้แสดงความคิดเห็น อูสมาน วันที่ตอบ 2017-05-26 03:46:27 IP : 1.46.202.242


ความคิดเห็นที่ 253 (4050355)

   สวัสดีคับขออนุญาตสอบถามเกียวกับทำบัตรทหารผ่านศึก

พ่อผมเปนทหารผ่านศึกทีเวียดนาม  แต่ต่อนี บัตรผ่านศึกหาย พ่อ อายุ 65 ปี    อยากทราบว่า ติดต่อทีใด  

ผู้แสดงความคิดเห็น อูสมาน วันที่ตอบ 2017-05-26 03:51:03 IP : 1.46.202.242


ความคิดเห็นที่ 254 (4050523)

 คุณมีคำสั่งปฎิบัติหน้าที่ก็จริง.....ทหารรผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

27 พ.ค.60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-05-27 08:57:48 IP : 125.26.209.31


ความคิดเห็นที่ 255 (4050587)

 ปฎิบัติได้ทันที ...........แจ้งเพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

28 พ.ค.60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-05-28 06:59:37 IP : 125.26.220.90


ความคิดเห็นที่ 256 (4050588)

  ปฎิบัติได้ทันที ...........แจ้งเพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

28 พ.ค.60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-05-28 07:01:02 IP : 125.26.220.90


ความคิดเห็นที่ 257 (4050672)

  ปฎิบัติได้ทันที ...........แจ้งเพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

28 พ.ค.60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-05-29 08:56:32 IP : 182.232.71.155


ความคิดเห็นที่ 258 (4050841)

 ปฎิบัติได้ทันที ...........แจ้งเพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

30 พ.ค.60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-05-30 07:34:22 IP : 125.25.69.119


ความคิดเห็นที่ 259 (4051054)

 ปฎิบัติได้ทันที ...........แจ้งเพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

31 พ.ค.60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-05-31 08:47:21 IP : 125.26.219.27


ความคิดเห็นที่ 260 (4051582)

 ปฎิบัติได้ทันที ...........แจ้งเพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

4 มิถุนายน 60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-06-04 07:27:11 IP : 180.180.239.111


ความคิดเห็นที่ 261 (4051671)

 ปฎิบัติได้ทันที ...........แจ้งเพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

5 มิถุนายน 60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-06-05 08:27:56 IP : 125.26.219.57


ความคิดเห็นที่ 262 (4051891)

  ปฎิบัติได้ทันที ...........แจ้งเพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

6 มิถุนายน 60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-06-06 08:06:32 IP : 125.26.213.74


ความคิดเห็นที่ 263 (4058200)

 พ่อสามีเคยเป็นทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม แต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว มีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุพัตรา ทวดสิญจน์ วันที่ตอบ 2017-07-25 01:40:28 IP : 171.6.248.159


ความคิดเห็นที่ 264 (4058201)

 พ่อสามีเคยเป็นทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม แต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้ว มีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุพัตรา ทวดสิญจน์ (Supbattrataadsin-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-07-25 01:45:36 IP : 171.6.248.159


ความคิดเห็นที่ 265 (4058248)

 ...........ตอบคุณสุพัตรา เพื่อทราบ....

ทหารผ่านศึก ทุกชั้นบัตร เมื่อเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ รายละ 10,000 บาท ...คุณโทร 06-3919-3615 คุยกับผม รายละเอียดมี ครับ ต้องถาม-ตอบครับ (ถ้าคุณต้องการทราบ/ หรือโทรคุยฝ่ายสวัสดิการฯ ของ อผศ.ก็ได้ครับ)

 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * *

พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

ทหารผ่านศึกพิการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 3904 / 38

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331

25 กรกฎาคม 60 

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-07-25 09:32:19 IP : 125.26.208.128


ความคิดเห็นที่ 266 (4262744)

 จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขององค์สงเคราะห์ผ่านศีกติดต่อใครได้ครับ เบอร์ผม 0875485624 ส.ต. ชัยณรงค์ กุญชรวัฒนะ ด่วนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ส.ต. ชัยณรงค์ กุญชรวัฒนะ วันที่ตอบ 2021-09-12 13:35:46 IP : 49.228.70.57<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.