ReadyPlanet.com


วันแรงงาน 2550 ของคนพิการ


ข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลประจำปี ๒๕๕๐ รวมเรื่องของคนพิการ

                     เนื่องด้วย วันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรรมกรทั่วโลกที่ต่างร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกรรมกรสากล” เช่นเดียวกับประเทศไทย ในปีที่ผ่านมาองค์กรแรงงานต่าง ๆ และเครือข่ายคนพิการได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประจำในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยเฉพาะข้อกำหนดนโยบายด้านคนพิการในปี ๒๕๕๐ ดังนั้นเครือข่ายคนพิการนำโดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และหน่วยงานคนพิการจึงยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

  • ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้สัตยาบันในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๑๕๙
  • ขอให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบ โดยมีการปฏิบัติตามนโยบายมาตรการ และกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการทุกประเภท
  • ขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างที่พิการและทุพพลภาพจากการทำงานให้ได้รับการช่วยเหลือเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับในเดือนสุดท้ายไปตลอดชีวิต
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ลูกจ้างที่พิการและทุพพลภาพจากการทำงานซึ่งปัจจุบันได้รับ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ควรแก้ไขให้มีสิทธิได้รับตามค่าใช้จ่ายจริง
  • ขอให้กระทรวงแรงงาน เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญรับฟังความคิดเห็นประชาชน ตามมาตรา ๘๖ (ในรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ ) โดยให้รวมแรงงานคนพิการและสร้างหลักประกันการมีงานทำให้แก่คนพิการ

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

www.waddeeja.comผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2007-05-04 18:00:13 IP : 124.121.141.185


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.