ReadyPlanet.com


งานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562


                         ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

 

*************************************

 

          ประวัติความเป็นมาการจัดงานวันคนพิการ

                   สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดงานวันคนพิการ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2506 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี การจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2562 นี้ เป็นครั้งที่ 51 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยการจัดงานวันคนพิการในครั้งนี้เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคนพิการในด้านการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ และการสังคม

                   การจัดงานวันคนพิการในปีนี้สภาสังคมสงเคราะห์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสลากการกุศล และทุกปีสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชนที่เข้าร่วมงานวันคนพิการ ประมาณ 5,000 คน ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานอาหารกลางวันต่อไป

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2019-07-03 12:07:10 IP : 184.22.101.239


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4131537)

                                     ประชุมฝ่ายคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 3/2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

 

*************************************

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง 


ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-07-06 08:35:30 IP : 49.48.248.171


ความคิดเห็นที่ 2 (4131708)

 วันนี้มีการประชุมประธานฝ่าย / เลขาฝ่าย คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 3/2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

 

*************************************

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง 


ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-07-09 07:04:28 IP : 49.48.248.199


ความคิดเห็นที่ 3 (4131823)

 ผลการประชุมประธานฝ่าย / เลขาฝ่าย คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 3/2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

 

*************************************

จากการประชุมเมื่อวานนี้. ฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง จะสนับสนุนนักร้องคนพิการ ไปร้องบนเวทีใหญ่ มีการแสดงตลก มีดารับเชิญ ไปปรากฎตัวบนเวทีใหญ่ ทั้งสองวัน รายละเอียดต่างๆ จะชัดเจนมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป.

 

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

รองประธานจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

ประธานคณะกรรมการฝ่ายนันทนาการและการประกวดร้องเพลง

10 กรกฎาคม 62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-07-10 08:30:27 IP : 49.48.248.11


ความคิดเห็นที่ 4 (4131927)

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

แจ้งให้พิการที่มีพรสวรรค์ ในการร้องเพลง ที่มีความประสงค์ เข้าร่วมประกวดเพลงลูกทุ่ง ในงานวันคนพิการ ประจำปี 2562 ที่ เมืองทองธานี สถานที่จัดงานวันคนพิการ ที่ HALL  5  ในเดือน พฤศจิกายน 2562 นั้น ท่านสามารถ มาสมัครประกวดร้องเพลงในงานนี้ได้ครับ มีรางวัลเงินสด พร้อมของรางวัล ตามตำแหน่งที่ 1  ที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ

คนพิการ สามารถโทรสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่เบอร์ 0817352316 /0639193615 / 029900331

ทางสมาคมฯ จะทดสอบเสียงท่านก่อนเข้าประกวดร้องเพลงก่อนวันจัดประกวด

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331/ 0817352316  

www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

11 กรกฎาคม 2562

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-07-11 10:07:07 IP : 49.48.248.168


ความคิดเห็นที่ 5 (4132294)

 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

แจ้งให้พิการที่มีพรสวรรค์ ในการร้องเพลง ที่มีความประสงค์ เข้าร่วมประกวดเพลงลูกทุ่ง ในงานวันคนพิการ ประจำปี 2562 ที่ เมืองทองธานี สถานที่จัดงานวันคนพิการ ที่ HALL  5  ในเดือน พฤศจิกายน 2562 นั้น ท่านสามารถ มาสมัครประกวดร้องเพลงในงานนี้ได้ครับ มีรางวัลเงินสด พร้อมของรางวัล ตามตำแหน่งที่ 1  ที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ

คนพิการ สามารถโทรสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่เบอร์ 0817352316 /0639193615 / 029900331

ทางสมาคมฯ จะทดสอบเสียงท่านก่อนเข้าประกวดร้องเพลงก่อนวันจัดประกวด

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331/ 0817352316  

www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

16 กรกฎาคม 2562

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-07-16 08:33:59 IP : 49.48.250.61


ความคิดเห็นที่ 6 (4132444)

 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

แจ้งให้พิการที่มีพรสวรรค์ ในการร้องเพลง ที่มีความประสงค์ เข้าร่วมประกวดเพลงลูกทุ่ง ในงานวันคนพิการ ประจำปี 2562 ที่ เมืองทองธานี สถานที่จัดงานวันคนพิการ ที่ HALL  5  ในเดือน พฤศจิกายน 2562 นั้น ท่านสามารถ มาสมัครประกวดร้องเพลงในงานนี้ได้ครับ มีรางวัลเงินสด พร้อมของรางวัล ตามตำแหน่งที่ 1  ที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ

คนพิการ สามารถโทรสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่เบอร์ 0817352316 /0639193615 / 029900331

ทางสมาคมฯ จะทดสอบเสียงท่านก่อนเข้าประกวดร้องเพลงก่อนวันจัดประกวด

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331/ 0817352316  

www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

18 กรกฎาคม 2562

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-07-18 07:38:43 IP : 49.48.248.69


ความคิดเห็นที่ 7 (4132630)

  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

แจ้งให้พิการที่มีพรสวรรค์ ในการร้องเพลง ที่มีความประสงค์ เข้าร่วมประกวดเพลงลูกทุ่ง ในงานวันคนพิการ ประจำปี 2562 ที่ เมืองทองธานี สถานที่จัดงานวันคนพิการ ที่ HALL  5  ในเดือน พฤศจิกายน 2562 นั้น ท่านสามารถ มาสมัครประกวดร้องเพลงในงานนี้ได้ครับ มีรางวัลเงินสด พร้อมของรางวัล ตามตำแหน่งที่ 1  ที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ

คนพิการ สามารถโทรสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่เบอร์ 0817352316 /0639193615 / 029900331

ทางสมาคมฯ จะทดสอบเสียงท่านก่อนเข้าประกวดร้องเพลงก่อนวันจัดประกวด

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331/ 0817352316  

www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

21 กรกฎาคม 2562

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-07-21 06:37:05 IP : 182.232.212.20


ความคิดเห็นที่ 8 (4132703)

  สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

แจ้งให้พิการที่มีพรสวรรค์ ในการร้องเพลง ที่มีความประสงค์ เข้าร่วมประกวดเพลงลูกทุ่ง ในงานวันคนพิการ ประจำปี 2562 ที่ เมืองทองธานี สถานที่จัดงานวันคนพิการ ที่ HALL  5  ในเดือน พฤศจิกายน 2562 นั้น ท่านสามารถ มาสมัครประกวดร้องเพลงในงานนี้ได้ครับ มีรางวัลเงินสด พร้อมของรางวัล ตามตำแหน่งที่ 1  ที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ

คนพิการ สามารถโทรสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่เบอร์ 0817352316 /0639193615 / 029900331

ทางสมาคมฯ จะทดสอบเสียงท่านก่อนเข้าประกวดร้องเพลงก่อนวันจัดประกวด

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331/ 0817352316  

www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

22 กรกฎาคม 2562

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-07-22 08:55:52 IP : 14.207.71.121[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.