ReadyPlanet.com


คนพิการ กับเงินกู้เเพื่อประกอบอาชีพไม่มีดอกเบี้ย.


 พม.เพิ่มวงเงินกู้ประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ เป็น 6 หมื่นบาท ไม่เสียดอกเบี้ย

 

โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 59 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากเดิม 40,000 บาท เป็น 60,000 บาทต่อคน โดยไม่เสียดอกเบี้ย

 

 โดยคุณสมบัติของผู้พิการที่จะกู้เงิน

         1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ

           2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ

           3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน

           4. บรรลุนิติภาวะ

           5. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

           6.ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

           7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

               8. ความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

 

           ส่วนผู้ดูแลคนพิการต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้

           1. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ

          2. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน

          3. บรรลุนิติภาวะ

          4. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

          5. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

          6. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

          7. ความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

          8.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          9. ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา ข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน

              เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

         2. สำเนาทะเบียนบ้าน แผนผังที่อยู่อาศัย

         3. แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ

         4. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่)

         5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน

         6. หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน (เว้นแต่เป็นเกษตรกร)

         7. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้อุปการะคนพิการ(ในกรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการ)

         8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู้

         9.ใบรับรองแพทย์ (กรณีคนพิการมีสภาพความพิการร้ายแรง และผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการ)

        10. รูปถ่ายเต็มตัวผู้กู้

        11. สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331/ 081 7352316   www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

Google+ maj sirichai sapsiri

26 กันยายน 2559ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ :: วันที่ลงประกาศ 2016-09-26 09:57:33 IP : 58.9.133.89


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4021313)

 สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อภัทรมน สามีของดิฉันได้กู้ยืมเงินคนพิการไว้ แต่เสียชีวิตแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี2558 อยากทราบว่า สัญญากู้ยืมเงินจะถือเป็นโมฆะหรือไม่ค่ะ และต้องดำเนินการต่อในเรื่องของเอกสารอย่างไร เช่นต้องส่งใบมรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการเสียชีวิตไปที่สมาคมหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทรมน รุจิรนันท์ วันที่ตอบ 2016-09-27 18:43:35 IP : 110.168.7.48


ความคิดเห็นที่ 2 (4125238)

 ไปทำเรื่องที่บ้านราชวิถีมาเจ้าหน้าที่ทำงาน2คนมีบางคนนั่งเล่นโทรศัพเอาเงินคนพิการมาจ้างนั่วงเล่นโทรศัพคนพิการไปขอกู้เงือนไขโครตเยอะ ไม่เชื่อเข้าไปดูสิห้องเงินกู้บ้านราชวิถี  คนอ้วนไม่เห็นทำอะไรเลยอิฉันเข้าไปเป็นชั่วโมงนางก็นั่งเล่นโทรศัพตลอต  ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าทีนางก็นั่งอยู่ข้างในโต้ะอยู่น่ะ คนพิการเข้าไปก้อนั่งรอก็มีน่ะแต่นางก้อนั่งจิ่มอยู่นั้นเละ ไม่เงยหน้าขึ้นมามองเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ปกครองคนพิการ วันที่ตอบ 2019-04-18 12:41:33 IP : 119.76.30.144


ความคิดเห็นที่ 3 (4125363)

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

เรียน  ผู้ปกครองคนพิการ

ถ้าท่านจะร้องเรียน จนท.ที่ท่านเขียนมาน่ะ โทรคุยกับผม มีคำแนะนำครับ 
 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331 0817352316  www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

19 เมษายน 2562

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-04-19 07:06:54 IP : 49.48.251.20


ความคิดเห็นที่ 4 (4149168)

 คนพิการอายุ 80 ต้องเลี้ยงดูลูกและหลานอีกสามคน อยากกู้เงินมาลงทุนร้านค้าเล็กๆในชุมชน ขอกู้ได้หรือไม่ คนดูแลคือลูกแต่ไม่มีหลักฐานดูแลในบัตรคนพิการ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางมาลีวรรณ บริสุทธ วันที่ตอบ 2020-02-14 07:41:05 IP : 182.232.3.16


ความคิดเห็นที่ 5 (4149172)

 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

 

เรียน  นางมาลีวรรณ บริสุทธ 

ถ้าท่านจะกู้แทนคนพิการ ต้องไปเพิ่มชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการก่อนครับ

สงสัยเพิ่มเติม  โทรคุยกับผม มีคำแนะนำครับ 
 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331 0817352316  www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2020-02-14 08:03:26 IP : 49.48.228.110


ความคิดเห็นที่ 6 (4167242)

 เรียนท่านศิริชัยครับ

   ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัตรผู้ขอกู้คับ ข้อที่ว่าไม่มีประวัติค้างชำระเงินกู้กับทางกองทุน  ข้อดังกล่าวนี้ใช่การเช็คแบล็คลีสหรือไม่....หรือว่าเช็คแค่การกู้ยืมเงินที่เป็นกองทุนจากธนาคารหรือจากทางรัฐบาล.ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ,maytawadee วันที่ตอบ 2020-08-29 11:25:46 IP : 49.230.139.194


ความคิดเห็นที่ 7 (4167272)

 ปี พ.ศ. 2563

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

802/410 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.10/4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

 

เรียน  คุณ maytawadee

เฉพาะเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพคนพิการเท่านั้น ครั้บ

 

ติดตามดูภาพกิจกรรมได้ที่.....

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  

www.apdi2002.com

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

30 สิงหาคม 63

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2020-08-30 08:22:17 IP : 49.48.250.85


ความคิดเห็นที่ 8 (4168060)

ถ้าท่านจะกู้แทนคนพิการ ต้องไปเพิ่มชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการ ที่ไหนค่ะทำยังไง แนะนำหนีอยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อริสสา (binseerad-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-09-09 08:59:31 IP : 124.120.125.17


ความคิดเห็นที่ 9 (4184377)

 ความจริงคนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ซึ่งสถานภาพเป็นคนต้องมีสภาพจิตใจ ร่างกายต่างจากคนปกติทั่วไปมากจนบางที การกู้ยืมส่วนใหญ่แม้หากไม่มีการชำระหนี้ คนพิการก็ไม่หนีไปไหนแน่นอน และสำหรับจำนวนเงินที่กู้เพียงหลักหมื่น คนปกติยังไม่พอลงทุนเลย แต่คนพิการกู้ได้น้อยกว่าคนปกติมาก แล้วสมถะภาพร่างกายด้อยกว่า แต่ท่านลองนึกภาพส่วนที่เหลือดูนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น kankamkok008@gmail.com วันที่ตอบ 2021-01-03 13:06:13 IP : 223.24.168.99[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.