ReadyPlanet.com


ภาษีกิจการรับเหมาก่อสร้าง


กรณีบ.ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มค.47-31 ธค.47 ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างดังนี้

วันที่ 15 พย.46 ลงนามทำสัญญา โดยมีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้

-วงเงินก่อสร้างตามสัญญา 10 ลบ. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 1 ปี โดยจ่ายชำระค่าก่อสร้างเป็น 2 งวด โดยให้งวดแรกจ่ายชำระในวันที่ว่าจ้าง ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 20 ของมูลค่างานตามสัญญา และเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้หักจากค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายชำระในงวดแรกจำนวน 1 ลบ. ส่วนที่เหลือหักในงวดสุดท้าย

- บ.ประมาณการรายจ่ายต้นทุนก่อสร้างอาคารทั้งสิ้นจำนวน 7.5 ลบ.

วันที่ 5 มค.47 เริ่มวางแผนก่อสร้างและเริ่มมีการซื้อวัสดุเพื่อการก่อสร้าง

วันที่ 15 มค.47 เริ่มงานก่อสร้าง

วันที่ 1 กค.47 บ.ได้รับชำระเงินค่างวดงานงวดแรก และถูกหักเงินประกันผลงาน จำนวน 500,000 บ. (10% ของค่างวดงาน) ทำให้บ.ได้รับเงินสุทธิ 3,500,000  โดยเงินประกันสัญญามีระยะเวลาประกัน 12 เดือน

วันที่ 31 ธค. -บ.มีรายจ่ายต้นทุนก่อสร้างที่ทำเสร็จสิ้นของโครงการรวม ณ วันนี้ (DM.DL และ OH) จำนวน 6 ลบ.

-วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ทำรายงานว่างานก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 70%

-ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงในปีเป็นไปตามต้นทุนการก่อสร้างที่ได้ประมาณการไว้เมื่อเริ่มโครงการและงานจะแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา

31 มค.48 อาคารก่อสร้างเสร็จ

15 กพ.48 บ.ส่งมอบอาคารที่สร้างเสร็จ และได้รับชำระค่างานก่อสร้างที่เหลือตามสัญญา และถูกหักเงินประกันผลงานจำนวน 500,000 (10%ของค่างวดงาน) ทำให้ได้รับเงินสุทธิ 3,500,000 โดยเงินประกันสัญญามีระยะเวลาประกัน 12 เดือน

คำถาม

1. บ.ต้องรับรู้รายรับเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีในวัสด ต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษีและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บ

2. บ.มีทางเลือกในการรับรู้รายได้และต้นทุนการก่อสร้าง ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 47 อย่างไร ต้องคำนวณประกอบคำอธิบาย

3. จากข้อ 2 รายการที่ปรากฎในงบดุลของบ. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธค.47 กรณีเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกันผลงานและงานระหว่างทำปลายงวด จะมีมูลค่าเป็นจำนวนเท่าใด

4. บ.ที่จ้าง จะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติทางภาษี ประเด็นต่อไปนี้อย่างไร

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- การบันทึกทรัพย์สินและการบันทึกค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคา อธิบายพร้อมคำนวณประกอบ

อยากขอคำแนะนำหน่อยค่ะ เพราะไม่เคยเรียนมาก่อนเลยจริง ๆ ค่ะ  อยากให้แนะนำแหล่งข้อมูล ที่มา-ที่ไปของข้อมูล เพื่อจะนำมาประกอบการทำรายงานได้ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะผู้ตั้งกระทู้ แมว :: วันที่ลงประกาศ 2006-02-22 09:41:38 IP : 203.156.13.148


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (396526)

กิจการรับเหมาก่อสร้าง มีวิธีการรับรู้รายได้ต่างจาก กิจการซื้อมา-ขายไป ดูจากลักษณะ จะต้องทำการรับรู้ตามส่วนงานที่ทำสำเร็จ ส่วนวิธีการคำนวนต่าง ๆ คงต้องพลิกตำราตอบ นะครับเอาตามหลักการบัญชีเลยนะครับ หรือไม่ควรจะซื้อหนังสือ บัญชีสำหรับกิจการก่อสร้าง หรือเรียบเอสเตท ของธรรมนิติ เพราะตัวอย่างต่าง ๆ ก็มีอยู่ในเล่ม อยากให้ลองหาดูในเว็บไซต์ ของธรรมนิติดู และสั่งซื้อ นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2006-02-22 15:06:24 IP : 61.91.161.198


ความคิดเห็นที่ 2 (396527)
การบัญชีธุรกิจ แนวทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพนักบัญชี
รหัส :
21633
ISBN :
974-8251-83-7
ผู้แต่ง :
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
จำนวนหน้า :
452
ราคาปก :
450
ราคาสมาชิก :
405
ค่าจัดส่ง :
50
   
รายละเอียดหนังสือ :
เศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันมีการสนับสนุนธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมหรือ SMEs โดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อยรัฐบาลให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีการผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างรายได้และงานภายในประเทศจึงทำให้ธุรกิจขนาดย่อม เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ธุรกิจหลายประเภทมักจะประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ ก็คือข้อมูลทางบัญชี การเงิน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และกฎหมายภาษีอากร ซึ่งมีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้และการขยายฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจขนาดย่อมประกาศออกมาใช้บังคับ โดยได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการมักจะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จะต้องทราบข้อมูลใดบ้างที่นำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง หนังสือ การบัญชีธุรกิจ แนวทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพนักบัญชี ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยมีการ Update กฎหมายใหม่ และปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี และผู้เกี่ยวข้อง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำไปใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี
- Download สารบัญ
- ฟอร์มสั่งซื้อ
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2006-02-22 15:06:52 IP : 61.91.161.198


ความคิดเห็นที่ 3 (396529)

สารบัญ

Section 1  พระราชบัญญัติการบัญชี  .. 2543                                                                                  11

                ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี                                                                                                               12

                วันเริ่มทำบัญชี                                                                                                                        13

                การปิดบัญชี                                                                                                                             13

                การจัดทำงบการเงิน                                                                                                                14

                บัญชีเอกสาร                                                                                                                           15

                การลงรายการบัญชี                                                                                                                 17

                การตรวจสอบ                                                                                                                          17

                บทกำหนดโทษ                                                                                                                       18

                หน้าที่ของผู้ที่จัดทำบัญชี                                                                                                        23

                ผู้ทำบัญชี                                                                                                                                 30

                หน้าที่ของผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติ                                                                                               34

                ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี                                                                                      37

                ระยะเวลาที่ต้องลงรายในบัญชี                                                                                               38

                เอกสารเวลาที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี                                                                              39

                การประกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                                                     42

                สภาวิชาชีพบัญชี                                                                                                                     43

                การควบคุมการประกอบวิชาชีพบัญชีบัญชี                                                                              44

                การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี                                                 54

Section 2  แม่บทการบัญชี                                                                                                                    67

                วัตถุประสงค์ของแม่บทการบัญชี                                                                                            68

                ลักษณะเชิงคุณภาพที่กำหนดว่าข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์                                          68

                วัตถุประสงค์ของงบการเงิน                                                                                                   69

                ข้อสมมติฐานทางบัญชี                                                                                                           69

                ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน                                                                                        70

                ฐานการเงิน                                                                                                                             71

                ผลการดำเนินงาน                                                                                                                   72

                การรับรู้ของงบการเงิน                                                                                                           73

                การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน                                                                                74

                แนวคิดเกี่ยวกับทุนและการรักษาระดับทุน                                                                             75

Section 3  การบัญชีขั้นต้น                                                                                                                   77

                งบดุล                                                                                                                                       78

                งบกำไรขาดทุน                                                                                                                       81

                ความสัมพันธ์ของงบกำไรขาดทุนและงบดุล                                                                         82

                การวิเคราะห์รายการค้า                                                                                                           82

                ระบบบันทึกบัญชี                                                                                                                   86

                เดบิตและเครดิต                                                                                                                      87

                การบันทึกบัญชีระบบบัญชีคู่                                                                                                   87

                สมุดบัญชี                                                                                                                                107

                การจัดทำงบทดลองและกระดาษทำการ                                                                  111

                ประเภทของรายการปรับปรุง                                                                                                 114

                การจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน                                                       121

                งบการเงิน                                                                                                                               124

                งบกระแสเงินสด                                                                                                                    217

                การบัญชีสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา                                                                             243

Section 4 บัญชีทรัพย์สิน                                                                                                                      263

                เงินสดและเงินฝากธนาคาร                                                                                                    263

                บัญชีลูกหนี้                                                                                                                             274

                การบัญชีสินค้าคงเหลือ                                                                                                           284

                การบัญชีที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์                                                                                        312

                การ้อยค่าของสินทรัพย์                                                                                                           339

                การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์                                                                          345

                การบันทึกบัญชีผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน                                                                 360

Section 5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและงบการเงินรวม                                                 371

                การรวมกิจการ                                                                                                                         371

                การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย                                                                          385

                การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม                                                                                390

Section 6 การบัญชีต้นทุน และการบัญชีเพื่อการจัดการ                                                                       397

                ต้นทุนการผลิตสินค้า                                                                                                              397

                ต้นทุนผลิตภัณฑ์                                                                                                                     398

               

ความคิดเห็นที่ 4 (396532)
Section 6 การบัญชีต้นทุน และการบัญชีเพื่อการจัดการ 397 ต้นทุนการผลิตสินค้า 397 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 398 วงจรการบันทึกบัญชี 401 กระบวนการบันทึกบัญชี 401 ระบบบัญชี อุตสาหกรรม 405 งบต้นทนผลิต 407 Section 7 การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะอย่าง 415 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 415 การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา 438 การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 449 การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อ-ด้านผู้ให้เช่าซื้อ 460 สัญญาเช่าระยะยาวหรือลีสซิ่ง 464 Section 8 การวิเคราะห์งบการเงิน 469 ความมุ่งหมายของงบการเงิน 470 ส่วนประกอบของงบการเงิน 471 การใช้ประโยชน์จากงบการเงิน 476 รวมกฎหมายบัญชี 483 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 484 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข 497 ของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความ 501 และรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้อง ใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ 507 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ 509 ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและ 512 การอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสรที่ต้องใช้ ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น และการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย พ.ศ.2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชี 514 และสารวัตรบัญชี พ.ศ.2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ 515 และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ พ.ศ. 2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำ 516 บัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ 518 มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2544 กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและ 519 แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุยาติ พ.ศ. 2544 คำสั่งกรมทะเบียนการค้าที่ 182/2544 520 คำสั่งกรมทะเบียนการค้าที่ 209/2543 522 ประกาศ ก.บชง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี 524 บรรณานุกรม 529
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2006-02-22 15:09:00 IP : 61.91.161.198


ความคิดเห็นที่ 5 (396596)
Section 6 การบัญชีต้นทุน และการบัญชีเพื่อการจัดการ 397 ต้นทุนการผลิตสินค้า 397 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 398 วงจรการบันทึกบัญชี 401 กระบวนการบันทึกบัญชี 401 ระบบบัญชี อุตสาหกรรม 405 งบต้นทนผลิต 407 Section 7 การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะอย่าง 415 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 415 การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา 438 การบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 449 การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อ-ด้านผู้ให้เช่าซื้อ 460 สัญญาเช่าระยะยาวหรือลีสซิ่ง 464 Section 8 การวิเคราะห์งบการเงิน 469 ความมุ่งหมายของงบการเงิน 470 ส่วนประกอบของงบการเงิน 471 การใช้ประโยชน์จากงบการเงิน 476 รวมกฎหมายบัญชี 483 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 484 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข 497 ของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความ 501 และรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้อง ใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ 507 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชี และวิธีการจัดบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ 509 ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสาร ที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ. 2544 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและ 512 การอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสรที่ต้องใช้ ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น และการแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย พ.ศ.2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชี 514 และสารวัตรบัญชี พ.ศ.2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ 515 และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ พ.ศ. 2543 ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำ 516 บัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ 518 มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2544 กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและ 519 แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุยาติ พ.ศ. 2544 คำสั่งกรมทะเบียนการค้าที่ 182/2544 520 คำสั่งกรมทะเบียนการค้าที่ 209/2543 522 ประกาศ ก.บชง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี 524 บรรณานุกรม 529
ผู้แสดงความคิดเห็น เว็บ วันที่ตอบ 2006-02-22 15:49:18 IP : 61.91.161.198


ความคิดเห็นที่ 6 (3147978)

 

รับเหมา

1.ก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร

   -เขียนแบบ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

   -สร้างอาคารบ้านพักอาศัย อพาทเมนต์ ทาวเฮาส์

   -ซ่อมแซมอาคารปัญหา-ห้องน้ำ

                                     -อาคารแตกร้าว

                                     -ระบบท่อน้ำทิ้งอุดตัน

                                     -ระบบท่อน้ำดีรั่ว

                                     -หลังคา กระเบื้องรั่ว

                                     -รางน้ำฝนรั่ว

   -ตกแต่งภายใน,ภายนอก ในส่วนที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ไว้ในห้องมากเกินไป จนเป็นเหตุให้รกรุงรัง ไม่มีเวลาจัดระเบียบข้าวของ ทำให้ไม่น่าดู และไม่น่าอยู่

   -รับทาสี อาคารให้ดสะอาด น่าดู น่าอยู่

2.รับเดินสายไฟ เปลี่ยนติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

   -เดินสายไฟอาคาร เปลี่ยนสายเก่า เดินสายใหม่

   -ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าใหม่ หลอด ปลั๊ก สวิตซ์ใหม่ โดยการตรวจสอบก่อนถึงมาตรฐานและความปลอดภัย

   -เดินสายดินใหม่ เพิ่มสาย และปลั๊กคอบในแต่ละห้อง โดยหลีกเลี่ยงสายพ่วง

สนใจติดต่อที่เบอร์ 089 763 1319 หรือ 084 132 1289

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเดชา (LeBron_Tong-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-22 19:03:25 IP : 124.120.6.139


ความคิดเห็นที่ 7 (3217488)
mens ugg boots genuine ugg boots australia hair straightener christian st
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (bjxeam-at-qq-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-12 14:42:58 IP : 125.121.25.199


ความคิดเห็นที่ 8 (3220526)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (jbycty-at-pchome-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-30 07:12:19 IP : 125.121.201.235


ความคิดเห็นที่ 9 (3221565)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (เ๒‰ŸŠ()วันที่ตอบ 2010-11-01 20:58:08 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 10 (3221566)
Your Guide For Shopping for GHD Curly hair ghd straighteners The trend of hair follicles straightening has grow to be very popular nowadays and majority of females love to straighten their locks Inside the past it was frequent to straighten the hair follicles only on special events but currently women prefer to straighten their curly hair each day to look elegant and attractive It can be observed that hair follicles are damaged mainly because of exposure for the heat of your straightener so it can be needed to go by way of all safety measures that will minimize the harmful impacts of curly hair straighteners You will find various sorts of hair straighteners which have diverse features so the selection of your most suitable curly hair straightener is essential in accordance to the type of hair follicles so that you can stay away from the damaging effects ghd curly hair straightener could be the greatest straightener that offers quite a few advantageous capabilities You"ll find distinct models of ghd locks straighteners that happen to be suitable for certain sorts of head of hair GHD IV styler may be the most ideal tool that can be used for all forms of locks GHD IV salon styler is helpful for thick hair It has wider plates that make it effortless to straighten the curly hair in brief duration of time For those having brief hair follicles GHD IV mini styler may be the greatest option to buy and it can create waves or curls too For acquiring GHD hair follicles straightener it"s far better to evaluate the features and prices to select 1 which is in accordance to private demands There are lots of accessories that purchaser can obtain with the straightener so earlier than buying GHD hair follicles straightener the info about all equipment must be taken There are many ghd hair follicles straighteners that happen to be created in unique colors The coloration in the straightener has nothing to do with its features Individuals can choose any color of their choice Earlier than acquiring GHD locks straightener it"s vital to make sure that it provides the warranty of two years You will discover some pretend GHD hair follicles straighteners obtainable inside the markets so the buyer ought to be sure that the item he/she is getting is original If the GHD hair follicles straightener is bought from a reputable retailer then it"s going to not be a pretend straightener Cautious inspection earlier than buying the straightener lessens the dangers of getting a faux straightener
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (pvlvgh-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 20:58:09 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 11 (3234017)

รักน้องแทมินจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น ปลวก วันที่ตอบ 2011-01-18 14:39:40 IP : 223.207.163.153


ความคิดเห็นที่ 12 (3249974)

 

รับสร้างบ้านและอาคาร

1.บ้านพักอาศัยและบ้านขนาดเล็ก

2.อาคารขนาดกลาง ,อาคารชั้นเดียว ,อาคาร 2 ชั้น, อาคาร 2 ชั้น

3.อาคารให้เช่ามีห้องเช่า อพาทเมนท์ขนาดเล็ก

                - บริการเขียนแบบก่อสร้างงานขออนุญาต

                -รื้อ หรือ ตกแต่งอาคารเดิมเพื่อให้เช่าหรือใช้พักอาศัยใหม่

                -บูรณาการอาคารเดิมตกแต่งปรับปรุงใหม่ทุกระบบ

                -ออกแบบอาคารให้ใช้ประโยชน์ ใช้สอยได้เหมาสมเต็มที่

                -ใช้กำหนดวัสดุ มาตรฐานทนทาน ประหยัดเงินและเวลา

                -ไม่ทำแบบบริษัท จึงช่วยประหยัดเงินมากกว่า 20%

                -ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 30 ปี เป็นประกัน

* ให้คำแนะนำและปรึกษาก่อสร้างด้วยความจริงใจเสมอ

สนใจติดต่อ คุณเดชา            T- 089-763-1319

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณเดชา วันที่ตอบ 2011-07-04 20:00:08 IP : 124.121.229.105


ความคิดเห็นที่ 13 (3250909)

แล้วการปิดบัญชี ที่เรียกว่าปิดงบประจำเดือนแต่ละเดือน เราต้องบันทึกทำรายการดังต่อไปนี้หรือไม่ค่ะ

1. ประมาณการรายได้ตามสัดส่วนต้นทุนงานที่เสร็จของแต่ละโครงการในแต่ละเดือนหรือไม่ค่ะ

2. ถ้าต้องทำข้อ 1. ก็แสดงว่าเราต้องบันทึกปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้าของโครงการแต่ละโครงการทุกๆเดือนจนกว่าจะครบสัญญาก่อสร้างใช่ไหมค่ะ

 

รบกวนท่านผู้รู้ทุกท่านตอบปัญหาข้อนี้ด้วยค่ะ เพราะดิฉันทำงานบิษัทก่อสร้างที่พึ่งเปิดใหม่ จึงไม่แน่ใจเรื่องการบันทึกบัญชีแปดงบเดือนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงานใหม่ วันที่ตอบ 2011-07-15 18:26:25 IP : 125.27.122.27


ความคิดเห็นที่ 14 (3905944)

 J2S container   รับออกแบบ สร้างให้ และ ปรึกษาเรื่อง คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ รวบรวม ตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ดัดแปลง ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น ตู้ออฟฟิศ คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสินค้า ป้อมยาม สุขาเคลื่อนที่ ร้านค้า ร้านกาแฟ รีสอร์ท และอื่น ๆ อีกมากมาย J2S container เรายินดีให้คำปรึกษาท่าน ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง  ต้องการออกแบบ ดัดแปลง ตู้คอนเทนเนอร์ หรือการเลือกซื้อตู้คอนเทนเนอร์ และ ทางเรามีทีมงานบริการหลังจากขายที่มีประสบการณ์เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาต่างๆ บ้านสำเร็จรูป, บ้าน ตู้คอนเทนเนอร์ , บ้านน๊อคดาวห์, ตู้เคลื่อนที่ , รีสอร์ทสำเร็จรูปเคลื่อนที่ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับ คอนเทนเนอร์ ทั้งหมด มีที่ www.j2scontainer.com สามารถติดต่อสอบถาม เช็คราคา ตู้คอนเทนเนอร์ ราคา ตู้สำนักงาน และราคาตู้อื่น ๆ จากทีมงานเรา TEL: 086-848-5023 089-666-2449

ผู้แสดงความคิดเห็น http://www.j2scontainer.com (j2scontainer-dot-real-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-04 23:04:18 IP : 223.204.250.177[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.