ติดต่อกลับ www.waddeeja.com
                       
                       
                        ชื่อ : ชาญชัย อิสรชัย
                        โทรศัพท์:029239828
                        อีเมล : nunin95@hotmail.com
                        ------------------------------------
                        หัวข้อ : ต้องการได้รายละเอียด
                        รายละเอียด :
                        อยากได้ที่อยู่ของผู้ทำรถเข็นนั่งออกรายการ
ทีวี มิราเคิล วันที่15 ต.ค. 53 อยู่ปากเกร็ด