ReadyPlanet.com


ข้าราชการบำนาญลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยชีพได้หรือไม่ค่ะ


ข้าราชการบำนาญลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยชีพได้หรือไม่ค่ะ (อ้างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการข้อไหนค่ะ)

ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ natty :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-25 12:46:23 IP : 180.180.33.65


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3140770)

ข้าราชการบำนาญลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยชีพได้หรือไม่ค่ะ (อ้างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการข้อไหนค่ะ)

เขาไม่อ้าง พรบ.นี้ครับ

 

เบี้ยความพิการนี้เดิมคือ เบี้ยยังชีพคนพิการ (เดิมนั่นเอง) มาปรับให้สอดคล้อง กับ พรบ.คนพิการ 50 เรียกเบี้ยความพิการ .............

มันไปสอดคล้องคนพิการที่จะรับเบี้ยความพิการต้องไปจดทะเบียนคนพิการ ตาม มาตรา 19 ของพรบ.50 ได้สิทธิจากรัฐ ตาม มาตรา 20 ครับ.

 

อ่านดูข้างล่างนี้ครับ มันเกี่ยวโยงกัน

 

3 กระทรวงเร่งทำบัตรคนพิการ

ให้ทันรับเบี้ย 500 บาทในเม.ย.53 นี้

 

พม. สธ. และ มท.เดินหน้าสำรวจคนพิการทั่วประเทศ 15-30 พ.ย.นี้ เพื่อเร่งจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ให้เสร็จทันภายในกุมภาพันธ์ 2553 เตรียมพร้อมขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เมษายน 2553
       
       นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการให้กับคนพิการทุกคนที่ได้จดทะเบียนคนพิการแล้วเดือนละ 500 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  โดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว และมีความประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นประกาศกำหนด ในปี 2553 คนพิการสามารถไปลงทะเบียนและยื่นคำขอได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการในเดือนมีนาคม 2553
               
       
พม.ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามกฎหมายดังกล่าว และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนพิการ จึงได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อค้นหา สำรวจบุคคลที่มีสภาพความพิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการพร้อมกันทั่วประเทศ  เพื่อให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยจะสำรวจพร้อมกันระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายนนี้
                
       
สำหรับคนพิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้นำหลักฐาน ประกอบด้วย

1.เอกสารรับรองความพิการ โดยแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ

2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีเป็นเด็ก ใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด

3.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด

4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน รูป

ติดต่อขอจดทะเบียนคนพิการได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1-12 กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ประชาบดี โทร. 1330 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

เบี้ยความพิการ (เดิมยังชีพคนพิการ) ต่อเดือน ๆ ละ 500 บาท

คนพิการที่ไม่ได้เบี้ยความมี 2 ประเภทคือ

1. คนพิการที่ติดคุก หรือต้องโทษ

2.คนพิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

นอกนั้น ได้ทั้งหมดครับ...........

ศูนย์ประชาบดี โทร. 1330 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง.

ข้าราชการบำนาญลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยชีพได้หรือไม่ค่ะ

คำถามของคุณ......ผมตอบว่าได้ครับ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.waddeeja.com

Tel.02-990-0331

2512521416

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-25 14:16:21 IP : 124.122.241.123


ความคิดเห็นที่ 2 (4032153)

 ข้าราชการบำนาญที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังสามารถได้รับเบี้ยคนพิการอีกได้ไหม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Pruk วันที่ตอบ 2017-01-14 17:21:54 IP : 182.232.80.147


ความคิดเห็นที่ 3 (4032184)

 ข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิที่จะได้ เบี้ยผู้สูงอายุครับ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.apdi2002.com

FB. สมาคนคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากกล 

Tel.02-990-0331

1501601314


ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-01-15 13:14:38 IP : 125.26.209.185


ความคิดเห็นที่ 4 (4033096)

 ข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิที่จะได้ เบี้ยผู้สูงอายุครับ แต่มีสิทธิ์ รับเบี้ยความพิการ ครับ

สงสัยโทรคุยกับผมครับ 0817352316

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.apdi2002.com

FB. สมาคนคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากกล 

Tel.02-990-0331

23 มกราคม 60

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-01-23 08:19:49 IP : 125.26.209.236


ความคิดเห็นที่ 5 (4059085)

บิดา-มารดา ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลบุตรที่เป็นข้าราชการ ถ้าจดทะเบียนเป็นคนพิการจะใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลบุตรที่เป็นข้าราชการได้มั๊ยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลี วันที่ตอบ 2017-08-01 06:28:21 IP : 182.232.18.191


ความคิดเห็นที่ 6 (4059100)

 ได้ครับ.....

สงสัยโทรคุยกับผมครับ 063 919 3615

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)

www.apdi2002.com

FB. สมาคนคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากกล 

Tel.02-990-0331

1 สิงหาคม 60

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2017-08-01 08:39:45 IP : 125.26.222.29


ความคิดเห็นที่ 7 (4097352)

 ถ้าบิดาใช้สิทจ่ายตรงแล้วสามารถลงทะเบียนคนพิการได้มั้ยคะ และยังจะได้รับเบี้ยคนพิการมั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลดาวรรณ พืชพงศ์ วันที่ตอบ 2018-06-06 13:48:58 IP : 182.232.104.218


ความคิดเห็นที่ 8 (4097423)

 กิจกรรมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลปี พ.ศ.  2561

                     ที่ตั้งสมาคม 802/410 ม.วังทองริเวอร์ปาร์ค ซ. 10/4 ถ.พหลโยธิน 70  ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.   

คุณ ลดาวรรณ  โทรหาผมน่ะครับ เดี๋ยวผิดพลาด คุยดีกว่า โทร 0639193615

 

 +++++++++++++++++++++++

พันตรี ศิริชัย  ทรัพย์ศิริ                                                                                 

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

Google +  maj sirichai sapsiri

E-mail : apdi9000@gmail.com

www. apdi2002.com

Page fb. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2018-06-07 09:52:46 IP : 49.48.247.95


ความคิดเห็นที่ 9 (4134557)

 คนที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่เเล้วเพราะเป็นคนพิการ  เเล้วสอบบรรจุได้เป็นข้าราชการ ยังจะได้รับเบี้ยความพิการต่อหรือไม่คะ หรือว่าได้เป็นข้าราชการเเล้ว ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยความพิการต่อคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Arunothai_puyfai@hotmail.com วันที่ตอบ 2019-08-17 16:07:58 IP : 49.49.113.93


ความคิดเห็นที่ 10 (4134580)

 

ปี พ.ศ. 2562

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

802/410 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.10/4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

 

 

ถ้าเข้ามาเป็นราชการแล้ว ไม่ได้เงิน 800 บาท  เบี้ยความพิการ ครับ

 

 

 

ติดตามดูภาพกิจกรรมได้ที่.....

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  

www.apdi2002.com

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

18 สิงหาคม  62

 
ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-08-18 08:10:52 IP : 49.48.246.161


ความคิดเห็นที่ 11 (4134581)

 ปี พ.ศ. 2562

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

802/410 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซ.10/4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

 

 

ผมขอโทษ คุณอรุโณทัย ครับ

ข้างบนตอบผิดครับ

ที่ถูกคุณยังได้รับเบี้ยความพิการต่อไปตลอดชีวิตคุณ เดือนละ 800 บาท

กฎหมายไม่ได้ห้ามว่า คนรับราชการ มีบำบาณ จากรัฐ ห้ามรับเบี้ยความพิการ

มีห้ามคือ ห้ามอยู่ในสถานที่ รัฐรับคนพิการ คือสถานสงเคราะห์ของรัฐเท่านั้นครับ

 

สรุป ของท่านรับต่อไปครับ หรือสงสงสัย โทรคุยกับผมครับ 0639193615

 

 

 

 

ติดตามดูภาพกิจกรรมได้ที่.....

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  

www.apdi2002.com

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

18 สิงหาคม  62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-08-18 08:20:10 IP : 49.48.246.161


ความคิดเห็นที่ 12 (4135181)

 13ม.15 ต.วังชะพลู อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร 

เรื่อง พิการระหว่างรับราชการจะได้รับอะไรบ้าง

ลุงหนูเป็นทหารที่พิการทางสายตาก่อนเกษียร

อยากทราบว่าลุงมีสิทธ์ได้รับการช่วยเหลือจากทางใดบ้างคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จสอ.สุรกิตติ เกษมทรัพย์ วันที่ตอบ 2019-08-25 18:04:05 IP : 182.232.166.44


ความคิดเห็นที่ 13 (4135217)

 หนูโทรมาคุย แล้ว จำได้ 

 

 ติดตามดูภาพกิจกรรมได้ที่.....

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล  

www.apdi2002.com

 

พันตรีศิริชัย  ทรัพย์ศิริ

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 

26 ส.ค. 62

18 สิงหาคม  62

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2019-08-26 08:55:11 IP : 49.48.247.13


ความคิดเห็นที่ 14 (4153027)

 รับราชการอยู่ค่ะ แม่ใช้สิทธิ์เบิกได้กับดิฉันค่ะ แม่เดินไม่ได้มาเป็นปีแล้วค่ะ สามารถให้แพทย์รับรองความพิการได้ไหมคะ เพื่อจะนำไปทำบัตรคนพิการ คือสับสน บางคนบอกได้ บางคนบอกไม่ได้ค่ะ รบกวนตอบเพื่อความชัดเจนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อนรรฆนงค์ วันที่ตอบ 2020-03-30 21:24:09 IP : 223.206.2.206


ความคิดเห็นที่ 15 (4153063)

  คุณ อนรรฆนงค์ 


โทรคุยกับผมน่ะ แล้วคุณไม่สับสนแน่นอน ต้องถามตอบกันครับ 

โทร. 0639193615

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ  

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331  www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

31 มีนาคม 2563

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2020-03-31 08:22:58 IP : 49.48.246.83


ความคิดเห็นที่ 16 (4161642)

รับราชการอยู และมีร่างกายไม่ครบ 32 ถือว่าพิการหรือไม่ครับ ถ้าเข้าเกณฑ์ สามารถสมัครรับเบี้ยความพิการได้ใช่ไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Fan วันที่ตอบ 2020-07-05 10:36:23 IP : 118.172.239.253


ความคิดเห็นที่ 17 (4161665)

  คุณ FAN  


โทรคุยกับผมน่ะ แล้วคุณไม่สับสนแน่นอน ต้องถามตอบกันครับ 

โทร. 0639193615 คุณถามผมมันกว้างน่ะ ร่างกายไม่ครบ 32 (ตรงไหน)หมอต้องออกเอกสารรับรองความพิการก่อน ครับ โทรคุยกับผมครับ .

 

 พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ  

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร 02 9900331  www.apdi2002.com

E-mail :apdi9000@gmail.com

FB.สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

6 กรกฎาคม 2563

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ วันที่ตอบ 2020-07-06 09:16:19 IP : 49.48.230.237[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.