ReadyPlanet.com


รัฐบาลให้ค่าทำศพผู้สูงอายุ 2,000 บาท เริ่มใช้ 9 สิงหาคม52 นี้.


วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 20:00:16 น.  มติชนออนไลน์


พม.ให้ค่าทำศพผู้สูงอายุหัวละ2พันบาททำเรื่องขอรับได้เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2552Ž มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมเป็นต้นไป ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 2,000 บาท จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยผู้สูงอายุที่ตายต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.มีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำขอรับการสงเคราะห์จาก พม.ได้ตามท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในขณะถึงแก่ความตาย

---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0908522131

 ผู้ตั้งกระทู้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-09 21:31:30 IP : 124.122.26.133


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3041231)

พม.ดันแก้กฎกระทรวงหนุนค่าทำศพคนชรา 2 พันต่อหัว

 

พม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. ก่อนโอนเงิน 500 บาทเข้ากระเป๋าภายใน 1 ต.ค.นี้ พร้อมแก้ประกาศกระทรวงฯ สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุทุกคนรายละ 2,000 บาท ขณะที่เตรียมจ่ายเบี้ยความพิการแก่ผู้พิการให้ได้ทุกคนเริ่มต้นปี 53
       
       
วันนี้ (17 ส.ค.) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พม.กำหนดเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอบ 2 ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 30 ก.ย.2552 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.2492 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ครบ 60 ปีและไม่ได้ลงทะเบียนรอบแรกได้ลงทะเบียนด้วยเช่นกัน โดยสามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท ได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิภายในวันที่ 15 ก.ย. และรับเงินได้ในวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2552 มีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพไปแล้วทั้งสิ้น 5,963,089 คน
       
       
นายอิสสระกล่าวต่อว่า ตนได้รับข้อร้องเรียนมาว่ายังมีผู้สูงอายุซึ่งมีสิทธิตั้งแต่รอบแรกแต่ยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งขอยืนยันว่า พม.ได้โอนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิไปแล้ว แต่ความล่าช้าอยู่ที่ อปท.บางพื้นที่กั๊กไว้ ไม่ยอมจ่าย ซึ่งคงต้องกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้ช่วยดูแล และหากพื้นที่ใดยังมีปัญหาจ่ายเงินล่าช้าหรือยังไม่ได้รับ หรือมีการหักค่าหัวคิวใดๆ ขอให้ร้องเรียนมายังศูนย์ประชาบดี โทร.1300 หรือร้องเรียนที่ตนโดยตรง อย่างไรก็ตาม ตนมีแนวคิดที่จะให้มีการจ่ายเงินผ่านธนาคารรัฐโดยตรงไม่ต้องผ่าน อปท.เพื่อแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งจะหาทางพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป
       
       
นายอิสสระกล่าวอีกว่า พม.ได้แก้ไขประกาศ กระทรวงฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยทุกคนได้รับสิทธิค่าจัดการศพรายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.2552 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 2553 จะมีผู้สูงอายุประมาณ 7,639,000 คน และสถิติข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ระบุโดยเฉลี่ยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตปีละประมาณร้อยละ 3.4 คาดว่าในปี 2553 จะมีผู้สูงอายุเสียชีวิตประมาณ 259,726 คน
       
       
ทั้งนี้ พม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าจัดการศพในปี 2553 แล้วจำนวน 22,063 คน เป็นเงิน 44,126,000 บาท จึงยังมีผู้สูงอายุที่คาดว่าจะเสียชีวิตและมีคุณสมบัติต้องได้รับความช่วยเหลืออีก 237,663 คน พม.จึงได้ขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 วงเงิน 475,326,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดการศพผู้สูงอายุจำนวน 237,663 คน นอกจากนี้ยังได้ขอสนับสนุนงบประมาณกลางปี 2552 วงเงิน 40,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดการศพผู้สูงอายุจำนวน 20,000 คนระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ คาดว่าจะสามารถรองรับการดำเนินงานตามประกาศดังกล่าวได้
       
       
บุตร หรือญาติผู้สูงอายุที่เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ให้นำหลักฐาน ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุและผู้ยื่นคำขอ ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือที่ อบต.ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตกรุงเทพฯ ติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนทั้ง 12 เขต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ประชาบดี โทร.1300” รมว.พม.กล่าว
       
       
นายอิสสระกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้พิการทุกคนโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะให้เบี้ยความพิการกับผู้พิการทุกคนที่ขึ้นทะเบียนและมีสมุดประจำตัวตั้งแต่ต้นปี 2553 โดยมอบหมายให้ พม.สำรวจจำนวนผู้พิการที่ยังไม่ได้เบี้ยความพิการและรณรงค์ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้มีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 8 แสนคน ในจำนวนนี้รัฐบาลได้จ่ายเบี้ยความพิการให้ไปเพียง 2.6 แสนคน ขณะที่ผู้พิการมีกว่า 1 ล้านคน ซึ่งต้องเร่งรณรงค์ให้ผู้พิการมาขึ้นทะเบียน โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเฉพาะที่ พมจ.เท่านั้น แต่สามารถขึ้นละเบียนได้ที่ อปท.และโรงพยาบาลทุกแห่ง

---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1708522204

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-17 22:04:31 IP : 124.121.140.136


ความคิดเห็นที่ 2 (3046135)

อบต.ใส่ใจลูกบ้าน... ได้คะแนนบาน...เลยท่าน... เงินก็ของหลวง...เพียงแต่ยื่นมือเข้าไปดูแลสิทธิดำเนินช่วยเหลือชี้แจงญาติผู้สูงอายุ....ในเขตของท่านเท่านี้...ก็บุญคุณอย่างใหญ่กับ ผู้ที่ไม่เรื่องสิทธิ.....

อัฐยายซื้อขนมยาย..... แต่....(ผม / กู) ได้คะแนนเสียง.

ตัดสินใจทำตั้งแต่วินาทีนี่.......

---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

0209522108

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-02 21:08:50 IP : 124.121.141.148


ความคิดเห็นที่ 3 (3209727)
fake breitling, fake breitling cartier, cartier audemars piguet, audemars piguet fake watch, fake watch
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (xspskb-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-07 06:35:49 IP : 125.121.212.221


ความคิดเห็นที่ 4 (3221757)
A history of GHD locks straighteners Do you would like the accomplished journey abaft ghd The grownup secrets of how an all-around super brand name was born Nicely aboriginal issues aboriginal afore we get agitated away let"s get a handful of details straight GHD is really a British corporation as well as additional as that itกฏs a Yorkshire corporation "Flippin" eck" we apprehend you say and you"d be correct Becoming a correct Yorkshire company the journey of ghd (or Jemella Ltd are they"re accepted on a Sunday) is according to harder strategy at t"forefront of all-around curly hair care All of it began if the blow of us were just accepting around our millennium celebrations Because the aggregate hangovers cleared several people have been acquainted that a anarchy was just demography place an insurgence inside the head of hair affliction apple that was to banish bad hair canicule for suitable and actualize a movement that will go on to become in time a new adoration for head of hair! When the aboriginal bowl locks straightening adamant was accustomed inside UK cipher obtained anytime obvious annihilation like ghd ghd straighteners it Being an ex-hairdresser to get a prime salon Robert Powls the guy who happened up this expense possession knew a lot if it came to head of hair Convinced he was assimilating a winner he and two business enterprise ally acquired the rights to your item alleged it the appropriate hair day locks straightener ("GHD") and started trading To activate with loads of hairdressers anticipation they had been badinage if they reply the GHD curly hair straightener with a retail amount of about $100! It really is genuinely could have an attempt!
ผู้แสดงความคิดเห็น 1 (xxorwi-at-163-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 23:22:28 IP : 125.122.102.4


ความคิดเห็นที่ 5 (3223556)

                     นายอิสสระกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือคนพิการทุกคนโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าจะให้เบี้ยความพิการกับคนพิการทุกคนที่ขึ้นทะเบียนและมีสมุดประจำตัวตั้งแต่ต้นปี 2553 โดยมอบหมายให้ พม.สำรวจจำนวนคนพิการที่ยังไม่ได้เบี้ยความพิการและรณรงค์ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้มีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 8 แสนคน ในจำนวนนี้รัฐบาลได้จ่ายเบี้ยความพิการให้ไปเพียง 2.6 แสนคน ขณะที่คนพิการมีกว่า 1 ล้านคน ซึ่งต้องเร่งรณรงค์ให้คนพิการมาขึ้นทะเบียน โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเฉพาะที่ พมจ.เท่านั้น แต่สามารถขึ้นละเบียนได้ที่ อปท.และโรงพยาบาลทุกแห่ง

---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1011532114

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-10 21:14:03 IP : 124.121.143.172


ความคิดเห็นที่ 6 (3280850)

บิดาถือสัญชาติจีน มีใบประจำตัวคนต่างด้าว จะได้รับเงินช่วยจัดการศพมั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกสาว วันที่ตอบ 2012-03-20 11:28:48 IP : 203.157.20.22


ความคิดเห็นที่ 7 (3280874)

ตอบ. ไม่ได้ครับ ...............จะต้องเป็นคนไทย เชื้อชาติ / สัญชาติ ไทย ครับ ถึงจะได้เงิน ครับ


---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

2003551428

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ (apdmajor1-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-20 14:29:14 IP : 101.108.91.104


ความคิดเห็นที่ 8 (3285813)

 คำถาม ป้า อายุ 62 สัญชาติไทย ไม่ได้เป็นผู้พิการ จะได้รับค่าทำศพ หรือไม่

 

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริพรรณ (sirip_ae-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-08 11:40:37 IP : 61.7.136.27


ความคิดเห็นที่ 9 (3304402)

ผู้สูงอายุเสียชีวิตตั้งแต่เดือนเม.ย.55 ไปแจ้งเขตดอนเมืองแล้ว แจ้งฝ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย จนท.บอกมีเงินช่วยค่าทำศพ2,000บาท จนตอนนี้เดือนธันวาคม 55แล้ว ยังไม่เห็นได้เลย เคยโทรถามจนท.พูดจาแย่มาก คิดว่าเป็นตาสีตาสาหรือไง พอเสียงดังให้บ้างก็ทำเสียงอ่อน บอกเงินยังไม่ออก ยังไม่ได้จากรัฐบาล จริงๆมันก็ไม่ใช่เงินมากมาย แต่ก็เป็นสิ่งที่ทายาทควรได้รับ ไม่เข้าใจระบบการทำงานของรัฐบาล ราชการจริงๆว่าทำไมถึงช้า ทีเรื่องเสียเงิน เสียภาษี ไม่เห็นช้าได้อย่างนี้เลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ทายาท วันที่ตอบ 2012-12-11 15:19:00 IP : 171.99.44.230


ความคิดเห็นที่ 10 (3917247)

 จริงๆเเล้วรัฐบาลเปนคนออกกฏมาไม่ใช่เหรอ

ว่าผู้สูงอายุที่ที่เสียชีวิตเเล้วจะได้ค่าทำศพ ศพละ2000

ก็ได้ยื่นเรื่องไปครบหมดเเล้วทุกอย่างเวลาผ่านไป2ปีละ

ยังไม่ได้รับเงินเลยก่อนหน้านี้ก็ได้ติดต่อไปที่ศูนย์พัฒนา

ความมั่นคงของมนุษย์พนักงานก็บอกว่าเงินส่งมาช้าต้องรอ

อยากถามว่าจะให้รอไปอีกกี่ปีคะเเล้วเงินน่ะจะได้เมื่อไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกคนที่ตาย วันที่ตอบ 2016-04-19 16:23:03 IP : 49.229.89.5


ความคิดเห็นที่ 11 (3917274)

เรียน    ลูกคนที่ตาย

พรุ่งนี้ คุณไป ร้องเรียน ที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดที่คุณอยู่ จะมีคำตอบครับ

ลองดูน่ะครับ


---------------------------------        

พันตรีศิริชัย    ทรัพย์ศิริ                             

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

โทร. 02-990-0331                   

http://www.apdi2002.com

http://www.youtube.com พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ

1904592002

ผู้แสดงความคิดเห็น พันตรีศิริชัย ทรพย์ศิริ วันที่ตอบ 2016-04-19 20:03:20 IP : 125.26.235.87


ความคิดเห็นที่ 12 (4009689)

ถ้าเป็นโครงการแล้วไม่ได้ทุกคนยกเลิกโครงการไปเถอะครับ (พมจ.) เขาจ่ายตามจำนวนที่ท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆ แจ้งจำนวนสำรวจมาแต่บ่ะปีงบประมาณ คิดดูจังหวัดอุบลราชธานีทั้งจังหวัดแจ้งจำนวนไส้ 100 กว่าคน ผมว่าบ้ากันไปแล้วคนที่ตายทีหลังก็อย่าไปหวัง ทุกคนที่เสียชีวิตถ้าเข้าเกณฑ์ควรจะมีสิทธิ์ทุกคนไม่ใช่มายึดเอาตัวเลขที่สำรวจมาตั้วงบประมาณ สมมุติสำรวจแจ้งไว้ 100 คน คนที่ตาย 101 ขึ้นไปก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับ ท่านผู้ใหญ่และมีอำนาจในบ้านเมืองใคร่ตรองดูหน่อยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ด้อยปัญญา วันที่ตอบ 2016-06-26 20:10:36 IP : 182.232.52.139


ความคิดเห็นที่ 13 (4009821)

 ไม่น่าจะทำเป็นเรื่องลึกลับ แล้วที่ว่าให้เฉพาะคนจนก็ ยังไม่เห็นกำหนดชัดจนว่าต้องอย่างไรจึงเรียกว่าจน 

เล่าให้ฟังนิดหนึ่ง ของอเมริกาในกรณีย์แบบนี้หากมีการร้องเรียน นอกจากจะได้รู้ผลการตัดสินแน่นอน หากผู้รับผลประโยชน์ไม่เห็นด้วยจะมีการสอบสวนโดยอีกหน่วยงานหนึ่งทันที

ผู้แสดงความคิดเห็น สุธีร (isvasu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-06-27 13:51:37 IP : 76.100.11.134


ความคิดเห็นที่ 14 (4014337)

 อยากทราบว่ารัฐบาลยังให้เงินช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตอยูหรือเปล่าค่ะและต้องติดต่อภายในกี่เดือนหลังจากเสียชีวิต

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี วันที่ตอบ 2016-08-02 07:41:15 IP : 223.24.46.197


ความคิดเห็นที่ 15 (4014338)

 อยากทราบว่ารัฐบาลยังให้เงินช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตอยูหรือเปล่าค่ะและต้องติดต่อภายในกี่เดือนหลังจากเสียชีวิต

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี วันที่ตอบ 2016-08-02 07:50:26 IP : 223.24.46.197


ความคิดเห็นที่ 16 (4019373)
Thanks for sharing this. I feel like this is something I learned in my 30’s and looking back wish I knew in my 20’s. When you listen to other people’s ideas, they are more open to your ideas. Its so much more powerful (and rewarding) to work together then work against each other. collier alhambra van cleef 20 motif copie http://www.vancleefalhambra.com/fr/van-cleef-and-arpels-rings-c84.html
ผู้แสดงความคิดเห็น collier alhambra van cleef 20 motif copie (vlpucgv-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-13 15:02:26 IP : 58.62.234.41


ความคิดเห็นที่ 17 (4042778)

 สวัสดีค่ะ วันนี้ดิฉันก็ไปพบจนท.ที่อ.ไปถามเรื่องกรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือค่าทำศพหัวละ2,000บาท แต่จนท.เช็คให้แล้วบอกว่าตกเกณฑ์ คือไม่ได้เงิน ถึงจะยื่นเอกสารไปก็ไม่ได้เงินหรอก คุณตาดิฉันเสียชีวิตเมื่อวันที่19 ก.พ. 60ไปแจ้งอ.วันที่29มี.ค 60 อยากทราบว่าท่านผู้ใดรู้ข้อเท็จจริง ช่วยตอบทีค่ะ ว่าตกลงได้เงินหรือไม่ได้เงิน แต่เห็นข่าวว่ารัฐบาลช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ว่าได้รับเงินทุกคนที่เป็นคนไทย สัญชาติไทย ชอบตอบทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หลานสาวของผู้ตาย วันที่ตอบ 2017-03-29 23:55:22 IP : 223.205.246.218


ความคิดเห็นที่ 18 (4100667)

 อยากทราบว่า พี่ชายเป็นคนพิการทางสมองแต่ตอนนี้พี่พึ่งจะเสียชีวิตลงเลยอยากถามว่า

ตอนนี้พี่ชายจะได้เงินช่วยเหลืออะไรไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิลัยวรรณ์ ผันผาย วันที่ตอบ 2018-07-06 07:57:23 IP : 171.96.78.44


ความคิดเห็นที่ 19 (4102599)

 ยื่นเรื่องไปแล้วนานมากเลย ทำไมไม่ได้สักที พอไปติดต่อ พูดจาแย่กับเรา ทำไม่สนใจเลยด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอ วันที่ตอบ 2018-07-23 20:51:24 IP : 182.232.231.34


ความคิดเห็นที่ 20 (4127696)

 ผมก่อไม่ได้แล้วมึ่งมาทำไหมวะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อะไรวะไม่ได้เลย วันที่ตอบ 2019-05-21 10:00:50 IP : 182.232.142.82


ความคิดเห็นที่ 21 (4167224)

 พี่เป็นผู้พิการเสียชีวิตเมื่อ27ส.ค63

จะได้เงินช่วยเหลือไหมคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วัลลภ (Wkhathawuth1-at-gmaiy-dot-com)วันที่ตอบ 2020-08-29 04:29:47 IP : 223.24.188.48


ความคิดเห็นที่ 22 (4167715)

 คุณแม่เสียชีวิตแล้ว โทรไปถามเรื่องเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเสียชีวิต เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้รับสิทธิค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น นิดา วันที่ตอบ 2020-09-03 10:16:07 IP : 1.47.0.255


ความคิดเห็นที่ 23 (4174683)

 ตกงานเป็นโรคอารมแปรปรวน ทางจิตประเภท4หางานให้หน่อยค่ะ ลำบากมากพ่อแม่ตายแล้ว เป็นบุคคลไร้ที่พึ่งไม่มีใครเอาไปเลี้ยง

ผู้แสดงความคิดเห็น ลภัสรดา ปิ่นกุล วันที่ตอบ 2020-10-29 17:18:45 IP : 182.232.160.152[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 02-990-0331 Copyright © 2010 All Rights Reserved.